Gebieden in Nederland 2013


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2013 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2013

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 10 oktober 2013:
Er zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar in maart wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. In de zomer van het jaar worden de cijfers definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Gebieden in Nederland 2013

Regio's Codes en namen van gemeentenCode (code) Codes en namen van gemeentenNaam (naam) Codes en namen van gemeentenSortering naam (naam) Landelijk dekkende gebiedenPolitie Regionale eenhedenCode (code) Landelijk dekkende gebiedenPolitie Regionale eenhedenNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenZorgkantoorregio'sCode (code) Landelijk dekkende gebiedenZorgkantoorregio'sNaam (naam) Statistische gegevensInwonertal (aantal) Statistische gegevensOmgevingsadressendichtheid (per km2)
Aa en Hunze GM1680 Aa en Hunze Aa en Hunze RE01 Noord-Nederland ZK06 Drenthe 25.541 259
Amsterdam GM0363 Amsterdam Amsterdam RE05 Amsterdam ZK02 Amsterdam 799.278 6.056
Horst aan de Maas GM1507 Horst aan de Maas Horst aan de Maas RE10 Limburg ZK17 Noord- en Midden-Limburg 41.810 531
Maastricht GM0935 Maastricht Maastricht RE10 Limburg ZK31 Zuid-Limburg 121.819 2.163
Zoetermeer GM0637 Zoetermeer Zoetermeer RE06 Den Haag ZK10 Haaglanden 123.092 2.492
Bron: CBS.
Verklaring van tekens