Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Technieken Perioden Verbruik van biomassa Totaal verbruik (TJ) Verbruik van biomassa Voor omzetting in elektriciteit/warmte (TJ) Verbruik van biomassa Voor toevoeging aan het aardgasnet (TJ) Verbruik van biomassa Finaal verbruik (TJ) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in kWh (mln kWh) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in TJ (TJ) Energieproductie uit biomassa Warmteproductie uit omzettingen (TJ) Energieproductie uit biomassa Aardgasproductie door toevoegen biogas (TJ)
Totaal biomassa 2020 176.120 116.789 6.387 52.944 8.848 31.851 26.614 6.387
Totaal biomassa 2021** 202.290 138.585 7.008 56.696 10.883 39.179 30.749 7.008
Afvalverbrandingsinstallaties 2020 38.845 38.845 2.193 7.895 8.032
Afvalverbrandingsinstallaties 2021** 40.914 40.914 2.208 7.950 9.527
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2020 40.359 40.359 4.762 17.145 2.543
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2021** 56.488 56.488 6.807 24.504 3.346
Totaal biomassaketels bedrijven 2020 39.218 28.703 10.515 1.022 3.680 12.644
Totaal biomassaketels bedrijven 2021** 43.248 32.465 10.783 1.053 3.791 14.625
Biomassaketels bedrijven, WKK 2020 24.062 24.062 1.022 3.680 8.676
Biomassaketels bedrijven, WKK 2021** 26.442 26.442 1.053 3.791 9.612
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2020 15.156 4.641 10.515 3.967
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2021** 16.805 6.022 10.783 5.013
Totaal biomassa huishoudens 2020 16.168 16.168
Totaal biomassa huishoudens 2021** 16.189 16.189
Biomassa huishoudens, openhaarden 2020 1.917 1.917
Biomassa huishoudens, openhaarden 2021** 1.845 1.845
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2020 2.242 2.242
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2021** 2.239 2.239
Biomassa huishoudens, houtkachels 2020 10.060 10.060
Biomassa huishoudens, houtkachels 2021** 9.780 9.780
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2020 1.679 1.679
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2021** 2.054 2.054
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2020 270 270
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2021** 270 270
Totaal biogas 2020 17.200 8.882 6.387 1.931 870 3.131 3.395 6.387
Totaal biogas 2021** 17.713 8.718 7.008 1.986 815 2.935 3.251 7.008
Biogas uit stortplaatsen 2020 417 172 157 88 14 50 157
Biogas uit stortplaatsen 2021** 404 158 185 62 13 48 185
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2020 2.898 2.175 289 434 205 738 802 289
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2021** 2.740 1.978 428 334 148 534 676 428
Biogas, co-vergisting van mest 2020 6.977 4.237 2.739 447 1.610 1.879 2.739
Biogas, co-vergisting van mest 2021** 7.711 4.158 3.554 439 1.580 1.878 3.554
Overig biogas 2020 6.909 2.297 3.202 1.410 204 733 714 3.202
Overig biogas 2021** 6.857 2.425 2.842 1.590 215 773 696 2.842
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2020 24.329 24.329
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2021** 27.739 27.739
Biobenzine 2020 9.481 9.481
Biobenzine 2021** 9.766 9.766
Biodiesel 2020 14.848 14.848
Biodiesel 2021** 17.973 17.973
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het verbruik van biomassa, de energieproductie uit biomassa en het aantal locaties.

De energie uit biomassa is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Biomassa kan op twee manieren verbruikt worden. Ten eerste kan biomassa verbruikt worden voor omzettingen in andere energiedragers. Een belangrijk voorbeeld is de omzetting van biomassa in elektriciteit. Ten tweede kan biomassa finaal verbruikt worden. Dat betekent dat er na het verbruik van biomassa geen nuttig bruikbare energiedrager resteert. Een voorbeeld is het stoken van hout in kachels.

De gegevens zijn uitgesplitst naar techniek. Voorbeelden zijn:
- het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales
- het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
- het stoken van houtkachels door huishoudens
- het verbruik van biogas
- het verbruik van biotransportbrandstoffen

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020 en nader voorlopige cijfers over 2021.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd
Cijfers over 2020 zijn gereviseerd.

Wijzigingen per juni 2022:
Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Verbruik van biomassa
Nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Totaal verbruik
Totaal nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor omzetting in elektriciteit/warmte
Het verbruik van biomassa voor omzetting in elektriciteit en/of warmte.

Het verbruik van biomassa voor omzetting in alleen warmte voor eigen verbruik valt hier niet onder. Dit wordt gezien als finaal verbruik van biomassa.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor toevoeging aan het aardgasnet
Het verbruik van biogas voor toevoeging aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Finaal verbruik
Het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Dit is in tegenstelling tot inzet voor energieomzetting waarna wel een nuttig bruikbare energiedrager beschikbaar blijft. Een belangrijk voorbeeld van finaal verbruik is het stoken van hout in kachels.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Energieproductie uit biomassa
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit biomassa.

De totale energieproductie uit biomassa is de som van:
- bruto elektriciteitsproductie
- warmteproductie uit omzettingen
- aardgasproductie door toevoegen biogas
Bruto elektriciteitsproductie in kWh
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit inclusief het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is kWh = kilowattuur.
Bruto elektriciteitsproductie in TJ
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit inclusief het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Warmteproductie uit omzettingen
Warmteproductie uit gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling) plus de verkochte warmte uit warmteketels.

Het gaat om de productie van nuttig te gebruiken warmte inclusief het eigen verbruik van warmte (bijvoorbeeld voor het op temperatuur houden van de vergister). Productie van stoom gaat vaak samen met teruglevering en hergebruik van warm water (retourcondensaat). De warmte in de geproduceerde stoom is gesaldeerd met de warmte in het retourcondensaat.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Aardgasproductie door toevoegen biogas
De productie van aardgas door het toevoegen van biogas aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.