Caribisch NL; leerlingen, onderwijssoort, leeftijd 2009/'10-2017/'18


Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal leerlingen dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde basisonderwijs (bao), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar regio (Bonaire, St. Eustatius en Saba), soort onderwijs, niveau (mbo) en leeftijd (bao).

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2009/'10 tot en met 2017/'18.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren 2009/'10 tot en met 2016/'17 zijn defintief. De cijfers over het schooljaar 2017/'18 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer beschikbaar over het schooljaar 2017/'18.

Wijzigingen per 14 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Caribisch NL; leerlingen, onderwijssoort, leeftijd 2009/'10-2017/'18

Regio's Perioden Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwenTotaal (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen4 jaar of jonger (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen5 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen6 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen7 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen8 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen9 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen10 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen11 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen12 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen13 jaar (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannen en vrouwen14 jaar of ouder (aantal) Leerlingen basisonderwijsMannenTotaal (aantal) Leerlingen basisonderwijsVrouwenTotaal (aantal) Leerlingen voortgezet onderwijs (aantal) Leerlingen middelbaar beroepsonderwijsTotaal middelbaar beroepsonderwijsTotaal (aantal) Leerlingen middelbaar beroepsonderwijsBeroepsopleidende leerweg (bol)Totaal (aantal) Leerlingen middelbaar beroepsonderwijsBeroepsbegeleidende leerweg (bbl)Totaal (aantal)
Totaal Caribisch Nederland 2014/'15 2.222 269 284 276 258 269 274 258 242 85 7 0 1.165 1.057 1.454 667 544 123
Totaal Caribisch Nederland 2015/'16 2.274 254 292 295 281 261 272 276 248 90 5 0 1.191 1.083 1.434 665 542 123
Totaal Caribisch Nederland 2016/'17 2.334 269 279 306 299 285 265 272 263 84 12 0 1.209 1.125 1.461 588 522 66
Totaal Caribisch Nederland 2017/'18* 2.429 297 265 296 326 302 304 280 261 88 9 1 1.261 1.168 1.465 550 507 43
Bonaire 2014/'15 1.727 209 221 220 197 209 203 198 191 72 7 0 899 828 1.147 610 487 123
Bonaire 2015/'16 1.778 213 223 228 227 198 210 207 188 80 4 0 925 853 1.124 624 501 123
Bonaire 2016/'17 1.843 215 232 239 236 228 208 212 198 66 9 0 944 899 1.125 570 507 63
Bonaire 2017/'18* 1.897 238 213 235 250 232 241 212 198 70 7 1 977 920 1.108 520 488 32
St. Eustatius 2014/'15 337 44 44 36 43 36 46 43 37 8 0 0 180 157 236 43 43 0
St. Eustatius 2015/'16 331 29 52 46 33 44 37 44 43 3 0 0 177 154 233 35 35 0
St. Eustatius 2016/'17 325 32 34 51 42 34 42 36 42 11 1 0 173 152 244 11 11 0
St. Eustatius 2017/'18* 365 46 32 44 59 46 41 50 39 6 2 0 192 173 256 24 13 11
Saba 2014/'15 158 16 19 20 18 24 25 17 14 5 0 0 86 72 71 14 14 0
Saba 2015/'16 165 12 17 21 21 19 25 25 17 7 1 0 89 76 77 6 6 0
Saba 2016/'17 166 22 13 16 21 23 15 24 23 7 2 0 92 74 92 7 4 3
Saba 2017/'18* 167 13 20 17 17 24 22 18 24 12 0 0 92 75 101 6 6 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens