Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal) Balanstotaal, eindstand (mln euro) Balans activa, eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa, eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa, eindstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa, eindstand Deelnemingen Deelnemingen binnenland (mln euro) Balans activa, eindstand Deelnemingen Deelnemingen buitenland (mln euro) Balans activa, eindstand Langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa, eindstand Voorraden (mln euro) Balans activa, eindstand Kortlopende vorderingen (mln euro)
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2020** . . . . . . . . . .
Totaal, exclusief financiële sector 2020** 393.267 3.174.664,1 218.612,3 495.788,7 1.161.281,1 141.959,8 1.019.321,3 384.825,5 134.336,2 413.803,6
A-F Landbouw en nijverheid 2020** 75.626 1.418.280,4 79.052,0 195.369,2 596.019,6 53.342,5 542.677,2 174.194,9 55.997,0 190.765,0
G+I Handel en horeca 2020** 96.577 684.238,8 47.114,9 85.663,2 179.559,3 25.114,7 154.444,6 112.238,5 58.060,1 98.961,6
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2020** 43.892 442.803,5 45.513,7 91.652,7 175.910,9 13.433,0 162.477,9 31.842,6 3.069,4 41.356,5
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2020** 159.110 507.509,0 45.824,6 65.889,7 175.200,1 43.884,7 131.315,4 56.986,4 15.208,5 74.846,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020** 9.722 39.913,1 1.072,0 15.993,6 6.329,4 4.343,9 1.985,5 4.083,4 3.164,7 3.826,8
01 Landbouw 2020** 9.288 38.974,8 1.017,5 15.710,7 6.216,3 4.247,2 1.969,1 4.029,2 3.118,1 3.712,8
02 Bosbouw 2020** 75 99,5 0,2 40,1 3,0 2,3 0,8 1,5 3,5 9,0
03 Visserij 2020** 359 838,8 54,2 242,8 110,1 94,4 15,7 52,7 43,1 105,0
B Delfstoffenwinning 2020** 228 26.837,9 237,5 5.193,6 7.756,4 708,2 7.048,2 3.843,1 427,6 2.386,9
06 Winning van aardolie en aardgas 2020** . . . . . . . . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020** 80 1.669,7 28,1 636,2 234,0 111,4 122,6 80,9 184,1 245,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020** . . . . . . . . . .
C Industrie 2020** 28.726 1.071.266,0 66.592,8 75.530,8 542.292,5 36.696,6 505.595,9 129.846,7 42.083,8 134.593,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020** 2.482 148.313,3 22.509,2 12.933,5 54.553,6 12.681,9 41.871,7 9.510,6 7.503,2 31.968,1
11 Drankenindustrie 2020** 294 39.298,1 8.015,7 1.855,1 14.750,8 763,4 13.987,5 9.495,7 369,6 1.678,2
12 Tabaksindustrie 2020** 12 3.895,2 808,9 36,9 2.275,9 10,2 2.265,7 96,2 221,1 55,5
13 Textielindustrie 2020** 607 9.055,6 485,4 862,3 4.840,9 131,0 4.709,9 1.213,4 585,7 446,8
14 Kledingindustrie 2020** 306 392,4 5,3 44,4 67,9 38,4 29,5 31,8 70,7 65,5
15 Leer- en schoenenindustrie 2020** 156 654,5 267,5 89,2 87,3 33,8 53,5 27,9 66,6 45,2
16 Houtindustrie 2020** 1.238 3.205,1 24,4 963,9 318,9 286,0 32,9 168,8 388,4 584,3
17 Papierindustrie 2020** 316 17.013,5 1.255,9 2.170,9 5.541,1 77,1 5.464,0 4.542,0 702,4 1.552,1
18 Grafische industrie 2020** 1.404 1.950,7 62,4 657,7 -458,3 137,8 -596,0 643,9 134,9 322,5
19 Aardolie-industrie 2020** 27 251.291,4 1.306,5 7.725,6 178.285,2 5.976,8 172.308,3 40.073,8 3.598,5 17.781,5
20 Chemische industrie 2020** 784 177.570,8 12.584,5 14.756,8 89.559,9 5.499,3 84.060,6 21.970,8 6.703,7 17.938,9
21 Farmaceutische industrie 2020** 220 143.422,2 1.136,5 2.823,3 92.478,3 3.662,4 88.815,9 22.307,2 1.580,6 19.897,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020** 1.258 15.977,7 666,2 2.417,1 6.337,6 434,7 5.902,9 1.406,8 1.173,8 1.888,7
23 Bouwmaterialenindustrie 2020** 807 14.964,6 338,6 2.307,8 5.870,1 348,6 5.521,5 3.070,7 768,5 1.222,5
24 Basismetaalindustrie 2020** 271 18.804,3 771,4 4.059,5 8.380,2 116,9 8.263,3 1.535,2 1.381,9 973,0
25 Metaalproductenindustrie 2020** 5.914 34.235,0 1.981,8 5.741,6 13.545,1 1.949,6 11.595,6 2.614,3 2.443,6 2.832,5
26 Elektrotechnische industrie 2020** 1.076 42.410,8 4.115,6 1.251,3 17.976,6 195,8 17.780,8 1.869,9 1.045,1 11.421,8
27 Elektrische apparatenindustrie 2020** 852 41.247,0 2.100,4 1.810,4 21.865,9 1.888,3 19.977,7 1.447,0 1.843,5 5.866,6
28 Machine-industrie 2020** 2.922 60.280,2 6.339,4 5.976,1 16.871,4 962,6 15.908,9 2.861,0 6.447,4 10.696,1
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2020** 573 18.723,5 224,8 2.250,7 3.039,0 319,9 2.719,2 2.172,6 1.980,8 3.290,3
30 Overige transportmiddelenindustrie 2020** 749 6.501,5 253,0 1.489,4 907,0 156,4 750,6 532,5 918,6 866,3
31 Meubelindustrie 2020** 1.633 3.551,2 89,0 757,5 419,0 174,4 244,6 889,1 279,0 349,0
32 Overige industrie 2020** 1.670 6.452,1 594,5 555,1 2.323,0 241,7 2.081,3 389,7 405,8 967,4
33 Reparatie en installatie van machines 2020** 3.155 12.055,3 655,8 1.994,6 2.456,0 609,9 1.846,1 976,0 1.470,5 1.882,3
D Energievoorziening 2020** 1.407 99.707,0 5.265,0 51.066,2 13.428,1 1.759,1 11.669,0 12.778,1 1.086,9 10.863,2
35 Energiebedrijven 2020** 1.407 99.707,0 5.265,0 51.066,2 13.428,1 1.759,1 11.669,0 12.778,1 1.086,9 10.863,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020** 1.162 19.253,9 1.535,2 12.294,1 941,1 597,5 343,5 750,9 441,1 1.140,8
36 Waterleidingbedrijven 2020** 24 7.220,3 102,0 6.542,0 72,7 72,5 0,2 156,3 5,7 113,9
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2020** 73 265,9 1,1 135,4 11,6 4,0 7,7 6,3 5,3 19,7
38 Afvalbehandeling en recycling 2020** 763 11.395,0 1.431,0 5.512,7 824,6 494,0 330,6 571,6 412,1 948,7
39 Sanering en overig afvalbeheer 2020** 302 372,7 1,1 104,0 32,1 27,0 5,1 16,7 18,1 58,6
F Bouwnijverheid 2020** 34.381 161.302,5 4.349,5 35.290,9 25.272,1 9.237,2 16.035,0 22.892,9 8.793,0 37.954,3
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2020** 14.404 59.328,4 1.549,4 16.466,3 10.175,4 6.497,1 3.678,2 5.992,8 6.177,6 5.846,3
42 Grond-, water- en wegenbouw 2020** 2.090 29.368,6 1.726,1 11.941,9 4.454,7 569,0 3.885,7 2.744,0 885,8 4.284,9
43 Gespecialiseerde bouw 2020** 17.887 72.605,4 1.074,1 6.882,7 10.642,1 2.171,0 8.471,1 14.156,1 1.729,6 27.823,0
G Handel 2020** 81.754 646.273,7 44.125,7 66.220,4 176.749,8 23.060,2 153.689,6 109.127,8 57.554,4 94.320,3
45 Autohandel en -reparatie 2020** 10.334 43.420,4 1.575,7 9.701,5 6.354,8 2.426,9 3.927,9 2.771,2 9.781,8 5.862,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020** 48.823 488.888,0 20.617,7 31.721,1 141.863,5 17.770,0 124.093,6 100.626,8 37.781,8 77.966,9
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020** 22.597 113.965,3 21.932,3 24.797,8 28.531,5 2.863,3 25.668,2 5.729,9 9.990,7 10.491,0
H Vervoer en opslag 2020** 13.571 192.386,3 9.510,0 60.339,0 63.730,8 6.112,9 57.617,8 16.340,2 1.766,0 14.474,1
49 Vervoer over land 2020** 6.654 25.496,0 932,6 12.465,2 1.631,5 1.129,2 502,3 1.346,4 506,8 2.744,1
50 Vervoer over water 2020** 1.737 18.093,5 152,5 9.530,5 2.913,5 1.150,3 1.763,2 1.607,2 79,4 1.907,4
51 Vervoer door de lucht 2020** 146 14.633,9 769,3 7.793,1 1.970,1 162,4 1.807,7 1.025,8 210,8 1.529,4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020** 4.377 107.862,3 5.788,2 28.924,1 38.941,3 2.656,5 36.284,8 11.668,0 943,2 6.549,8
53 Post en koeriers 2020** 657 26.300,6 1.867,4 1.626,2 18.274,4 1.014,6 17.259,9 692,9 25,7 1.743,4
I Horeca 2020** 14.823 37.965,1 2.989,2 19.442,8 2.809,5 2.054,5 755,0 3.110,7 505,7 4.641,3
55 Logiesverstrekking 2020** 3.064 24.029,7 1.576,9 15.212,5 1.284,5 983,9 300,6 1.623,5 223,0 2.164,2
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020** 11.759 13.935,5 1.412,3 4.230,3 1.525,0 1.070,6 454,4 1.487,1 282,7 2.477,1
J Informatie en communicatie 2020** 30.321 250.417,3 36.003,7 31.313,7 112.180,2 7.320,1 104.860,1 15.502,4 1.303,4 26.882,4
58 Uitgeverijen 2020** . . . . . . . . . .
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2020** . . . . . . . . . .
60 Radio- en televisieomroepen 2020** 67 2.379,5 755,4 88,0 483,0 37,3 445,7 11,3 49,4 387,5
61 Telecommunicatie 2020** 619 99.002,4 16.695,2 15.378,3 54.349,3 1.782,7 52.566,6 5.482,6 183,0 3.699,3
62 IT-dienstverlening 2020** 23.398 90.742,3 12.391,7 5.240,1 35.473,1 3.127,9 32.345,2 6.341,9 784,2 15.922,9
63 Diensten op het gebied van informatie 2020** 2.556 29.042,3 1.966,8 9.523,8 11.408,6 1.736,9 9.671,7 999,4 78,2 2.016,9
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020** 18.062 121.832,3 1.107,1 57.213,8 34.591,1 6.184,9 28.406,2 9.563,1 2.001,1 7.873,7
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020** 18.062 121.832,3 1.107,1 57.213,8 34.591,1 6.184,9 28.406,2 9.563,1 2.001,1 7.873,7
M Specialistische zakelijke diensten 2020** 97.955 258.986,5 8.658,4 17.050,4 121.745,2 32.165,3 89.579,9 27.981,4 10.246,7 38.144,1
69 Juridische diensten en administratie 2020** 18.411 28.516,6 843,6 3.468,2 4.248,1 1.330,6 2.917,4 6.820,2 881,8 5.265,8
70 Holdings en managementadviesbureaus 2020** 50.163 137.751,1 3.516,8 5.722,5 71.126,6 26.842,8 44.283,9 14.965,2 7.375,5 21.221,8
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2020** 15.117 38.858,7 2.028,4 4.783,8 16.235,5 2.665,6 13.569,9 2.477,9 951,5 5.086,1
72 Research 2020** 1.868 11.604,0 1.123,3 1.184,5 3.992,2 309,9 3.682,3 1.012,4 367,0 1.544,8
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2020** 6.505 34.963,2 284,4 888,1 25.377,5 546,2 24.831,3 1.898,6 125,8 3.694,8
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2020** 5.412 6.589,0 797,1 881,8 659,3 406,8 252,5 728,5 510,8 1.197,2
75 Veterinaire dienstverlening 2020** 479 703,9 64,9 121,5 106,0 63,4 42,6 78,7 34,1 133,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020** 23.612 185.810,8 33.646,8 31.688,9 44.910,3 6.705,9 38.204,4 23.083,6 2.478,9 26.741,2
77 Verhuur van roerende goederen 2020** 3.604 114.875,9 27.627,3 24.881,3 29.188,5 4.493,9 24.694,6 17.993,8 1.659,1 5.630,8
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020** 11.034 28.719,1 2.709,1 1.920,7 10.646,2 1.317,9 9.328,3 2.130,4 280,7 3.471,3
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020** 1.168 10.379,1 2.030,3 681,8 1.285,0 95,0 1.190,0 790,7 8,7 3.436,1
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020** 1.173 2.367,2 106,8 406,8 18,3 28,6 -10,3 92,3 43,2 867,9
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020** 3.942 7.403,2 242,1 1.529,0 1.719,0 382,3 1.336,7 789,6 137,9 806,5
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020** 2.691 22.066,3 931,3 2.269,3 2.053,3 388,1 1.665,2 1.286,7 349,3 12.528,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020** 376 3.057,0 1,6 796,2 28,5 28,5 0,0 107,4 1.462,9 322,8
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020** 376 3.057,0 1,6 796,2 28,5 28,5 0,0 107,4 1.462,9 322,8
P Onderwijs 2020** 5.596 8.639,9 437,4 1.502,7 2.427,8 384,4 2.043,4 529,9 69,4 1.541,0
85 Onderwijs 2020** 5.596 8.639,9 437,4 1.502,7 2.427,8 384,4 2.043,4 529,9 69,4 1.541,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020** 19.881 24.314,1 1.873,0 6.244,9 1.084,2 1.049,7 34,5 3.128,1 465,8 4.445,7
86 Gezondheidszorg 2020** 15.484 17.551,8 1.281,1 3.993,1 755,3 728,9 26,4 2.345,1 403,6 3.534,0
87 Verpleging en zorg met overnachting 2020** 849 1.895,8 10,7 851,9 108,4 107,4 1,0 50,8 40,9 258,0
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2020** 3.548 4.866,5 581,2 1.399,9 220,6 213,4 7,1 732,2 21,4 653,7
R Cultuur, sport en recreatie 2020** 7.470 17.388,1 929,3 6.541,9 2.169,3 1.019,8 1.149,4 1.566,0 301,3 2.196,2
90 Kunst 2020** 2.716 3.302,8 128,6 710,7 300,5 258,3 42,3 384,5 61,9 717,1
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2020** 384 1.930,4 48,3 924,5 249,9 109,0 140,9 180,0 72,9 207,8
92 Loterijen en kansspelen 2020** 212 3.248,0 139,7 941,0 493,8 77,7 416,1 190,6 17,7 229,3
93 Sport en recreatie 2020** 4.158 8.907,0 612,7 3.965,6 1.125,1 574,9 550,1 810,9 148,8 1.042,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit twee bronnen:
- voor grote ondernemingen (met een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro) vindt directe enquêtering plaats
- voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner dan 40 miljoen euro) maakt het CBS gebruik van de vennootschapsbelasting aangiftegegevens van de belastingdienst.
Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.
De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief en de cijfers van 2020 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 17 maart 2022:
De nader voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Vanaf statistiekjaar 2020 is SBI ‘L’ toegevoegd aan het SFO-waarneembereik. Dit heeft als gevolg dat SBI 'L' is toegevoegd als categorie aan de variabele 'Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008)', net als de nieuwe samentelling 'Totaal, exclusief financiële sector'. De oude samentelling 'Totaal, ex. financiële sector, vastgoed' komt hierdoor te vervallen vanaf statistiekjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In december (12 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In maart (15 maanden na verslagjaar) komen bijgestelde cijfers;
- In december (24 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Balanstotaal, eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Balans activa, eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het einde van een boekjaar, ingedeeld naar kalenderjaar.
Immateriële vaste activa
Een identificeerbaar, niet-monetair actief (bezit, eigendom) zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden.
Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Dit zijn de fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming.
Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen.
Deelnemingen
Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van groepsmaatschappijen en minderheidsdeelnemingen, die in Nederland en die in het buitenland zijn gevestigd en actief zijn.
Deelnemingen totaal
Deelnemingen binnenland
Het betreft de waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Deelnemingen buitenland
Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Langlopende vorderingen
Hieronder worden verstaan de vorderingen en beleggingen met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Voorraden
Onder voorraden wordt verstaan: goederen die bestemd zijn om te worden verkocht, òf te worden verbruikt bij het vervaardigen van goederen, òf het verlenen van diensten.
De volgende categorieën worden onderscheiden:
a. grond- en hulpstoffen,
b. onderhanden werk,
c. gereed product en handelsgoederen, en
d. vooruitbetalingen op voorraden.
Kortlopende vorderingen
Hieronder worden verstaan: vorderingen en beleggingen met een looptijd van een jaar of minder. Tot 2005 zijn de kortlopende vorderingen inclusief de handelsdebiteuren.