Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond en generatie Zorgvorm Zvw-zorgkosten Perioden Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw (euro) Personen met Zvw-zorgkosten, relatief (%)
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Ziekenhuiszorg 2020* 793 39,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Farmacie 2020* 171 50,5
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Gespecialiseerde GGZ 2020* 216 2,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2020* 730 36,0
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Farmacie 2020* 170 44,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2020* 212 2,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Ziekenhuiszorg 2020* 924 45,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Farmacie 2020* 204 59,0
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Gespecialiseerde GGZ 2020* 383 4,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Ziekenhuiszorg 2020* 1.016 47,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Farmacie 2020* 223 60,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Gespecialiseerde GGZ 2020* 240 3,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Ziekenhuiszorg 2020* 995 44,3
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Farmacie 2020* 241 57,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Gespecialiseerde GGZ 2020* 400 3,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Ziekenhuiszorg 2020* 946 42,5
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Farmacie 2020* 248 52,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Gespecialiseerde GGZ 2020* 417 3,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Ziekenhuiszorg 2020* 803 42,0
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Farmacie 2020* 208 52,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Gespecialiseerde GGZ 2020* 262 2,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Ziekenhuiszorg 2020* 971 52,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Farmacie 2020* 189 63,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Gespecialiseerde GGZ 2020* 275 3,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2020* 834 47,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Farmacie 2020* 158 56,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2020* 255 3,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Ziekenhuiszorg 2020* 1.063 62,1
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Farmacie 2020* 231 72,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Gespecialiseerde GGZ 2020* 228 4,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Ziekenhuiszorg 2020* 1.075 62,5
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Farmacie 2020* 254 72,5
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Gespecialiseerde GGZ 2020* 217 5,0
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Ziekenhuiszorg 2020* 1.123 57,8
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Farmacie 2020* 245 69,8
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Gespecialiseerde GGZ 2020* 326 4,5
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Ziekenhuiszorg 2020* 1.193 56,8
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Farmacie 2020* 215 66,5
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Gespecialiseerde GGZ 2020* 333 4,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Ziekenhuiszorg 2020* 869 52,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Farmacie 2020* 189 62,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Gespecialiseerde GGZ 2020* 215 3,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
- zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
- ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
- ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2009 tot en met 2019 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2022:
Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2023 zullen de voorlopige cijfers over 2021 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw
Gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering. De basisverzekering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het berekenen van het gemiddelde is gedeeld door het aantal personen in de betreffende categorie, ongeacht of zij zorgkosten hebben of niet.
Personen met Zvw-zorgkosten, relatief
Percentage personen waarvoor zorgkosten zijn gedeclareerd en vergoed die vallen onder de basisverzekering.