Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond en generatie Zorgvorm Zvw-zorgkosten Perioden Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw (euro) Personen met Zvw-zorgkosten, relatief (%)
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Ziekenhuiszorg 2018* 827 45,0
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Farmacie 2018* 166 54,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Gespecialiseerde GGZ 2018* 195 2,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2018* 846 46,4
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Farmacie 2018* 204 55,9
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2018* 245 3,4
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2018* 780 43,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Farmacie 2018* 200 51,7
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2018* 222 3,2
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2018* 851 46,6
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Farmacie 2018* 192 57,3
Mannen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2018* 284 3,5
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Ziekenhuiszorg 2018* 1.025 57,7
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Farmacie 2018* 183 67,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Nederlandse achtergrond Gespecialiseerde GGZ 2018* 238 3,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2018* 994 59,1
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Farmacie 2018* 195 67,3
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd Met migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2018* 220 3,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2018* 908 56,2
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Farmacie 2018* 190 62,9
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 1e generatie migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2018* 183 3,4
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Ziekenhuiszorg 2018* 1.056 59,6
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Farmacie 2018* 193 69,1
Vrouwen 0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd 2e generatie migratieachtergrond Gespecialiseerde GGZ 2018* 280 4,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
- zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
- ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
- ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2009 tot en met 2017 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 oktober 2020:
- Voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers over 2017 zijn definitief gemaakt.
- Vanaf 2017 is een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk het aandeel personen waarvoor zorgkosten, per zorgtype, zijn gedeclareerd.
- Vanaf 2017 wordt bij migratieachtergrond onderscheid gemaakt tussen personen met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond.
- Vanaf 2018 is eerstelijnsverblijf een aparte zorgvorm. In 2017 was dit onderdeel van 'overige zorgvormen'.
- In 2013 waren enkele cellen blanco waar puntjes hadden moeten staan. Dit is nu hersteld.
- Vanaf 2014 zijn blanco cellen voor geboortezorg bij mannen veranderd in puntjes. Sinds een wijziging in het Burgerlijk Wetboek ('Transgenderwet') zijn deze kosten in theorie mogelijk geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2021 zullen de voorlopige cijfers over 2019 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw
Gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering. De basisverzekering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het berekenen van het gemiddelde is gedeeld door het aantal personen in de betreffende categorie, ongeacht of zij zorgkosten hebben of niet.
Personen met Zvw-zorgkosten, relatief
Percentage personen waarvoor zorgkosten zijn gedeclareerd en vergoed die vallen onder de basisverzekering.