Caribisch NL; leerlingen, onderwijssoort, leeftijd 2009/'10-2017/'18

Caribisch NL; leerlingen, onderwijssoort, leeftijd 2009/'10-2017/'18

Regio's Perioden Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen Totaal (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 4 jaar of jonger (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 5 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 6 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 7 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 8 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 9 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 10 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 11 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 12 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 13 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen en vrouwen 14 jaar of ouder (aantal) Leerlingen basisonderwijs Mannen Totaal (aantal) Leerlingen basisonderwijs Vrouwen Totaal (aantal) Leerlingen voortgezet onderwijs (aantal) Leerlingen middelbaar beroepsonderwijs Totaal middelbaar beroepsonderwijs Totaal (aantal) Leerlingen middelbaar beroepsonderwijs Beroepsopleidende leerweg (bol) Totaal (aantal) Leerlingen middelbaar beroepsonderwijs Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) Totaal (aantal)
Totaal Caribisch Nederland 2014/'15 2.222 269 284 276 258 269 274 258 242 85 7 0 1.165 1.057 1.454 667 544 123
Totaal Caribisch Nederland 2015/'16 2.274 254 292 295 281 261 272 276 248 90 5 0 1.191 1.083 1.434 665 542 123
Totaal Caribisch Nederland 2016/'17 2.334 269 279 306 299 285 265 272 263 84 12 0 1.209 1.125 1.461 588 522 66
Totaal Caribisch Nederland 2017/'18* 2.429 297 265 296 326 302 304 280 261 88 9 1 1.261 1.168 1.465 550 507 43
Bonaire 2014/'15 1.727 209 221 220 197 209 203 198 191 72 7 0 899 828 1.147 610 487 123
Bonaire 2015/'16 1.778 213 223 228 227 198 210 207 188 80 4 0 925 853 1.124 624 501 123
Bonaire 2016/'17 1.843 215 232 239 236 228 208 212 198 66 9 0 944 899 1.125 570 507 63
Bonaire 2017/'18* 1.897 238 213 235 250 232 241 212 198 70 7 1 977 920 1.108 520 488 32
St. Eustatius 2014/'15 337 44 44 36 43 36 46 43 37 8 0 0 180 157 236 43 43 0
St. Eustatius 2015/'16 331 29 52 46 33 44 37 44 43 3 0 0 177 154 233 35 35 0
St. Eustatius 2016/'17 325 32 34 51 42 34 42 36 42 11 1 0 173 152 244 11 11 0
St. Eustatius 2017/'18* 365 46 32 44 59 46 41 50 39 6 2 0 192 173 256 24 13 11
Saba 2014/'15 158 16 19 20 18 24 25 17 14 5 0 0 86 72 71 14 14 0
Saba 2015/'16 165 12 17 21 21 19 25 25 17 7 1 0 89 76 77 6 6 0
Saba 2016/'17 166 22 13 16 21 23 15 24 23 7 2 0 92 74 92 7 4 3
Saba 2017/'18* 167 13 20 17 17 24 22 18 24 12 0 0 92 75 101 6 6 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal leerlingen dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde basisonderwijs (bao), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar regio (Bonaire, St. Eustatius en Saba), soort onderwijs, niveau (mbo) en leeftijd (bao).

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2009/'10 tot en met 2017/'18.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren 2009/'10 tot en met 2016/'17 zijn defintief. De cijfers over het schooljaar 2017/'18 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer beschikbaar over het schooljaar 2017/'18.

Wijzigingen per 14 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen basisonderwijs
In Caribisch Nederland bestaat het door de overheid bekostigde primair onderwijs uit basisonderwijs.
Mannen en vrouwen
Totaal
4 jaar of jonger
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar of ouder
Mannen
Totaal
Vrouwen
Totaal
Leerlingen voortgezet onderwijs
Onder het voortgezet onderwijs vallen de volgende opleidingen:
- basisvorming (eerste twee leerjaren algemeen);
- voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
- arbeidsgericht onderwijs (ago) voor leerlingen met leer- en gedragsstoornissen, in Nederland is dit het praktijkonderwijs;
- havo;
- vwo.
Leerlingen middelbaar beroepsonderwijs
Het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit:
- beroepsopleidende leerweg (bol);
- beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Niveau
Bij zowel bol als bbl onderscheiden we de volgende niveaus:
- Entreeopleiding: niveau 1
- Basisberoepsopleiding: niveau 2
- Vakopleiding: niveau 3
- Middenkader- of Specialistenopleiding: niveau 4
Totaal middelbaar beroepsonderwijs
Totaal
Beroepsopleidende leerweg (bol)
Lerend werken betreft de beroepsopleidende leerweg (bol), welke bestaat uit niveau 1 tot en met 4.
Totaal
Totaal niveau 1 tot en met 4.
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Werkend leren betreft de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), welke bestaat uit niveau 1 tot en met 4.
In 2009/'10 inclusief 27 leerlingen op niveau 2 die door de school als bol-deeltijd waren opgegeven.
Totaal
Totaal niveau 1 tot en met 4.