ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2012


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven.
Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- toegang tot en gebruik van (mobiel) internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- innovatieve activiteiten;
- het gebruik van sociale media.

De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen.
De onderzoekspopulatie bestaat uit:
C Industrie
D Energievoorziening
E Waterbedrijven en afvalbeheer
F Bouwnijverheid
G Handel
H Vervoer en opslag
I Horeca
J Informatie en communicatie
K Financiële dienstverlening (alleen sbi 2008 codes 64.19, 64.92, 65.1-65.2 en 66.12-66.19)
L Verhuur en handel van onroerend goed
M Specialistische zakelijke diensten
N Verhuur en overige zakelijke diensten
Q Gezondheids- en welzijnszorg

De verslagperiode van deze tabel betreft de maand januari 2012. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2011. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp. De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de enquête 'ICT-gebruik bedrijven 2011'. Hierin is bij een aantal onderwerpen gevraagd naar de situatie in het jaar 2011 en bij een aantal naar de situatie in de maand januari 2012. Er is voor gekozen 2012 te gebruiken in de titel van deze tabel. In de voorgaande enquête werd bij alle onderwerpen naar de situatie in het jaar 2010 gevraagd. De uitkomsten hiervan staan in de tabel 'ICT-gebruik bij bedrijven, 2010'. Door deze wijziging in de verslagperiode van het onderzoek is er geen tabel beschikbaar met '2011' in de titel.

Gegevens beschikbaar over 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2012

Bedrijfsgrootte Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerk komt voor (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-personeel aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-vacatures lastig te vervullen (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-cursussen aangeboden aan personeelAan ICT-specialisten (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-cursussen aangeboden aan personeelAan overig personeel (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, naar soort verbindingTotaal breedband (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedband vastBreedband vast totaal (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedband vastADSL, VDSL en SDSL, en dergelijke (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedband vastAndere hoogwaardige vaste verbindingen (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingMobiel breedbandMobiel breedband totaal (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbindingMinder dan 2 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding2 tot 10 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding10 tot 30 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding30 tot 100 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding100 Mbit/s of meer (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetWebsiteBedrijven met website (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatOnline bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatInfo over beveiliging en privacy vd site (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatProductcatalogi en prijslijsten (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatBestelling online volgen (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatProductaanpassing door klant (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatKlantspecifieke info voor vaste bezoeker (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatPersoneelsadvertenties van bedrijf zelf (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenVerkrijgen van informatie (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenVerkrijgen van formulieren (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenRetourneren ingevulde formulieren (% van bedrijven) Internet, communicatie met overhedenType elektronische aangifteSociale premies van medewerkers (% van bedrijven die formulieren elektronisch retourneerden aan de overheid) Internet, communicatie met overhedenType elektronische aangifteBTW (% van bedrijven die formulieren elektronisch retourneerden aan de overheid) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenDocumenten raadplegen over aanbesteding (% van bedrijven) Internet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbestedingElektronisch inschrijven op aanbesteding (% van bedrijven) Internet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbestedingOverheid in Nederland (% van bedrijven die elektronisch inschreven op een aanbesteding van een overheid) Internet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbestedingOverheid in ander EU-land (% van bedrijven die elektronisch inschreven op een aanbesteding van een overheid) Internet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbestedingOverheid buiten EU (% van bedrijven die elektronisch inschreven op een aanbesteding van een overheid) Mobiel internetMobiel internet verschaft aan werknemersTotaal (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verschaft aan werknemersLaptop / tablet (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verschaft aan werknemersSmartphone (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verstrekt voorToegang openbare informatie op internet (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verstrekt voorToegang e-mailsysteem van het bedrijf (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verstrekt voorToegang tot bestanden van het bedrijf (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verstrekt voorToegang tot bedrijfssystemen (bijv. ERP) (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetMobiele telefoonnetwerken (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetHoge kosten (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetVeiligheidsrisico's (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetTechnische problemen (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetAndere belemmeringen (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetMobiel internet niet nodig voor bedrijf (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoop via externe netwerken (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoop via een website (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoop via niet-internetnetwerken (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoop via externe netwerken (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoop via een website (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoop via EDI-berichten (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 1% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 5% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 10% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 25% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 50% van de totale inkoop (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Totaal bedrijven met SCM (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)SCM met leveranciers (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)SCM met afnemers (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeVia websites (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeVia andere automatische verwerking (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesERP-software (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesCRM-softwareOpslag klantgegevens (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesCRM-softwareAnalyse klantgegevens (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopTotaal verkooporderverwerkingssysteem (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopFacturerings- en boekhoudsystemen (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopVoorraadbeheersystemen (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopProductiesystemen (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopLogistieke systemen (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopTotaal inkooporderverwerkingssysteem (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopBetalings- en boekhoudsysteem (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopVoorraadbeheersystemen (% van bedrijven) Automatische gegevensuitwisselingTen minste één soort (% van bedrijven) Automatische gegevensuitwisselingBankopdrachten (% van bedrijven) Automatische gegevensuitwisselingProductinformatie (% van bedrijven)
10 en meer werkzame personen 66 60 18 22 59 8 4 13 9 100 97 96 81 38 55 2 30 32 28 8 84 26 30 35 7 3 27 48 70 84 86 66 80 20 12 97 20 8 53 46 46 37 45 34 23 17 27 20 19 15 32 18 17 15 12 10 6 4 16 13 11 9 6 3 2 8 7 6 5 4 3 2 14 13 6 12 11 10 8 6 4 15 12 9 12 10 24 28 19 37 32 18 10 15 31 26 17 35 23 16
10 tot 20 werkzame personen 57 52 14 15 47 4 2 4 4 100 97 95 82 28 44 3 32 35 25 5 80 23 26 32 5 2 24 35 62 78 80 61 80 15 8 96 19 7 41 34 34 28 32 23 15 16 26 17 18 15 37 13 13 11 9 7 4 2 12 11 9 8 6 3 2 4 3 3 2 2 1 1 12 11 5 11 10 9 8 5 4 12 10 7 9 7 12 19 12 32 27 14 6 10 26 22 12 28 17 13
20 tot 50 werkzame personen 60 54 15 18 63 7 3 11 9 100 98 96 81 36 57 2 31 30 29 8 85 27 31 36 6 3 27 51 73 88 90 66 80 21 13 98 18 6 56 48 48 39 48 35 23 16 25 21 19 14 34 19 18 15 13 10 6 4 17 14 11 9 6 3 2 8 7 6 5 5 3 2 12 11 5 11 9 9 7 5 4 14 11 8 11 8 26 30 20 36 31 18 10 14 29 25 16 35 23 15
50 tot 100 werkzame personen 63 55 16 18 79 11 5 23 13 100 99 98 77 53 70 1 26 29 31 13 91 28 34 37 8 4 31 69 81 93 95 76 82 27 20 98 22 10 71 63 63 52 65 49 38 19 30 24 20 17 23 24 23 19 17 14 8 6 19 15 12 10 7 3 2 12 11 10 9 8 5 4 17 15 8 15 14 13 10 6 5 20 16 14 14 15 45 42 28 47 42 28 17 26 41 34 27 46 33 22
100 tot 250 werkzame personen 66 58 18 21 90 19 8 40 21 100 99 99 75 70 83 1 23 25 32 19 94 30 41 42 10 5 34 80 86 95 95 78 83 29 20 97 20 9 83 75 76 62 78 63 50 23 33 26 22 19 17 30 30 28 25 20 12 8 21 18 15 13 10 5 3 18 17 16 14 11 8 5 21 18 11 18 16 14 11 7 5 27 18 19 18 22 55 48 35 53 46 31 22 31 44 39 28 57 40 21
250 tot 500 werkzame personen 70 61 18 22 93 32 16 53 27 100 99 99 81 77 83 0 20 25 33 20 94 31 47 45 13 5 38 82 86 96 95 77 77 33 23 96 26 14 85 76 81 67 81 63 53 26 39 36 24 21 14 33 31 29 27 22 14 9 23 19 17 16 12 6 3 22 19 18 16 13 9 6 26 22 14 21 20 18 13 8 6 36 28 25 28 32 58 49 37 58 53 34 26 35 52 47 33 68 50 31
500 en meer werkzame personen 70 64 20 26 96 49 24 72 38 100 100 100 84 88 89 - 13 19 32 36 97 38 55 45 17 6 47 90 90 96 97 79 76 36 23 99 29 20 89 84 86 68 86 69 62 26 41 44 31 27 7 38 33 29 25 21 15 10 30 23 20 16 13 6 4 27 19 17 15 13 10 6 41 35 25 32 29 27 23 14 11 43 38 26 33 40 61 54 42 57 51 37 31 34 54 49 36 76 58 37
Bron: CBS.
Verklaring van tekens