Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over zonnewarmte. Het gaat hierbij om het aantal installaties, het collectoroppervlak en de warmteproductie.
Zonnewarmte wordt gewonnen voor het verwarmen van water. Belangrijkste toepassingen zijn; warm water voor huishoudens met afgedekte systemen <= 6m2 (zonneboilers) en het opwarmen van zwembadwater met onafgedekte systemen.
Het gaat hierbij dus om zonnewarmte (met zonnecollectoren) en níet om zonnestroom (met zonnepanelen).
Basis voor de cijfers vormen de door importeurs en fabrikanten in de verslagperiode verkochte collectoren.
De cijfers zijn vanwege methodologische verbeteringen en verbetering van de data over bijgeplaatste zonnecollectoren gereviseerd. Een toelichting op deze revisie staat in het artikel Hernieuwbare Energie Revisie 2015 (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2018.

Wijzigingen per 10 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 19 december 2019:
De cijfers over 2018 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni.
Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Systemen Perioden InstallatiesIn gebruik genomen installaties (aantal) InstallatiesUit gebruik genomen installaties (aantal) InstallatiesOpgestelde installaties einde van jaar (aantal) CollectoroppervlakIn gebruik genomen collectoroppervlak (m2) CollectoroppervlakUit gebruik genomen collectoroppervlak (m2) CollectoroppervlakOpgesteld collectoroppervlak einde jaar (m2) Warmteproductie (TJ)
Totaal zonnewarmte 2016 . . . 27.937 23.129 652.205 1.147
Totaal zonnewarmte 2017 . . . 31.004 32.938 650.271 1.144
Totaal zonnewarmte 2018 . . . 40.835 34.173 656.934 1.156
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2016 6.050 4.454 154.439 18.712 14.538 437.707 826
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2017 6.303 7.804 152.938 18.077 21.443 434.341 820
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2018 . . . 23.479 20.229 437.591 826
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2016 . . . 6.605 1.841 113.934 194
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2017 . . . 10.305 3.680 120.559 204
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2018 . . . 14.735 3.512 131.782 220
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2016 . . . 2.621 6.750 100.564 127
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2017 . . . 2.621 7.814 95.371 120
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2018 . . . 2.621 10.432 87.561 110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens