Erkenningen en buitenechtelijk geborenen 2000-2011

Erkenningen en buitenechtelijk geborenen 2000-2011

Geboortejaren Buitenechtelijk levendgeborenen (aantal) Erkenningen Erkenningen totaal (aantal) Erkenningen Erkenningen in het jaar van geboorte (aantal) Erkenningen Erkenningen in een later jaar (aantal)
2000 51.540 46.930 43.140 3.790
2001 55.110 50.560 46.860 3.710
2002 58.530 53.400 49.950 3.450
2003 61.440 56.390 53.190 3.200
2004 63.030 58.010 54.980 3.030
2005 65.560 60.330 57.670 2.660
2006 68.580 63.180 60.620 2.570
2007 71.560 65.730 63.520 2.210
2008 76.140 69.630 67.700 1.930
2009 80.040 72.900 71.530 1.370
2010 81.770 74.510 73.470 1.040
2011 81.620 73.370 73.370 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in de tabel 'Erkenningen bij geboorte en levendgeborenen' betreffen erkenningen van vaderschap van buitenechtelijk levendgeboren kinderen.
De erkenningen worden onderscheiden naar erkenningen in het geboortejaar en erkenningen in latere jaren dan het geboortejaar.
In de tabel zijn ook de aantallen buitenechtelijk levendgeboren kinderen opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2011.

Wijzigingen per 23 oktober 2014.
Geen wijzingingen, de tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
In de tabel zijn het aantal erkenningen in het geboortejaar, het aantal erkenningen in latere jaren dan het geboortejaar en het totaal aantal erkenningen opgenomen. Omdat erkenningen ook in latere jaren dan het geboortejaar plaatsvinden, nemen het totaal aantal erkenningen en het aantal erkenningen in latere jaren dan het geboortejaar van jaar op jaar toe.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek stop te zetten.

Toelichting onderwerpen

Buitenechtelijk levendgeborenen
Buiten het huwelijk geboren kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond.
Erkenningen
Erkenning
Het officieel op zich nemen van het vaderschap door een man die niet getrouwd is met de moeder van het kind.
---
Het kind kan al erkend worden voordat het geboren is. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd. Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. Als een vrouw en een man getrouwd zijn en een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader, ook als hij niet de biologische vader van het kind is. Bij een geregistreerd partnerschap is de erkenning van een kind niet automatisch geregeld. De vader moet het kind dan erkennen bij de gemeente
Erkenningen totaal
Erkenningen in het jaar dat het kind is geboren of in een later jaar. Omdat erkenningen ook in latere jaren dan het geboortejaar plaatsvinden, neemt dit aantal elk jaar toe.
Erkenningen in het jaar van geboorte
Erkenningen in het jaar dat het kind is geboren.
Erkenningen in een later jaar
Erkenningen in een later jaar dan het jaar dat het kind geboren is. Omdat erkenningen ook in latere jaren dan het geboortejaar plaatsvinden, neemt dit aantal elk jaar toe.