Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van/naar Nederland 1998-2010

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van/naar Nederland 1998-2010

Vervoerwijzen Perioden Totaal goederenvervoer (x mln ton) Binnenlands goederenvervoer (x mln ton) Grensoverschrijdend goederenvervoer Totaal (x mln ton) Grensoverschrijdend goederenvervoer Aanvoer naar Nederland (x mln ton) Grensoverschrijdend goederenvervoer Afvoer naar buitenland (x mln ton)
Totaal alle vervoerwijzen 1998 1.391 530 861 465 396
Totaal alle vervoerwijzen 1999 1.434 587 847 453 393
Totaal alle vervoerwijzen 2000 1.447 575 872 468 404
Totaal alle vervoerwijzen 2001 1.488 586 902 486 417
Totaal alle vervoerwijzen 2002 1.459 557 902 482 420
Totaal alle vervoerwijzen 2003 1.522 620 901 486 416
Totaal alle vervoerwijzen 2004 1.621 637 984 527 458
Totaal alle vervoerwijzen 2005 1.639 640 998 542 457
Totaal alle vervoerwijzen 2006 1.683 648 1.035 562 473
Totaal alle vervoerwijzen 2007 1.756 678 1.078 587 492
Totaal alle vervoerwijzen 2008 1.747 650 1.096 602 494
Totaal alle vervoerwijzen 2009 1.607 652 955 515 441
Totaal alle vervoerwijzen 2010* 1.646 602 1.044 571 473
Zeevaart 1998 406 . 406 320 86
Zeevaart 1999 397 . 397 305 92
Zeevaart 2000 424 . 424 325 99
Zeevaart 2001 424 . 424 326 98
Zeevaart 2002 432 . 432 327 105
Zeevaart 2003 431 . 431 329 102
Zeevaart 2004 464 . 464 351 113
Zeevaart 2005 487 . 487 364 122
Zeevaart 2006 505 . 505 373 131
Zeevaart 2007 537 . 537 392 145
Zeevaart 2008 560 . 560 412 148
Zeevaart 2009 510 . 510 356 153
Zeevaart 2010* 568 . 568 402 166
Binnenvaart 1998 282 98 184 52 132
Binnenvaart 1999 275 99 176 53 124
Binnenvaart 2000 275 102 173 50 123
Binnenvaart 2001 295 109 186 56 131
Binnenvaart 2002 279 102 177 53 123
Binnenvaart 2003 262 95 167 51 116
Binnenvaart 2004 285 99 186 60 125
Binnenvaart 2005 279 95 184 61 123
Binnenvaart 2006 287 97 190 64 126
Binnenvaart 2007 295 102 193 69 124
Binnenvaart 2008 285 97 188 66 122
Binnenvaart 2009 236 92 145 56 88
Binnenvaart 2010* 263 93 170 67 103
Wegvervoer 1998 568 428 140 69 71
Wegvervoer 1999 627 483 144 71 73
Wegvervoer 2000 614 468 146 71 75
Wegvervoer 2001 624 473 151 75 76
Wegvervoer 2002 598 450 148 73 75
Wegvervoer 2003 672 519 152 76 77
Wegvervoer 2004 705 532 173 83 90
Wegvervoer 2005 711 539 172 82 90
Wegvervoer 2006 728 545 183 88 95
Wegvervoer 2007 758 570 188 90 98
Wegvervoer 2008 734 548 186 90 96
Wegvervoer 2009 726 556 170 81 89
Wegvervoer 2010* 670 504 166 79 87
Spoorvervoer 1998 25 4 20 7 13
Spoorvervoer 1999 25 5 21 7 14
Spoorvervoer 2000 28 5 23 8 15
Spoorvervoer 2001 26 4 22 7 15
Spoorvervoer 2002 28 6 22 7 15
Spoorvervoer 2003 30 6 24 7 17
Spoorvervoer 2004 33 6 27 7 20
Spoorvervoer 2005 34 6 28 8 20
Spoorvervoer 2006 37 6 31 8 23
Spoorvervoer 2007 39 6 34 9 25
Spoorvervoer 2008 38 5 33 9 24
Spoorvervoer 2009 31 5 27 7 19
Spoorvervoer 2010* 33 5 29 8 21
Luchtvaart 1998 1 . 1 1 1
Luchtvaart 1999 1 . 1 1 1
Luchtvaart 2000 1 . 1 1 1
Luchtvaart 2001 1 . 1 1 1
Luchtvaart 2002 1 . 1 1 1
Luchtvaart 2003 1 . 1 1 1
Luchtvaart 2004 2 . 2 1 1
Luchtvaart 2005 2 . 2 1 1
Luchtvaart 2006 2 . 2 1 1
Luchtvaart 2007 2 . 2 1 1
Luchtvaart 2008 2 . 2 1 1
Luchtvaart 2009 1 . 1 1 1
Luchtvaart 2010* 2 . 2 1 1
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 1998 109 109 16 93
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 1999 108 108 17 91
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2000 104 104 13 91
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2001 118 118 21 97
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2002 121 121 21 101
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2003 126 126 23 103
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2004 133 133 25 109
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2005 126 126 26 100
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2006 125 125 27 98
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2007 125 125 26 99
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2008 127 127 24 103
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2009 103 103 13 90
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2010* 110 110 15 95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het goederenvervoer binnen Nederland en van de vervoerstromen van en naar het Nederlands grondgebied. Er worden cijfers gepresenteerd over het ladinggewicht voor alle wijzen van vervoer.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met 2009 zijn definitief.
De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 juni 2015
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland'. Zie paragraaf 3.

Deze tabel is stopgezet omdat de cijfers voor wegvervoer geheel zijn herzien. De gegevens over bestelauto's zijn niet meer opgenomen. Door verbeterde waarneming zijn vanaf 2013 betere resultaten over het wegvervoer door Nederlandse bedrijven beschikbaar. De brongegevens van 2010 t/m 2012 zijn op detailniveau herbewerkt. De cijfers van 2009 en ouder zijn na een trendbreukanalyse aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal goederenvervoer
Het totaal vervoerde gewicht in het binnenlands goederenvervoer en het grensoverschrijdend goederenvervoer. Het betreft goederenvervoer met Nederlandse én buitenlandse vervoermiddelen in relatie tot het Nederlands grondgebied met laad- of losplaats in Nederland.

Het grensoverschrijdende goederenvervoer is exclusief het vervoer door Nederlandse voertuigen dat geheel in het buitenland plaatsvindt (cabotage en derdelanden vervoer).

Het gewicht van de vervoerde goederen betreft het brutoplusgewicht, dus het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en inclusief het eigen gewicht van de transporteenheid (zoals een container).
Binnenlands goederenvervoer
Goederenvervoer, waarbij zowel de plaats van lading als de plaats van lossing in Nederland ligt. In deze tabel is het binnenlands goederenvervoer door buitenlandse voertuigen (= cabotage door buitenlanders) meegenomen.

Het gewicht van de vervoerde goederen betreft het brutoplusgewicht, dus het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en inclusief het eigen gewicht van de transporteenheid (zoals een container).
Grensoverschrijdend goederenvervoer
Goederenvervoer tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
Totaal
Goederenvervoer, waarbij de plaats van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
Aanvoer naar Nederland
Goederenvervoer, waarbij de plaats van lading buiten Nederland ligt.
De gegevens zijn inclusief doorvoer met overlading (waarbij buitenlandse lading in Nederland op een ander vervoermiddel wordt geladen en weer naar het buitenland wordt afgevoerd), maar exclusief doorvoer zonder overlading.
Afvoer naar buitenland
Goederenvervoer, waarbij de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
De gegevens zijn inclusief doorvoer met overlading (waarbij buitenlandse lading in Nederland op een ander vervoermiddel wordt geladen en weer naar het buitenland wordt afgevoerd), maar exclusief doorvoer zonder overlading.