Doorstroming woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens 2010-2011

Doorstroming woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens 2010-2011

Eigendomsvorm voor verhuizing Huishoudenssamenstelling na verhuizing Leeftijd Inkomen Perioden Betrokken woningen, totalen Totaal betrokken woningen (aantal) Betrokken woningen, totalen Startende huishoudens, totaal (aantal) Betrokken woningen, totalen Doorstromende huishoudens, totaal (aantal) Betrokken eigen woningen Totaal betrokken woningen (aantal) Betrokken eigen woningen Startende huishoudens (aantal) Betrokken eigen woningen Doorstromende huishoudens (aantal) Betrokken huurwoningen Totaal betrokken woningen (aantal) Betrokken huurwoningen Startende huishoudens (aantal) Betrokken huurwoningen Doorstromende huishoudens (aantal) Betrokken huurwoningen Huurwoningen van woningcorporaties Totaal betrokken woningen (aantal) Betrokken huurwoningen Huurwoningen van woningcorporaties Startende huishoudens (aantal) Betrokken huurwoningen Huurwoningen van woningcorporaties Doorstromende huishoudens (aantal) Betrokken huurwoningen Huurwoningen overige verhuurders Totaal betrokken woningen (aantal) Betrokken huurwoningen Huurwoningen overige verhuurders Startende huishoudens (aantal) Betrokken huurwoningen Huurwoningen overige verhuurders Doorstromende huishoudens (aantal) Betrokken woningen, eigendom onbekend Totaal betrokken woningen (aantal) Betrokken woningen, eigendom onbekend Startende huishoudens (aantal) Betrokken woningen, eigendom onbekend Doorstromende huishoudens (aantal)
Totaal Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2010 438.370 117.380 320.990 131.420 34.380 97.040 305.930 82.550 223.380 186.540 47.420 139.130 119.390 35.140 84.260 1.030 450 580
Totaal Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2011 460.810 127.580 333.220 135.240 36.160 99.080 322.930 90.520 232.410 189.070 49.780 139.290 133.860 40.740 93.120 2.640 910 1.730
Eigen woning Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2010 96.020 96.020 42.660 42.660 53.240 53.240 25.590 25.590 27.640 27.640 120 120
Eigen woning Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2011 101.870 101.870 44.220 44.220 57.250 57.250 26.040 26.040 31.210 31.210 410 410
Huurwoning van woningcorporatie Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2010 114.520 114.520 21.090 21.090 93.260 93.260 75.490 75.490 17.770 17.770 170 170
Huurwoning van woningcorporatie Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2011 115.340 115.340 21.380 21.380 93.510 93.510 74.280 74.280 19.230 19.230 460 460
Huurwoning overige verhuurder Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2010 83.000 83.000 27.940 27.940 54.880 54.880 24.120 24.120 30.770 30.770 180 180
Huurwoning overige verhuurder Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2011 87.190 87.190 28.230 28.230 58.520 58.520 25.010 25.010 33.510 33.510 440 440
Geen zelfstandige woning Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2010 104.270 97.440 6.830 30.810 29.590 1.220 73.120 67.540 5.590 46.640 43.330 3.310 26.490 24.210 2.270 340 320 20
Geen zelfstandige woning Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2011 111.280 103.580 7.700 31.020 29.720 1.290 79.560 73.240 6.320 49.120 45.480 3.640 30.440 27.760 2.680 710 620 90
Eigendom onbekend Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2010 40.570 19.940 20.630 8.920 4.790 4.130 31.430 15.010 16.420 14.700 4.090 10.610 16.730 10.920 5.800 220 130 90
Eigendom onbekend Totaal particuliere huishoudens Totaal leeftijd Totaal bruto-inkomen huishoudens 2011 45.130 24.000 21.130 10.400 6.440 3.970 34.100 17.280 16.820 14.620 4.300 10.330 19.480 12.980 6.500 630 290 340
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de start en de doorstroming van huishoudens op de woningmarkt.
Van alle in een jaar door nieuwe bewoners betrokken, leeg opgeleverde woningen (zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen) wordt in de tabel vermeld of de nieuwe bewoners startende of doorstromende huishoudens zijn. De achterliggende aanname is dat startende en doorstromende huishoudens vaak een andere positie op de woningmarkt hebben en deels ook andere woonvoorkeuren. Bij de woningen is onderscheid gemaakt naar eigendom van de betrokken woning en eigendom van de vorige woning. De mogelijkheden en wens om in te stromen in een koopwoning, huurwoning van een woningcorporatie of een huurwoning van een overige verhuurder zal mede afhangen van een aantal kenmerken van het huishouden. In deze tabel zijn van de huishoudens de kenmerken leeftijd, inkomen en de samenstelling van het huishouden opgenomen.
Ongeveer de helft van alle personen die per jaar naar een nieuw adres in Nederland verhuizen doet dat naar een lege woning. De andere helft bestaat uit personen die bij een bestaand huishouden intrekken of naar een ‘overige woonruimte’ (bijvoorbeeld een verzorgingshuis) verhuizen. In de tabel worden alleen gegevens opgenomen van huishoudens die naar een lege woning verhuizen.


