Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Systemen Perioden Collectoroppervlak In gebruik genomen collectoroppervlak (m2) Collectoroppervlak Uit gebruik genomen collectoroppervlak (m2) Collectoroppervlak Opgesteld collectoroppervlak einde jaar (m2) Warmteproductie (TJ)
Totaal zonnewarmte 2019 51.491 35.928 672.496 1.180
Totaal zonnewarmte 2020 32.380 35.563 669.313 1.176
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2019 23.874 25.721 435.744 822
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2020 22.640 24.682 433.701 819
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2019 24.996 2.407 154.371 254
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2020 7.119 3.080 158.410 260
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2019 2.621 7.800 82.382 104
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2020 2.621 7.800 77.203 97
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over zonnewarmte. Het gaat hierbij om het aantal installaties, het collectoroppervlak en de warmteproductie.
Zonnewarmte wordt gewonnen voor het verwarmen van water. Belangrijkste toepassingen zijn; warm water voor huishoudens met afgedekte systemen <= 6m2 (zonneboilers) en het opwarmen van zwembadwater met onafgedekte systemen.
Het gaat hierbij dus om zonnewarmte (met zonnecollectoren) en níet om zonnestroom (met zonnepanelen).
Basis voor de cijfers vormen de door importeurs en fabrikanten in de verslagperiode verkochte collectoren.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020.

Wijzigingen per december 2021:
Definitieve cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni.
Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Toelichting onderwerpen

Collectoroppervlak
Het totale oppervlak van de collectoren waarmee zonnewarmte wordt opgevangen.

Bij vlakke-plaat collectoren gaat het om het oppervlak van het paneel. Bij de vacuümbuis collectoren gaat het om het apertuuroppervlak (het oppervlak van de buizen en níet de ruimte tussen de buizen).
In gebruik genomen collectoroppervlak
Het collectoroppervlak dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.

Het CBS heeft het in gebruik genomen collectoroppervlak bepaald aan de hand van een enquête onder de leveranciers van zonnewarmtesystemen. Aan deze leveranciers is gevraagd hoeveel collectoroppervlak ze in de verslagperiode verkocht hebben op de Nederlandse markt.
Uit gebruik genomen collectoroppervlak
Het collectoroppervlak dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.

Het CBS heeft het uit gebruik genomen collectoroppervlak bepaald aan de hand van de historie van de verkochte systemen en een modelberekening voor de levensduur van een zonnecollector.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is ongeveer 20 jaar.
Opgesteld collectoroppervlak einde jaar
Het collectoroppervlak dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Warmteproductie
De warmteproductie wordt berekend volgens de definitie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en Eurostat. Het gaat hierbij om de warmte die uit de collector komt. Deze warmteproductie wordt berekend uit het collectoroppervlak en kengetallen uit het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (RVO.nl en CBS, 2015).
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.