Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100; 1990-2014

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100; 1990-2014

Perioden Ruilvoet Indexcijfers (2010 = 100) Ruilvoet Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Invoerprijs Indexcijfers (2010 = 100) Invoerprijs Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Uitvoerprijs Indexcijfers (2010 = 100) Uitvoerprijs Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2013 juni* 101,1 0,2 103,2 -0,7 104,3 -0,5
2013 2e kwartaal* 101,1 0,6 104,4 -1,6 105,6 -1,0
2013 juli* 99,0 0,5 107,5 -1,5 106,4 -0,9
2013 augustus* 99,9 1,4 106,7 -3,4 106,6 -2,0
2013 september* 99,1 0,9 107,9 -2,7 106,9 -1,8
2013 3e kwartaal* 99,3 0,9 107,4 -2,5 106,6 -1,6
2013 oktober* 99,5 0,5 106,2 -3,2 105,7 -2,7
2013 november* 100,7 -0,1 105,0 -2,4 105,8 -2,5
2013 december* 100,4 0,8 105,8 -2,0 106,3 -1,2
2013 4e kwartaal* 100,2 0,4 105,7 -2,5 105,9 -2,1
2013* 100,3 0,5 106,1 -1,7 106,3 -1,2
2014 januari* 101,5 0,4 102,9 -2,4 104,5 -2,0
2014 februari* 100,1 0,4 105,7 -2,8 105,8 -2,4
2014 maart* 100,8 0,3 102,9 -3,2 103,7 -2,9
2014 1e kwartaal* 100,8 0,4 103,9 -2,8 104,7 -2,4
2014 april* 102,1 0,0 101,8 -1,8 103,9 -1,8
2014 mei* 100,2 0,0 104,8 -1,6 105,0 -1,6
2014 juni* 101,0 -0,1 102,4 -0,7 103,5 -0,8
2014 2e kwartaal* 101,1 0,0 103,0 -1,4 104,1 -1,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen.
Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele mutaties van de ruilvoet, de invoerprijs en de uitvoerprijs van goederen. De indexcijfers zijn op basis van 2010 = 100. De procentuele mutaties zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar van januari 1990 tot en met juni 2014

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2010 zijn definitief. De cijfers over 2011 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 september 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
De tabel is opgevolgd door de tabel: Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ruilvoet
De ruilvoet is de verhouding tussen het prijspeil van de uitvoer en de invoer van goederen.

Als het prijspeil van de uitvoer sneller stijgt dan het prijspijl van de invoer, is er sprake van een ruilvoetverbetering. Als het prijspeil van de invoer sneller stijgt dan het prijspijl van de uitvoer, is er sprake van ruilvoetverslechtering.
Indexcijfers
Indexcijfers op basis 2010 = 100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Invoerprijs
Invoerprijs van goederen.

De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Indexcijfers
Indexcijfers op basis 2010 = 100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Uitvoerprijs
Uitvoerprijs van goederen.

Het leveren van goederen door ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland.Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen.
Indexcijfers
Indexcijfers op basis 2010 = 100.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.