Preventie; persoonskenmerken 2012-2019

Preventie; persoonskenmerken 2012-2019

Persoonskenmerken Marges Perioden Sociaal-preventief gedrag 's Avonds licht branden bij afwezigheid (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Fiets in bewaakte fietsenstalling (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Waardevolle spullen meenemen uit auto (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Waardevolle spullen thuis laten (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Sociaal preventief gedrag - schaalscore (schaalscore (0-10)) Preventieve voorzieningen in rond woning Extra veiligheidssloten op buitendeuren (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woning Rolluiken voor ramen en of deuren (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woning Buitenverlichting (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woning Alarminstallatie (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woning Preventie in rond woning - somscore (somscore (0-4))
Totaal personen Waarde 2012 41,1 34,7 70,1 33,4 1,8 67,5 18,7 77,3 13,0 1,8
Totaal personen Waarde 2017 42,2 36,2 68,2 30,4 1,8 64,9 19,1 76,0 12,9 1,7
Totaal personen Waarde 2019 45,1 36,7 69,3 29,4 1,8 63,4 20,6 74,3 12,3 1,7
Geslacht: Mannen Waarde 2012 38,0 32,6 69,0 29,7 1,7 68,3 18,9 77,6 13,8 1,8
Geslacht: Mannen Waarde 2017 39,1 33,8 66,8 26,5 1,7 65,2 19,0 76,3 13,8 1,7
Geslacht: Mannen Waarde 2019 41,3 34,0 67,2 25,6 1,7 64,0 20,7 74,8 13,3 1,7
Geslacht: Vrouwen Waarde 2012 44,2 36,6 71,2 37,0 1,9 66,6 18,4 77,1 12,2 1,7
Geslacht: Vrouwen Waarde 2017 45,3 38,7 69,5 34,2 1,9 64,5 19,1 75,7 12,0 1,7
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 48,9 39,4 71,3 33,2 1,9 62,8 20,6 73,9 11,3 1,7
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2012 31,8 31,1 61,4 21,1 1,5 54,4 23,9 73,1 13,9 1,7
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2017 32,8 34,9 61,5 18,1 1,5 50,5 25,7 72,5 14,3 1,6
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2019 35,0 35,8 63,9 19,4 1,5 47,9 27,6 71,1 14,4 1,6
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2012 29,8 29,8 72,7 27,4 1,6 65,1 17,1 73,6 11,6 1,7
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2017 30,4 32,6 69,8 23,3 1,6 60,3 17,4 71,0 10,8 1,6
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2019 32,3 32,7 70,1 21,6 1,6 56,6 19,4 69,2 10,4 1,6
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2012 49,3 39,6 75,7 39,7 2,0 72,7 18,6 82,0 14,7 1,9
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2017 49,5 39,0 74,0 35,9 2,0 71,0 18,7 80,6 15,0 1,9
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2019 52,7 39,1 75,0 34,2 2,0 70,2 19,9 79,0 14,0 1,8
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2012 52,8 36,6 62,6 41,8 1,9 72,3 17,3 78,4 11,5 1,8
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2017 53,5 37,8 61,3 39,9 1,9 71,3 17,3 78,0 11,3 1,8
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2019 57,5 39,0 63,3 39,3 2,0 72,6 18,7 76,1 10,9 1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan het thema preventie centraal. Het gaat om preventief gedrag van burgers en de aanwezigheid van technische preventieve voorzieningen om de eigen woning te beveiligen. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waar voor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

In 2019 zijn er in het vraagblok preventie beperkte wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie zie de onder 4 opgenomen beschrijving van verschillen in de vragenlijst 2019 t.o.v. 2017.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Sociale veiligheid; persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Sociaal-preventief gedrag
Maatregelen die burgers nemen om hun eigen bezittingen te beveiligen.

In de VM is aan de respondenten een aantal gedragsmaatregelen voorgelegd met het verzoek om aan te geven of en hoe vaak men deze maatregelen neemt om de woning of bezittingen te beveiligen. Het gaat om de volgende maatregelen in de sociaal-preventieve sfeer:
- 's avonds licht branden bij afwezigheid;
- fiets in bewaakte fietsenstalling;
- waardevolle spullen meenemen uit auto;
- waardevolle spullen thuis laten.
's Avonds licht branden bij afwezigheid
Volledige tekst: Ik laat 's avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden.
Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms', 'zelden of nooit', 'niet van toepassing', 'geen antwoord'.
Fiets in bewaakte fietsenstalling
Volledige tekst: Ik zet, indien mogelijk, mijn fiets in de bewaakte fietsenstalling.
Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms', 'zelden of nooit', 'niet van toepassing', 'geen antwoord'.
Waardevolle spullen meenemen uit auto
Volledige tekst: Ik neem waardevolle spullen mee uit de auto.
Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms', 'zelden of nooit', 'niet van toepassing', 'geen antwoord'.
Waardevolle spullen thuis laten
Volledige tekst: Ik laat als ik ergens naar toe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen.
Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms', 'zelden of nooit', 'niet van toepassing', 'geen antwoord'.
Sociaal preventief gedrag - schaalscore
De schaalscore 'sociaal-preventief gedrag' is samengesteld op basis van de antwoorden van de respondenten op de vraag of en hoe vaak ze de volgende vier maatregelen nemen om de woning of bezittingen te beveiligen:                              
- 's avonds licht branden bij afwezigheid .                              
- fiets in bewaakte fietsenstalling.                              
- waardevolle spullen meenemen uit de auto.                              
- waardevolle spullen thuislaten.                              
Voor de schaalscore worden de antwoorden op deze vier items gehercodeerd (vaak= 2; soms= 1; zelden of nooit=0; niet van toepassing=missing; geen antwoord= missing).                    De schaalscore wordt weergegeven als een rapportcijfer tussen 0 en 10. Om dit te bereiken worden alle afzonderlijke waarden opgeteld en vermenigvuldigd met een factor. In dit geval is dat de factor 10/8.                              
Preventieve voorzieningen in rond woning
Aanwezigheid van technische voorzieningen in en rond de woning, zoals een alarminstallatie.

In de VM is aan de respondenten een aantal technische preventieve voorzieningen voorgelegd met het verzoek om aan te geven of de woning deze heeft. Het gaat om de volgende preventieve voorzieningen in of rond de woning:
- extra veiligheidssloten op buitendeuren;
- rolluiken voor ramen en of deuren;
- buitenverlichting;
- alarminstallatie.
Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee', 'geen antwoord'.
Onder 'aanwezig' wordt alle respondenten verstaan die op het antwoord 'ja' hebben gegeven.

Extra veiligheidssloten op buitendeuren
Volledige omschrijving: extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren.
Rolluiken voor ramen en of deuren
Volledige omschrijving: rolluiken of luiken voor ramen en/of deuren.
Buitenverlichting
Buitenverlichting is het totaal van buitenverlichting zonder sensor en buitenverlichting met sensor.
Alarminstallatie
Preventie in rond woning - somscore
De somscore 'preventieve voorzieningen in/rond woning' is samengesteld op basis van de antwoorden van de respondenten op de vraag of hun woning de volgende voorzieningen heeft:                  
- extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren;                  
- rolluiken of luiken voor ramen en/of deuren;                  
- buitenverlichting;                  
- een alarminstallatie.                  
De somscore voor preventieve voorzieningen in/rond de woning is het aantal van deze voorzieningen dat aanwezig is.                  
Deze score loopt van 0 tot 4.