Zeggenschap bedrijven in Nederland; banen en lonen, bedrijfstak, 2008-2011

Zeggenschap bedrijven in Nederland; banen en lonen, bedrijfstak, 2008-2011

Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI) Bedrijfstakken / branches (SBI 2008) Perioden Bedrijven met werknemers in loondienst (aantal) Banen van werknemers Aantal banen (x 1 000) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Geslacht Mannen (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Geslacht Vrouwen (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Leeftijd Jonger dan 50 (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Leeftijd 50 jaar of ouder (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Herkomst Autochtoon (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Herkomst Allochtoon (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Baanstatus Nieuwkomers (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Baanstatus Blijvers (%) Banen van werknemers Banen naar kenmerken werknemers Baanstatus Wisselaars (%) Banen van werknemers Banen naar hoogte loon werknemer Hoog (%) Banen van werknemers Banen naar hoogte loon werknemer Midden (%) Banen van werknemers Banen naar hoogte loon werknemer Laag (%) Fiscaal jaarloon per baan (1 000 euro)
Nederland A-U Alle economische activiteiten 2008 481.205 6.960 53 47 76 24 81 19 10 74 16 18 50 32 40
Nederland A-U Alle economische activiteiten 2009 455.615 6.847 52 48 75 25 81 19 9 77 14 17 51 33 40
Nederland A-U Alle economische activiteiten 2010 419.360 6.849 51 49 74 26 81 19 10 80 10 17 50 33 41
Nederland A-U Alle economische activiteiten 2011 449.785 6.910 51 49 73 27 82 18 10 79 11 17 50 33 42
Nederland Landbouw, delfstoffen en energie 2008 17.125 157 72 28 76 24 83 17 13 76 11 21 47 32 39
Nederland Landbouw, delfstoffen en energie 2009 16.080 157 72 28 76 24 82 18 12 77 12 18 47 35 40
Nederland Landbouw, delfstoffen en energie 2010 15.905 161 72 28 75 25 83 17 11 80 9 19 48 32 41
Nederland Landbouw, delfstoffen en energie 2011 16.470 165 72 28 74 26 83 17 13 78 9 20 48 32 42
Nederland C Industrie 2008 26.185 615 78 22 72 28 82 18 6 84 10 20 63 17 38
Nederland C Industrie 2009 26.120 620 77 23 71 29 82 18 4 87 9 18 63 19 39
Nederland C Industrie 2010 24.130 608 77 23 69 31 82 18 5 88 7 18 62 20 39
Nederland C Industrie 2011 24.490 590 77 23 68 32 82 18 6 86 8 18 62 20 40
Nederland F Bouwnijverheid 2008 33.235 382 90 10 74 26 90 10 5 82 13 24 66 10 41
Nederland F Bouwnijverheid 2009 32.025 379 90 10 74 26 90 10 4 84 12 21 68 11 42
Nederland F Bouwnijverheid 2010 29.625 375 90 10 73 27 90 10 4 88 8 22 67 11 43
Nederland F Bouwnijverheid 2011 30.065 370 89 11 72 28 90 10 6 85 9 22 67 11 44
Nederland 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2008 37.255 353 70 30 78 22 83 17 8 77 16 23 57 20 41
Nederland 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2009 35.650 353 70 30 78 22 83 17 6 81 12 21 57 22 42
Nederland 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2010 33.390 352 71 29 77 23 83 17 7 83 10 21 57 22 42
Nederland 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2011 34.270 352 70 30 76 24 83 17 9 80 11 21 57 23 43
Nederland Detailhandel en horeca 2008 89.360 994 46 54 86 14 81 19 19 65 16 4 32 64 27
Nederland Detailhandel en horeca 2009 88.440 997 46 54 86 14 81 19 15 70 14 4 31 65 27
Nederland Detailhandel en horeca 2010 85.445 1.043 46 54 85 15 81 19 16 72 12 4 32 64 28
Nederland Detailhandel en horeca 2011 87.330 1.057 47 53 85 15 81 19 17 70 13 4 31 65 29
Nederland H Vervoer en opslag 2008 13.255 276 80 20 69 31 84 16 8 77 15 18 58 24 41
Nederland H Vervoer en opslag 2009 12.710 202 83 17 68 32 84 16 6 82 13 17 64 20 40
Nederland H Vervoer en opslag 2010 11.830 227 84 16 67 33 85 15 7 82 11 18 64 17 41
Nederland H Vervoer en opslag 2011 12.120 253 82 18 65 35 84 16 8 81 11 17 60 23 42
Nederland J Informatie en communicatie 2008 14.405 169 72 28 84 16 81 19 8 73 19 43 44 14 51
Nederland J Informatie en communicatie 2009 14.040 165 72 28 84 16 82 18 7 78 16 40 45 15 51
Nederland J Informatie en communicatie 2010 13.805 169 72 28 83 17 81 19 7 81 12 41 45 14 52
Nederland J Informatie en communicatie 2011 15.215 163 72 28 83 17 82 18 9 77 14 40 45 15 53
Nederland K Financiële dienstverlening 2008 78.370 258 61 39 74 26 85 15 7 80 14 47 39 15 59
Nederland K Financiële dienstverlening 2009 70.220 223 62 38 74 26 85 15 8 80 13 46 40 14 59
Nederland K Financiële dienstverlening 2010 49.125 238 60 40 73 27 84 16 5 88 7 49 40 11 63
Nederland K Financiële dienstverlening 2011 59.865 242 60 40 70 30 85 15 9 84 7 48 40 12 63
Nederland M Specialistische zakelijke diensten 2008 75.865 493 59 41 79 21 82 18 9 73 18 37 45 19 54
Nederland M Specialistische zakelijke diensten 2009 68.645 476 58 42 79 21 83 17 8 77 15 34 46 20 53
Nederland M Specialistische zakelijke diensten 2010 63.785 450 58 42 78 22 83 17 8 81 11 35 46 19 55
Nederland M Specialistische zakelijke diensten 2011 72.610 449 58 42 76 24 83 17 10 78 12 34 46 20 55
Nederland Onroerend goed en overige diensten 2008 50.150 966 53 47 82 18 63 37 22 52 26 9 44 47 33
Nederland Onroerend goed en overige diensten 2009 46.935 972 52 48 82 18 65 35 18 58 24 9 43 48 34
Nederland Onroerend goed en overige diensten 2010 45.820 922 53 47 81 19 65 35 20 61 19 9 44 47 34
Nederland Onroerend goed en overige diensten 2011 48.385 884 53 47 79 21 66 34 20 61 19 10 44 46 35
Nederland Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 2008 45.995 2.297 32 68 69 31 85 15 6 82 12 17 56 27 40
Nederland Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 2009 44.740 2.303 29 71 68 32 85 15 5 82 13 16 57 28 40
Nederland Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 2010 46.495 2.304 28 72 67 33 85 15 6 86 8 15 56 29 40
Nederland Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 2011 48.960 2.386 27 73 66 34 85 15 6 86 8 15 57 29 41
Buitenland A-U Alle economische activiteiten 2008 7.710 950 65 35 79 21 73 27 7 79 14 34 47 19 50
Buitenland A-U Alle economische activiteiten 2009 8.110 935 66 34 78 22 74 26 6 82 12 33 49 19 50
Buitenland A-U Alle economische activiteiten 2010 8.435 931 66 34 77 23 73 27 7 83 10 31 50 19 51
Buitenland A-U Alle economische activiteiten 2011 10.390 949 67 33 76 24 73 27 7 83 10 33 49 17 53
Buitenland Landbouw, delfstoffen en energie 2008 115 11 80 20 72 28 82 18 3 84 13 45 51 4 56
Buitenland Landbouw, delfstoffen en energie 2009 125 17 80 20 69 31 83 17 3 87 10 50 45 4 56
Buitenland Landbouw, delfstoffen en energie 2010 145 15 78 22 72 28 82 18 3 89 8 47 49 5 57
Buitenland Landbouw, delfstoffen en energie 2011 170 18 78 22 70 30 80 20 4 88 8 48 48 4 61
Buitenland C Industrie 2008 1.380 211 84 16 72 28 78 22 2 89 9 43 53 4 50
Buitenland C Industrie 2009 1.430 210 83 17 70 30 78 22 2 90 9 39 57 4 50
Buitenland C Industrie 2010 1.510 221 83 17 69 31 78 22 3 92 5 39 56 4 51
Buitenland C Industrie 2011 1.655 228 83 17 68 32 78 22 3 90 7 40 55 4 53
Buitenland F Bouwnijverheid 2008 155 18 89 11 74 26 81 19 4 84 12 44 52 4 48
Buitenland F Bouwnijverheid 2009 150 22 89 11 72 28 81 19 4 82 14 39 57 4 49
Buitenland F Bouwnijverheid 2010 140 21 89 11 71 29 81 19 2 92 6 38 58 4 49
Buitenland F Bouwnijverheid 2011 180 24 89 11 71 29 80 20 5 87 9 36 59 4 50
Buitenland 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2008 2.465 127 70 30 80 20 76 24 5 81 13 44 47 9 56
Buitenland 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2009 2.575 131 70 30 79 21 76 24 4 86 11 42 48 10 56
Buitenland 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2010 2.790 146 70 30 78 22 75 25 5 87 9 42 49 9 57
Buitenland 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2011 3.545 156 70 30 77 23 74 26 6 85 10 42 49 9 58
Buitenland Detailhandel en horeca 2008 420 152 38 62 86 14 74 26 14 71 15 7 42 52 30
Buitenland Detailhandel en horeca 2009 540 155 39 61 85 15 74 26 11 76 13 6 40 54 31
Buitenland Detailhandel en horeca 2010 435 149 39 61 85 15 71 29 13 73 14 6 40 54 32
Buitenland Detailhandel en horeca 2011 520 156 38 62 85 15 72 28 14 73 12 6 39 55 33
Buitenland H Vervoer en opslag 2008 470 103 71 29 71 29 75 25 4 85 11 25 60 15 46
Buitenland H Vervoer en opslag 2009 505 75 73 27 70 30 75 25 3 89 8 24 63 13 46
Buitenland H Vervoer en opslag 2010 570 92 73 27 70 30 74 26 4 89 7 25 62 13 47
Buitenland H Vervoer en opslag 2011 660 95 73 27 70 30 73 27 5 87 8 26 62 13 49
Buitenland J Informatie en communicatie 2008 495 75 72 28 84 16 74 26 6 79 14 57 37 6 60
Buitenland J Informatie en communicatie 2009 515 75 73 27 82 18 76 24 4 88 9 56 38 6 61
Buitenland J Informatie en communicatie 2010 575 71 72 28 81 19 75 25 5 87 8 55 38 7 63
Buitenland J Informatie en communicatie 2011 775 82 72 28 80 20 74 26 6 84 10 53 39 8 64
Buitenland K Financiële dienstverlening 2008 680 75 58 42 78 22 77 23 3 89 8 61 35 3 72
Buitenland K Financiële dienstverlening 2009 705 71 59 41 77 23 76 24 3 87 10 58 37 5 69
Buitenland K Financiële dienstverlening 2010 605 25 59 41 79 21 70 30 5 86 9 52 41 6 73
Buitenland K Financiële dienstverlening 2011 770 24 58 42 78 22 69 31 8 82 10 52 41 6 74
Buitenland M Specialistische zakelijke diensten 2008 1.035 57 64 36 81 19 71 29 7 77 16 49 43 7 62
Buitenland M Specialistische zakelijke diensten 2009 1.010 62 65 35 79 21 74 26 5 84 12 48 45 7 60
Buitenland M Specialistische zakelijke diensten 2010 1.080 68 65 35 79 21 72 28 7 83 10 47 44 9 63
Buitenland M Specialistische zakelijke diensten 2011 1.410 80 64 36 82 18 72 28 8 80 12 49 42 9 67
Buitenland Onroerend goed en overige diensten 2008 400 116 54 46 85 15 58 42 18 54 28 8 49 43 34
Buitenland Onroerend goed en overige diensten 2009 450 111 56 44 85 15 59 41 16 57 27 8 50 42 35
Buitenland Onroerend goed en overige diensten 2010 465 109 57 43 84 16 59 41 18 62 20 9 52 39 37
Buitenland Onroerend goed en overige diensten 2011 560 80 57 43 81 19 60 40 12 71 16 14 58 28 42
Buitenland Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 2008 95 5 51 49 80 20 79 21 12 65 22 22 56 22 43
Buitenland Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 2009 100 6 47 53 83 17 78 22 9 78 13 23 48 29 43
Buitenland Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 2010 115 14 40 60 75 25 76 24 8 81 11 22 56 22 43
Buitenland Overheid, onderwijs en gezondheidszorg 2011 145 6 50 50 79 21 73 27 13 74 13 28 46 26 48
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over banen en lonen bij bedrijven in Nederland, uitgesplitst naar het land van uiteindelijke zeggenschap van die bedrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven onder Nederlandse zeggenschap en bedrijven onder buitenlandse zeggenschap. In de tabel zijn alleen de bedrijven met werknemers in loondienst meegenomen. De cijfers hebben betrekking op het totale aantal banen bij deze bedrijven en de samenstelling van die banen naar kenmerken van de werknemers (baanstatus, geslacht, leeftijd, herkomst en hoogte van het loon). Ook het gemiddelde fiscale jaarloon per baan is in de tabel te vinden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 januari 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van werknemers; zeggenschap, internationale goederenhandel.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met werknemers in loondienst
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
---
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
---
In deze tabel zijn alleen de bedrijven meegenomen die werknemers in loondienst hebben. Een werknemer is een persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, tellen niet mee.
