Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Technieken Perioden Aantal locaties (aantal) Verbruik van biomassa Totaal verbruik (TJ) Verbruik van biomassa Voor omzetting in elektriciteit/warmte (TJ) Verbruik van biomassa Voor toevoeging aan het aardgasnet (TJ) Verbruik van biomassa Finaal verbruik (TJ) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in kWh (mln kWh) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in TJ (TJ) Energieproductie uit biomassa Warmteproductie uit omzettingen (TJ) Energieproductie uit biomassa Aardgasproductie door toevoegen biogas (TJ)
Totaal biomassa 2018 . 128.176 73.486 3.375 51.314 4.561 16.421 18.625 3.375
Totaal biomassa 2019 . 149.033 88.047 4.502 56.484 5.814 20.931 23.080 4.502
Afvalverbrandingsinstallaties 2018 . 38.657 38.657 2.172 7.820 7.720
Afvalverbrandingsinstallaties 2019 . 38.480 38.480 2.082 7.494 8.057
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2018 . 5.674 5.674 654 2.353 533
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2019 . 15.525 15.525 1.865 6.715 1.210
Totaal biomassaketels bedrijven 2018 . 30.560 20.009 10.551 849 3.055 7.403
Totaal biomassaketels bedrijven 2019 . 35.156 24.949 10.207 972 3.500 10.817
Biomassaketels bedrijven, WKK 2018 25 18.524 18.524 849 3.055 6.131
Biomassaketels bedrijven, WKK 2019 33 22.156 22.156 972 3.500 8.473
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2018 . 12.037 1.486 10.551 1.273
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2019 . 12.999 2.792 10.207 2.345
Totaal biomassa huishoudens 2018 . 16.446 16.446
Totaal biomassa huishoudens 2019 . 16.278 16.278
Biomassa huishoudens, openhaarden 2018 299.000 2.103 2.103
Biomassa huishoudens, openhaarden 2019 289.000 2.008 2.008
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2018 184.000 2.421 2.421
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2019 185.000 2.266 2.266
Biomassa huishoudens, houtkachels 2018 461.000 10.713 10.713
Biomassa huishoudens, houtkachels 2019 455.000 10.421 10.421
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2018 44.000 939 939
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2019 57.000 1.313 1.313
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2018 . 270 270
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2019 . 270 270
Totaal biogas 2018 . 13.846 9.146 3.375 1.325 887 3.193 2.969 3.375
Totaal biogas 2019 . 15.157 9.093 4.502 1.561 895 3.222 2.996 4.502
Biogas uit stortplaatsen 2018 . 532 312 127 93 23 84 127
Biogas uit stortplaatsen 2019 . 437 188 144 105 21 77 144
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2018 . 2.427 2.077 75 275 195 703 741 75
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2019 . 2.565 2.121 113 331 202 727 739 113
Biogas, co-vergisting van mest 2018 . 5.313 4.675 638 493 1.776 1.566 638
Biogas, co-vergisting van mest 2019 . 6.061 4.462 1.599 471 1.695 1.494 1.599
Overig biogas 2018 . 5.574 2.082 2.535 957 175 630 662 2.535
Overig biogas 2019 . 6.093 2.322 2.646 1.125 201 722 763 2.646
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2018 . 22.993 22.993
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2019 . 28.437 28.437
Biobenzine 2018 . 7.146 7.146
Biobenzine 2019 . 8.321 8.321
Biodiesel 2018 . 15.846 15.846
Biodiesel 2019 . 20.116 20.116
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het verbruik van biomassa, de energieproductie uit biomassa en het aantal locaties.

De energie uit biomassa is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Biomassa kan op twee manieren verbruikt worden. Ten eerste kan biomassa verbruikt worden voor omzettingen in andere energiedragers. Een belangrijk voorbeeld is de omzetting van biomassa in elektriciteit. Ten tweede kan biomassa finaal verbruikt worden. Dat betekent dat er na het verbruik van biomassa geen nuttig bruikbare energiedrager resteert. Een voorbeeld is het stoken van hout in kachels.

De gegevens zijn uitgesplitst naar techniek. Voorbeelden zijn:
- het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales
- het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
- het stoken van houtkachels door huishoudens
- het verbruik van biogas
- het verbruik van bio transportbrandstoffen

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2019.

Wijzigingen per maart 2021:
De omschrijving “Biomassaketels bedrijven, elektriciteit” is “Biomassaketels bedrijven, WKK” geworden; tevens is de toelichting aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Aantal locaties
Het aantal locaties waar biomassa wordt verbruikt.

Bij bedrijven gaat het om het aantal vestigingen waar biomassa wordt verbruikt, bij huishoudens om het aantal woningen.
De peildatum voor het aantal locaties ligt op 31 december van het verslagjaar.
Verbruik van biomassa
Nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Totaal verbruik
Totaal nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor omzetting in elektriciteit/warmte
Het verbruik van biomassa voor omzetting in elektriciteit en/of warmte.

Het verbruik van biomassa voor omzetting in alleen warmte voor eigen verbruik valt hier niet onder. Dit wordt gezien als finaal verbruik van biomassa.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor toevoeging aan het aardgasnet
Het verbruik van biogas voor toevoeging aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Finaal verbruik
Het finaal verbruik van biomassa is het door gebruik opmaken van energie.

Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Dit is in tegenstelling tot inzet voor energieomzetting waarna wel een nuttig bruikbare energiedrager beschikbaar blijft. Een belangrijk voorbeeld is het stoken van hout in kachels.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Energieproductie uit biomassa
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit biomassa.

De totale energieproductie uit biomassa is de som van;
- bruto elektriciteitsproductie
- warmteproductie uit omzettingen
- aardgasproductie uit biomassa
Bruto elektriciteitsproductie in kWh
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit zonder aftrek van het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is kWh = kilowattuur.
Bruto elektriciteitsproductie in TJ
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit zonder aftrek van het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Warmteproductie uit omzettingen
Warmteproductie uit gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling) plus de verkochte warmte uit warmteketels.

Het gaat om de productie van nuttig te gebruiken warmte inclusief het eigen verbruik van warmte (bijvoorbeeld voor het op temperatuur houden van de vergister). Productie van stoom gaat vaak samen met teruglevering en hergebruik van warm water (retourcondensaat). De warmte in de geproduceerde stoom is gesaldeerd met de warmte in het retourcondensaat.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Aardgasproductie door toevoegen biogas
De productie van aardgas door het toevoegen van biogas aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.