Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100 2005-2017


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van het volume van de voorraad gereed product bij de bedrijfstak industrie, aangegeven met de code Sectie C volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens over de vijf meest recente maanden zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd als "Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100". Zie paragraaf 3.

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100 2005-2017

Perioden Indexcijfers voorraad gereed product (2010=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2016 december 115,2 -1,2
2017 januari 117,6 -3,0
2017 februari 115,0 -7,5
2017 maart 115,0 -4,1
2017 april 117,7 -0,3
2017 mei 119,9 3,8
2017 juni 117,5 6,7
2017 juli 121,6 7,0
2017 augustus* 120,5 6,4
2017 september* 119,1 5,4
2017 oktober* 122,4 5,2
2017 november* 119,4 1,9
2017 december* 117,9 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens