Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2012


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2012.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode;
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode;
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Trendbreuken
Voor de samenstelling van huishoudensgegevens is vanaf 2011 gebruik gemaakt van een nieuwe methode. Dit heeft kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling tot gevolg.
Meer informatie over de trendbreuken staat in paragraaf 4.

Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gescheiden en verweduwd).
Meer informatie over de trendbreuken staat in paragraaf 4.

Gegevens per 1 januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over de bevolking, allochtonen en particulier huishoudens zijn definitief.

Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2012

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtoon (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtoon (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal)
Totaal Nijmegen 165.182 41.066 20.231 20.835 88.819 47.396 20.136 21.287
Totaal Nunspeet 26.609 1.593 924 669 10.081 2.707 3.225 4.149
Totaal Alkmaar 94.269 21.404 9.457 11.947 44.679 18.082 12.297 14.300
Totaal Amsterdam 790.110 399.379 122.938 276.441 432.612 238.897 86.703 107.012
Totaal Beverwijk 39.844 9.244 4.293 4.951 18.214 6.775 5.172 6.267
Totaal Haarlem 151.818 39.062 17.658 21.404 73.913 32.720 18.772 22.421
Totaal Zaanstad 148.281 40.586 13.505 27.081 65.797 22.698 18.618 24.481
Totaal Capelle aan den IJssel 66.122 20.774 7.115 13.659 29.891 10.676 8.489 10.726
Totaal Dordrecht 118.862 33.576 12.693 20.883 54.432 20.835 15.029 18.568
Totaal Bergen op Zoom 66.130 15.210 6.169 9.041 29.265 9.641 9.616 10.008
Totaal Maastricht 121.050 32.102 21.740 10.362 65.522 33.558 17.105 14.859
Totaal Venray 42.959 7.576 3.977 3.599 17.875 5.335 5.832 6.708
Bron: CBS.
Verklaring van tekens