Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond en generatie Zorgvorm Zvw-zorgkosten Perioden Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw (euro) Personen met Zvw-zorgkosten, relatief (%)
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Ziekenhuiszorg 2019* 846 44,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Farmacie 2019* 171 54,0
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Gespecialiseerde GGZ 2019* 204 2,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2019* 860 46,1
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Farmacie 2019* 200 54,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2019* 254 3,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2019* 798 43,4
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Farmacie 2019* 195 50,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2019* 222 3,0
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2019* 875 46,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Farmacie 2019* 192 56,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2019* 304 3,5
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Ziekenhuiszorg 2019* 1.052 57,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Farmacie 2019* 188 66,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Gespecialiseerde GGZ 2019* 258 3,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2019* 1.013 58,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Farmacie 2019* 194 66,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2019* 230 3,8
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2019* 930 55,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Farmacie 2019* 186 61,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2019* 191 3,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2019* 1.086 59,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Farmacie 2019* 197 68,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2019* 296 4,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
- zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
- ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
- ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2009 tot en met 2018 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 september 2021:
- Voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers over 2018 zijn definitief gemaakt.
- Vanaf 2015 zijn alle cellen voor GGZ bij jongeren (0-15 jaar) leeggemaakt. Sinds 2015 wordt GGZ voor de jeugd tot 18 jaar niet meer uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) betaald maar valt onder de Jeugdwet.
- In oudere jaren zijn voor zorgsoorten die destijds niet vanuit de basisverzekering werden vergoed de nog aanwezige puntjes (niet beschikbaar) vervangen door lege cellen (kan logisch niet voorkomen).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 zullen de voorlopige cijfers over 2020 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw
Gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering. De basisverzekering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het berekenen van het gemiddelde is gedeeld door het aantal personen in de betreffende categorie, ongeacht of zij zorgkosten hebben of niet.
Personen met Zvw-zorgkosten, relatief
Percentage personen waarvoor zorgkosten zijn gedeclareerd en vergoed die vallen onder de basisverzekering.