Waterschapsfinanciën vanaf 1936


Deze tabel bevat gegevens over de baten, de lasten en de schuld van waterschappen vanaf 1936. De gegevens zijn verzameld uit eerder gepubliceerde tabellen over de waterschapsfinanciën en hebben betrekking op gerealiseerde jaarcijfers.
De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening en de balans van de waterschappen en sluiten zoveel mogelijk aan op de indelingen en registratiewijzen die de waterschappen in hun eigen administratie hanteren.

Deze tabel vervangt de reeksen over de financiën van de Waterschappen in de tabel Historie Overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1936

Belangrijke gebeurtenissen:
2012 – Start tweede hoogwaterbeschermingsprogramma. Waterschappen dragen vanaf 2012 81 miljoen euro per jaar bij aan het Tweede hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit bedrag groeit tot 181 miljoen euro in 2015.

Status van de cijfers:
De uitkomsten van 1936 tot en met 2017 zijn definitief, de uitkomsten van 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 maart 2020:
De voorlopige cijfers voor 2018 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2017 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De nieuwe jaarcijfers over de financiën van de waterschappen worden circa 15 maanden na afloop van de verslagperiode geplaatst.. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Waterschapsfinanciën vanaf 1936

Perioden Baten en lasten van waterschappenBatenTotaal baten (mln euro) BatenBaten lopende rekeningTotaal baten lopende rekening (mln euro) BatenBaten lopende rekeningHeffingen (mln euro) BatenBaten lopende rekeningOverige baten (mln euro) Baten en lasten van waterschappenBatenBaten kapitaalrekening (mln euro) Baten en lasten van waterschappenLastenTotaal lasten (mln euro) Baten en lasten van waterschappenLastenLasten lopende rekening (mln euro) Baten en lasten van waterschappenLastenLasten kapitaalrekening (mln euro) Baten en lasten van waterschappenSaldo van baten en lasten (mln euro) Schuld per 31 decemberTotaal schuld per 31 december (mln euro) Schuld per 31 decemberVaste schuld (mln euro) Schuld per 31 decemberVlottende schuld (mln euro)
1936 . . . . . . . . . . 34 .
1940 . . 8 . . . . . . . 33 .
1950 . . 15 . . . . . . 47 32 15
1960 47 36 30 6 11 55 35 20 -8 100 75 25
1970 166 113 83 30 53 198 117 82 -32 180 132 48
1980 687 506 444 62 181 811 520 291 -124 1.303 975 328
1990 1.162 876 786 90 286 1.216 854 362 -54 1.888 1.578 310
2000 2.260 1.770 1.520 250 490 2.390 1.700 690 -130 4.275 3.560 715
2010 3.237 2.487 2.229 258 750 3.955 2.598 1.357 -718 6.768 5.739 1.029
2016 3.842 2.818 2.609 209 1.024 4.041 2.903 1.137 -199 7.987 6.898 1.090
2017 3.945 2.900 2.666 234 1.045 3.997 2.870 1.128 -52 8.104 7.074 1.030
2018* 4.001 2.945 2.756 189 1.056 4.059 2.855 1.204 -58 8.311 7.192 1.119
Bron: CBS.
Verklaring van tekens