Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive 1999-2022

Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive 1999-2022

Geslacht Leeftijd Recidive Perioden Geregistreerde verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten per 10 000 inwoners (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Totaal verdachten 2022* 158.290 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal verdachten 2022* 660 34
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal verdachten 2022* 1.800 91
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal verdachten 2022* 3.030 153
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal verdachten 2022* 3.680 184
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal verdachten 2022* 4.070 199
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal verdachten 2022* 4.270 200
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal verdachten 2022* 4.600 206
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Totaal verdachten 2022* 5.370 218
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Totaal verdachten 2022* 5.500 208
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Totaal verdachten 2022* 5.500 201
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Totaal verdachten 2022* 5.600 193
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Totaal verdachten 2022* 5.070 174
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Totaal verdachten 2022* 4.860 163
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Totaal verdachten 2022* 4.570 153
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Totaal verdachten 2022* 4.440 144
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Totaal verdachten 2022* 4.470 146
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Totaal verdachten 2022* 4.350 137
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Totaal verdachten 2022* 4.170 133
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 30 jaar Totaal verdachten 2022* 4.080 130
Totaal mannen en vrouwen 30 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 30 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 31 jaar Totaal verdachten 2022* 4.030 130
Totaal mannen en vrouwen 31 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 31 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 32 jaar Totaal verdachten 2022* 4.040 126
Totaal mannen en vrouwen 32 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 32 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 33 jaar Totaal verdachten 2022* 3.830 128
Totaal mannen en vrouwen 33 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 33 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 34 jaar Totaal verdachten 2022* 3.740 124
Totaal mannen en vrouwen 34 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 34 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Totaal verdachten 2022* 3.520 118
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Totaal verdachten 2022* 3.390 117
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Totaal verdachten 2022* 3.320 114
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Totaal verdachten 2022* 3.140 113
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Totaal verdachten 2022* 2.990 109
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Totaal verdachten 2022* 2.770 105
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Totaal verdachten 2022* 2.710 100
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Totaal verdachten 2022* 2.600 98
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Totaal verdachten 2022* 2.350 92
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar First offender 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Meer- of veelpleger 2022* . .
Totaal mannen en vrouwen 44 jaar Totaal verdachten 2022* 2.210 86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar leeftijd, geslacht en recidive.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die geen inwoner zijn van Nederland ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd of aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 2005 tot en met 2014.


Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per februari 2024:
Deze tabel is stopgezet. In 2024 zijn nieuwe Statlinetabellen over geregistreerde verdachten gepubliceerd. De cijfers in de nieuwe tabellen wijken iets af van de cijfers in deze tabel omdat in de nieuwe tabel cijfers over ontbrekende verdachten, geregistreerd door de Koninklijke Marechaussee, niet meer worden bijgeschat. Daarnaast is het ontdubbelen van verdachten voor de jaren 2020 t/m 2022 verbeterd en zijn de meest recente jaren geactualiseerd. In de nieuwe tabellen worden alleen cijfers over geregistreerde verdachten gepresenteerd en niet meer over aangehouden verdachten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde verdachten
Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
Totaal verdachten van misdrijven
Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.
Verdachten per 10 000 inwoners
Alle geregistreerde verdachten van misdrijven, per 10 000 inwoners van de geselecteerde bevolkingsgroep.
---
Het betreft de verdachte personen per 10 000 inwoners van dezelfde bevolkingsgroep die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en voorkomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Personen die niet in GBA geregistreerd zijn worden wel meegeteld in de absolute aantallen verdachten maar niet in de relatieve aantallen.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.