Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond 2009-2020

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond 2009-2020

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond en generatie Zorgvorm Zvw-zorgkosten Perioden Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw (euro) Personen met Zvw-zorgkosten, relatief (%)
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Ziekenhuiszorg 2020 811 40,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Farmacie 2020 174 51,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Gespecialiseerde GGZ 2020 220 2,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2020 748 36,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Farmacie 2020 173 45,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2020 216 2,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Ziekenhuiszorg 2020 933 46,1
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Farmacie 2020 206 59,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Gespecialiseerde GGZ 2020 387 4,3
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Ziekenhuiszorg 2020 1.024 48,3
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Farmacie 2020 225 60,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Gespecialiseerde GGZ 2020 242 3,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Ziekenhuiszorg 2020 1.010 45,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Farmacie 2020 244 58,4
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Gespecialiseerde GGZ 2020 406 3,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Ziekenhuiszorg 2020 956 43,3
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Farmacie 2020 251 53,8
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Gespecialiseerde GGZ 2020 421 3,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Ziekenhuiszorg 2020 814 42,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Farmacie 2020 210 53,4
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Gespecialiseerde GGZ 2020 265 2,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Ziekenhuiszorg 2020 990 53,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Farmacie 2020 193 64,8
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Gespecialiseerde GGZ 2020 280 3,8
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2020 852 48,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Farmacie 2020 161 57,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Westerse migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2020 260 3,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Ziekenhuiszorg 2020 1.072 62,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Farmacie 2020 233 72,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Marokko Gespecialiseerde GGZ 2020 231 4,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Ziekenhuiszorg 2020 1.086 63,0
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Farmacie 2020 257 73,1
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Turkije Gespecialiseerde GGZ 2020 218 5,0
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Ziekenhuiszorg 2020 1.143 58,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Farmacie 2020 248 71,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Suriname Gespecialiseerde GGZ 2020 333 4,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Ziekenhuiszorg 2020 1.213 57,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Farmacie 2020 218 67,8
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Gespecialiseerde GGZ 2020 337 4,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Ziekenhuiszorg 2020 883 53,5
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Farmacie 2020 192 63,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Overige niet-westerse migratieachterg... Gespecialiseerde GGZ 2020 220 3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
- zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
- ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
- ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.
Deze tabel is stopgezet vanwege de introductie van de nieuwe herkomstindeling.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2020

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:
- De cijfers over 2018-2020 zijn gecorrigeerd. Door een fout in de verwerking waren de zorgkosten van tussen een en twee procent van de verzekerden per abuis op nul gezet. De gemiddelde kosten en het percentage personen met zorgkosten zijn beiden na correctie ongeveer twee procent hoger.
- Cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon; herkomst', zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw
Gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering. De basisverzekering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het berekenen van het gemiddelde is gedeeld door het aantal personen in de betreffende categorie, ongeacht of zij zorgkosten hebben of niet.
Personen met Zvw-zorgkosten, relatief
Percentage personen waarvoor zorgkosten zijn gedeclareerd en vergoed die vallen onder de basisverzekering.