Bewoonde woningen; inkomen bewoners, WOZ-waarde, regio, 2009-2012


Deze tabel bevat informatie over koop- en huurwoningen naar WOZ-waardeklasse, huishoudenssamenstelling, bruto inkomen en herkomst van de hoofdbewoner van de woning. Deze gegevens zijn bekend voor Nederland en per landsdeel, provincie en COROP-gebied Het gaat daarbij steeds om de stand per 1 januari.

De getoonde gegevens betreffen bewoonde eigen en huurwoningen. Dit is dus exclusief wooneenheden, bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen die niet in hoofdzaak in gebruik zijn voor woondoeleinden. Verder gaat het om woningen die bewoond worden door particuliere huishoudens. Woningen bewoond door institutionele huishoudens blijven dus buiten beschouwing.

Wijzigingen per 1 juni 2018:
De tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabellen voor woningen en bewoners zijn stopgezet, omdat er geen nieuwe cijfers kunnen worden geproduceerd aan de hand van de gebruikte methode. Sinds 2012 is het CBS overgestapt op de BAG. De methode waarop de tabellen zijn gebaseerd is het Woningregister. Tussen beide registers bestaan populatieverschillen en definitieverschillen. In juni 2018 zal er daarom een maatwerktabel worden gepubliceerd over woningen en bewoners samen met een webartikel.

Bewoonde woningen; inkomen bewoners, WOZ-waarde, regio, 2009-2012

WOZ-waardeklassen Bruto inkomen Huishoudens Herkomst Regio's Perioden Totaal bewoonde woningen (aantal) Bewoonde eigen woningen (aantal) Bewoonde huurwoningenBewoonde corporatiewoningen (aantal)
Totaal Totaal Totaal Totaal Nederland 2011 6.801.400 3.841.100 2.156.600
Totaal Totaal Totaal Totaal Nederland 2012 6.848.600 3.847.300 2.148.000
Totaal Minder dan 20 000 euro Totaal Totaal Nederland 2011 866.800 161.800 552.500
Totaal Minder dan 20 000 euro Totaal Totaal Nederland 2012 855.600 167.400 537.600
Totaal 20 000 tot 40 000 euro Totaal Totaal Nederland 2011 1.894.200 702.000 953.000
Totaal 20 000 tot 40 000 euro Totaal Totaal Nederland 2012 1.904.800 693.600 959.800
Totaal 40 000 tot 60 000 euro Totaal Totaal Nederland 2011 1.382.200 863.100 363.800
Totaal 40 000 tot 60 000 euro Totaal Totaal Nederland 2012 1.368.400 835.700 363.000
Totaal 60 000 tot 80 000 euro Totaal Totaal Nederland 2011 1.035.000 770.400 165.000
Totaal 60 000 tot 80 000 euro Totaal Totaal Nederland 2012 1.040.700 762.600 167.100
Totaal 80 000 tot 100 000 euro Totaal Totaal Nederland 2011 667.500 536.400 69.500
Totaal 80 000 tot 100 000 euro Totaal Totaal Nederland 2012 684.800 545.000 71.300
Totaal 100 000 euro en meer Totaal Totaal Nederland 2011 937.700 795.000 51.100
Totaal 100 000 euro en meer Totaal Totaal Nederland 2012 973.900 828.300 47.400
Totaal Onbekend Totaal Totaal Nederland 2011 17.900 12.300 1.800
Totaal Onbekend Totaal Totaal Nederland 2012 20.300 14.800 1.700
Bron: CBS.
Verklaring van tekens