Bedrijfsleven; Conjunctuurbeeld per bedrijfstak, 2008-1e kwartaal 2018


Deze Statlinetabel geeft samenhangende informatie over recente ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven. Deze tabel verschilt in opzet van veel andere Statlinetabellen. De meeste tabellen geven gedetailleerde resultaten van één statistiek, terwijl in deze verzameltabel de belangrijkste uitkomsten uit diverse conjunctuurrelevante statistieken bij elkaar zijn gebracht. De tabel biedt hiermee een actueel samenhangend conjunctuurbeeld van de betrokken bedrijfstakken en branches en voor het bedrijfsleven als geheel. Naast actuele kwartaalinformatie bevat deze tabel een aantal structuurgegevens uit de laatst gepubliceerde productiestatistieken die jaarlijks van de betrokken bedrijfstakken en branches worden samengesteld. Deze tabel is per 12 juni stopgezet en wordt opgevolgd door een nieuwe tabel, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2008

Status van de cijfers:
De gegevens, die per kwartaal worden gepubliceerd, zijn over 2017 en 2018 voorlopig en voor de overige perioden definitief. De structuurgegevens per jaar zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 februari 2018:
De cijfers over het derde kwartaal 2017 zijn toegevoegd en de voorgaande perioden over 2017 kunnen zijn bijgesteld. Bij de conjunctuurgegevens is het vierde kwartaal 2017 toegevoegd. Tevens zijn de structuurgegevens over 2015 toegevoegd.

In de volgende gegevens zijn wijzigingen doorgevoerd:
Omzetindex en –ontwikkeling:
In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld.

Prijsindex en –ontwikkeling:
In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld.
Daarnaast zijn vanaf nu de prijsindex en –ontwikkeling niet meer beschikbaar voor het aggregaat 62-63 IT- en informatiedienstverlening. Daarmee wordt aangesloten op de brontabel.

Conjunctuurgegevens:
Tot 2016 was er verschil tussen de kwartaalcijfers en de cijfers van de eerste maand van het kwartaal. Eerst werden hiervoor de maandcijfers gebruikt. Vanaf nu worden de kwartaalcijfers gebruikt. Het is logischer om die te gebruiken, omdat de tabel Conjunctuurbeeld een kwartaaltabel is.

Faillissementen:
In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld.

Structuurgegevens:
De resultaten van de zogenaamde structuurgegevens weken in detail (aantal decimalen) af van dezelfde uitkomsten zoals gepubliceerd in diverse andere Statlinetabellen. In deze publicatie zijn de resultaten geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat de uitkomsten in deze tabel nu ook zijn afgerond op gehele getallen en daarmee in overeenstemming zijn met de diverse andere publicaties op Statline.

Wijzigingen per 19 oktober 2017:
De cijfers over het tweede kwartaal 2017 zijn toegevoegd en de voorgaande perioden over 2017 kunnen zijn bijgesteld. Bij de conjunctuurgegevens is het derde kwartaal 2017 toegevoegd. De cijfers uit deze tabel zijn vergeleken met de cijfers uit de onderliggende specifieke brontabellen, zoals tabellen van de omzet- en prijzenstatistieken en de conjunctuurenquête Nederland (COEN). Uit deze vergelijking zijn inconsistenties naar voren gekomen. De verschillen zijn voornamelijk veroorzaakt door het niet altijd doorvoeren van gewijzigde cijfers uit de brontabellen. Daarnaast zijn in een beperkt aantal gevallen abusievelijk cijfers over 'Kwartaal op Kwartaal' ontwikkelingen in plaats van 'Jaar op Jaar' ontwikkelingen gepubliceerd. Alle verschillen zijn in deze versie van de tabel gecorrigeerd. Een aantal cijfers over de industrie zijn door onvoldoende betrouwbaarheid vervangen door een punt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bedrijfsleven; Conjunctuurbeeld per bedrijfstak, 2008-1e kwartaal 2018

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden OmzetIndexcijfers (2010 = 100) OmzetOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) PrijzenIndexcijfers (2010 = 100) PrijzenOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) ConjunctuurVerwachting lopend kwartaalTotale omzet (%) ConjunctuurVerwachting lopend kwartaalVerkoopprijzen (%) ConjunctuurVerwachting lopend kwartaalPersoneelssterkte (%) ConjunctuurProductiebelemmeringOnvoldoende vraag (%) ConjunctuurProductiebelemmeringFinancieel (%) ConjunctuurConcurrentiepositie afgelopen kwartaal Nederlandse markt (%) ConjunctuurConcurrentiepositie afgelopen kwartaal Buitenlandse markt binnen EU (%) ConjunctuurConcurrentiepositie afgelopen kwartaal Buitenlandse markt buiten EU (%) FaillissementenAantal faillissementen (aantal) FaillissementenOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Structuurgegevens per jaarAantal werkzame personen (x 1 000) Structuurgegevens per jaarBedrijfsopbrengstenTotaal (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfsopbrengstenNetto - omzet (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfskostenTotaal (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfskostenInkoopwaarde omzet (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfskostenPersonele kosten (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfskostenOverige bedrijfskosten (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Structuurgegevens per jaarBedrijfsresultaat (mln euro)
B Delfstoffenwinning 2014 106,6 -20,3 112,9 -12,7 . . . . . . . . 2 100,0 16,8 41.570 41.130 440 35.173 23.181 1.509 8.616 1.867 6.397
B Delfstoffenwinning 2016 3e kwartaal 41,3 -38,8 75,1 -25,7 -10,4 -10,3 -17,6 41,1 6,7 -7,8 -10,8 -12,3 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2016 4e kwartaal 66,0 -19,3 77,9 -14,4 -1,7 -23,0 -58,1 37,2 5,7 -10,5 -6,6 -4,7 0 -100,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2016 55,5 -33,9 75,1 -25,4 . . . . . . . . 0 -100,0 . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 1e kwartaal* 75,5 7,5 88,3 13,5 7,7 -8,2 -43,7 32,1 6,3 -0,9 0,9 3,4 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 2e kwartaal* 40,7 -8,4 79,7 14,6 -3,2 -19,8 -37,3 30,7 8,1 0,3 -1,4 1,2 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 3e kwartaal* 36,5 -11,6 77,3 2,9 10,0 6,7 -16,0 31,4 6,9 2,7 8,6 5,4 1 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 4e kwartaal* 62,6 -5,1 85,8 10,1 -44,3 26,9 -30,1 28,1 8,3 -1,0 1,7 0,3 0 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2017 53,8 -3,0 82,8 10,2 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .
B Delfstoffenwinning 2018 1e kwartaal* . . . . 6,8 43,0 -13,6 21,7 5,9 0,9 5,4 4,1 . . . . . . . . . . . .
C Industrie 2014 112,9 -0,4 110,9 -2,2 . . . . . . . . 565 -32,7 880,2 335.571 328.367 7.203 320.566 214.951 45.870 51.879 7.866 15.005
C Industrie 2016 3e kwartaal 107,0 -3,2 99,7 -3,4 4,4 2,4 -0,4 16,2 7,1 3,6 1,8 1,9 79 -4,8 . . . . . . . . . .
C Industrie 2016 4e kwartaal 112,5 1,1 102,2 2,6 14,9 5,7 -0,2 16,8 8,0 2,0 0,4 0,5 101 16,1 . . . . . . . . . .
C Industrie 2016 107,4 -2,9 99,2 -3,7 . . . . . . . . 365 -6,9 . . . . . . . . . .
C Industrie 2017 1e kwartaal* 113,4 10,7 105,9 10,3 7,1 17,1 1,7 14,9 7,7 5,9 2,9 3,3 64 -31,2 . . . . . . . . . .
C Industrie 2017 2e kwartaal* 115,3 7,2 104,5 5,8 20,5 7,2 10,3 14,2 6,3 5,5 2,3 2,1 87 -5,4 . . . . . . . . . .
C Industrie 2017 3e kwartaal* 112,8 5,5 103,7 3,9 4,2 4,6 13,0 12,3 6,1 5,6 3,5 2,7 63 -20,3 . . . . . . . . . .
C Industrie 2017 4e kwartaal* 120,1 6,7 106,1 3,8 25,8 11,9 11,1 11,4 6,1 5,0 3,4 2,7 61 -39,6 . . . . . . . . . .
C Industrie 2017 115,4 7,5 105,0 5,9 . . . . . . . . 275 -24,7 . . . . . . . . . .
C Industrie 2018 1e kwartaal* . . . . 11,9 21,6 12,7 10,0 5,3 6,7 5,6 3,8 . . . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2014 93,6 2,2 . . . . . . . . . . 988 -39,1 518,8 78.848 76.716 2.132 72.311 43.462 19.340 7.972 1.538 6.536
F Bouwnijverheid 2016 3e kwartaal 100,8 7,4 . . 34,4 32,0 24,8 9,9 0,4 12,9 . . 133 -13,6 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2016 4e kwartaal 126,2 7,6 . . 45,6 31,4 20,7 16,8 0,5 14,9 . . 112 -44,3 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2016 105,2 6,5 . . . . . . . . . . 539 -33,0 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017 1e kwartaal* 92,3 5,8 . . 25,9 42,1 23,6 12,9 0,3 16,3 . . 143 -7,7 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017 2e kwartaal* 113,3 6,3 . . 42,4 36,3 31,5 13,3 0,2 13,4 . . 125 -10,1 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017 3e kwartaal* 105,0 4,1 . . 40,2 51,0 31,8 10,3 0,1 13,5 . . 97 -27,1 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017 4e kwartaal* 134,6 6,6 . . 41,8 56,3 30,0 4,7 0,5 15,0 . . 104 -7,1 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2017 111,3 5,8 . . . . . . . . . . 469 -13,0 . . . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2018 1e kwartaal* . . . . 33,5 66,3 35,2 4,0 0,4 17,5 . . . . . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2014 93,1 -1,9 . . . . . . . . . . 190 -19,5 152,2 58.359 58.160 199 56.682 46.162 4.681 5.258 581 1.678
45 Autohandel en -reparatie 2016 3e kwartaal 97,5 0,7 . . -7,2 0,5 0,0 19,5 10,0 6,6 . . 33 -8,3 . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2016 4e kwartaal 112,3 -7,7 . . 16,9 3,2 5,9 17,9 8,4 -1,3 . . 22 -35,3 . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2016 104,5 1,5 . . . . . . . . . . 109 -24,3 . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2017 1e kwartaal* 109,5 8,4 . . 16,7 16,8 7,5 18,8 8,0 12,4 . . 37 37,0 . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2017 2e kwartaal* 112,5 5,0 . . 15,5 2,9 5,8 15,5 8,1 15,8 . . 18 -33,3 . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2017 3e kwartaal* 101,2 3,8 . . 6,3 0,7 9,3 15,9 9,0 12,1 . . 24 -27,3 . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2017 4e kwartaal* 113,0 0,6 . . 26,9 5,2 8,1 17,2 5,8 8,1 . . 29 31,8 . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2017 109,1 4,4 . . . . . . . . . . 108 -0,9 . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2018 1e kwartaal* . . . . 24,0 20,9 19,4 14,6 5,9 13,5 . . . . . . . . . . . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2014 101,9 -2,3 . . . . . . . . . . 828 -18,4 591,1 418.637 413.809 4.828 400.123 331.086 26.715 38.535 3.788 18.514
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2016 3e kwartaal 105,8 3,1 . . 11,3 -0,4 8,3 17,8 10,9 11,2 3,7 1,7 105 -22,8 . . . . . . . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2016 4e kwartaal 112,8 7,1 . . 34,3 7,9 12,8 16,5 11,3 9,0 4,9 5,0 117 -24,0 . . . . . . . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2016 105,8 3,4 . . . . . . . . . . 491 -18,6 . . . . . . . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 1e kwartaal* 111,0 11,9 . . 18,3 25,1 14,5 13,4 9,1 15,9 8,1 6,2 110 -26,2 . . . . . . . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 2e kwartaal* 112,4 6,6 . . 34,9 7,7 23,0 13,5 9,5 9,4 4,7 2,8 95 -20,8 . . . . . . . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 3e kwartaal* 109,5 3,5 . . 16,5 10,9 15,2 14,2 9,1 11,7 5,2 3,0 89 -15,2 . . . . . . . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 4e kwartaal* 116,0 2,9 . . 29,0 16,6 18,4 12,5 8,8 7,6 3,1 1,3 95 -18,8 . . . . . . . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 112,2 6,1 . . . . . . . . . . 389 -20,8 . . . . . . . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 1e kwartaal* . . . . 24,5 28,1 19,0 11,8 8,7 14,4 8,4 3,9 . . . . . . . . . . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2014 97,7 0,5 105,5 -0,5 . . . . . . . . 645 -28,7 900,1 104.629 104.044 585 99.793 70.126 13.894 13.555 2.218 4.836
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2016 3e kwartaal 99,0 1,2 104,4 0,3 4,6 -3,3 1,3 9,6 7,5 5,9 . . 95 -25,2 . . . . . . . . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2016 4e kwartaal 109,9 3,9 105,7 1,1 34,9 3,9 5,9 10,5 6,4 5,1 . . 114 4,6 . . . . . . . . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2016 101,0 1,9 105,1 0,5 . . . . . . . . 515 -4,3 . . . . . . . . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2017 1e kwartaal* 95,8 3,4 105,7 1,8 -9,4 0,5 3,7 9,1 5,0 11,7 . . 109 -38,1 . . . . . . . . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2017 2e kwartaal* 106,7 4,3 106,9 0,6 34,4 3,8 12,6 5,2 4,1 3,6 . . 75 -42,3 . . . . . . . . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2017 3e kwartaal* 103,7 4,7 105,6 1,2 4,6 -2,6 9,2 5,7 4,8 8,0 . . 97 2,1 . . . . . . . . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2017 4e kwartaal* 112,4 2,3 107,0 1,2 38,1 0,1 10,3 9,0 5,5 5,0 . . 66 -42,1 . . . . . . . . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2017 104,7 3,6 106,3 1,2 . . . . . . . . 347 -32,6 . . . . . . . . . .
