Preventie; persoonskenmerken

Bewerk tabel

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan het thema preventie centraal. Het gaat om preventief gedrag van burgers en de aanwezigheid van technische preventieve voorzieningen om de eigen woning te beveiligen. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waar voor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

In 2019 zijn er in het vraagblok preventie beperkte wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie zie de onder 4 opgenomen beschrijving van verschillen in de vragenlijst 2019 t.o.v. 2017.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 26 april 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Preventie; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Sociaal-preventief gedrag 's Avonds licht branden bij afwezigheid (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Fiets in bewaakte fietsenstalling (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Waardevolle spullen meenemen uit auto (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Waardevolle spullen thuis laten (% 'vaak') Sociaal-preventief gedrag Sociaal preventief gedrag - schaalscore (schaalscore (0-10)) Preventieve voorzieningen in rond woningExtra veiligheidssloten op buitendeuren (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woningRolluiken voor ramen en of deuren (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woningBuitenverlichting (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woningAlarminstallatie (% aanwezig) Preventieve voorzieningen in rond woningPreventie in rond woning - somscore (somscore (0-4))
Totaal personen Waarde 2012 41,1 34,7 70,1 33,4 1,8 67,5 18,7 77,3 13,0 1,8
Totaal personen Waarde 2017 42,2 36,2 68,2 30,4 1,8 64,9 19,1 76,0 12,9 1,7
Totaal personen Waarde 2019 45,1 36,7 69,3 29,4 1,8 63,4 20,6 74,3 12,3 1,7
Geslacht: Mannen Waarde 2012 38,0 32,6 69,0 29,7 1,7 68,3 18,9 77,6 13,8 1,8
Geslacht: Mannen Waarde 2017 39,1 33,8 66,8 26,5 1,7 65,2 19,0 76,3 13,8 1,7
Geslacht: Mannen Waarde 2019 41,3 34,0 67,2 25,6 1,7 64,0 20,7 74,8 13,3 1,7
Geslacht: Vrouwen Waarde 2012 44,2 36,6 71,2 37,0 1,9 66,6 18,4 77,1 12,2 1,7
Geslacht: Vrouwen Waarde 2017 45,3 38,7 69,5 34,2 1,9 64,5 19,1 75,7 12,0 1,7
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 48,9 39,4 71,3 33,2 1,9 62,8 20,6 73,9 11,3 1,7
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2012 31,8 31,1 61,4 21,1 1,5 54,4 23,9 73,1 13,9 1,7
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2017 32,8 34,9 61,5 18,1 1,5 50,5 25,7 72,5 14,3 1,6
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2019 35,0 35,8 63,9 19,4 1,5 47,9 27,6 71,1 14,4 1,6
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2012 29,8 29,8 72,7 27,4 1,6 65,1 17,1 73,6 11,6 1,7
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2017 30,4 32,6 69,8 23,3 1,6 60,3 17,4 71,0 10,8 1,6
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2019 32,3 32,7 70,1 21,6 1,6 56,6 19,4 69,2 10,4 1,6
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2012 49,3 39,6 75,7 39,7 2,0 72,7 18,6 82,0 14,7 1,9
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2017 49,5 39,0 74,0 35,9 2,0 71,0 18,7 80,6 15,0 1,9
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2019 52,7 39,1 75,0 34,2 2,0 70,2 19,9 79,0 14,0 1,8
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2012 52,8 36,6 62,6 41,8 1,9 72,3 17,3 78,4 11,5 1,8
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2017 53,5 37,8 61,3 39,9 1,9 71,3 17,3 78,0 11,3 1,8
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2019 57,5 39,0 63,3 39,3 2,0 72,6 18,7 76,1 10,9 1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens