Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over zonnewarmte. Het gaat hierbij om het aantal installaties, het collectoroppervlak en de warmteproductie.
Zonnewarmte wordt gewonnen voor het verwarmen van water. Belangrijkste toepassingen zijn; warm water voor huishoudens met afgedekte systemen <= 6m2 (zonneboilers) en het opwarmen van zwembadwater met onafgedekte systemen.
Het gaat hierbij dus om zonnewarmte (met zonnecollectoren) en níet om zonnestroom (met zonnepanelen).
Basis voor de cijfers vormen de door importeurs en fabrikanten in de verslagperiode verkochte collectoren.
De cijfers zijn vanwege methodologische verbeteringen en verbetering van de data over bijgeplaatste zonnecollectoren gereviseerd. Een toelichting op deze revisie staat in het artikel Hernieuwbare Energie Revisie 2015 (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2018 en voorlopige cijfers voor 2019.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
Voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni.
Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Systemen Perioden CollectoroppervlakIn gebruik genomen collectoroppervlak (m2) CollectoroppervlakUit gebruik genomen collectoroppervlak (m2) CollectoroppervlakOpgesteld collectoroppervlak einde jaar (m2) Warmteproductie (TJ)
Totaal zonnewarmte 2018 40.835 34.173 656.934 1.156
Totaal zonnewarmte 2019* 53.443 35.928 674.448 1.176
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2018 23.479 20.229 437.591 826
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2019* 10.159 25.721 422.029 797
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2018 14.735 3.512 131.782 220
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2019* 40.663 2.407 170.038 276
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2018 2.621 10.432 87.561 110
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2019* 2.621 7.800 82.382 104
Bron: CBS.
Verklaring van tekens