Maatstaven Financiële - verhoudingswet (Fvw), regio, 1997 - 2006

Bewerk tabel

Ten behoeve van de beheerders van het Gemeente- en Provinciefonds levert het CBS een groot aantal gegevens die als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van uitkeringen aan de Nederlandse gemeenten en provincies.
In deze publicatie zijn deze CBS gegevens bij elkaar gebracht.
Gegevens voor het Gemeentefonds liggen ten grondslag aan de voorlopige en definitieve berekening van de maatstaven zoals vermeld in de "Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren", uitgave Ministerie van Financiën.
Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Frequentie: eenmalig


Maatstaven Financiële - verhoudingswet (Fvw), regio, 1997 - 2006

Status cijfer Alle regio's Perioden Inwoners naar geslacht en leeftijdTotaal mannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) KlantenpotentiëlenLokaal klantenpotentieel (aantal) KlantenpotentiëlenLokaal klantenpotentieel (rel.) (in % van aantal inwoners) WoonkernenWoonkernen: totaal (aantal) Bebouwing, land en waterBebouwingBebouwing: totaal (ha) Bebouwing, land en waterBebouwingBebouwing: woonkernen(Gf-Fvw) (ha) Bebouwing, land en waterBebouwingBebouwing: buitengebied(Gf-Fvw) (ha) HuishoudensÉénouderhuishoudens (aantal)
Definitief Nederland 1997 15.567.107 . . . . 371.648
Definitief Nederland 1998 15.654.192 . . . . 375.104
Definitief Nederland 1999 15.760.225 3.186 88.364 63.705 24.659 379.627
Definitief Nederland 2000 15.863.950 3.193 89.460 64.338 25.123 384.317
Definitief Nederland 2001 15.987.075 3.193 90.427 65.165 25.262 396.351
Definitief Nederland 2002 16.105.285 3.207 91.746 66.327 25.419 411.691
Definitief Nederland 2003 16.192.572 3.207 92.733 67.067 25.667 424.124
Definitief Nederland 2004 16.258.032 3.200 94.151 68.061 26.091 433.972
Definitief Nederland 2005 16.305.526 3.202 95.040 68.883 26.157 444.124
Definitief Nederland 2006 16.334.210 3.203 95.895 69.667 26.228 452.370
Definitief Aalsmeer 1997 22.284 17.310 78 3 . . . 409
Definitief Aalsmeer 1998 22.600 17.410 77 3 . . . 423
Definitief Aalsmeer 1999 22.513 17.290 77 3 177 126 51 431
Definitief Aalsmeer 2000 22.461 17.330 77 2 180 129 51 419
Definitief Aalsmeer 2001 22.662 17.550 77 2 182 130 51 411
Definitief Aalsmeer 2002 22.786 17.400 76 3 185 132 53 423
Definitief Aalsmeer 2003 22.839 17.460 76 3 189 134 55 434
Definitief Aalsmeer 2004 22.915 17.470 76 3 189 134 55 450
Definitief Aalsmeer 2005 23.296 17.800 76 3 192 138 55 481
Definitief Aalsmeer 2006 24.145 18.600 77 3 208 149 59 534
Definitief Amsterdam 1997 715.148 795.360 111 14 . . . 35.204
Definitief Amsterdam 1998 718.151 801.060 112 13 . . . 35.550
Definitief Amsterdam 1999 727.053 812.700 112 15 2.408 2.123 285 35.953
Definitief Amsterdam 2000 731.288 817.350 112 16 2.355 2.066 289 36.173
Definitief Amsterdam 2001 734.594 818.970 111 15 2.433 2.154 279 36.833
Definitief Amsterdam 2002 735.526 817.740 111 15 2.470 2.198 272 38.013
Definitief Amsterdam 2003 736.562 818.620 111 19 2.369 2.101 268 38.682
Definitief Amsterdam 2004 739.104 821.030 111 17 2.377 2.107 270 38.746
Definitief Amsterdam 2005 742.783 824.590 111 17 2.395 2.124 270 38.606
Definitief Amsterdam 2006 743.079 824.230 111 18 2.419 2.141 278 38.606
Bron: CBS.
Verklaring van tekens