Zeggenschap bedrijven in Nederland; banen lonen, bedrijfsgrootte, 2008-2011


Deze tabel bevat informatie over banen en lonen bij bedrijven in Nederland, uitgesplitst naar het land van uiteindelijke zeggenschap van die bedrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven onder Nederlandse zeggenschap en bedrijven onder buitenlandse zeggenschap. In de tabel zijn alleen de bedrijven met werknemers in loondienst meegenomen. De cijfers hebben betrekking op het totale aantal banen bij deze bedrijven en de samenstelling van die banen naar kenmerken van de werknemers (baanstatus, geslacht, leeftijd, herkomst en hoogte van het loon). Ook het gemiddelde fiscale jaarloon per baan is in de tabel te vinden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 januari 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van werknemers; zeggenschap, internationale goederenhandel.

Zeggenschap bedrijven in Nederland; banen lonen, bedrijfsgrootte, 2008-2011

Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI) Bedrijfsgrootte Perioden Bedrijven met werknemers in loondienst (aantal) Banen van werknemersAantal banen (x 1 000) Banen naar kenmerken werknemersGeslachtMannen (%) Banen naar kenmerken werknemersGeslachtVrouwen (%) Banen naar kenmerken werknemersLeeftijdJonger dan 50 (%) Banen naar kenmerken werknemersLeeftijd50 jaar of ouder (%) Banen naar kenmerken werknemersHerkomstAutochtoon (%) Banen naar kenmerken werknemersHerkomstAllochtoon (%) Banen naar kenmerken werknemersBaanstatusNieuwkomers (%) Banen naar kenmerken werknemersBaanstatusBlijvers (%) Banen naar kenmerken werknemersBaanstatusWisselaars (%) Banen van werknemersBanen naar hoogte loon werknemerHoog (%) Banen van werknemersBanen naar hoogte loon werknemerMidden (%) Banen van werknemersBanen naar hoogte loon werknemerLaag (%) Fiscaal jaarloon per baan (1 000 euro)
Nederland Totaal werknemers 2008 481.205 6.960 53 47 76 24 81 19 10 74 16 18 50 32 40
Nederland Totaal werknemers 2009 455.615 6.847 52 48 75 25 81 19 9 77 14 17 51 33 40
Nederland Totaal werknemers 2010 419.360 6.849 51 49 74 26 81 19 10 80 10 17 50 33 41
Nederland Totaal werknemers 2011 449.785 6.910 51 49 73 27 82 18 10 79 11 17 50 33 42
Nederland 0 tot 50 werknemers 2008 468.955 2.799 59 41 79 21 82 18 13 69 18 16 46 38 38
Nederland 0 tot 50 werknemers 2009 441.820 2.692 58 42 79 21 82 18 11 74 15 15 47 39 39
Nederland 0 tot 50 werknemers 2010 406.570 2.585 58 42 78 22 83 17 11 77 12 15 47 39 39
Nederland 0 tot 50 werknemers 2011 436.965 2.649 58 42 77 23 83 17 13 74 13 15 46 39 40
Nederland 50 tot 250 werknemers 2008 9.675 1.198 58 42 75 25 80 20 10 75 16 18 55 27 40
Nederland 50 tot 250 werknemers 2009 11.080 1.272 57 43 75 25 80 20 8 78 14 17 55 28 40
Nederland 50 tot 250 werknemers 2010 10.225 1.344 57 43 75 25 81 19 9 80 11 17 55 28 41
Nederland 50 tot 250 werknemers 2011 10.275 1.351 57 43 74 26 81 19 9 79 11 17 55 28 42
Nederland 250 en meer werknemers 2008 2.575 2.964 45 55 73 27 81 19 8 79 13 20 52 27 41
Nederland 250 en meer werknemers 2009 2.715 2.884 43 57 72 28 81 19 7 79 14 19 52 29 42
Nederland 250 en meer werknemers 2010 2.565 2.920 42 58 71 29 80 20 8 83 9 19 52 29 43
Nederland 250 en meer werknemers 2011 2.545 2.909 42 58 69 31 81 19 8 83 9 18 52 29 43
Buitenland Totaal werknemers 2008 7.710 950 65 35 79 21 73 27 7 79 14 34 47 19 50
Buitenland Totaal werknemers 2009 8.110 935 66 34 78 22 74 26 6 82 12 33 49 19 50
Buitenland Totaal werknemers 2010 8.435 931 66 34 77 23 73 27 7 83 10 31 50 19 51
Buitenland Totaal werknemers 2011 10.390 949 67 33 76 24 73 27 7 83 10 33 49 17 53
Buitenland 0 tot 50 werknemers 2008 5.355 90 70 30 80 20 74 26 7 75 17 41 49 10 55
Buitenland 0 tot 50 werknemers 2009 5.540 88 69 31 79 21 74 26 6 79 15 40 48 11 56
Buitenland 0 tot 50 werknemers 2010 5.930 98 71 29 79 21 72 28 8 80 12 41 49 10 59
Buitenland 0 tot 50 werknemers 2011 7.815 111 70 30 79 21 70 30 9 77 13 41 48 11 60
Buitenland 50 tot 250 werknemers 2008 1.725 204 72 28 80 20 72 28 6 79 14 36 54 9 51
Buitenland 50 tot 250 werknemers 2009 1.925 216 71 29 78 22 74 26 5 84 11 35 54 11 51
Buitenland 50 tot 250 werknemers 2010 1.855 232 71 29 78 22 73 27 7 84 10 34 54 12 52
Buitenland 50 tot 250 werknemers 2011 1.955 252 72 28 77 23 72 28 7 83 10 36 53 11 54
Buitenland 250 en meer werknemers 2008 630 657 63 37 78 22 74 26 8 79 13 32 45 23 49
Buitenland 250 en meer werknemers 2009 645 631 64 36 77 23 74 26 6 82 12 30 47 22 49
Buitenland 250 en meer werknemers 2010 650 600 64 36 76 24 73 27 7 83 9 29 49 23 49
Buitenland 250 en meer werknemers 2011 620 586 64 36 75 25 74 26 7 84 9 31 48 21 51
Bron: CBS.
Verklaring van tekens