Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Technieken Perioden Verbruik van biomassa Totaal verbruik (TJ) Verbruik van biomassa Voor omzetting in elektriciteit/warmte (TJ) Verbruik van biomassa Voor toevoeging aan het aardgasnet (TJ) Verbruik van biomassa Finaal verbruik (TJ) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in kWh (mln kWh) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in TJ (TJ) Energieproductie uit biomassa Warmteproductie uit omzettingen (TJ) Energieproductie uit biomassa Aardgasproductie door toevoegen biogas (TJ)
Totaal biomassa 2019 149.033 88.047 4.502 56.484 5.814 20.931 23.080 4.502
Totaal biomassa 2020 176.064 116.789 6.363 52.912 8.848 31.851 26.610 6.363
Afvalverbrandingsinstallaties 2019 38.480 38.480 2.082 7.494 8.057
Afvalverbrandingsinstallaties 2020 38.845 38.845 2.193 7.895 8.032
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2019 15.525 15.525 1.865 6.715 1.210
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2020 40.359 40.359 4.762 17.145 2.543
Totaal biomassaketels bedrijven 2019 35.156 24.949 10.207 972 3.500 10.817
Totaal biomassaketels bedrijven 2020 39.179 28.703 10.476 1.022 3.680 12.640
Biomassaketels bedrijven, WKK 2019 22.156 22.156 972 3.500 8.473
Biomassaketels bedrijven, WKK 2020 24.062 24.062 1.022 3.680 8.676
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2019 12.999 2.792 10.207 2.345
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2020 15.117 4.641 10.476 3.964
Totaal biomassa huishoudens 2019 16.278 16.278
Totaal biomassa huishoudens 2020 16.168 16.168
Biomassa huishoudens, openhaarden 2019 2.008 2.008
Biomassa huishoudens, openhaarden 2020 1.917 1.917
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2019 2.266 2.266
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2020 2.242 2.242
Biomassa huishoudens, houtkachels 2019 10.421 10.421
Biomassa huishoudens, houtkachels 2020 10.060 10.060
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2019 1.313 1.313
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2020 1.679 1.679
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2019 270 270
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2020 270 270
Totaal biogas 2019 15.157 9.093 4.502 1.561 895 3.222 2.996 4.502
Totaal biogas 2020 17.183 8.882 6.363 1.938 870 3.131 3.395 6.363
Biogas uit stortplaatsen 2019 437 188 144 105 21 77 144
Biogas uit stortplaatsen 2020 417 172 157 88 14 50 157
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2019 2.565 2.121 113 331 202 727 739 113
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2020 2.898 2.175 289 434 205 738 802 289
Biogas, co-vergisting van mest 2019 6.061 4.462 1.599 471 1.695 1.494 1.599
Biogas, co-vergisting van mest 2020 6.977 4.237 2.739 447 1.610 1.879 2.739
Overig biogas 2019 6.093 2.322 2.646 1.125 201 722 763 2.646
Overig biogas 2020 6.892 2.297 3.178 1.416 204 733 714 3.178
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2019 28.437 28.437
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2020 24.329 24.329
Biobenzine 2019 8.321 8.321
Biobenzine 2020 9.481 9.481
Biodiesel 2019 20.116 20.116
Biodiesel 2020 14.848 14.848
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het verbruik van biomassa, de energieproductie uit biomassa en het aantal locaties.

De energie uit biomassa is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Biomassa kan op twee manieren verbruikt worden. Ten eerste kan biomassa verbruikt worden voor omzettingen in andere energiedragers. Een belangrijk voorbeeld is de omzetting van biomassa in elektriciteit. Ten tweede kan biomassa finaal verbruikt worden. Dat betekent dat er na het verbruik van biomassa geen nuttig bruikbare energiedrager resteert. Een voorbeeld is het stoken van hout in kachels.

De gegevens zijn uitgesplitst naar techniek. Voorbeelden zijn:
- het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales
- het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
- het stoken van houtkachels door huishoudens
- het verbruik van biogas
- het verbruik van biotransportbrandstoffen

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020.

Wijzigingen per december 2021:
Definitieve cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per maart 2021:
De omschrijving 'Biomassaketels bedrijven, elektriciteit' is 'Biomassaketels bedrijven, WKK' geworden; tevens is de toelichting aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Verbruik van biomassa
Nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Totaal verbruik
Totaal nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor omzetting in elektriciteit/warmte
Het verbruik van biomassa voor omzetting in elektriciteit en/of warmte.

Het verbruik van biomassa voor omzetting in alleen warmte voor eigen verbruik valt hier niet onder. Dit wordt gezien als finaal verbruik van biomassa.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor toevoeging aan het aardgasnet
Het verbruik van biogas voor toevoeging aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Finaal verbruik
Het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Dit is in tegenstelling tot inzet voor energieomzetting waarna wel een nuttig bruikbare energiedrager beschikbaar blijft. Een belangrijk voorbeeld van finaal verbruik is het stoken van hout in kachels.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Energieproductie uit biomassa
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit biomassa.

De totale energieproductie uit biomassa is de som van:
- bruto elektriciteitsproductie
- warmteproductie uit omzettingen
- aardgasproductie door toevoegen biogas
Bruto elektriciteitsproductie in kWh
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit inclusief het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is kWh = kilowattuur.
Bruto elektriciteitsproductie in TJ
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit inclusief het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Warmteproductie uit omzettingen
Warmteproductie uit gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling) plus de verkochte warmte uit warmteketels.

Het gaat om de productie van nuttig te gebruiken warmte inclusief het eigen verbruik van warmte (bijvoorbeeld voor het op temperatuur houden van de vergister). Productie van stoom gaat vaak samen met teruglevering en hergebruik van warm water (retourcondensaat). De warmte in de geproduceerde stoom is gesaldeerd met de warmte in het retourcondensaat.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Aardgasproductie door toevoegen biogas
De productie van aardgas door het toevoegen van biogas aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.