---
Het aantal bedrijven is de stand aan het eind van het jaar.
Banen van werknemers
Baan:
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
---
In deze tabel gaat het alleen om de banen van werknemers. Een werknemer is een persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, tellen niet mee.
Aantal banen
Het totaal aantal banen van werknemers aan het eind van het jaar.
Banen naar kenmerken werknemers
Geslacht
Mannen
Het aantal banen van mannelijke werknemers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Vrouwen
Het aantal banen van vrouwelijke werknemers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Leeftijd
Jonger dan 50
Het aantal banen van werknemers jonger dan 50 jaar als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
50 jaar of ouder
Het aantal banen van werknemers van 50 jaar of ouder als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Herkomst
Autochtoon
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
---
Het gaat hier om het aantal banen van autochtone werknemers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Allochtoon
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
---
Het gaat hier om het aantal banen van allochtone werknemers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Baanstatus
De baanstatus geeft aan of iemand het afgelopen jaar van baan is veranderd.
Nieuwkomers
Werknemers die een jaar eerder nog geen baan in loondienst hadden. Dit kunnen ook personen zijn die eerder als zelfstandige werkzaam waren.
---
Het gaat hier om het aantal banen van nieuwkomers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Blijvers
Werknemers die in dezelfde baan werken als een jaar eerder.
---
Als een werknemer meerdere banen heeft waarvan minimaal één hetzelfde is als een jaar eerder, dan wordt hij in al zijn banen als ‘blijver’ geclassificeerd, ook als hij in het referentiejaar aan een nieuwe baan is begonnen.
---
Het gaat hier om het aantal banen van blijvers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Wisselaars
Werknemers die in een andere baan werken dan een jaar eerder.
---
Als een werknemer meerdere banen heeft waarvan minimaal één hetzelfde is als een jaar eerder, dan wordt hij in al zijn banen als ‘blijver’ geclassificeerd, ook als hij in het referentiejaar aan een nieuwe baan is begonnen.
---
Het gaat hier om het aantal banen van wisselaars als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Banen naar hoogte loon werknemer
Alle werknemers in Nederland zijn op basis van de hoogte van hun fiscale jaarloon in drie groepen ingedeeld.
De eerste groep (laag) betreft de 30% werknemers met de laagste lonen.
De tweede groep (midden) betreft de 50% werknemers met lonen die tussen de grenswaarden van laag en hoog liggen.
De derde groep (hoog) betreft de 20% werknemers met de hoogste lonen.
---
Fiscaal jaarloon:
Het bedrag waarover loonheffing (inkomstenbelasting plus premies volksverzekeringen) moet worden betaald. Dit wordt berekend door het totale bedrag van alle banen van de persoon bij elkaar op te tellen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het aantal uren/dagen dat iemand heeft gewerkt. Iemand die een hoog uurloon heeft maar die parttime werkt, kan daardoor bijvoorbeeld als laagbetaald worden geclassificeerd.
---
Het gaat hier om het aantal banen van laag-, midden- of hoogbetaalde werknemers als percentage van het totaal aantal banen van werknemers. De peildatum is het eind van het jaar.
Hoog
Midden
Laag
Fiscaal jaarloon per baan
Fiscaal jaarloon:
Het bedrag waarover loonheffing (inkomstenbelasting plus premies volksverzekeringen) moet worden betaald.
---
Bij het berekenen van het fiscale jaarloon per baan is gecorrigeerd voor de arbeidsduur van de banen (parttime of fulltime) en het aantal dagen dat de banen in het desbetreffende jaar hebben bestaan. Het gemiddelde jaarloon heeft dus betrekking op een fulltime baan die het hele jaar heeft bestaan.