Gegevens beschikbaar over verslagjaar 2010 en 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 november 2016 :

Geen, deze tabel is stopgezet.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Betrokken woningen, totalen
Totaal aantal lege woningen dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken. Een woning kan in hetzelfde jaar meer dan één keer door een ander huishouden zijn betrokken.
Totaal betrokken woningen
Totaal aantal woningen dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken.
Startende huishoudens, totaal
Totaal aantal woningen dat in de loop van het jaar door startende huishoudens is betrokken.
---
Een startend huishouden is een nieuw gevormd huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner eerder nevenbewoner was in een ander huishouden (bijvoorbeeld een thuiswonend kind dat op zichzelf is gaan wonen). Een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner is geïmmigreerd is ook een startend huishouden.
Doorstromende huishoudens, totaal
Totaal aantal woningen dat in de loop van het jaar door doorstromende huishoudens is betrokken.
---
Een doorstromend huishouden is een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner voor verhuizing hoofdbewoner was in een ander of hetzelfde huishouden.
Betrokken eigen woningen
Totaal aantal eigen woningen dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken.
---
Een eigen woning is een woning waarvan de eigenaar ook de bewoner of één van de bewoners is.
Een woning kan in hetzelfde jaar meer dan één keer door een ander huishouden zijn betrokken.
Totaal betrokken woningen
Totaal aantal eigen woningen dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken.
Startende huishoudens
Totaal aantal eigen woningen dat in de loop van het jaar door startende huishoudens is betrokken.
---
Een startend huishouden is een nieuw gevormd huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner eerder nevenbewoner was in een ander huishouden (bijvoorbeeld een thuiswonend kind dat op zichzelf is gaan wonen). Een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner is geïmmigreerd is ook een startend huishouden.
Doorstromende huishoudens
Totaal aantal eigen woningen dat in de loop van het jaar door doorstromende huishoudens is betrokken.
---
Een doorstromend huishouden is een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner voor verhuizing hoofdbewoner was in een ander of hetzelfde huishouden.
Betrokken huurwoningen
Totaal aantal huurwoningen dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken.
---
Een huurwoning is een woning waarvan geen van de bewoners de eigenaar is.
Een woning kan in hetzelfde jaar meer dan één keer door een ander huishouden zijn betrokken.
Totaal betrokken woningen
Totaal aantal huurwoningen dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken.
Startende huishoudens
Totaal aantal huurwoningen dat in de loop van het jaar door startende huishoudens is betrokken.
---
Een startend huishouden is een nieuw gevormd huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner eerder nevenbewoner was in een ander huishouden (bijvoorbeeld een thuiswonend kind dat op zichzelf is gaan wonen). Een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner is geïmmigreerd is ook een startend huishouden.
Doorstromende huishoudens
Totaal aantal huurwoningen dat in de loop van het jaar door doorstromende huishoudens is betrokken.
---
Een doorstromend huishouden is een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner voor verhuizing hoofdbewoner was in een ander of hetzelfde huishouden.
Huurwoningen van woningcorporaties
Aantal huurwoningen van woningcorporaties dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken.
Totaal betrokken woningen
Totaal aantal huurwoningen van woningcorporaties dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken. Een woningcorporatie is een toegelaten instelling volkshuisvesting (woningcorporatie) of een gemeentelijk woningbedrijf. Het betreft hier vooral sociale huurwoningen, maar niet uitsluitend.
Startende huishoudens
Totaal aantal huurwoningen van woningcorporaties dat in de loop van het jaar door startende huishoudens is betrokken.
---
Een startend huishouden is een nieuw gevormd huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner eerder nevenbewoner was in een ander huishouden (bijvoorbeeld een thuiswonend kind dat op zichzelf is gaan wonen). Een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner is geïmmigreerd is ook een startend huishouden.
Doorstromende huishoudens
Totaal aantal huurwoningen van woningcorporaties dat in de loop van het jaar door doorstromende huishoudens is betrokken.
---
Een doorstromend huishouden is een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner voor verhuizing hoofdbewoner was in een ander of hetzelfde huishouden.
Huurwoningen overige verhuurders
Aantal huurwoningen van niet-woningcorporaties dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken.
Totaal betrokken woningen
Totaal aantal huurwoningen van overige verhuurders (geen woningcorporatie of gemeentelijk woningbedrijf) dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken.
Startende huishoudens
Totaal aantal huurwoningen van overige verhuurders (geen woningcorporatie of gemeentelijk woningbedrijf) dat in de loop van het jaar door startende huishoudens is betrokken.
---
Een startend huishouden is een nieuw gevormd huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner eerder nevenbewoner was in een ander huishouden (bijvoorbeeld een thuiswonend kind dat op zichzelf is gaan wonen). Een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner is geïmmigreerd is ook een startend huishouden.
Doorstromende huishoudens
Totaal aantal huurwoningen van overige verhuurders (geen woningcorporatie of gemeentelijk woningbedrijf) dat in de loop van het jaar door doorstromende huishoudens is betrokken.
---
Een doorstromend huishouden is een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner voor verhuizing hoofdbewoner was in een ander of hetzelfde huishouden.
Betrokken woningen, eigendom onbekend
Totaal aantal woningen zonder bekende eigendomsvorm dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken.
Een woning kan in hetzelfde jaar meer dan één keer door een ander huishouden zijn betrokken.
Totaal betrokken woningen
Totaal aantal woningen zonder bekende eigendomsvorm dat in de loop van het jaar door startende of doorstromende huishoudens is betrokken.
Startende huishoudens
Totaal aantal woningen zonder bekende eigendomsvorm dat in de loop van het jaar door startende huishoudens is betrokken.
---
Een startend huishouden is een nieuw gevormd huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner eerder nevenbewoner was in een ander huishouden (bijvoorbeeld een thuiswonend kind dat op zichzelf is gaan wonen). Een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner is geïmmigreerd is ook een startend huishouden.
Doorstromende huishoudens
Totaal aantal woningen zonder bekende eigendomsvorm dat in de loop van het jaar door doorstromende huishoudens is betrokken.
---
Een doorstromend huishouden is een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner voor verhuizing hoofdbewoner was in een ander of hetzelfde huishouden.