Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100 2005-2017

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100 2005-2017

Perioden Indexcijfers voorraad gereed product (2010=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2016 december 115,2 -1,2
2017 januari 117,6 -3,0
2017 februari 115,0 -7,5
2017 maart 115,0 -4,1
2017 april 117,7 -0,3
2017 mei 119,9 3,8
2017 juni 117,5 6,7
2017 juli 121,6 7,0
2017 augustus* 120,5 6,4
2017 september* 119,1 5,4
2017 oktober* 122,4 5,2
2017 november* 119,4 1,9
2017 december* 117,9 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van het volume van de voorraad gereed product bij de bedrijfstak industrie, aangegeven met de code Sectie C volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens over de vijf meest recente maanden zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd als "Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers voorraad gereed product
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. volume van de voorraad gereed product) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Voorraad:
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst.
De voorraad betreft de balanswaarde zoals die in de administratie van ondernemers is opgenomen.
---
De gegevens betreffen voorraad gereed product bij de bedrijfstak industrie Sectie C volgens de SBI 2008
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Voorraad:
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst.
De voorraad betreft de balanswaarde zoals die in de administratie van ondernemers is opgenomen.
---
De gegevens betreffen voorraad gereed product bij de bedrijfstak industrie Sectie C volgens de SBI 2008