Winsten van zelfstandige artsen; beroep en specialisme, 2001-2014

Winsten van zelfstandige artsen; beroep en specialisme, 2001-2014

Beroepen Perioden Gemiddelde winst (1 000 euro) Zelfstandigen (aantal)
Huisartsgeneeskunde 2001 80,8 6.215
Huisartsgeneeskunde 2005 98,3 6.355
Huisartsgeneeskunde 2010 120,9 7.455
Huisartsgeneeskunde 2011 124,5 7.780
Huisartsgeneeskunde 2012 117,0 8.085
Huisartsgeneeskunde 2013 111,1 8.330
Huisartsgeneeskunde 2014 113,4 8.645
Tandarts 2001 84,7 4.410
Tandarts 2005 105,1 4.530
Tandarts 2010 118,5 5.050
Tandarts 2011 113,5 5.235
Tandarts 2012 114,4 5.400
Tandarts 2013 107,0 5.480
Tandarts 2014 114,8 5.550
Totaal medisch specialist 2001 136,7 3.685
Totaal medisch specialist 2005 175,6 3.990
Totaal medisch specialist 2010 213,6 5.115
Totaal medisch specialist 2011 189,6 5.255
Totaal medisch specialist 2012 189,2 5.595
Totaal medisch specialist 2013 189,1 5.805
Totaal medisch specialist 2014 195,2 5.700
Anesthesiologie 2001 146,5 325
Anesthesiologie 2005 187,1 355
Anesthesiologie 2010 277,0 445
Anesthesiologie 2011 221,0 470
Anesthesiologie 2012 214,8 490
Anesthesiologie 2013 209,2 505
Anesthesiologie 2014 219,0 480
Cardiologie 2001 164,7 185
Cardiologie 2005 219,7 240
Cardiologie 2010 204,8 305
Cardiologie 2011 173,7 305
Cardiologie 2012 202,4 310
Cardiologie 2013 212,3 325
Cardiologie 2014 210,7 320
Cardio-thoracale chirurgie 2001 . 5
Cardio-thoracale chirurgie 2005 . 15
Cardio-thoracale chirurgie 2010 . 15
Cardio-thoracale chirurgie 2011 . 15
Cardio-thoracale chirurgie 2012 . 20
Cardio-thoracale chirurgie 2013 . 15
Cardio-thoracale chirurgie 2014 . 15
Dermatologie en venerologie 2001 127,6 145
Dermatologie en venerologie 2005 169,3 145
Dermatologie en venerologie 2010 158,7 205
Dermatologie en venerologie 2011 129,7 215
Dermatologie en venerologie 2012 163,8 220
Dermatologie en venerologie 2013 164,8 230
Dermatologie en venerologie 2014 166,4 225
Heelkunde 2001 143,6 380
Heelkunde 2005 183,3 385
Heelkunde 2010 207,0 485
Heelkunde 2011 182,1 485
Heelkunde 2012 207,6 535
Heelkunde 2013 210,8 550
Heelkunde 2014 216,0 530
Inwendige geneeskunde 2001 132,8 455
Inwendige geneeskunde 2005 174,7 495
Inwendige geneeskunde 2010 213,1 630
Inwendige geneeskunde 2011 215,5 645
Inwendige geneeskunde 2012 194,4 680
Inwendige geneeskunde 2013 192,3 715
Inwendige geneeskunde 2014 196,0 700
Keel- neus- oorheelkunde 2001 147,0 160
Keel- neus- oorheelkunde 2005 178,0 160
Keel- neus- oorheelkunde 2010 210,0 195
Keel- neus- oorheelkunde 2011 172,5 200
Keel- neus- oorheelkunde 2012 175,3 205
Keel- neus- oorheelkunde 2013 175,2 215
Keel- neus- oorheelkunde 2014 187,5 215
Kindergeneeskunde 2001 . 35
Kindergeneeskunde 2005 . 25
Kindergeneeskunde 2010 . 40
Kindergeneeskunde 2011 . 45
Kindergeneeskunde 2012 . 55
Kindergeneeskunde 2013 . 55
Kindergeneeskunde 2014 . 50
Klinische geriatrie 2001 . 5
Klinische geriatrie 2005 0
Klinische geriatrie 2010 . 5
Klinische geriatrie 2011 . 5
Klinische geriatrie 2012 . 5
Klinische geriatrie 2013 . 5
Klinische geriatrie 2014 . 5
Leer van maag-darm-leverziekten 2001 . 60
Leer van maag-darm-leverziekten 2005 . 90
Leer van maag-darm-leverziekten 2010 227,0 160
Leer van maag-darm-leverziekten 2011 239,7 165
Leer van maag-darm-leverziekten 2012 209,7 185
Leer van maag-darm-leverziekten 2013 202,5 190
Leer van maag-darm-leverziekten 2014 209,6 195
Longziekten en tuberculose 2001 131,1 150
Longziekten en tuberculose 2005 179,5 165
Longziekten en tuberculose 2010 238,6 225
Longziekten en tuberculose 2011 211,7 220
Longziekten en tuberculose 2012 186,6 240
Longziekten en tuberculose 2013 186,8 235
Longziekten en tuberculose 2014 191,9 220
Medische microbiologie 2001 . 10
Medische microbiologie 2005 . 15
Medische microbiologie 2010 . 25
Medische microbiologie 2011 . 20
Medische microbiologie 2012 . 25
Medische microbiologie 2013 . 25
Medische microbiologie 2014 . 25
Neurochirurgie 2001 . 20
Neurochirurgie 2005 . 15
Neurochirurgie 2010 . 20
Neurochirurgie 2011 . 20
Neurochirurgie 2012 . 20
Neurochirurgie 2013 . 20
Neurochirurgie 2014 . 15
Neurologie 2001 125,2 230
Neurologie 2005 159,6 240
Neurologie 2010 201,3 310
Neurologie 2011 166,0 320
Neurologie 2012 193,5 340
Neurologie 2013 198,7 360
Neurologie 2014 199,4 355
Nucleaire geneeskunde 2001 . 15
Nucleaire geneeskunde 2005 . 20
Nucleaire geneeskunde 2010 . 40
Nucleaire geneeskunde 2011 . 35
Nucleaire geneeskunde 2012 . 40
Nucleaire geneeskunde 2013 . 40
Nucleaire geneeskunde 2014 . 40
Obstetrie en gynaecologie 2001 138,8 320
Obstetrie en gynaecologie 2005 159,2 350
Obstetrie en gynaecologie 2010 185,0 410
Obstetrie en gynaecologie 2011 157,2 410
Obstetrie en gynaecologie 2012 190,8 425
Obstetrie en gynaecologie 2013 192,2 440
Obstetrie en gynaecologie 2014 196,4 445
Oogheelkunde 2001 127,5 200
Oogheelkunde 2005 171,9 210
Oogheelkunde 2010 183,3 235
Oogheelkunde 2011 148,7 240
Oogheelkunde 2012 172,2 255
Oogheelkunde 2013 175,7 255
Oogheelkunde 2014 174,1 245
Orthopedie 2001 136,3 205
Orthopedie 2005 170,5 210
Orthopedie 2010 200,5 295
Orthopedie 2011 177,1 305
Orthopedie 2012 198,1 335
Orthopedie 2013 195,9 350
Orthopedie 2014 214,9 350
Pathologie 2001 . 25
Pathologie 2005 . 25
Pathologie 2010 . 35
Pathologie 2011 . 45
Pathologie 2012 . 40
Pathologie 2013 . 50
Pathologie 2014 . 50
Psychiatrie 2001 81,1 240
Psychiatrie 2005 86,5 250
Psychiatrie 2010 128,9 310
Psychiatrie 2011 128,2 340
Psychiatrie 2012 118,7 385
Psychiatrie 2013 110,6 405
Psychiatrie 2014 116,1 415
Plastische chirurgie 2001 . 40
Plastische chirurgie 2005 . 40
Plastische chirurgie 2010 . 55
Plastische chirurgie 2011 . 65
Plastische chirurgie 2012 . 70
Plastische chirurgie 2013 . 70
Plastische chirurgie 2014 . 80
Radiologie 2001 161,8 285
Radiologie 2005 213,0 330
Radiologie 2010 295,8 400
Radiologie 2011 251,8 415
Radiologie 2012 190,6 440
Radiologie 2013 189,4 465
Radiologie 2014 201,9 435
Radiotherapie 2001 . 15
Radiotherapie 2005 . 10
Radiotherapie 2010 . 15
Radiotherapie 2011 . 15
Radiotherapie 2012 . 15
Radiotherapie 2013 . 10
Radiotherapie 2014 . 15
Reumatologie 2001 . 40
Reumatologie 2005 . 45
Reumatologie 2010 . 55
Reumatologie 2011 . 55
Reumatologie 2012 . 65
Reumatologie 2013 . 70
Reumatologie 2014 . 70
Revalidatiegeneeskunde 2001 . 5
Revalidatiegeneeskunde 2005 . 5
Revalidatiegeneeskunde 2010 . 5
Revalidatiegeneeskunde 2011 . 5
Revalidatiegeneeskunde 2012 0
Revalidatiegeneeskunde 2013 . 5
Revalidatiegeneeskunde 2014 . 0
Urologie 2001 146,7 115
Urologie 2005 183,7 130
Urologie 2010 181,8 175
Urologie 2011 176,9 170
Urologie 2012 175,1 175
Urologie 2013 174,0 180
Urologie 2014 181,3 185
Arts met meerdere specialismen 2001 . 20
Arts met meerdere specialismen 2005 . 25
Arts met meerdere specialismen 2010 . 30
Arts met meerdere specialismen 2011 . 30
Arts met meerdere specialismen 2012 . 30
Arts met meerdere specialismen 2013 . 20
Arts met meerdere specialismen 2014 . 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde winst van zelfstandig werkzame huisartsen, tandartsen en medisch specialisten. Met 'zelfstandig werkzame arts' wordt hier bedoeld: een in de zorgsector werkzame BIG-geregistreerde arts die als zelfstandige actief is en daarnaast geen baan in loondienst heeft en geen directeur-grootaandeelhouder is. Het aanleggen van het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De cijfers zijn uitgesplitst naar medisch specialisme.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet. Meer gegevens over beloning van artsen zijn gepubliceerd in nieuwe StatLine tabellen (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde winst
Winst waarover inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen / inkomstenafhankelijke bijdrage Zvw wordt betaald, oftewel fiscaal resultaat voor belasting vóór ondernemersaftrek vermeerderd met het saldo van investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling.
---
Resultaat voor belastingen is de som van het bedrijfsresultaat (=verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten), het financieel resultaat en het buitengewoon resultaat. Persoonlijke kosten voor pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden niet meegeteld bij de bedrijfslasten.
Zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
---
Het hier genoemde aantal zelfstandigen is het aantal in de zorgsector werkzame BIG-geregistreerde artsen dat als zelfstandige actief is en daarnaast geen baan in loondienst heeft en geen directeur-grootaandeelhouder is. Directeur-grootaandeelhouder is een eigenaar van een bedrijf die ook de functie heeft van directeur.