Regionale rekeningen;transacties van de sector huishoudens 1995-2011

Regionale rekeningen;transacties van de sector huishoudens 1995-2011

Regio's Perioden Transacties in mln euro Inkomensverdeling (primaire verdeling) Middelen Gemengd inkomen (netto) (mln euro) Transacties in mln euro Inkomensverdeling (primaire verdeling) Bestedingen Inkomen uit vermogen (betaald) (mln euro) Transacties in mln euro Inkomensverdeling (secundaire verdeling) Middelen Primair inkomen (netto) (mln euro) Transacties in mln euro Inkomensverdeling (secundaire verdeling) Bestedingen Beschikbaar inkomen (netto) (mln euro)
Nederland 1995 26.016 12.261 209.810 158.527
Nederland 1996 27.329 11.727 218.356 166.166
Nederland 1997 30.262 13.279 232.250 176.940
Nederland 1998 31.548 14.884 247.320 186.693
Nederland 1999 32.619 17.232 261.519 194.167
Nederland 2000 35.395 21.083 277.847 205.198
Nederland 2001 36.592 20.818 296.517 226.407
Nederland 2002 34.897 20.071 305.932 231.535
Nederland 2003 33.794 17.987 309.221 230.907
Nederland 2004 34.248 18.247 314.383 234.577
Nederland 2005 35.501 18.760 322.571 238.556
Nederland 2006 40.533 24.950 333.440 246.231
Nederland 2007 45.989 31.427 354.062 256.199
Nederland 2008 46.965 33.680 364.816 260.153
Nederland 2009 35.063 19.842 353.614 254.664
Nederland 2010 33.371 17.190 352.036 258.434
Nederland 2011** 37.059 19.885 363.345 264.296
Noord-Nederland 1995 3.072 1.201 19.366 15.672
Noord-Nederland 1996 3.038 1.133 20.216 16.310
Noord-Nederland 1997 3.150 1.262 21.242 17.197
Noord-Nederland 1998 3.513 1.453 22.725 18.231
Noord-Nederland 1999 3.648 1.649 24.055 19.391
Noord-Nederland 2000 3.819 2.018 25.440 20.128
Noord-Nederland 2001 4.155 2.087 26.625 21.501
Noord-Nederland 2002 3.624 1.854 27.470 22.003
Noord-Nederland 2003 3.685 1.684 27.962 22.317
Noord-Nederland 2004 3.648 1.687 28.336 22.418
Noord-Nederland 2005 3.706 1.711 28.805 22.705
Noord-Nederland 2006 4.067 2.227 30.123 22.032
Noord-Nederland 2007 4.614 2.822 31.201 24.238
Noord-Nederland 2008 4.709 3.021 32.122 24.594
Noord-Nederland 2009 3.535 1.764 31.247 22.798
Noord-Nederland 2010 3.278 1.529 30.891 22.971
Noord-Nederland 2011** 3.640 1.769 31.942 23.542
Oost-Nederland 1995 5.515 2.488 41.095 31.387
Oost-Nederland 1996 5.589 2.390 42.728 32.788
Oost-Nederland 1997 6.449 2.767 45.849 35.312
Oost-Nederland 1998 6.362 3.111 48.502 36.960
Oost-Nederland 1999 6.970 3.650 51.792 39.093
Oost-Nederland 2000 7.377 4.414 54.632 40.950
Oost-Nederland 2001 7.612 4.393 58.330 44.893
Oost-Nederland 2002 7.091 4.182 60.091 45.573
Oost-Nederland 2003 6.702 3.757 61.682 46.390
Oost-Nederland 2004 6.689 3.800 63.104 47.322
Oost-Nederland 2005 7.172 3.956 64.953 47.964
Oost-Nederland 2006 8.195 5.277 66.232 49.551
Oost-Nederland 2007 9.353 6.599 71.002 51.756
Oost-Nederland 2008 9.561 7.081 73.231 52.609
Oost-Nederland 2009 7.075 4.107 70.566 51.315
Oost-Nederland 2010 6.918 3.570 70.073 51.871
Oost-Nederland 2011** 7.682 4.130 72.298 53.000
West-Nederland 1995 11.656 5.857 104.041 77.062
West-Nederland 1996 11.931 5.394 107.893 80.621
West-Nederland 1997 13.619 6.202 114.651 85.842
West-Nederland 1998 14.647 6.906 122.952 91.398
West-Nederland 1999 15.008 8.066 129.253 93.498
West-Nederland 2000 15.731 9.754 137.195 98.698
West-Nederland 2001 16.115 9.600 148.105 110.616
West-Nederland 2002 16.513 9.581 154.155 114.388
West-Nederland 2003 15.940 8.544 154.693 112.382
West-Nederland 2004 16.269 8.749 156.727 113.549
West-Nederland 2005 16.693 8.980 161.849 116.777
West-Nederland 2006 19.547 12.020 167.441 120.138
West-Nederland 2007 22.028 15.232 178.282 125.321
West-Nederland 2008 22.494 16.322 183.663 127.241
West-Nederland 2009 16.753 9.679 179.433 125.520
West-Nederland 2010 15.948 8.391 179.128 127.674
West-Nederland 2011** 17.710 9.707 184.836 130.674
Zuid-Nederland 1995 5.773 2.716 44.957 34.245
Zuid-Nederland 1996 6.771 2.810 47.192 36.294
Zuid-Nederland 1997 7.044 3.048 50.175 38.435
Zuid-Nederland 1998 7.026 3.415 52.795 39.924
Zuid-Nederland 1999 6.993 3.866 56.063 42.004
Zuid-Nederland 2000 8.468 4.896 60.221 45.239
Zuid-Nederland 2001 8.711 4.738 63.082 49.198
Zuid-Nederland 2002 7.667 4.454 63.832 49.378
Zuid-Nederland 2003 7.467 4.002 64.543 49.647
Zuid-Nederland 2004 7.642 4.012 65.714 50.992
Zuid-Nederland 2005 7.930 4.113 66.963 51.111
Zuid-Nederland 2006 8.724 5.426 69.644 54.510
Zuid-Nederland 2007 9.994 6.774 73.034 54.572
Zuid-Nederland 2008 10.201 7.255 75.207 55.377
Zuid-Nederland 2009 7.700 4.291 71.803 54.707
Zuid-Nederland 2010 7.227 3.700 71.378 55.592
Zuid-Nederland 2011** 8.026 4.280 73.690 56.754
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De regionale rekeningen voor huishoudens in deze tabel beschrijvende primaire en de secundaire verdeling van de inkomensrekening van de sector huishoudens. De huishoudens zijn ingedeeld in een tiental typen.
De transacties zijn binnen de primaire- en de secundaire inkomensverdeling uitgesplitst naar middelen en bestedingen (inkomsten en uitgaven).


Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief. De gegevens van het jaar 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 januari 2015.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door transacties van de sector huishoudens ten behoeve van huishoudens. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Transacties in mln euro
Veranderingen in vermogenscomponenten (bezittingen en schulden) van Nederlandse huishoudens. Bedragen in miljoen euro.
Inkomensverdeling (primaire verdeling)
De primaire inkomensverdelingsrekening beschrijft de verdeling van de toegevoegde waarde over de deelnemers (d.w.z. de leveranciers van de productiefactoren arbeid en kapitaal) aan het productieproces.
Middelen
Ontvangen bedragen.
Gemengd inkomen (netto)
Het netto gemengd inkomen is het exploitatieoverschot (exclusief de afschrijvingen) dat resteert nadat de toegevoegde waarde tegen basisprijzen is verminderd met de beloning van werknemers en het saldo van niet-productgebonden belastingen op productie en niet-productgebonden subsidies op productie. Bij zelfstandigen wordt dit exploitatieoverschot gemengd inkomen genoemd, omdat het ook de beloning voor de door hen geleverde arbeid bevat.
Binnen de sector huishoudens bestaat het gemengd inkomen ook nog uit de geproduceerde woondiensten voor eigen gebruik van huiseigenaren.
Bestedingen
Betaalde bedragen.
Inkomen uit vermogen (betaald)
Rente + Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen + Inkomen uit grond en minerale reserves.
Inkomensverdeling (secundaire verdeling)
Herverdeling van het primair inkomen over deelnemers aan het economisch proces door inkomensoverdrachten.

Middelen
Ontvangen bedragen.
Primair inkomen (netto)
Het inkomen dat ingezetenen ontvangen voor hun directe deelname aan het productieproces, alsmede het inkomen dat zij ontvangen in ruil voor het beschikbaar stellen van financiële middelen, grond en dergelijke.
---
Het primaire inkomen wordt als volgt berekend
+ Gemengd Inkomen (netto)
+ Beloning van werknemers
+ Inkomen uit vermogen (netto)


Bestedingen
Betaalde bedragen.
Beschikbaar inkomen (netto)
Het inkomen na herverdeling van het primair inkomen door al dan niet verplichte inkomensoverdrachten zoals belastingen op inkomen en vermogen, sociale premies en uitkeringen, en overige inkomensoverdrachten. Netto wil hier zeggen dat de afschrijvingen (voor machines en andere kapitaalgoederen) zijn afgetrokken van de inkomsten. In praktijk beïnvloed dit met name de inkomsten van zelfstandigen.
---
Huishoudens kunnen het beschikbaar inkomen gebruiken voor consumptieve bestedingen en besparingen.
---
Secundair inkomen/ beschikbaar inkomen.
+ Primair inkomen
+ Sociale uitkeringen
+ overige inkomstenoverdrachten (netto)
- Belastingen op inkomen en vermogen
- Sociale premies