Bewoonde woningen; leeftijd bewoners, WOZ-waarde, regio, 2009-2012

Bewoonde woningen; leeftijd bewoners, WOZ-waarde, regio, 2009-2012

WOZ-waardeklassen Leeftijdsklassen Huishoudens Herkomst Regio's Perioden Totaal bewoonde woningen (aantal)
Totaal Totaal Totaal Totaal Nederland 2011 6.801.400
Totaal Totaal Totaal Totaal Nederland 2012 6.848.600
Totaal 0 tot 25 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 149.800
Totaal 0 tot 25 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 151.200
Totaal 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 2.179.000
Totaal 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 2.158.600
Totaal 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 2.656.100
Totaal 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 2.654.400
Totaal 65 jaar of ouder Totaal Totaal Nederland 2011 1.689.400
Totaal 65 jaar of ouder Totaal Totaal Nederland 2012 1.755.500
Totaal Leeftijd onbekend Totaal Totaal Nederland 2011 127.100
Totaal Leeftijd onbekend Totaal Totaal Nederland 2012 128.800
Minder dan 150 000 euro Totaal Totaal Totaal Nederland 2011 1.586.100
Minder dan 150 000 euro Totaal Totaal Totaal Nederland 2012 1.583.900
Minder dan 150 000 euro 0 tot 25 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 89.700
Minder dan 150 000 euro 0 tot 25 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 88.100
Minder dan 150 000 euro 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 586.800
Minder dan 150 000 euro 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 588.500
Minder dan 150 000 euro 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 458.900
Minder dan 150 000 euro 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 457.500
Minder dan 150 000 euro 65 jaar of ouder Totaal Totaal Nederland 2011 417.600
Minder dan 150 000 euro 65 jaar of ouder Totaal Totaal Nederland 2012 417.300
Minder dan 150 000 euro Leeftijd onbekend Totaal Totaal Nederland 2011 33.100
Minder dan 150 000 euro Leeftijd onbekend Totaal Totaal Nederland 2012 32.400
150 000 tot 300 000 euro Totaal Totaal Totaal Nederland 2011 3.739.400
150 000 tot 300 000 euro Totaal Totaal Totaal Nederland 2012 3.741.500
150 000 tot 300 000 euro 0 tot 25 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 51.100
150 000 tot 300 000 euro 0 tot 25 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 49.700
150 000 tot 300 000 euro 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 1.245.200
150 000 tot 300 000 euro 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 1.219.200
150 000 tot 300 000 euro 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 1.471.800
150 000 tot 300 000 euro 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 1.465.600
150 000 tot 300 000 euro 65 jaar of ouder Totaal Totaal Nederland 2011 907.400
150 000 tot 300 000 euro 65 jaar of ouder Totaal Totaal Nederland 2012 942.300
150 000 tot 300 000 euro Leeftijd onbekend Totaal Totaal Nederland 2011 63.800
150 000 tot 300 000 euro Leeftijd onbekend Totaal Totaal Nederland 2012 64.800
300 000 tot 450 000 euro Totaal Totaal Totaal Nederland 2011 942.600
300 000 tot 450 000 euro Totaal Totaal Totaal Nederland 2012 943.400
300 000 tot 450 000 euro 0 tot 25 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 3.800
300 000 tot 450 000 euro 0 tot 25 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 3.800
300 000 tot 450 000 euro 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 236.500
300 000 tot 450 000 euro 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 224.100
300 000 tot 450 000 euro 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 457.300
300 000 tot 450 000 euro 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 455.700
300 000 tot 450 000 euro 65 jaar of ouder Totaal Totaal Nederland 2011 229.600
300 000 tot 450 000 euro 65 jaar of ouder Totaal Totaal Nederland 2012 243.900
300 000 tot 450 000 euro Leeftijd onbekend Totaal Totaal Nederland 2011 15.400
300 000 tot 450 000 euro Leeftijd onbekend Totaal Totaal Nederland 2012 15.800
450 000 euro en meer Totaal Totaal Totaal Nederland 2011 485.100
450 000 euro en meer Totaal Totaal Totaal Nederland 2012 484.500
450 000 euro en meer 0 tot 25 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 1.700
450 000 euro en meer 0 tot 25 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 1.700
450 000 euro en meer 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 93.800
450 000 euro en meer 25 tot 45 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 86.800
450 000 euro en meer 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Nederland 2011 253.500
450 000 euro en meer 45 tot 65 jaar Totaal Totaal Nederland 2012 251.200
450 000 euro en meer 65 jaar of ouder Totaal Totaal Nederland 2011 123.300
450 000 euro en meer 65 jaar of ouder Totaal Totaal Nederland 2012 131.700
450 000 euro en meer Leeftijd onbekend Totaal Totaal Nederland 2011 12.800
450 000 euro en meer Leeftijd onbekend Totaal Totaal Nederland 2012 13.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over koop- en huurwoningen naar WOZ-waardeklasse, huishoudenssamenstelling en de leeftijd en herkomst van de hoofdbewoner van de woning. Deze gegevens zijn bekend voor Nederland en per landsdeel, provincie en COROP-gebied. Het gaat daarbij steeds om de stand per 1 januari.

De getoonde gegevens betreffen bewoonde eigen en huurwoningen. Dit is dus exclusief wooneenheden, bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen die niet in hoofdzaak in gebruik zijn voor woondoeleinden. Verder gaat het om woningen die bewoond worden door particuliere huishoudens. Woningen bewoond door institutionele huishoudens blijven dus buiten beschouwing.


Wijzigingen per 1 juni 2018:
De tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabellen voor woningen en bewoners zijn stopgezet, omdat er geen nieuwe cijfers kunnen worden geproduceerd aan de hand van de gebruikte methode. Sinds 2012 is het CBS overgestapt op de BAG. De methode waarop de tabellen zijn gebaseerd is het Woningregister. Tussen beide registers bestaan populatieverschillen en definitieverschillen. In juni 2018 zal er daarom een maatwerktabel worden gepubliceerd over woningen en bewoners samen met een webartikel.

Toelichting onderwerpen

Totaal bewoonde woningen
Een bewoonde woning is een woning waar één of meerdere bewoners volgens de Gemeentelijke Basis Administratie of de Protocollaire basisadministratie (Probas) staan ingeschreven. In het Probas staan Leden van het Corps Diplomatique en Internationale Organisaties, waarvan de zetel zich in Nederland bevindt, hun gezinsleden en eventuele bedienden.

Woning
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden.