Slachtofferschap criminaliteit; persoonskenmerken, 2012


De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staat het slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme, en ook om computercriminaliteit ofwel cybercrime. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau, en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarv oor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Gegevens beschikbaar van 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijziging per 13 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Slachtofferschap criminaliteit; persoonskenmerken, 2012

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Slachtofferschap afgelopen 12 maandenGeweldsdelictenGeweldsdelicten totaal (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenGeweldsdelictenMishandeling (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenGeweldsdelictenBedreiging (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenGeweldsdelictenGeweld met seksuele bedoelingen (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenVermogensdelictenVermogensdelicten totaal (% slachtoffer) Vermogensdelicten(Poging tot) inbraak(Poging) tot inbraak (% slachtoffer) Vermogensdelicten(Poging tot) inbraakPoging tot inbraak (% slachtoffer) Vermogensdelicten(Poging tot) inbraakInbraak (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenVermogensdelictenFietsdiefstal (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenVermogensdelictenAutodiefstal (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenVermogensdelictenDiefstal uit of vanaf auto (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenVermogensdelictenDiefstal andere voertuigen (% slachtoffer) Vermogensdelicten(pogint tot) zakkenrollerij, beroving(poging tot) zakkenrollerij, beroving (% slachtoffer) Vermogensdelicten(pogint tot) zakkenrollerij, berovingZakkenrollerij zonder geweld (% slachtoffer) Vermogensdelicten(pogint tot) zakkenrollerij, berovingZakkenrollerij met geweld (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenVermogensdelictenOverige diefstal (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenVandalismedelictenVandalismedelicten totaal (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenVandalismedelictenVernielingen aan voertuigen (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenVandalismedelictenOverige vernielingen (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenSlachtofferschap totaal (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenCybercrimeCybercrime totaal (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenCybercrimeIdentiteitsfraude (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenCybercrimeKoop- en verkoopfraude (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenCybercrimeHacken (% slachtoffer) Slachtofferschap afgelopen 12 maandenCybercrimeCyberpesten (% slachtoffer)
Totaal persoonskenmerken Waarde 2012 2,6 0,9 1,6 0,1 13,2 2,9 1,7 1,2 3,7 0,2 2,6 0,7 2,3 1,6 0,1 3,8 7,7 4,9 2,8 19,8 12,1 1,5 2,9 6,0 3,1
Geslacht: mannen Waarde 2012 3,2 1,1 1,8 0,1 12,8 3,0 1,7 1,3 3,7 0,2 2,8 0,6 1,9 1,4 0,1 3,4 8,3 5,6 2,7 20,3 12,5 1,6 3,2 6,4 2,9
Geslacht: vrouwen Waarde 2012 2,0 0,6 1,3 0,1 13,6 2,9 1,7 1,2 3,6 0,2 2,3 0,7 2,6 1,9 0,1 4,2 7,1 4,2 2,9 19,4 11,6 1,4 2,7 5,6 3,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens