Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010=100;1995-2017

Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010=100;1995-2017

Regio's Perioden Prijsindex verkoopprijzen Prijsindex bestaande koopwoningen (2010 = 100) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Nederland 2017 100,0 7,6
Noord-Nederland (LD) 2017 93,7 5,7
Oost-Nederland (LD) 2017 95,4 6,5
West-Nederland (LD) 2017 105,6 9,1
Zuid-Nederland (LD) 2017 95,1 5,7
Groningen (PV) 2017 96,8 5,7
Friesland (PV) 2017 92,2 6,0
Drenthe (PV) 2017 92,6 5,4
Overijssel (PV) 2017 96,2 5,8
Flevoland (PV) 2017 101,6 8,3
Gelderland (PV) 2017 94,1 6,6
Utrecht (PV) 2017 104,4 9,1
Noord-Holland (PV) 2017 111,1 10,7
Zuid-Holland (PV) 2017 102,5 8,3
Zeeland (PV) 2017 95,6 2,8
Noord-Brabant (PV) 2017 94,3 6,1
Limburg (PV) 2017 97,2 4,8
Amsterdam 2017 133,1 14,0
's-Gravenhage (gemeente) 2017 109,2 11,1
Rotterdam 2017 114,4 13,0
Utrecht (gemeente) 2017 119,1 11,9
Bron: CBS, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per regio. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2018:
Geen, de tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2015=100. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex verkoopprijzen
Prijsindex bestaande koopwoningen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.