In- en uitvoer; prijs en volume, index 2010=100, ontwikkelingen; 1990-2014

In- en uitvoer; prijs en volume, index 2010=100, ontwikkelingen; 1990-2014

In- en uitvoer perioden Indexcijfers 2010 = 100 Waarde Oorspronkelijk (2010 = 100) Indexcijfers 2010 = 100 Waarde Werkdaggecorrigeerd (2010 = 100) Indexcijfers 2010 = 100 Prijs (2010 = 100) Indexcijfers 2010 = 100 Volume Oorspronkelijk (2010 = 100) Indexcijfers 2010 = 100 Volume Werkdaggecorrigeerd (2010 = 100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde Oorspronkelijk (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde Werkdaggecorrigeerd (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Prijs (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume Oorspronkelijk (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume Werkdaggecorrigeerd (%)
Invoer 2013 juni* 116,4 119,9 103,2 112,9 116,2 -0,5 2,2 -0,7 0,2 3,0
Invoer 2013 2e kwartaal* 116,9 117,2 104,4 111,9 112,3 0,1 0,1 -1,6 1,7 1,8
Invoer 2013 juli* 116,5 113,8 107,5 108,4 105,9 0,2 -2,5 -1,5 1,7 -1,0
Invoer 2013 augustus* 109,5 109,9 106,7 102,6 103,0 -7,3 -4,7 -3,4 -4,0 -1,4
Invoer 2013 september* 115,4 116,7 107,9 106,9 108,2 1,6 -1,1 -2,7 4,4 1,6
Invoer 2013 3e kwartaal* 113,8 113,5 107,4 106,0 105,7 -1,9 -2,8 -2,5 0,6 -0,3
Invoer 2013 oktober* 122,4 119,6 106,2 115,2 112,6 -3,0 -3,0 -3,2 0,2 0,2
Invoer 2013 november* 116,5 117,9 105,0 111,0 112,3 -5,0 -2,4 -2,4 -2,7 0,0
Invoer 2013 december* 113,8 115,6 105,8 107,6 109,2 2,5 -0,2 -2,0 4,6 1,8
Invoer 2013 4e kwartaal* 117,6 117,7 105,7 111,3 111,4 -2,0 -1,9 -2,5 0,6 0,6
Invoer 2013* 116,4 116,6 106,1 109,8 110,0 -0,8 -0,4 -1,7 0,9 1,3
Invoer 2014 januari* 115,4 113,3 102,9 112,1 110,1 -2,8 -2,8 -2,4 -0,4 -0,4
Invoer 2014 februari* 109,5 110,7 105,7 103,6 104,7 -3,4 -3,4 -2,8 -0,7 -0,7
Invoer 2014 maart* 118,1 121,5 102,9 114,8 118,1 -1,4 -1,4 -3,2 1,9 1,9
Invoer 2014 1e kwartaal* 114,3 115,1 103,9 110,2 110,9 -2,5 -2,5 -2,8 0,3 0,3
Invoer 2014 april* 115,7 112,7 101,8 113,7 110,7 1,1 -0,8 -1,8 2,9 1,0
Invoer 2014 mei* 116,0 115,2 104,8 110,6 110,0 -3,2 -2,5 -1,6 -1,6 -0,9
Invoer 2014 juni* 114,3 116,8 102,4 111,6 114,0 -1,8 -2,6 -0,7 -1,1 -1,9
Invoer 2014 2e kwartaal* 115,3 114,9 103,0 112,0 111,6 -1,3 -2,0 -1,4 0,0 -0,6
Uitvoer 2013 juni* 114,1 117,2 104,3 109,4 112,4 -1,1 1,6 -0,5 -0,6 2,1
Uitvoer 2013 2e kwartaal* 115,2 115,6 105,6 109,1 109,5 -0,4 -0,4 -1,0 0,6 0,6
Uitvoer 2013 juli* 115,5 112,9 106,4 108,5 106,1 3,5 0,8 -0,9 4,5 1,7
Uitvoer 2013 augustus* 108,5 108,9 106,6 101,9 102,2 -2,1 0,5 -2,0 -0,1 2,6
Uitvoer 2013 september* 113,4 114,7 106,9 106,1 107,3 0,1 -2,6 -1,8 2,0 -0,7
Uitvoer 2013 3e kwartaal* 112,5 112,2 106,6 105,5 105,2 0,5 -0,5 -1,6 2,1 1,2
Uitvoer 2013 oktober* 121,6 118,9 105,7 115,1 112,5 -2,8 -2,8 -2,7 -0,1 -0,1
Uitvoer 2013 november* 118,8 120,2 105,8 112,4 113,6 -2,7 0,0 -2,5 -0,2 2,5
Uitvoer 2013 december* 111,5 113,4 106,3 104,9 106,8 2,1 -0,6 -1,2 3,3 0,6
Uitvoer 2013 4e kwartaal* 117,3 117,5 105,9 110,8 111,0 -1,2 -1,2 -2,1 0,9 1,0
Uitvoer 2013* 115,5 115,7 106,3 108,6 108,8 -0,1 0,1 -1,2 1,1 1,3
Uitvoer 2014 januari* 114,9 113,0 104,5 110,0 108,1 -1,5 -1,5 -2,0 0,5 0,5
Uitvoer 2014 februari* 111,6 112,3 105,8 105,5 106,2 -0,7 -0,7 -2,4 1,8 1,8
Uitvoer 2014 maart* 119,4 122,7 103,7 115,1 118,3 -2,0 -2,0 -2,9 0,9 0,9
Uitvoer 2014 1e kwartaal* 115,3 116,0 104,7 110,2 110,9 -1,4 -1,4 -2,4 1,1 1,1
Uitvoer 2014 april* 115,1 111,8 103,9 110,8 107,7 2,2 -0,1 -1,8 4,1 1,8
Uitvoer 2014 mei* 113,2 112,3 105,0 107,8 106,9 -5,0 -4,6 -1,6 -3,4 -3,0
Uitvoer 2014 juni* 115,8 118,6 103,5 111,9 114,5 1,5 1,1 -0,8 2,3 1,9
Uitvoer 2014 2e kwartaal* 114,7 114,2 104,1 110,2 109,7 -0,5 -1,2 -1,4 1,0 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen. Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, prijs en volume. De indexcijfers zijn op basis van 2010 = 100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf januari1990 tot en met juni 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 september 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers 2010 = 100
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Waarde
Waarde-indexcijfers op basis 2010 = 100.

De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat deze de grens passeren. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan Nederlandse grens.
Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie. Bij uitvoer gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Oorspronkelijk
Oorspronkelijke waarde-indexcijfers op basis 2010 = 100.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerd
Werkdaggecorrigeerde waarde-indexcijfers op basis 2010 = 100.

De cijfers worden met behulp van het programma Census X12-ARIMA gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Prijs
Prijsindexcijfers op basis 2010 = 100.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Volume
Volume-indexcijfers op basis 2010 = 100.
Oorspronkelijk
Oorspronkelijke volume-indexcijfers op basis 2010 = 100.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerd
Werkdaggecorrigeerde volume-indexcijfers op basis 2010 = 100.

De cijfers worden met behulp van het programma Census X12-ARIMA gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Waarde
Procentuele waarde-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat deze de grens passeren. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan Nederlandse grens.
Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie. Bij uitvoer gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Oorspronkelijk
Oorspronkelijke waarde-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerd
Werkdaggecorrigeerde waarde-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers worden met behulp van het programma Census X12-ARIMA gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Prijs
Procentuele prijsontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Volume
Procentuele volume-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Oorspronkelijk
Oorspronkelijke procentuele volume-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Werkdaggecorrigeerd
Werkdaggecorrigeerde procentuele volume-ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers worden met behulp van het programma Census X12-ARIMA gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.