Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Cijfersoort Regio's Perioden Gezondheid Langdurige aandoeningen Suikerziekte Suikerziekte totaal (%)
Waargenomen Nederland 2008/2011 4,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale informatie over de gezondheid, de leefstijl en de medische contacten van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.
Bij de meesten onderwerpen gaan de cijfers over de bevolking van 0 jaar of ouder. Voor sommige onderwerpen geldt echter een aparte leeftijdsgrens.
De cijfers zijn uit te splitsen naar landsdeel, provincie, GGD-regio en de vier grote gemeenten. De cijfers in de tabel gaan over de periode 2008/2011, waarbij de regio-indeling van 2010 is gehanteerd.
In de tabel staan ook gestandaardiseerde cijfers. Bij de standaardisatie is rekening gehouden met verschillen in de bevolkingsopbouw (leeftijd en geslacht) tussen regio's. Deze cijfers zijn ook te vinden in de Nationale Atlas Volksgezondheid van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Cijfers zijn het gemiddelde over de periode 2008/2011

Status van de cijfers:
Definitief

Wijzigingen per 23 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet .

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet
Deze tabel is opgevolgd door de tabellen ‘Gezondheidsmonitor; regio, bevolking van 19 jaar of ouder, 2012’ en ‘Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid
Het gaat hier over ervaren gezondheid, psychische gezondheid, langdurige aandoeningen, lichamelijke beperkingen en malaiseklachten.
Langdurige aandoeningen
Suikerziekte
Suikerziekte totaal
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u
suikerziekte?