Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Cijfersoort Regio's Perioden Leefstijl, over- en ondergewicht Anticonceptiepil (%) Leefstijl, over- en ondergewicht Ondergewicht (%)
Waargenomen Nederland 2008/2011 38,2 1,6
Waargenomen Noord-Nederland (LD) 2008/2011 39,9 1,3
Waargenomen Oost-Nederland (LD) 2008/2011 38,2 1,4
Waargenomen West-Nederland (LD) 2008/2011 37,4 1,7
Waargenomen Zuid-Nederland (LD) 2008/2011 39,0 1,9
Waargenomen Groningen (PV) 2008/2011 42,1 1,5
Waargenomen Friesland (PV) 2008/2011 40,4 1,7
Waargenomen Drenthe (PV) 2008/2011 35,9 0,5
Waargenomen Overijssel (PV) 2008/2011 34,8 1,4
Waargenomen Flevoland (PV) 2008/2011 37,6 1,0
Waargenomen Gelderland (PV) 2008/2011 40,2 1,4
Waargenomen Utrecht (PV) 2008/2011 35,8 2,2
Waargenomen Noord-Holland (PV) 2008/2011 38,3 1,8
Waargenomen Zuid-Holland (PV) 2008/2011 37,3 1,6
Waargenomen Zeeland (PV) 2008/2011 38,6 0,7
Waargenomen Noord-Brabant (PV) 2008/2011 38,0 1,7
Waargenomen Limburg (PV) 2008/2011 41,5 2,4
Waargenomen Amsterdam 2008/2011 35,1 2,1
Waargenomen 's Gravenhage 2008/2011 35,0 2,4
Waargenomen Rotterdam 2008/2011 36,2 1,7
Waargenomen Utrecht 2008/2011 42,4 2,2
Waargenomen GGD Groningen (GG) 2008/2011 42,1 1,5
Waargenomen GGD Fryslân (GG) 2008/2011 40,4 1,7
Waargenomen GGD Drenthe (GG) 2008/2011 35,9 0,5
Waargenomen GGD IJsselland (GG) 2008/2011 31,2 1,7
Waargenomen GGD Regio Twente (GG) 2008/2011 37,9 1,3
Waargenomen GGD Gelre-IJssel (GG) 2008/2011 39,8 1,5
Waargenomen Hulpverlening Gelderland-Midden (GG) 2008/2011 37,1 0,8
Waargenomen GGD Rivierenland (GG) 2008/2011 38,9 1,8
Waargenomen GGD Regio Nijmegen (GG) 2008/2011 48,1 2,0
Waargenomen GGD Flevoland (GG) 2008/2011 37,6 1,0
Waargenomen GG en GD Utrecht (GG) 2008/2011 42,4 2,2
Waargenomen GGD Midden-Nederland (GG) 2008/2011 32,5 2,2
Waargenomen GGD Hollands-Noorden (GG) 2008/2011 42,4 2,0
Waargenomen GGD Kennemerland (GG) 2008/2011 40,2 1,5
Waargenomen GGD Zaanstreek/Waterland (GG) 2008/2011 36,1 1,1
Waargenomen GGD Amsterdam (GG) 2008/2011 35,1 1,9
Waargenomen GGD Gooi en Vechtstreek (GG) 2008/2011 39,0 3,0
Waargenomen GGD Den Haag (GG) 2008/2011 35,0 2,4
Waargenomen GGD Zuid-Holland-West (GG) 2008/2011 42,6 1,5
Waargenomen GGD Hollands-Midden (GG) 2008/2011 38,8 1,5
Waargenomen GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) 2008/2011 36,3 1,5
Waargenomen GGD Zuid-Holland-Zuid (GG) 2008/2011 34,1 0,9
Waargenomen GGD Zeeland (GG) 2008/2011 38,6 0,7
Waargenomen GGD West-Brabant (GG) 2008/2011 41,6 1,6
Waargenomen GGD Hart voor Brabant (GG) 2008/2011 37,3 1,4
Waargenomen GGD Brabant-Zuidoost (GG) 2008/2011 35,6 2,1
Waargenomen GGD Limburg-Noord (GG) 2008/2011 38,4 2,2
Waargenomen GGD Zuid-Limburg (GG) 2008/2011 44,1 2,5
Standaardfout Nederland 2008/2011 0,5 0,1
Standaardfout Noord-Nederland (LD) 2008/2011 1,4 0,2
Standaardfout Oost-Nederland (LD) 2008/2011 1,0 0,1
Standaardfout West-Nederland (LD) 2008/2011 0,6 0,1
Standaardfout Zuid-Nederland (LD) 2008/2011 1,0 0,2
Standaardfout Groningen (PV) 2008/2011 2,4 0,3
Standaardfout Friesland (PV) 2008/2011 2,4 0,3
Standaardfout Drenthe (PV) 2008/2011 2,8 0,2
Standaardfout Overijssel (PV) 2008/2011 1,7 0,2
Standaardfout Flevoland (PV) 2008/2011 2,9 0,3
Standaardfout Gelderland (PV) 2008/2011 1,3 0,2
Standaardfout Utrecht (PV) 2008/2011 1,6 0,3
Standaardfout Noord-Holland (PV) 2008/2011 1,1 0,2
Standaardfout Zuid-Holland (PV) 2008/2011 1,0 0,1
Standaardfout Zeeland (PV) 2008/2011 3,3 0,3
Standaardfout Noord-Brabant (PV) 2008/2011 1,2 0,2
Standaardfout Limburg (PV) 2008/2011 1,9 0,3
Standaardfout Amsterdam 2008/2011 2,0 0,3
Standaardfout 's Gravenhage 2008/2011 2,4 0,5
Standaardfout Rotterdam 2008/2011 2,2 0,4
Standaardfout Utrecht 2008/2011 2,8 0,6
Standaardfout GGD Groningen (GG) 2008/2011 2,4 0,3
Standaardfout GGD Fryslân (GG) 2008/2011 2,4 0,3
Standaardfout GGD Drenthe (GG) 2008/2011 2,8 0,2
Standaardfout GGD IJsselland (GG) 2008/2011 2,5 0,4
Standaardfout GGD Regio Twente (GG) 2008/2011 2,4 0,3
Standaardfout GGD Gelre-IJssel (GG) 2008/2011 2,1 0,3
Standaardfout Hulpverlening Gelderland-Midden (GG) 2008/2011 2,3 0,2
Standaardfout GGD Rivierenland (GG) 2008/2011 4,2 0,6
Standaardfout GGD Regio Nijmegen (GG) 2008/2011 3,3 0,5
Standaardfout GGD Flevoland (GG) 2008/2011 2,9 0,3
Standaardfout GG en GD Utrecht (GG) 2008/2011 2,8 0,6
Standaardfout GGD Midden-Nederland (GG) 2008/2011 1,9 0,3
Standaardfout GGD Hollands-Noorden (GG) 2008/2011 2,4 0,4
Standaardfout GGD Kennemerland (GG) 2008/2011 2,4 0,3
Standaardfout GGD Zaanstreek/Waterland (GG) 2008/2011 3,4 0,4
Standaardfout GGD Amsterdam (GG) 2008/2011 1,8 0,3
Standaardfout GGD Gooi en Vechtstreek (GG) 2008/2011 4,2 0,8
Standaardfout GGD Den Haag (GG) 2008/2011 2,4 0,5
Standaardfout GGD Zuid-Holland-West (GG) 2008/2011 2,5 0,4
Standaardfout GGD Hollands-Midden (GG) 2008/2011 2,2 0,3
Standaardfout GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) 2008/2011 1,6 0,2
Standaardfout GGD Zuid-Holland-Zuid (GG) 2008/2011 2,7 0,3
Standaardfout GGD Zeeland (GG) 2008/2011 3,3 0,3
Standaardfout GGD West-Brabant (GG) 2008/2011 2,3 0,3
Standaardfout GGD Hart voor Brabant (GG) 2008/2011 1,8 0,3
Standaardfout GGD Brabant-Zuidoost (GG) 2008/2011 2,1 0,4
Standaardfout GGD Limburg-Noord (GG) 2008/2011 2,7 0,4
Standaardfout GGD Zuid-Limburg (GG) 2008/2011 2,6 0,4
Gestandaardiseerd Nederland 2008/2011 38,2 1,6
Gestandaardiseerd Noord-Nederland (LD) 2008/2011 39,2 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale informatie over de gezondheid, de leefstijl en de medische contacten van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.
Bij de meesten onderwerpen gaan de cijfers over de bevolking van 0 jaar of ouder. Voor sommige onderwerpen geldt echter een aparte leeftijdsgrens.
De cijfers zijn uit te splitsen naar landsdeel, provincie, GGD-regio en de vier grote gemeenten. De cijfers in de tabel gaan over de periode 2008/2011, waarbij de regio-indeling van 2010 is gehanteerd.
In de tabel staan ook gestandaardiseerde cijfers. Bij de standaardisatie is rekening gehouden met verschillen in de bevolkingsopbouw (leeftijd en geslacht) tussen regio's. Deze cijfers zijn ook te vinden in de Nationale Atlas Volksgezondheid van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Cijfers zijn het gemiddelde over de periode 2008/2011

Status van de cijfers:
Definitief

Wijzigingen per 23 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet .

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet
Deze tabel is opgevolgd door de tabellen ‘Gezondheidsmonitor; regio, bevolking van 19 jaar of ouder, 2012’ en ‘Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Leefstijl, over- en ondergewicht
Anticonceptiepil
% vrouwen van 16 tot 50 jaar dat de anticonceptiepil gebruikt.

Ondergewicht
Percentage personen van 20 jaar of ouder met een BMI van minder dan 18,5 kg/m2.