Verdachten; delictgroep, stedelijkheid buurt en woongemeente 1999-2022

Verdachten; delictgroep, stedelijkheid buurt en woongemeente 1999-2022

Stedelijkheid buurt Regio 's Perioden Geregistreerde verdachten Totaal verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten per 10 000 inwoners Totaal verdachten van misdrijven (aantal)
Stedelijkheid Nederland 2022* 158.290 83
Stedelijkheid Noord-Nederland (LD) 2022* 11.610 74
Stedelijkheid Oost-Nederland (LD) 2022* 23.980 73
Stedelijkheid West-Nederland (LD) 2022* 69.740 93
Stedelijkheid Zuid-Nederland (LD) 2022* 25.380 76
Stedelijkheid Niet in te delen (LD) 2022* 27.590
Stedelijkheid Groningen (PV) 2022* 4.210 79
Stedelijkheid Fryslân (PV) 2022* 4.540 78
Stedelijkheid Drenthe (PV) 2022* 2.860 64
Stedelijkheid Overijssel (PV) 2022* 6.910 66
Stedelijkheid Flevoland (PV) 2022* 3.970 105
Stedelijkheid Gelderland (PV) 2022* 13.100 70
Stedelijkheid Utrecht (PV) 2022* 8.590 71
Stedelijkheid Noord-Holland (PV) 2022* 24.310 94
Stedelijkheid Zuid-Holland (PV) 2022* 34.040 102
Stedelijkheid Zeeland (PV) 2022* 2.800 81
Stedelijkheid Noord-Brabant (PV) 2022* 17.480 75
Stedelijkheid Limburg (PV) 2022* 7.900 78
Stedelijkheid Niet in te delen (PV) 2022* 27.590
Stedelijkheid Oost-Groningen (CR) 2022* 970 79
Stedelijkheid Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 410 99
Stedelijkheid Overig Groningen (CR) 2022* 2.830 77
Stedelijkheid Noord-Friesland (CR) 2022* 2.440 85
Stedelijkheid Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 900 71
Stedelijkheid Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 1.200 71
Stedelijkheid Noord-Drenthe (CR) 2022* 1.070 62
Stedelijkheid Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 1.100 72
Stedelijkheid Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 700 58
Stedelijkheid Noord-Overijssel (CR) 2022* 2.160 65
Stedelijkheid Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 930 66
Stedelijkheid Twente (CR) 2022* 3.810 67
Stedelijkheid Veluwe (CR) 2022* 4.290 69
Stedelijkheid Achterhoek (CR) 2022* 2.230 61
Stedelijkheid Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 5.190 77
Stedelijkheid Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 1.390 63
Stedelijkheid Utrecht (CR) 2022* 8.590 71
Stedelijkheid Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 2.540 74
Stedelijkheid Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 1.790 80
Stedelijkheid IJmond (CR) 2022* 1.440 81
Stedelijkheid Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 1.930 95
Stedelijkheid Zaanstreek (CR) 2022* 1.750 114
Stedelijkheid Groot-Amsterdam (CR) 2022* 13.260 105
Stedelijkheid Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 1.600 70
Stedelijkheid Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 2.540 65
Stedelijkheid Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 10.130 128
Stedelijkheid Delft en Westland (CR) 2022* 1.500 70
Stedelijkheid Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 2.310 77
Stedelijkheid Groot-Rijnmond (CR) 2022* 14.910 115
Stedelijkheid Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 2.650 80
Stedelijkheid Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 820 86
Stedelijkheid Overig Zeeland (CR) 2022* 1.980 79
Stedelijkheid West-Noord-Brabant (CR) 2022* 4.150 72
Stedelijkheid Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 3.240 73
Stedelijkheid Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 4.400 74
Stedelijkheid Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 5.700 80
Stedelijkheid Noord-Limburg (CR) 2022* 1.870 72
Stedelijkheid Midden-Limburg (CR) 2022* 1.550 72
Stedelijkheid Zuid-Limburg (CR) 2022* 4.480 83
Stedelijkheid Flevoland (CR) 2022* 3.970 105
Stedelijkheid Niet in te delen (CR) 2022* 27.590
Stedelijkheid Aa en Hunze 2022* 100 44
Stedelijkheid Aalburg 2022*
Stedelijkheid Aalsmeer 2022* 210 72
Stedelijkheid Aalten 2022* 90 37
Stedelijkheid Ter Aar 2022*
Stedelijkheid Abcoude 2022*
Stedelijkheid Achtkarspelen 2022* 210 87
Stedelijkheid Akersloot 2022*
Stedelijkheid Alblasserdam 2022* 100 56
Stedelijkheid Albrandswaard 2022* 190 83
Stedelijkheid Alkemade 2022*
Stedelijkheid Alkmaar 2022* 940 96
Stedelijkheid Almelo 2022* 780 119
Stedelijkheid Almere 2022* 2.190 116
Stedelijkheid Alphen aan den Rijn 2022* 860 85
Stedelijkheid Alphen-Chaam 2022* 30 27
Stedelijkheid Altena 2022* 300 59
Stedelijkheid Ambt Delden 2022*
Stedelijkheid Ambt Montfort 2022*
Stedelijkheid Ameland 2022* 10 20
Stedelijkheid Amerongen 2022*
Stedelijkheid Amersfoort 2022* 1.140 82
Stedelijkheid Amstelveen 2022* 580 71
Stedelijkheid Amsterdam 2022* 9.560 120
Stedelijkheid Andijk 2022*
Stedelijkheid Angerlo 2022*
Stedelijkheid Anna Paulowna 2022*
Stedelijkheid Apeldoorn 2022* 1.260 85
Stedelijkheid Appingedam 2022*
Stedelijkheid Arcen en Velden 2022*
Stedelijkheid Arnhem 2022* 1.750 119
Stedelijkheid Assen 2022* 510 82
Stedelijkheid Asten 2022* 90 60
Stedelijkheid Avereest 2022*
Stedelijkheid Axel 2022*
Stedelijkheid Baarle-Nassau 2022* 30 49
Stedelijkheid Baarn 2022* 150 67
Stedelijkheid Barendrecht 2022* 280 66
Stedelijkheid Barneveld 2022* 350 67
Stedelijkheid Bathmen 2022*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar delictgroep, stedelijkheid van de woonbuurt en woongemeente.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die niet voorkomen in de Basis Registratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Omdat per verslagjaar het aantal verdachten per type misdrijf wordt gepresenteerd tellen de aantallen verdachten per type misdrijf samen op tot meer dan het totaal aantal unieke verdachten.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd of aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Vermogensdelicten en 1 maal in Geweldsdelicten.

Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.
Over geregistreerde verdachten zijn de regionale gegevens beschikbaar vanaf 2010 en voor Nederland totaal vanaf 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per februari 2024:
Deze tabel is stopgezet. In 2024 zijn nieuwe Statlinetabellen over geregistreerde verdachten gepubliceerd. De cijfers in de nieuwe tabellen wijken iets af van de cijfers in deze tabel omdat in de nieuwe tabel cijfers over ontbrekende verdachten, geregistreerd door de Koninklijke Marechaussee, niet meer worden bijgeschat. Daarnaast is het ontdubbelen van verdachten voor de jaren 2020 t/m 2022 verbeterd en zijn de meest recente jaren geactualiseerd. In de nieuwe tabellen worden alleen cijfers over geregistreerde verdachten gepresenteerd en niet meer over aangehouden verdachten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde verdachten
Personen (geen rechtspersonen) die worden verdacht van het plegen van een misdrijf.
Totaal verdachten
Totaal verdachten van misdrijven
Alle unieke geregistreerde verdachten van misdrijven.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten per 10 000 inwoners
Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een
strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de
verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.
---
Het cijfer in de tabel toont het aantal verdachten per 10 000 inwoners
van de geselecteerde bevolkingsgroep.
Totaal verdachten van misdrijven
Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een
strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de
verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in de
Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie én daarnaast voorkomen in
de Gemeentelijke Basis Administratie.