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2018 1e kwartaal* . . . . 4,1 3,0 8,7 5,5 5,1 13,7 . . . . . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2014 110,7 2,2 104,5 -0,1 . . . . . . . . 341 -21,6 487,6 81.040 77.674 3.366 74.401 25.277 19.423 24.852 4.850 6.639
H Vervoer en opslag 2016 3e kwartaal 114,3 -1,7 103,9 -1,7 -3,3 0,2 7,7 13,4 7,9 -0,6 -2,7 -0,9 47 -13,0 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2016 4e kwartaal 118,3 0,2 103,0 -1,8 25,1 9,0 1,6 13,2 8,7 -1,0 -4,8 -1,8 71 36,5 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2016 113,0 -0,3 103,6 -1,6 . . . . . . . . 239 -2,0 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017 1e kwartaal* 111,4 5,3 103,4 -0,3 -15,9 20,2 -2,6 11,6 8,3 0,8 -0,6 2,3 54 -16,9 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017 2e kwartaal* 119,0 4,7 104,7 0,9 22,3 1,8 4,0 14,1 8,0 0,8 0,1 0,8 55 -1,8 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017 3e kwartaal* 119,9 4,8 104,5 0,6 6,0 9,2 4,8 9,0 6,4 0,6 0,7 -1,5 39 -17,0 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017 4e kwartaal* 123,5 4,4 104,2 1,2 23,3 16,5 11,8 8,6 4,7 2,6 0,8 -1,1 48 -32,4 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2017 118,4 4,8 104,2 0,6 . . . . . . . . 196 -18,0 . . . . . . . . . .
H Vervoer en opslag 2018 1e kwartaal* . . . . -7,6 29,1 1,6 7,8 6,7 4,5 1,1 0,8 . . . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2014 104,8 4,7 . . . . . . . . . . 52 -10,3 86,8 5.524 5.344 181 4.952 1.648 1.880 1.288 135 573
53 Post en koeriers 2016 3e kwartaal 103,4 1,4 . . -67,1 6,2 6,3 5,4 9,1 -0,5 -2,8 -2,8 13 160,0 . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2016 4e kwartaal 124,3 2,3 . . 84,4 73,1 1,8 0,8 7,5 2,9 -1,2 -0,4 9 28,6 . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2016 110,0 2,2 . . . . . . . . . . 39 39,3 . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2017 1e kwartaal* 112,4 5,6 . . -70,4 13,4 -70,8 1,9 4,8 1,8 2,8 3,9 10 42,9 . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2017 2e kwartaal* 110,0 4,1 . . 6,8 4,5 -65,1 1,9 4,8 5,5 -1,0 0,0 10 0,0 . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2017 3e kwartaal* 108,2 4,6 . . 75,1 3,2 14,1 0,9 6,5 -0,5 6,1 5,1 7 -46,2 . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2017 4e kwartaal* 128,2 3,1 . . 86,5 80,3 15,8 0,0 5,5 5,0 4,0 4,0 7 -22,2 . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2017 114,7 4,3 . . . . . . . . . . 34 -12,8 . . . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2018 1e kwartaal* . . . . -63,1 14,5 -57,6 3,6 5,2 8,0 2,5 1,5 . . . . . . . . . . . .
I Horeca 2014 111,5 5,1 . . . . . . . . . . 381 -12,6 509,0 21.277 20.811 467 18.451 6.097 5.996 5.348 1.010 2.827
I Horeca 2016 3e kwartaal 139,1 8,1 . . 15,5 7,1 6,8 12,4 12,9 -0,7 . . 77 20,3 . . . . . . . . . .
I Horeca 2016 4e kwartaal 126,1 5,0 . . -7,7 6,1 -11,1 12,3 12,6 6,6 . . 64 -31,9 . . . . . . . . . .
I Horeca 2016 125,3 6,2 . . . . . . . . . . 286 -6,5 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017 1e kwartaal* 111,8 6,4 . . -6,1 15,6 4,7 11,2 10,8 4,5 . . 85 32,8 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017 2e kwartaal* 141,7 8,1 . . 44,5 20,6 29,2 9,4 10,7 5,9 . . 61 -24,7 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017 3e kwartaal* 146,9 5,6 . . 17,0 9,6 20,3 8,5 10,0 8,7 . . 61 -20,8 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017 4e kwartaal* 133,6 5,9 . . 6,5 9,5 -1,7 9,3 8,5 4,6 . . 53 -17,2 . . . . . . . . . .
