ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2012


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven.
Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- toegang tot en gebruik van (mobiel) internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- innovatieve activiteiten;
- het gebruik van sociale media.

De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen.
De onderzoekspopulatie bestaat uit:
C Industrie
D Energievoorziening
E Waterbedrijven en afvalbeheer
F Bouwnijverheid
G Handel
H Vervoer en opslag
I Horeca
J Informatie en communicatie
K Financiële dienstverlening (alleen sbi 2008 codes 64.19, 64.92, 65.1-65.2 en 66.12-66.19)
L Verhuur en handel van onroerend goed
M Specialistische zakelijke diensten
N Verhuur en overige zakelijke diensten
Q Gezondheids- en welzijnszorg

De verslagperiode van deze tabel betreft de maand januari 2012. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2011. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp. De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de enquête 'ICT-gebruik bedrijven 2011'. Hierin is bij een aantal onderwerpen gevraagd naar de situatie in het jaar 2011 en bij een aantal naar de situatie in de maand januari 2012. Er is voor gekozen 2012 te gebruiken in de titel van deze tabel. In de voorgaande enquête werd bij alle onderwerpen naar de situatie in het jaar 2010 gevraagd. De uitkomsten hiervan staan in de tabel 'ICT-gebruik bij bedrijven, 2010'. Door deze wijziging in de verslagperiode van het onderzoek is er geen tabel beschikbaar met '2011' in de titel.

Gegevens beschikbaar over 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2012

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Bedrijfsgrootte Personeel en ICTPersoneel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerk komt voor (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-personeel aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-vacatures lastig te vervullen (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-cursussen aangeboden aan personeelAan ICT-specialisten (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-cursussen aangeboden aan personeelAan overig personeel (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, naar soort verbindingTotaal breedband (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedband vastBreedband vast totaal (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedband vastADSL, VDSL en SDSL, en dergelijke (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedband vastAndere hoogwaardige vaste verbindingen (% van bedrijven) Internet, naar soort verbindingMobiel breedbandMobiel breedband totaal (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbindingMinder dan 2 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding2 tot 10 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding10 tot 30 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding30 tot 100 Mbit/s (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, snelheid snelste verbinding100 Mbit/s of meer (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetWebsiteBedrijven met website (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatOnline bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatInfo over beveiliging en privacy vd site (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatProductcatalogi en prijslijsten (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatBestelling online volgen (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatProductaanpassing door klant (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatKlantspecifieke info voor vaste bezoeker (% van bedrijven) WebsiteWebsite bevatPersoneelsadvertenties van bedrijf zelf (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenVerkrijgen van informatie (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenVerkrijgen van formulieren (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenRetourneren ingevulde formulieren (% van bedrijven) Internet, communicatie met overhedenType elektronische aangifteSociale premies van medewerkers (% van bedrijven die formulieren elektronisch retourneerden aan de overheid) Internet, communicatie met overhedenType elektronische aangifteBTW (% van bedrijven die formulieren elektronisch retourneerden aan de overheid) Toegang en gebruik internetInternet, communicatie met overhedenDocumenten raadplegen over aanbesteding (% van bedrijven) Internet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbestedingElektronisch inschrijven op aanbesteding (% van bedrijven) Internet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbestedingOverheid in Nederland (% van bedrijven die elektronisch inschreven op een aanbesteding van een overheid) Internet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbestedingOverheid in ander EU-land (% van bedrijven die elektronisch inschreven op een aanbesteding van een overheid) Internet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbestedingOverheid buiten EU (% van bedrijven die elektronisch inschreven op een aanbesteding van een overheid) Mobiel internetMobiel internet verschaft aan werknemersTotaal (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verschaft aan werknemersLaptop / tablet (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verschaft aan werknemersSmartphone (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verstrekt voorToegang openbare informatie op internet (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verstrekt voorToegang e-mailsysteem van het bedrijf (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verstrekt voorToegang tot bestanden van het bedrijf (% van bedrijven) Mobiel internetMobiel internet verstrekt voorToegang tot bedrijfssystemen (bijv. ERP) (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetMobiele telefoonnetwerken (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetHoge kosten (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetVeiligheidsrisico's (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetTechnische problemen (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetAndere belemmeringen (% van bedrijven) Mobiel internetBelemmeringen gebruik mobiel internetMobiel internet niet nodig voor bedrijf (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoop via externe netwerken (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor verkoopVerkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoop via een website (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een websiteVerkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoop via niet-internetnetwerken (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerken (zoals EDI)Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoop via externe netwerken (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoop via een website (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoop via EDI-berichten (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 1% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 5% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 10% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 25% van de totale inkoop (% van bedrijven) E-commerce in 2011Gebruik voor inkoopInkoopwaarde >= 50% van de totale inkoop (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Totaal bedrijven met SCM (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)SCM met leveranciers (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)SCM met afnemers (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeVia websites (% van bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeVia andere automatische verwerking (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesERP-software (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesCRM-softwareOpslag klantgegevens (% van bedrijven) Software / ICT-applicatiesCRM-softwareAnalyse klantgegevens (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopTotaal verkooporderverwerkingssysteem (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopFacturerings- en boekhoudsystemen (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopVoorraadbeheersystemen (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopProductiesystemen (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopLogistieke systemen (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopTotaal inkooporderverwerkingssysteem (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopBetalings- en boekhoudsysteem (% van bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopVoorraadbeheersystemen (% van bedrijven) Automatische gegevensuitwisselingTen minste één soort (% van bedrijven) Automatische gegevensuitwisselingBankopdrachten (% van bedrijven) Automatische gegevensuitwisselingProductinformatie (% van bedrijven)
Totaal 10 en meer werkzame personen 66 60 18 22 59 8 4 13 9 100 97 96 81 38 55 2 30 32 28 8 84 26 30 35 7 3 27 48 70 84 86 66 80 20 12 97 20 8 53 46 46 37 45 34 23 17 27 20 19 15 32 18 17 15 12 10 6 4 16 13 11 9 6 3 2 8 7 6 5 4 3 2 14 13 6 12 11 10 8 6 4 15 12 9 12 10 24 28 19 37 32 18 10 15 31 26 17 35 23 16
Totaal 10 tot 50 werkzame personen 59 53 15 17 53 5 2 7 6 100 97 96 82 31 49 3 31 33 27 6 82 25 28 34 6 3 25 41 66 82 84 63 80 17 10 97 18 7 47 39 39 32 38 28 18 16 26 18 19 14 36 15 15 12 10 8 4 3 14 12 10 8 6 3 2 5 5 4 3 3 2 1 12 11 5 11 10 9 7 5 4 13 10 7 10 8 18 24 15 34 29 15 7 12 27 23 14 31 19 14
Totaal 50 tot 250 werkzame personen 65 57 17 20 83 14 6 29 16 100 99 98 76 60 74 1 25 28 31 15 92 28 36 39 9 4 32 73 83 94 95 77 82 28 20 98 21 9 75 68 68 56 70 55 42 21 31 25 21 17 21 26 25 22 20 16 10 7 20 16 13 11 8 4 2 15 13 12 11 9 6 4 18 16 9 16 15 13 10 6 5 22 17 16 16 17 49 44 30 49 43 29 19 28 42 36 27 50 36 21
Totaal 250 en meer werkzame personen 70 63 20 25 94 41 20 63 33 100 100 100 82 83 86 0 17 22 32 28 96 35 51 45 15 6 43 86 88 96 96 78 76 35 23 98 27 17 87 80 83 67 84 66 58 26 40 40 27 24 11 36 32 29 26 21 15 10 27 21 19 16 12 6 4 24 19 17 16 13 10 6 34 29 19 27 24 22 18 11 8 39 33 26 30 36 60 51 40 58 52 36 28 34 53 48 34 72 54 34
C Industrie 10 en meer werkzame personen 55 47 13 17 61 6 2 14 9 100 97 96 80 36 56 3 33 32 26 7 86 20 25 36 5 4 21 44 70 89 92 65 81 17 10 91 26 14 54 46 46 37 46 33 25 16 27 21 19 16 34 19 18 16 13 10 7 5 13 11 8 6 4 2 1 11 10 9 8 7 5 4 14 12 5 11 10 8 6 3 2 12 9 9 8 9 43 32 22 39 35 24 21 22 31 27 22 30 21 14
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 47 41 9 10 51 3 1 5 5 100 97 95 82 26 49 3 34 32 25 5 84 20 22 34 5 3 20 36 65 86 90 61 80 14 9 90 22 8 47 39 38 30 37 25 16 14 24 19 18 15 39 15 15 12 9 7 4 3 12 10 8 6 3 1 1 6 5 5 4 4 3 2 11 10 3 9 8 6 5 3 2 7 5 4 5 4 29 24 15 33 29 16 13 13 24 20 14 22 15 11
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 58 46 11 16 87 9 4 32 17 100 99 98 74 56 74 1 31 30 28 10 92 17 32 39 6 6 22 64 82 95 97 74 84 22 14 90 29 20 72 64 65 54 68 53 47 19 32 26 21 18 22 26 26 24 22 18 14 10 11 10 7 6 5 3 2 21 20 19 17 15 11 9 15 14 6 13 12 9 7 3 2 22 15 18 13 18 79 48 36 53 48 41 41 43 48 43 40 46 32 19
C Industrie 250 en meer werkzame personen 57 50 15 21 94 32 15 65 36 100 100 99 78 86 84 - 23 27 31 19 93 31 43 46 15 6 30 75 90 97 98 76 82 28 21 95 42 34 85 76 82 67 84 69 61 22 43 39 22 20 14 45 41 39 36 30 22 14 25 18 16 14 11 5 3 38 32 32 30 24 18 11 41 35 26 33 30 27 20 9 7 46 34 35 35 42 91 63 53 72 63 62 56 60 66 63 58 73 58 40
D-E Energie- en waterleidingbedrijven 10 en meer werkzame personen 78 73 35 30 62 17 7 28 15 100 99 99 79 50 63 1 25 33 27 14 89 37 37 42 8 1 29 59 75 90 86 56 74 41 22 100 9 - 70 57 64 44 59 46 36 18 27 30 19 16 33 19 19 14 9 6 4 4 20 17 13 8 5 3 2 5 4 3 3 3 2 2 14 14 5 10 9 7 7 5 4 13 11 10 9 10 39 37 26 38 35 18 12 20 26 24 16 40 29 16
D-E Energie- en waterleidingbedrijven 10 tot 50 werkzame personen 55 53 18 12 50 6 1 11 6 100 100 100 81 39 54 - 26 43 25 6 88 29 32 35 7 - 17 49 73 88 84 53 76 34 17 100 - - 58 43 53 37 45 37 29 16 23 19 10 12 48 10 10 8 4 4 2 2 12 10 8 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 3 7 7 5 4 3 3 8 7 8 7 5 27 23 17 27 23 9 4 13 15 14 6 31 20 9
D-E Energie- en waterleidingbedrijven 50 tot 250 werkzame personen 64 54 23 16 79 29 10 50 26 100 100 100 77 65 76 - 26 19 32 22 87 49 45 51 8 2 50 71 80 94 88 61 71 61 30 100 20 - 89 85 81 53 81 64 45 20 36 48 34 27 9 33 33 22 15 12 8 8 31 29 19 12 8 7 5 6 6 6 6 6 3 1 14 13 3 12 9 7 7 6 6 7 6 2 6 6 48 58 33 59 57 32 29 33 43 41 28 49 40 27
D-E Energie- en waterleidingbedrijven 250 en meer werkzame personen 86 83 42 37 100 56 43 78 42 100 93 93 67 88 85 7 14 3 30 45 100 54 52 68 12 4 55 93 72 87 87 60 65 35 33 100 12 - 100 76 93 68 86 56 57 27 29 49 37 13 - 41 41 27 27 11 11 11 38 27 27 27 11 3 3 33 21 8 8 8 8 8 48 48 25 24 24 24 24 12 8 60 48 49 32 53 93 76 66 52 52 41 19 28 57 44 48 76 58 41
F Bouwnijverheid 10 en meer werkzame personen 49 44 17 19 47 1 0 5 5 100 97 95 82 28 47 3 35 35 23 4 82 11 16 14 2 1 16 40 69 83 88 66 84 30 16 100 5 1 44 37 37 29 37 28 16 16 30 18 25 20 35 6 6 5 3 2 - - 6 6 5 3 2 - - 1 0 0 0 0 - - 12 12 5 11 10 9 7 5 4 7 6 3 6 2 15 14 7 23 21 8 3 5 20 18 7 21 14 12
F Bouwnijverheid 10 tot 50 werkzame personen 36 33 8 9 41 1 - 2 4 100 97 95 82 22 41 3 37 36 22 2 79 10 14 12 2 1 15 33 66 81 86 64 85 26 12 100 3 - 38 31 32 23 30 23 11 14 27 17 24 20 38 5 5 4 3 2 - - 6 5 4 3 2 - - 0 0 - - - - - 11 11 5 10 9 8 7 6 4 6 6 2 6 2 10 10 5 22 20 6 2 4 18 16 5 21 13 12
F Bouwnijverheid 50 tot 250 werkzame personen 42 36 13 14 80 2 - 16 11 100 97 96 78 57 73 3 26 33 27 11 97 16 28 23 2 - 20 78 85 97 99 75 82 50 35 100 8 - 75 70 64 59 72 51 39 26 47 21 28 18 20 10 10 8 6 3 - - 10 9 7 4 2 - - 2 2 2 1 1 - - 13 13 6 13 13 11 7 4 2 9 7 4 8 4 38 35 14 24 22 11 7 8 27 21 16 20 17 9
F Bouwnijverheid 250 en meer werkzame personen 69 63 31 36 100 29 12 63 31 100 100 100 90 85 94 - 14 16 36 34 97 9 33 16 4 4 27 92 88 100 100 85 84 77 69 98 11 9 99 94 96 91 96 85 75 40 36 37 40 27 9 6 5 4 2 2 - - 5 4 4 2 - - - 5 4 2 2 - - - 34 34 14 30 29 27 17 5 2 23 16 16 21 19 89 57 37 53 51 32 12 16 57 52 31 55 39 32
G Handel 10 en meer werkzame personen 59 49 15 17 54 5 2 9 8 100 97 96 83 35 52 3 32 33 25 8 79 35 36 46 11 4 26 39 66 81 84 63 83 11 7 100 23 9 50 43 42 33 41 29 22 16 26 22 19 14 35 29 28 23 19 15 8 5 25 21 16 13 9 4 2 13 12 10 9 7 4 3 21 17 11 19 18 17 15 11 10 24 20 11 17 16 29 33 25 50 41 38 13 26 44 34 36 43 26 23
G Handel 10 tot 50 werkzame personen 63 56 14 15 49 3 1 5 6 100 97 96 84 30 48 3 33 34 25 6 77 33 34 43 10 4 25 33 63 79 82 60 82 10 6 100 23 9 45 38 37 29 36 24 17 15 25 21 19 14 38 25 24 20 16 13 7 4 22 19 15 11 8 3 2 11 9 8 6 5 3 2 18 15 9 16 16 15 13 10 9 21 18 9 16 13 23 29 22 46 36 34 12 22 40 31 32 38 22 20
G Handel 50 tot 250 werkzame personen 70 60 18 20 84 15 7 29 14 100 99 98 76 63 74 1 26 30 29 15 89 49 45 58 17 5 36 70 83 93 95 75 87 16 13 100 21 6 75 69 68 55 68 55 46 20 29 23 16 14 23 46 44 37 32 25 14 11 36 29 23 18 12 6 3 28 25 22 20 16 9 7 33 27 20 31 29 27 22 17 13 32 29 19 22 29 60 50 42 71 62 61 21 46 62 48 57 66 48 39
G Handel 250 en meer werkzame personen 48 36 14 16 91 31 18 58 31 100 100 100 84 73 84 - 25 18 25 32 97 68 62 79 32 8 40 87 87 96 98 78 80 24 14 100 39 17 87 83 81 69 86 75 65 28 35 39 26 17 10 61 59 49 40 32 24 15 59 49 39 31 21 9 5 36 29 26 23 19 14 8 62 41 47 52 50 48 41 38 29 58 52 32 44 56 76 54 46 81 76 70 35 63 80 69 72 84 63 57
H Vervoer en opslag 10 en meer werkzame personen 53 47 13 19 51 6 2 9 7 100 98 97 86 32 47 2 37 30 23 8 78 24 19 14 10 3 23 38 69 86 88 68 83 20 11 100 37 12 44 35 39 32 36 29 19 17 31 18 19 16 33 21 20 19 17 15 10 7 15 12 10 9 7 4 2 15 13 12 12 11 7 5 13 11 7 11 9 9 6 4 3 22 13 21 16 17 18 19 12 43 35 13 6 27 31 27 10 40 25 18
H Vervoer en opslag 10 tot 50 werkzame personen 34 30 7 7 42 2 0 3 5 100 98 97 87 22 38 2 40 32 22 4 73 21 16 12 6 2 19 28 65 83 86 64 81 17 7 100 48 11 36 26 30 25 26 20 12 15 31 17 19 14 36 14 13 12 10 9 6 4 12 10 8 6 5 4 1 9 7 7 7 6 4 2 10 9 5 9 7 7 5 3 3 15 10 13 10 10 12 14 9 36 30 8 4 18 25 23 6 32 18 15
H Vervoer en opslag 50 tot 250 werkzame personen 43 38 10 10 74 12 4 22 14 100 99 97 79 58 70 1 28 26 26 19 92 29 24 19 19 5 33 69 82 96 96 81 89 31 23 99 25 14 69 63 66 49 65 52 40 21 28 20 21 22 23 39 37 37 34 30 18 13 20 17 16 15 13 1 1 31 28 27 26 24 15 11 18 15 12 15 13 13 9 3 3 44 20 43 34 36 36 30 16 60 46 27 8 52 45 36 22 60 42 22
H Vervoer en opslag 250 en meer werkzame personen 65 57 17 28 100 50 37 67 29 100 100 100 84 92 90 - 21 19 32 28 96 49 50 40 36 4 40 88 87 97 98 82 88 20 11 100 12 14 90 85 87 74 89 77 71 17 44 36 19 25 12 68 66 65 62 57 39 31 36 32 31 27 23 11 9 56 47 47 44 40 34 21 36 30 20 29 27 26 23 12 7 67 50 62 49 65 52 54 43 79 70 42 32 64 67 64 36 89 74 49
I Horeca 10 en meer werkzame personen 36 31 9 8 26 0 0 1 2 100 97 95 81 33 35 3 27 36 30 4 89 44 25 65 8 4 25 40 53 72 71 61 73 8 7 100 6 1 27 22 23 17 19 12 10 17 17 11 15 12 45 11 11 11 11 10 7 4 13 11 10 10 10 6 3 2 1 1 1 1 1 1 9 9 2 8 8 8 8 4 2 8 8 6 8 4 5 9 7 26 22 9 5 4 25 23 7 19 16 9
I Horeca 10 tot 50 werkzame personen 31 25 6 4 23 - - 1 2 100 96 95 81 30 32 4 28 37 29 3 88 42 23 65 7 4 24 37 51 70 69 59 71 7 6 100 5 - 23 19 19 14 15 10 8 16 16 9 15 11 47 9 8 8 8 8 6 3 10 8 8 8 8 5 2 2 1 1 1 1 1 1 8 8 1 7 7 7 7 3 2 7 6 6 7 3 3 7 6 23 19 7 4 3 22 21 5 16 13 7
I Horeca 50 tot 250 werkzame personen 37 30 6 5 59 1 - 2 2 100 100 98 86 54 67 - 14 28 41 16 90 58 39 69 15 6 37 70 70 95 93 76 88 13 13 100 11 11 68 56 63 51 62 39 25 20 26 31 19 13 27 39 36 34 33 28 15 9 43 36 34 33 28 13 9 4 1 1 1 1 - - 22 18 8 19 19 17 15 14 12 23 22 5 17 10 19 24 24 57 47 30 15 17 57 47 31 57 38 28
I Horeca 250 en meer werkzame personen 43 40 16 16 96 27 10 48 28 100 100 100 78 82 89 - 9 24 28 39 96 70 77 63 16 16 58 90 85 93 100 74 78 30 28 100 15 - 97 93 89 91 94 76 58 31 36 25 22 24 8 54 54 54 50 46 38 24 60 48 48 40 40 32 16 26 26 26 22 22 14 4 39 33 31 35 35 35 27 19 11 42 38 30 39 26 67 65 65 77 70 62 22 23 65 53 45 77 59 49
J Informatie en communicatie 10 en meer werkzame personen 89 86 45 48 89 49 26 53 23 100 99 99 68 66 82 1 17 18 41 24 93 31 42 38 10 5 39 69 81 90 88 73 88 33 21 91 33 14 81 74 76 72 77 64 49 19 30 20 15 8 13 19 18 16 12 9 5 3 20 17 15 12 8 4 2 5 4 4 3 2 2 1 18 18 7 15 14 13 11 6 4 15 12 12 14 10 31 53 39 36 32 14 12 14 28 26 11 44 29 22
J Informatie en communicatie 10 tot 50 werkzame personen 95 92 43 44 89 46 24 47 19 100 99 99 69 60 80 1 18 20 43 18 92 28 37 34 9 5 38 65 78 89 87 71 88 29 16 87 34 16 79 71 74 71 74 62 46 19 30 20 14 8 14 16 16 14 11 8 5 3 17 15 13 10 7 4 3 3 3 2 2 1 1 1 16 16 6 14 13 13 10 6 4 12 9 9 11 8 24 49 35 33 30 13 11 13 26 25 9 41 28 21
J Informatie en communicatie 50 tot 250 werkzame personen 96 93 47 48 92 58 33 74 32 100 100 99 66 86 91 - 11 12 34 42 98 40 58 49 11 7 39 86 88 94 94 80 89 47 37 99 35 10 88 81 84 78 85 71 58 21 29 22 18 7 9 26 25 21 16 11 6 4 28 22 18 14 9 4 2 9 8 7 6 4 3 1 20 20 7 17 16 15 10 8 4 23 16 19 20 16 55 69 53 44 39 19 18 18 35 33 15 53 34 24
J Informatie en communicatie 250 en meer werkzame personen 83 80 45 50 94 77 43 84 52 100 100 100 64 97 91 - 6 4 34 57 98 53 76 65 26 11 56 86 97 98 98 90 87 57 56 96 24 9 93 93 86 78 91 77 72 13 24 31 23 6 - 46 39 39 30 21 9 3 48 36 33 27 18 2 2 23 13 10 10 10 5 2 35 33 20 26 19 19 18 11 10 49 46 37 43 44 60 75 65 54 47 24 23 31 47 39 25 58 48 30
K Financiële dienstverlening 10 en meer werkzame personen 98 97 39 40 91 26 11 38 18 100 100 100 83 65 81 - 19 23 42 16 89 32 52 41 14 10 43 61 79 92 89 60 69 20 8 100 11 - 80 69 71 57 71 56 29 26 29 34 26 19 13 28 23 22 20 16 8 6 21 18 17 16 11 2 1 14 9 8 8 6 6 5 11 11 5 9 8 8 6 4 2 23 19 16 18 18 14 46 37 29 25 8 12 8 32 30 6 54 39 22
K Financiële dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 96 90 39 42 86 14 1 22 10 100 100 100 82 56 75 - 21 21 45 13 88 22 40 30 9 10 35 50 73 91 89 50 63 19 8 100 6 - 74 62 64 49 64 46 16 19 30 25 23 10 15 20 14 14 14 12 5 5 11 10 10 10 8 1 - 12 7 6 6 6 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 1 15 12 9 10 9 7 36 23 20 19 4 7 7 26 25 4 45 30 15
K Financiële dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 98 95 25 26 100 37 16 67 14 100 100 100 84 70 88 - 13 28 46 13 87 42 72 52 16 - 50 76 91 94 93 70 75 18 4 100 - - 88 78 81 64 80 64 39 36 20 48 39 36 10 34 34 29 23 21 12 7 29 29 24 19 17 5 4 11 11 8 8 8 6 4 22 22 12 19 12 12 12 10 6 28 24 22 19 25 18 52 54 37 31 12 19 5 41 38 12 68 53 24
K Financiële dienstverlening 250 en meer werkzame personen 99 97 39 40 100 69 58 77 67 100 100 100 84 100 97 - 14 26 20 40 100 73 84 82 34 29 72 97 88 88 88 93 94 31 17 100 26 - 100 95 92 90 95 91 82 41 37 55 23 36 7 62 51 51 51 26 16 11 60 45 45 43 18 3 3 30 19 16 16 8 8 8 24 24 9 16 16 16 16 3 3 56 45 40 53 50 41 91 79 62 45 22 28 16 46 42 7 76 63 56
L Verhuur en handel van onroerend goed 10 en meer werkzame personen 91 82 28 26 76 6 2 30 22 100 97 97 74 56 68 3 36 22 26 14 95 27 41 55 3 0 47 64 76 87 88 64 77 13 3 100 30 30 65 54 61 55 63 41 28 21 33 26 27 23 15 9 9 7 7 5 3 3 7 7 7 7 4 3 3 2 2 0 0 - - - 11 11 4 10 6 6 2 2 1 8 8 3 5 4 36 38 12 23 21 6 3 3 23 20 6 36 29 11
L Verhuur en handel van onroerend goed 10 tot 50 werkzame personen 84 79 24 23 70 - - 12 16 100 96 96 74 46 61 4 42 25 21 9 93 23 39 56 - - 46 56 70 84 86 53 73 14 2 100 - - 56 46 53 47 54 35 19 19 39 21 28 21 18 5 5 4 4 - - - 4 4 4 4 - - - 2 2 - - - - - 11 11 4 9 4 4 - - - 5 5 2 4 2 25 30 12 21 21 4 2 2 18 16 4 28 26 7
L Verhuur en handel van onroerend goed 50 tot 250 werkzame personen 95 92 26 29 91 17 5 86 46 100 100 100 71 85 86 - 18 12 39 30 100 43 47 51 14 2 50 89 91 95 95 94 87 11 9 100 50 50 91 81 86 77 86 57 54 24 14 42 23 30 9 18 18 18 18 18 13 13 18 18 18 18 18 13 13 - - - - - - - 14 14 5 14 14 14 9 8 3 12 12 5 6 8 71 63 3 28 20 15 6 6 37 30 13 61 34 20
L Verhuur en handel van onroerend goed 250 en meer werkzame personen 94 73 35 26 100 60 43 83 11 100 100 100 94 94 89 - 11 23 40 26 100 34 51 68 6 - 62 91 100 100 94 88 82 11 - - - - 100 83 100 72 100 60 72 28 40 28 40 34 - 34 23 23 23 23 11 11 23 23 23 23 11 11 11 22 11 11 11 - - - 17 17 - 6 6 6 - - - 28 28 11 28 28 72 66 49 32 32 9 - 4 55 55 15 66 66 34
M Specialistische zakelijke diensten 10 en meer werkzame personen 91 87 31 38 81 12 5 18 12 100 99 97 76 51 70 1 23 30 32 13 89 19 32 22 3 2 29 65 81 92 93 72 86 31 20 96 30 10 71 63 63 54 64 51 32 19 29 21 19 13 23 12 11 10 8 6 3 2 13 10 8 7 5 2 1 3 3 2 2 2 1 1 12 12 3 10 9 8 6 4 3 12 9 9 9 9 23 37 24 32 30 6 7 6 22 21 6 39 27 13
M Specialistische zakelijke diensten 10 tot 50 werkzame personen 89 84 29 34 78 9 4 13 9 100 98 96 78 45 66 1 25 31 32 10 88 18 31 21 2 2 28 62 80 92 92 70 86 28 18 95 27 6 68 59 59 51 60 48 28 18 29 19 18 12 25 11 10 9 7 6 3 2 12 10 8 6 5 2 1 2 2 2 1 1 1 0 10 10 3 9 8 7 5 4 3 11 8 7 8 8 18 34 20 31 29 5 6 5 21 20 5 37 25 12
M Specialistische zakelijke diensten 50 tot 250 werkzame personen 91 86 34 37 95 24 11 46 23 100 100 99 65 78 90 - 16 25 35 25 95 20 39 29 6 4 32 80 88 95 97 81 86 44 34 97 34 14 89 81 83 70 85 68 52 22 29 32 21 16 8 15 15 13 12 8 3 2 13 11 9 7 4 1 - 7 6 6 5 4 2 2 16 15 5 13 12 10 6 4 2 15 10 13 11 10 44 55 43 39 36 11 12 12 24 22 9 46 33 15
M Specialistische zakelijke diensten 250 en meer werkzame personen 94 90 31 43 98 63 34 70 41 100 100 100 80 93 89 - - 22 33 45 95 30 50 36 17 7 46 92 84 97 95 83 85 49 37 97 62 48 88 82 82 70 86 72 63 25 35 42 32 24 8 28 25 22 20 17 7 7 24 19 16 15 11 6 6 20 14 13 12 10 7 1 36 34 17 28 24 21 15 12 7 35 30 28 30 33 66 65 50 47 42 23 27 28 45 42 24 67 53 30
N Verhuur en overige zakelijke diensten 10 en meer werkzame personen 70 68 21 22 58 5 3 7 5 100 98 96 81 32 55 2 29 31 30 7 82 21 31 20 4 3 29 58 70 85 87 76 85 25 17 100 4 3 54 45 48 37 46 32 19 19 23 16 17 12 32 13 13 11 11 8 4 3 14 11 10 9 7 3 2 3 3 2 2 2 1 0 7 7 2 6 5 4 3 2 1 13 9 10 11 7 17 26 17 34 32 5 5 6 26 26 4 32 22 11
N Verhuur en overige zakelijke diensten 10 tot 50 werkzame personen 63 60 16 19 52 4 3 4 4 100 97 96 82 27 49 3 30 33 28 6 79 22 30 21 4 3 28 53 68 83 85 72 83 22 14 100 - 2 48 38 42 32 39 26 15 18 22 14 15 11 35 12 12 12 11 8 4 3 14 11 11 10 7 3 2 3 2 2 2 1 1 0 6 6 2 6 5 4 2 1 1 11 9 8 11 5 11 21 13 32 29 4 4 5 23 23 4 28 18 10
N Verhuur en overige zakelijke diensten 50 tot 250 werkzame personen 62 58 17 19 71 6 2 11 8 100 99 98 79 40 66 1 27 28 36 8 87 19 31 16 4 3 31 70 76 91 92 86 91 30 21 99 10 3 68 59 61 47 62 49 28 18 25 20 22 14 28 13 13 10 9 8 5 4 13 11 9 8 7 4 4 3 3 2 2 2 1 1 8 7 3 7 6 4 3 2 1 14 10 11 12 8 28 35 26 37 35 9 8 11 35 34 6 40 29 14
N Verhuur en overige zakelijke diensten 250 en meer werkzame personen 75 74 23 24 84 23 9 35 16 100 99 98 79 61 82 1 17 23 38 21 90 24 46 19 7 4 39 80 83 95 96 86 86 44 33 100 14 6 78 69 74 59 73 46 39 24 33 30 21 17 17 18 17 15 15 13 7 4 16 13 13 13 10 6 4 8 5 4 4 4 2 1 15 15 4 12 10 10 7 5 4 22 16 18 18 15 42 51 42 49 46 10 10 11 35 34 7 56 38 13
Q Gezondheids- en welzijnszorg 10 en meer werkzame personen 71 63 11 20 75 12 3 16 12 99 97 96 84 43 55 2 25 34 30 9 92 25 39 48 3 1 46 60 71 82 74 59 48 16 9 99 16 16 53 47 42 34 45 35 23 19 31 25 22 22 33 13 12 11 10 9 6 5 14 10 9 9 7 5 4 3 3 3 2 2 1 1 9 8 3 6 6 5 4 3 2 15 13 6 9 11 13 20 9 29 26 6 7 6 24 22 5 44 25 12
Q Gezondheids- en welzijnszorg 10 tot 50 werkzame personen 71 65 9 21 67 5 - 3 6 99 96 95 83 30 43 3 26 38 27 4 89 27 39 50 3 1 44 45 64 76 64 53 47 11 7 100 17 23 40 36 27 25 31 25 14 16 26 21 20 19 40 13 13 11 11 9 6 6 15 11 10 10 7 6 5 2 2 2 2 2 1 1 6 4 2 3 3 3 3 3 2 12 10 5 6 8 8 15 8 25 23 5 4 5 22 20 3 34 15 9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 50 tot 250 werkzame personen 68 60 10 17 84 14 3 20 18 100 100 99 83 55 71 - 27 25 36 12 96 19 32 52 1 3 48 88 84 91 92 65 41 22 14 100 11 9 74 64 62 49 66 52 38 22 35 25 21 27 25 10 10 9 8 7 6 4 12 9 9 8 7 6 4 1 1 1 1 1 1 0 12 12 3 10 8 8 6 2 2 16 13 7 13 10 15 33 8 36 33 2 11 5 21 21 2 57 37 15
Q Gezondheids- en welzijnszorg 250 en meer werkzame personen 71 63 11 20 96 46 17 66 33 100 100 100 88 84 85 - 14 26 35 25 98 20 48 39 4 2 49 90 89 95 94 70 58 30 11 96 22 5 86 78 83 58 79 58 47 28 48 48 32 34 10 19 15 13 11 10 7 4 10 8 7 6 6 3 1 13 9 8 6 5 3 3 22 20 9 16 14 12 9 4 3 27 25 9 19 26 30 27 12 40 35 15 19 15 35 32 16 75 53 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens