Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Technieken Perioden Verbruik van biomassa Totaal verbruik (TJ) Verbruik van biomassa Voor omzetting in elektriciteit/warmte (TJ) Verbruik van biomassa Voor toevoeging aan het aardgasnet (TJ) Verbruik van biomassa Finaal verbruik (TJ) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in kWh (mln kWh) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in TJ (TJ) Energieproductie uit biomassa Warmteproductie uit omzettingen (TJ) Energieproductie uit biomassa Aardgasproductie door toevoegen biogas (TJ)
Totaal biomassa 2022** 186.331 124.736 7.295 54.299 9.786 35.228 27.663 7.295
Totaal biomassa 2023** 167.260 105.013 9.816 52.431 7.645 27.520 24.027 9.816
Afvalverbrandingsinstallaties 2022** 37.574 37.574 2.224 8.005 9.247
Afvalverbrandingsinstallaties 2023** 37.543 37.543 2.019 7.268 8.708
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2022** 46.035 46.035 5.541 19.947 2.365
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2023** 31.971 31.971 3.776 13.592 1.779
Totaal biomassaketels bedrijven 2022** 43.310 32.486 10.824 1.179 4.245 13.127
Totaal biomassaketels bedrijven 2023** 37.640 28.397 9.243 1.164 4.190 11.030
Biomassaketels bedrijven, WKK 2022** 27.045 27.045 1.179 4.245 8.378
Biomassaketels bedrijven, WKK 2023** 24.337 24.337 1.164 4.190 7.445
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2022** 16.265 5.441 10.824 4.750
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2023** 13.303 4.060 9.243 3.585
Totaal biomassa huishoudens 2022** 16.195 16.195
Totaal biomassa huishoudens 2023** 16.180 16.180
Biomassa huishoudens, openhaarden 2022** 1.775 1.775
Biomassa huishoudens, openhaarden 2023** 1.707 1.707
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2022** 2.229 2.229
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2023** 2.222 2.222
Biomassa huishoudens, houtkachels 2022** 9.739 9.739
Biomassa huishoudens, houtkachels 2023** 9.673 9.673
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2022** 2.182 2.182
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2023** 2.307 2.307
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2022** 270 270
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2023** 270 270
Totaal biogas 2022** 17.538 8.642 7.295 1.601 842 3.030 2.924 7.295
Totaal biogas 2023** 18.415 7.102 9.816 1.497 686 2.470 2.510 9.816
Biogas uit stortplaatsen 2022** 462 200 212 50 16 56 212
Biogas uit stortplaatsen 2023** 462 200 212 50 16 56 212
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2022** 2.517 1.759 567 191 163 587 581 567
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2023** 2.517 1.759 567 191 163 587 581 567
Biogas, co-vergisting van mest 2022** 8.139 4.186 3.953 442 1.591 1.640 3.953
Biogas, co-vergisting van mest 2023** 8.413 2.912 5.501 307 1.106 1.305 5.501
Overig biogas 2022** 6.420 2.498 2.563 1.360 221 796 703 2.563
Overig biogas 2023** 7.024 2.233 3.535 1.256 200 720 624 3.535
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2022** 25.679 25.679
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2023** 25.511 25.511
Biobenzine 2022** 10.512 10.512
Biobenzine 2023** 10.781 10.781
Biodiesel 2022** 15.167 15.167
Biodiesel 2023** 14.730 14.730
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het verbruik van biomassa, de energieproductie uit biomassa en het aantal locaties.

De energie uit biomassa is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Biomassa kan op twee manieren verbruikt worden. Ten eerste kan biomassa verbruikt worden voor omzettingen in andere energiedragers. Een belangrijk voorbeeld is de omzetting van biomassa in elektriciteit. Ten tweede kan biomassa finaal verbruikt worden. Dat betekent dat er na het verbruik van biomassa geen nuttig bruikbare energiedrager resteert. Een voorbeeld is het stoken van hout in kachels.

De gegevens zijn uitgesplitst naar techniek. Voorbeelden zijn:
- het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales
- het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
- het stoken van houtkachels door huishoudens
- het verbruik van biogas
- het verbruik van biotransportbrandstoffen

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021, nader voorlopige cijfers over 2022 en 2023.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. De cijfers van 2021 zijn nu definitief en de cijfers van 2022 nader voorlopig.
De cijfers over 2015-2020 zijn gereviseerd in andere tabellen over energie. Deze revisie is niet doorgevoerd op deze tabel, waardoor er inconsistenties van maximaal 2 procent op jaarbasis tussen de cijfers voor afvalverbrandingsinstallaties en totaal biogas kunnen zijn.

Wijzigingen per 2 juni 2023:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd
Cijfers over 2020 zijn gereviseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Verbruik van biomassa
Nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Totaal verbruik
Totaal nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor omzetting in elektriciteit/warmte
Het verbruik van biomassa voor omzetting in elektriciteit en/of warmte.

Het verbruik van biomassa voor omzetting in alleen warmte voor eigen verbruik valt hier niet onder. Dit wordt gezien als finaal verbruik van biomassa.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor toevoeging aan het aardgasnet
Het verbruik van biogas voor toevoeging aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Finaal verbruik
Het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Dit is in tegenstelling tot inzet voor energieomzetting waarna wel een nuttig bruikbare energiedrager beschikbaar blijft. Een belangrijk voorbeeld van finaal verbruik is het stoken van hout in kachels.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Energieproductie uit biomassa
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit biomassa.

De totale energieproductie uit biomassa is de som van:
- bruto elektriciteitsproductie
- warmteproductie uit omzettingen
- aardgasproductie door toevoegen biogas
Bruto elektriciteitsproductie in kWh
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit inclusief het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is kWh = kilowattuur.
Bruto elektriciteitsproductie in TJ
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit inclusief het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Warmteproductie uit omzettingen
Warmteproductie uit gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling) plus de verkochte warmte uit warmteketels.

Het gaat om de productie van nuttig te gebruiken warmte inclusief het eigen verbruik van warmte (bijvoorbeeld voor het op temperatuur houden van de vergister). Productie van stoom gaat vaak samen met teruglevering en hergebruik van warm water (retourcondensaat). De warmte in de geproduceerde stoom is gesaldeerd met de warmte in het retourcondensaat.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Aardgasproductie door toevoegen biogas
De productie van aardgas door het toevoegen van biogas aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.