I Horeca 2017 133,5 6,5 . . . . . . . . . . 260 -9,1 . . . . . . . . . .
I Horeca 2018 1e kwartaal* . . . . -5,9 17,0 10,9 9,4 9,2 4,2 . . . . . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2014 97,9 2,6 95,7 -1,3 . . . . . . . . 243 -38,9 329,7 56.899 55.828 1.072 50.166 18.845 16.678 9.699 4.944 6.733
J Informatie en communicatie 2016 3e kwartaal 99,8 1,2 94,7 -0,3 6,4 0,7 -2,7 16,5 8,2 8,3 3,5 4,0 39 -30,4 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2016 4e kwartaal 114,4 1,1 94,4 -0,7 35,9 8,8 8,3 15,3 8,0 7,0 2,1 2,9 36 -25,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2016 103,6 1,3 94,4 -0,9 . . . . . . . . 157 -32,0 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017 1e kwartaal* 103,4 3,0 94,3 0,3 12,3 16,0 7,9 18,1 8,7 10,5 3,1 3,6 37 -15,9 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017 2e kwartaal* 103,0 3,0 94,7 0,3 33,1 5,3 14,4 10,1 7,5 8,0 2,9 3,6 50 31,6 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017 3e kwartaal* 102,3 2,5 94,8 0,1 5,3 1,6 6,3 10,7 8,8 7,5 3,1 4,2 35 -10,3 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017 4e kwartaal* 117,4 2,6 94,6 0,2 41,8 10,1 15,3 9,3 8,5 9,3 3,4 2,8 42 16,7 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2017 106,5 2,7 94,6 0,2 . . . . . . . . 164 4,5 . . . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2018 1e kwartaal* . . . . 16,0 22,5 14,1 5,8 9,1 11,0 6,3 4,3 . . . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2014 91,5 -1,7 . . . . . . . . . . 13 0,0 38,4 17.133 16.845 288 14.888 6.682 2.577 2.374 3.255 2.245
61 Telecommunicatie 2016 3e kwartaal 88,4 -3,4 . . 8,7 5,8 -41,4 2,1 5,1 11,4 0,8 1,0 1 -75,0 . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2016 4e kwartaal 91,0 0,5 . . -1,9 -3,1 -44,5 3,8 1,1 6,9 0,0 -1,6 1 -50,0 . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2016 88,9 -1,7 . . . . . . . . . . 5 -70,6 . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2017 1e kwartaal* 88,9 0,0 . . 5,2 4,5 -50,8 45,8 5,5 5,2 1,1 0,8 3 . . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2017 2e kwartaal* 85,4 -1,9 . . 10,1 -3,8 -43,8 7,1 1,7 3,2 1,2 0,1 0 -100,0 . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2017 3e kwartaal* 83,9 -5,1 . . 7,0 -0,3 -40,5 3,8 2,1 -13,9 1,0 -0,8 3 200,0 . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2017 4e kwartaal* 85,7 -5,9 . . 12,2 2,0 -39,2 6,5 1,6 2,5 1,1 0,3 1 0,0 . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2017 86,0 -3,2 . . . . . . . . . . 7 40,0 . . . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2018 1e kwartaal* . . . . 10,7 8,6 -46,2 3,0 1,4 14,3 5,1 1,3 . . . . . . . . . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2014 99,9 0,8 102,1 -0,6 . . . . . . . . 77 -14,4 171,3 15.497 15.288 210 12.635 1.076 7.125 3.981 453 2.862
69 Juridische diensten en administratie 2016 3e kwartaal 96,3 3,4 103,9 1,7 -18,2 6,4 10,2 8,2 6,5 12,8 8,3 8,3 21 61,5 . . . . . . . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2016 4e kwartaal 116,9 2,8 103,8 0,9 41,5 14,7 7,1 19,7 7,4 13,3 9,3 9,3 10 -28,6 . . . . . . . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2016 107,3 4,3 103,3 0,6 . . . . . . . . 61 0,0 . . . . . . . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2017 1e kwartaal* 108,3 3,8 104,0 1,4 34,1 21,9 6,7 5,3 5,3 9,0 3,5 3,5 11 -31,3 . . . . . . . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2017 2e kwartaal* 112,6 1,0 103,8 0,9 -6,3 -4,5 5,1 6,3 2,8 7,8 5,4 4,8 12 -14,3 . . . . . . . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2017 3e kwartaal* 99,6 3,5 104,2 0,3 -20,1 6,2 17,1 4,1 4,2 10,4 1,6 5,0 3 -85,7 . . . . . . . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2017 4e kwartaal* 122,7 4,9 104,9 1,0 43,7 2,1 20,2 11,0 4,7 3,8 3,7 3,3 11 10,0 . . . . . . . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2017 110,8 3,3 104,2 0,9 . . . . . . . . 37 -39,3 . . . . . . . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2018 1e kwartaal* . . . . 42,7 30,7 22,5 4,9 2,8 8,7 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2014 98,5 3,4 98,7 0,2 . . . . . . . . 143 -37,6 152,7 15.864 15.541 323 14.159 4.071 6.902 2.620 567 1.705
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2016 3e kwartaal 101,8 4,1 100,0 1,2 -0,7 -1,9 5,8 28,0 6,2 -3,2 -1,4 -3,7 23 -20,7 . . . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2016 4e kwartaal 120,7 2,2 100,4 1,0 26,1 -0,5 11,7 25,6 6,8 4,1 1,2 -2,0 33 10,0 . . . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2016 106,4 3,1 99,9 1,1 . . . . . . . . 126 7,7 . . . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2017 1e kwartaal* 101,2 6,8 100,5 1,1 6,5 19,0 16,5 13,1 8,3 5,2 -2,8 -1,2 35 6,1 . . . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2017 2e kwartaal* 110,0 1,3 100,0 0,3 26,0 3,6 15,8 13,8 7,0 10,5 0,6 2,2 13 -64,9 . . . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2017 3e kwartaal* 106,0 4,2 101,4 1,4 1,8 -1,1 16,7 14,3 4,7 2,6 0,3 0,0 23 0,0 . . . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2017 4e kwartaal* 127,6 5,7 101,6 1,2 34,3 11,7 27,4 9,3 7,3 6,1 -0,4 0,5 15 -54,5 . . . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2017 111,2 4,5 100,9 1,0 . . . . . . . . 86 -31,7 . . . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2018 1e kwartaal* . . . . -8,9 40,3 29,0 8,7 9,3 16,9 4,3 0,7 . . . . . . . . . . . .
72 Research 2014 . . . . . . . . . . . . 14 -6,7 39,6 4.712 4.166 546 5.126 1.027 2.423 1.446 230 -413
72 Research 2016 3e kwartaal . . . . 6,4 0,3 -6,2 10,0 14,4 0,0 7,1 7,1 7 16,7 . . . . . . . . . .
72 Research 2016 4e kwartaal . . . . 8,0 0,3 13,4 8,7 10,0 -0,3 4,8 4,5 7 133,3 . . . . . . . . . .
72 Research 2016 . . . . . . . . . . . . 23 4,5 . . . . . . . . . .
72 Research 2017 1e kwartaal* . . . . 7,7 29,0 17,6 8,1 10,4 14,0 14,0 9,0 3 -50,0 . . . . . . . . . .
72 Research 2017 2e kwartaal* . . . . 12,4 2,2 10,5 7,6 12,8 1,6 6,7 6,7 7 133,3 . . . . . . . . . .
72 Research 2017 3e kwartaal* . . . . 15,9 2,3 13,0 10,2 12,5 4,2 9,4 9,7 3 -57,1 . . . . . . . . . .
72 Research 2017 4e kwartaal* . . . . 18,1 4,7 22,4 1,3 13,4 0,3 5,0 5,0 2 -71,4 . . . . . . . . . .
72 Research 2017 . . . . . . . . . . . . 15 -34,8 . . . . . . . . . .
72 Research 2018 1e kwartaal* . . . . -0,7 22,4 -0,5 7,1 12,9 7,0 3,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2014 89,8 2,1 98,9 2,2 . . . . . . . . 108 -38,6 80,8 8.055 8.023 32 6.925 3.846 1.897 1.068 114 1.129
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2016 3e kwartaal 87,4 1,1 101,2 1,2 -5,3 -3,4 5,9 19,0 10,5 2,0 3,7 2,6 17 -37,0 . . . . . . . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2016 4e kwartaal 113,8 2,4 101,6 -1,2 28,8 4,6 7,5 13,1 12,9 10,5 -1,1 3,9 11 -35,3 . . . . . . . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2016 95,6 3,2 101,7 0,8 . . . . . . . . 55 -37,5 . . . . . . . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2017 1e kwartaal* 87,3 1,5 101,6 -0,4 -0,5 6,7 2,6 15,2 11,3 13,0 1,8 2,5 15 15,4 . . . . . . . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2017 2e kwartaal* 95,1 -0,1 103,1 1,3 16,2 2,7 20,6 11,1 9,7 10,8 8,9 7,2 13 -7,1 . . . . . . . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2017 3e kwartaal* 88,5 1,2 105,6 4,3 5,0 0,8 6,8 14,9 9,3 -2,0 2,5 5,0 9 -47,1 . . . . . . . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2017 4e kwartaal* 116,3 2,2 107,1 5,4 32,4 4,6 12,1 15,2 12,7 4,6 5,7 3,4 22 100,0 . . . . . . . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2017 96,8 1,2 104,4 2,6 . . . . . . . . 59 7,3 . . . . . . . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2018 1e kwartaal* . . . . -4,5 14,9 22,1 13,9 13,7 20,1 9,0 7,6 . . . . . . . . . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2014 106,9 4,7 . . . . . . . . . . 70 -27,8 78,8 5.899 5.836 63 4.854 2.641 1.076 1.023 114 1.045
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2016 3e kwartaal 125,0 9,7 . . 14,5 0,8 13,4 9,7 10,1 10,3 2,1 0,2 11 0,0 . . . . . . . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2016 4e kwartaal 149,2 10,9 . . 21,2 1,7 2,1 13,3 15,2 -1,4 4,9 6,0 11 -31,3 . . . . . . . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2016 128,8 10,6 . . . . . . . . . . 57 7,5 . . . . . . . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2017 1e kwartaal* 127,8 10,0 . . 0,0 10,2 7,2 10,3 15,5 7,0 2,2 4,8 18 -5,3 . . . . . . . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2017 2e kwartaal* 132,9 6,4 . . 17,7 -0,1 9,1 8,4 11,1 3,6 -1,1 -1,6 13 -18,8 . . . . . . . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2017 3e kwartaal* 134,5 7,6 . . 14,1 -2,1 7,2 13,3 13,6 7,7 3,6 3,6 7 -36,4 . . . . . . . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2017 4e kwartaal* 157,0 5,2 . . 11,9 6,6 20,1 12,0 8,5 5,9 3,6 1,4 11 0,0 . . . . . . . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2017 138,0 7,2 . . . . . . . . . . 49 -14,0 . . . . . . . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2018 1e kwartaal* . . . . 10,9 12,7 19,4 6,6 11,5 14,3 3,4 0,7 . . . . . . . . . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2014 . . 102,6 0,1 . . . . . . . . 55 -3,5 41,4 11.709 11.539 170 10.758 5.451 1.469 1.051 2.788 951
77 Verhuur van roerende goederen 2016 3e kwartaal . . 101,5 0,3 2,6 2,4 9,9 13,3 11,6 13,3 7,3 0,6 9 0,0 . . . . . . . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2016 4e kwartaal . . 101,7 0,6 15,0 3,5 2,9 16,5 10,9 27,9 8,1 3,4 12 -7,7 . . . . . . . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2016 . . 101,8 0,2 . . . . . . . . 53 17,8 . . . . . . . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2017 1e kwartaal* . . 102,9 0,9 21,1 12,0 10,3 16,1 8,4 23,6 6,6 0,0 13 -27,8 . . . . . . . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2017 2e kwartaal* . . 102,4 0,3 48,0 1,4 26,6 9,7 8,5 11,5 9,0 3,8 8 -42,9 . . . . . . . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2017 3e kwartaal* . . 101,6 0,1 15,3 8,6 6,6 10,3 8,1 7,8 6,8 2,4 9 0,0 . . . . . . . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2017 4e kwartaal* . . 102,1 0,4 11,1 3,6 24,8 9,0 10,8 16,7 7,4 7,9 4 -66,7 . . . . . . . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2017 . . 102,2 0,4 . . . . . . . . 34 -35,8 . . . . . . . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2018 1e kwartaal* . . . . -2,2 6,0 10,4 9,9 9,6 10,8 2,6 -2,7 . . . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 110,7 5,5 106,5 0,9 . . . . . . . . 251 -27,9 79,2 22.009 21.874 136 20.865 9.401 9.716 1.580 169 1.145
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 3e kwartaal 133,6 6,0 109,5 2,9 66,1 0,0 19,1 5,9 11,7 11,6 0,0 0,0 23 -42,5 . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 4e kwartaal 142,1 4,6 110,6 1,8 42,9 8,4 8,7 3,7 33,5 9,8 4,7 4,2 25 -39,0 . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016 131,3 7,1 110,4 2,0 . . . . . . . . 108 -41,3 . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 1e kwartaal* 126,0 6,0 112,6 2,0 41,4 24,3 19,4 7,9 7,4 21,2 2,0 1,4 20 -37,5 . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 2e kwartaal* 138,7 6,4 113,2 2,0 64,1 9,4 25,8 6,0 4,3 0,1 0,7 0,0 24 -14,3 . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 3e kwartaal* 142,0 6,2 112,0 2,2 45,1 13,3 38,3 3,0 6,5 14,2 0,8 0,0 27 17,4 . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 4e kwartaal* 152,1 7,0 113,4 2,6 41,4 11,7 15,5 4,8 7,5 11,7 0,2 -1,0 30 20,0 . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2017 139,7 6,4 112,8 2,2 . . . . . . . . 101 -6,5 . . . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2018 1e kwartaal* . . . . 26,0 45,6 26,5 6,1 5,1 14,0 3,3 1,2 . . . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2014 134,6 6,3 . . . . . . . . . . 16 -73,8 25,1 9.162 9.095 67 . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2016 3e kwartaal 266,5 16,7 . . 36,5 12,2 19,0 6,9 7,7 19,5 . . 2 100,0 . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2016 4e kwartaal 177,3 21,9 . . -12,5 8,9 18,8 4,3 5,3 27,0 . . 4 100,0 . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2016 195,6 19,9 . . . . . . . . . . 10 11,1 . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2017 1e kwartaal* 182,3 19,5 . . 46,0 30,8 27,2 3,0 5,3 30,9 . . 2 100,0 . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2017 2e kwartaal* 214,8 15,3 . . 36,8 14,0 22,5 2,6 4,6 22,2 . . 0 -100,0 . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2017 3e kwartaal* 288,8 8,4 . . 38,4 18,7 21,6 4,8 7,8 2,3 . . 0 -100,0 . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2017 4e kwartaal* 179,7 1,4 . . -24,4 19,2 29,5 5,7 2,8 16,9 . . 1 -75,0 . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2017 216,4 10,6 . . . . . . . . . . 3 -70,0 . . . . . . . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2018 1e kwartaal* . . . . 56,2 27,3 30,7 4,6 3,0 30,3 . . . . . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2014 103,6 0,4 104,5 0,6 . . . . . . . . 36 0,0 39,2 1.972 1.969 3 1.831 158 1.372 272 28 141
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2016 3e kwartaal 105,1 -1,1 107,1 1,6 4,4 9,0 -21,2 23,5 7,6 1,1 2,2 0,0 0 -100,0 . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2016 4e kwartaal 111,2 -3,9 107,0 1,6 -22,0 5,1 -31,5 20,8 7,2 2,3 4,9 4,7 2 -60,0 . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2016 106,4 -0,8 107,0 1,3 . . . . . . . . 8 -71,4 . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2017 1e kwartaal* 107,1 1,9 108,9 1,8 -3,5 38,1 -0,2 35,2 6,3 2,6 -0,3 0,0 3 200,0 . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2017 2e kwartaal* 108,4 4,1 109,5 2,3 -9,0 -0,2 -14,0 22,8 7,4 -15,7 -0,2 0,0 11 120,0 . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2017 3e kwartaal* 111,7 6,4 109,6 2,4 -12,6 -0,3 -20,1 18,8 7,5 -1,9 -0,3 0,0 7 . . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2017 4e kwartaal* 117,8 5,9 109,5 2,3 -15,6 37,6 -19,0 20,7 6,0 -11,0 -0,2 -0,2 4 100,0 . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2017 111,2 4,6 109,4 2,2 . . . . . . . . 25 212,5 . . . . . . . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2018 1e kwartaal* . . . . 3,5 70,7 -0,2 18,1 5,8 0,0 2,3 0,2 . . . . . . . . . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2014 104,5 1,7 107,7 1,3 . . . . . . . . 86 -28,3 212,0 7.864 7.844 20 6.998 1.897 3.798 1.069 234 867
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2016 3e kwartaal 113,7 4,9 111,6 1,6 0,1 6,4 -3,0 9,9 7,6 -1,0 0,4 -0,1 21 50,0 . . . . . . . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2016 4e kwartaal 131,8 4,6 111,7 1,6 9,3 0,5 3,3 12,4 8,0 8,8 0,4 -0,9 20 -16,7 . . . . . . . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2016 114,3 3,8 111,3 1,6 . . . . . . . . 95 39,7 . . . . . . . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2017 1e kwartaal* 102,2 6,5 113,2 2,0 12,8 35,9 10,5 8,7 7,7 10,3 0,2 0,0 21 -34,4 . . . . . . . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2017 2e kwartaal* 125,8 8,6 113,3 2,1 23,3 14,6 18,3 6,5 6,7 10,2 0,2 0,0 29 31,8 . . . . . . . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2017 3e kwartaal* 122,0 7,3 113,9 2,1 12,0 10,9 20,7 2,7 7,0 14,7 0,2 0,0 18 -14,3 . . . . . . . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2017 4e kwartaal* 140,8 6,9 114,1 2,1 15,4 5,5 9,8 2,9 5,9 2,3 0,1 0,0 18 -10,0 . . . . . . . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2017 122,7 7,3 113,6 2,1 . . . . . . . . 86 -9,5 . . . . . . . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2018 1e kwartaal* . . . . 6,6 41,4 7,1 5,8 5,5 8,9 1,2 0,9 . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens