Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100; 1990-2014


Het CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen.
Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele mutaties van de ruilvoet, de invoerprijs en de uitvoerprijs van goederen. De indexcijfers zijn op basis van 2010 = 100. De procentuele mutaties zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar van januari 1990 tot en met juni 2014

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2010 zijn definitief. De cijfers over 2011 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 september 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
De tabel is opgevolgd door de tabel: Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100. Zie paragraaf 3.

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100; 1990-2014

Perioden RuilvoetIndexcijfers (2010 = 100) RuilvoetOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) InvoerprijsIndexcijfers (2010 = 100) InvoerprijsOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) UitvoerprijsIndexcijfers (2010 = 100) UitvoerprijsOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2013 juni* 101,1 0,2 103,2 -0,7 104,3 -0,5
2013 2e kwartaal* 101,1 0,6 104,4 -1,6 105,6 -1,0
2013 juli* 99,0 0,5 107,5 -1,5 106,4 -0,9
2013 augustus* 99,9 1,4 106,7 -3,4 106,6 -2,0
2013 september* 99,1 0,9 107,9 -2,7 106,9 -1,8
2013 3e kwartaal* 99,3 0,9 107,4 -2,5 106,6 -1,6
2013 oktober* 99,5 0,5 106,2 -3,2 105,7 -2,7
2013 november* 100,7 -0,1 105,0 -2,4 105,8 -2,5
2013 december* 100,4 0,8 105,8 -2,0 106,3 -1,2
2013 4e kwartaal* 100,2 0,4 105,7 -2,5 105,9 -2,1
2013* 100,3 0,5 106,1 -1,7 106,3 -1,2
2014 januari* 101,5 0,4 102,9 -2,4 104,5 -2,0
2014 februari* 100,1 0,4 105,7 -2,8 105,8 -2,4
2014 maart* 100,8 0,3 102,9 -3,2 103,7 -2,9
2014 1e kwartaal* 100,8 0,4 103,9 -2,8 104,7 -2,4
2014 april* 102,1 0,0 101,8 -1,8 103,9 -1,8
2014 mei* 100,2 0,0 104,8 -1,6 105,0 -1,6
2014 juni* 101,0 -0,1 102,4 -0,7 103,5 -0,8
2014 2e kwartaal* 101,1 0,0 103,0 -1,4 104,1 -1,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens