Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Systemen Perioden Collectoroppervlak In gebruik genomen collectoroppervlak (m2) Collectoroppervlak Uit gebruik genomen collectoroppervlak (m2) Collectoroppervlak Opgesteld collectoroppervlak einde jaar (m2) Warmteproductie (TJ)
Totaal zonnewarmte 2018 40.835 34.173 656.934 1.156
Totaal zonnewarmte 2019 70.391 35.928 691.396 1.207
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2018 23.479 20.229 437.591 826
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2019 24.819 25.721 436.688 824
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2018 14.735 3.512 131.782 220
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2019 42.951 2.407 172.326 280
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2018 2.621 10.432 87.561 110
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2019 2.621 7.800 82.382 104
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over zonnewarmte. Het gaat hierbij om het aantal installaties, het collectoroppervlak en de warmteproductie.
Zonnewarmte wordt gewonnen voor het verwarmen van water. Belangrijkste toepassingen zijn; warm water voor huishoudens met afgedekte systemen <= 6m2 (zonneboilers) en het opwarmen van zwembadwater met onafgedekte systemen.
Het gaat hierbij dus om zonnewarmte (met zonnecollectoren) en níet om zonnestroom (met zonnepanelen).
Basis voor de cijfers vormen de door importeurs en fabrikanten in de verslagperiode verkochte collectoren.
De cijfers zijn vanwege methodologische verbeteringen en verbetering van de data over bijgeplaatste zonnecollectoren gereviseerd. Een toelichting op deze revisie staat in het artikel Hernieuwbare Energie Revisie 2015 (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2019.

Wijzigingen per 16 september 2020:
De voorlopige cijfers over 2019 zijn bijgesteld op basis van nagekomen informatie. De huidige uitkomsten in de tabel hebben hiermee de status definitief gekregen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni.
Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Toelichting onderwerpen

Collectoroppervlak
Het totale oppervlak van de collectoren waarmee zonnewarmte wordt opgevangen.

Bij vlakke-plaat collectoren gaat het om het oppervlak van het paneel. Bij de vacuümbuis collectoren gaat het om het apertuuroppervlak (het oppervlak van de buizen en níet de ruimte tussen de buizen).
In gebruik genomen collectoroppervlak
Het collectoroppervlak dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.

Het CBS heeft het in gebruik genomen collectoroppervlak bepaald aan de hand van een enquête onder de leveranciers van zonnewarmtesystemen. Aan deze leveranciers is gevraagd hoeveel collectoroppervlak ze in de verslagperiode verkocht hebben op de Nederlandse markt.
Uit gebruik genomen collectoroppervlak
Het collectoroppervlak dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.

Het CBS heeft het uit gebruik genomen collectoroppervlak bepaald aan de hand van de historie van de verkochte systemen en een modelberekening voor de levensduur van een zonnecollector.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is ongeveer 20 jaar.
Opgesteld collectoroppervlak einde jaar
Het collectoroppervlak dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Warmteproductie
De warmteproductie wordt berekend volgens de definitie van het Internationaal Energieagentschap en Eurostat. Het gaat hierbij om de warmte die uit de collector komt. Deze warmteproductie wordt berekend uit het collectoroppervlak en kengetallen uit het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (RVO.nl en CBS, 2015).
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.