In- en uitvoer; prijs en volume, index 2010=100, ontwikkelingen; 1990-2014


Het CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen. Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, prijs en volume. De indexcijfers zijn op basis van 2010 = 100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf januari1990 tot en met juni 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 september 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen. Zie paragraaf 3.

In- en uitvoer; prijs en volume, index 2010=100, ontwikkelingen; 1990-2014

In- en uitvoer perioden Indexcijfers 2010 = 100WaardeOorspronkelijk (2010 = 100) Indexcijfers 2010 = 100WaardeWerkdaggecorrigeerd (2010 = 100) Indexcijfers 2010 = 100Prijs (2010 = 100) Indexcijfers 2010 = 100VolumeOorspronkelijk (2010 = 100) Indexcijfers 2010 = 100VolumeWerkdaggecorrigeerd (2010 = 100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaardeOorspronkelijk (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaardeWerkdaggecorrigeerd (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderPrijs (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolumeOorspronkelijk (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolumeWerkdaggecorrigeerd (%)
Invoer 2013 juni* 116,4 119,9 103,2 112,9 116,2 -0,5 2,2 -0,7 0,2 3,0
Invoer 2013 2e kwartaal* 116,9 117,2 104,4 111,9 112,3 0,1 0,1 -1,6 1,7 1,8
Invoer 2013 juli* 116,5 113,8 107,5 108,4 105,9 0,2 -2,5 -1,5 1,7 -1,0
Invoer 2013 augustus* 109,5 109,9 106,7 102,6 103,0 -7,3 -4,7 -3,4 -4,0 -1,4
Invoer 2013 september* 115,4 116,7 107,9 106,9 108,2 1,6 -1,1 -2,7 4,4 1,6
Invoer 2013 3e kwartaal* 113,8 113,5 107,4 106,0 105,7 -1,9 -2,8 -2,5 0,6 -0,3
Invoer 2013 oktober* 122,4 119,6 106,2 115,2 112,6 -3,0 -3,0 -3,2 0,2 0,2
Invoer 2013 november* 116,5 117,9 105,0 111,0 112,3 -5,0 -2,4 -2,4 -2,7 0,0
Invoer 2013 december* 113,8 115,6 105,8 107,6 109,2 2,5 -0,2 -2,0 4,6 1,8
Invoer 2013 4e kwartaal* 117,6 117,7 105,7 111,3 111,4 -2,0 -1,9 -2,5 0,6 0,6
Invoer 2013* 116,4 116,6 106,1 109,8 110,0 -0,8 -0,4 -1,7 0,9 1,3
Invoer 2014 januari* 115,4 113,3 102,9 112,1 110,1 -2,8 -2,8 -2,4 -0,4 -0,4
Invoer 2014 februari* 109,5 110,7 105,7 103,6 104,7 -3,4 -3,4 -2,8 -0,7 -0,7
Invoer 2014 maart* 118,1 121,5 102,9 114,8 118,1 -1,4 -1,4 -3,2 1,9 1,9
Invoer 2014 1e kwartaal* 114,3 115,1 103,9 110,2 110,9 -2,5 -2,5 -2,8 0,3 0,3
Invoer 2014 april* 115,7 112,7 101,8 113,7 110,7 1,1 -0,8 -1,8 2,9 1,0
Invoer 2014 mei* 116,0 115,2 104,8 110,6 110,0 -3,2 -2,5 -1,6 -1,6 -0,9
Invoer 2014 juni* 114,3 116,8 102,4 111,6 114,0 -1,8 -2,6 -0,7 -1,1 -1,9
Invoer 2014 2e kwartaal* 115,3 114,9 103,0 112,0 111,6 -1,3 -2,0 -1,4 0,0 -0,6
Uitvoer 2013 juni* 114,1 117,2 104,3 109,4 112,4 -1,1 1,6 -0,5 -0,6 2,1
Uitvoer 2013 2e kwartaal* 115,2 115,6 105,6 109,1 109,5 -0,4 -0,4 -1,0 0,6 0,6
Uitvoer 2013 juli* 115,5 112,9 106,4 108,5 106,1 3,5 0,8 -0,9 4,5 1,7
Uitvoer 2013 augustus* 108,5 108,9 106,6 101,9 102,2 -2,1 0,5 -2,0 -0,1 2,6
Uitvoer 2013 september* 113,4 114,7 106,9 106,1 107,3 0,1 -2,6 -1,8 2,0 -0,7
Uitvoer 2013 3e kwartaal* 112,5 112,2 106,6 105,5 105,2 0,5 -0,5 -1,6 2,1 1,2
Uitvoer 2013 oktober* 121,6 118,9 105,7 115,1 112,5 -2,8 -2,8 -2,7 -0,1 -0,1
Uitvoer 2013 november* 118,8 120,2 105,8 112,4 113,6 -2,7 0,0 -2,5 -0,2 2,5
Uitvoer 2013 december* 111,5 113,4 106,3 104,9 106,8 2,1 -0,6 -1,2 3,3 0,6
Uitvoer 2013 4e kwartaal* 117,3 117,5 105,9 110,8 111,0 -1,2 -1,2 -2,1 0,9 1,0
Uitvoer 2013* 115,5 115,7 106,3 108,6 108,8 -0,1 0,1 -1,2 1,1 1,3
Uitvoer 2014 januari* 114,9 113,0 104,5 110,0 108,1 -1,5 -1,5 -2,0 0,5 0,5
Uitvoer 2014 februari* 111,6 112,3 105,8 105,5 106,2 -0,7 -0,7 -2,4 1,8 1,8
Uitvoer 2014 maart* 119,4 122,7 103,7 115,1 118,3 -2,0 -2,0 -2,9 0,9 0,9
Uitvoer 2014 1e kwartaal* 115,3 116,0 104,7 110,2 110,9 -1,4 -1,4 -2,4 1,1 1,1
Uitvoer 2014 april* 115,1 111,8 103,9 110,8 107,7 2,2 -0,1 -1,8 4,1 1,8
Uitvoer 2014 mei* 113,2 112,3 105,0 107,8 106,9 -5,0 -4,6 -1,6 -3,4 -3,0
Uitvoer 2014 juni* 115,8 118,6 103,5 111,9 114,5 1,5 1,1 -0,8 2,3 1,9
Uitvoer 2014 2e kwartaal* 114,7 114,2 104,1 110,2 109,7 -0,5 -1,2 -1,4 1,0 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens