Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Systemen Perioden Collectoroppervlak In gebruik genomen collectoroppervlak (m2) Collectoroppervlak Uit gebruik genomen collectoroppervlak (m2) Collectoroppervlak Opgesteld collectoroppervlak einde jaar (m2) Warmteproductie (TJ)
Totaal zonnewarmte 2020 32.482 35.563 669.416 1.176
Totaal zonnewarmte 2021 30.609 38.171 661.854 1.164
Totaal zonnewarmte 2022** 42.097 41.582 662.369 1.168
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2020 22.785 24.682 433.846 819
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2021 17.634 27.257 424.224 801
Zonnewarmte, afgedekte systemen <= 6 m² 2022** 27.629 28.080 423.773 800
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2020 7.077 3.080 158.367 260
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2021 10.354 3.414 165.307 273
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m² 2022** 11.847 6.002 171.151 283
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2020 2.621 7.800 77.203 97
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2021 2.621 7.500 72.324 91
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2022** 2.621 7.500 67.445 85
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over zonnewarmte. Het gaat hierbij om het aantal installaties, het collectoroppervlak en de warmteproductie.
Zonnewarmte wordt gewonnen voor het verwarmen van water. Belangrijkste toepassingen zijn; warm water voor huishoudens met afgedekte systemen <= 6m2 (zonneboilers) en het opwarmen van zwembadwater met onafgedekte systemen.
Het gaat hierbij dus om zonnewarmte (met zonnecollectoren) en níet om zonnestroom (met zonnepanelen).
Basis voor de cijfers vormen de door importeurs en fabrikanten in de verslagperiode verkochte collectoren.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021 en nader voorlopige cijfers over 2022.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni.
Definitieve cijfers verschijnen in november van het tweede jaar na het verslagjaar.


Toelichting onderwerpen

Collectoroppervlak
Het totale oppervlak van de collectoren waarmee zonnewarmte wordt opgevangen.

Bij vlakke-plaat collectoren gaat het om het oppervlak van het paneel. Bij de vacuümbuis collectoren gaat het om het apertuuroppervlak (het oppervlak van de buizen en níet de ruimte tussen de buizen).
In gebruik genomen collectoroppervlak
Het collectoroppervlak dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.

Het CBS heeft het in gebruik genomen collectoroppervlak bepaald aan de hand van een enquête onder de leveranciers van zonnewarmtesystemen. Aan deze leveranciers is gevraagd hoeveel collectoroppervlak ze in de verslagperiode verkocht hebben op de Nederlandse markt.
Uit gebruik genomen collectoroppervlak
Het collectoroppervlak dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.

Het CBS heeft het uit gebruik genomen collectoroppervlak bepaald aan de hand van de historie van de verkochte systemen en een modelberekening voor de levensduur van een zonnecollector.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is ongeveer 20 jaar.
Opgesteld collectoroppervlak einde jaar
Het collectoroppervlak dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Warmteproductie
De warmteproductie wordt berekend volgens de definitie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en Eurostat. Het gaat hierbij om de warmte die uit de collector komt. Deze warmteproductie wordt berekend uit het collectoroppervlak en kengetallen uit het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (RVO.nl en CBS, 2015).
De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.