Groothandel; voorraadontwikkeling, index 2010=100, 2015-2017 II

Groothandel; voorraadontwikkeling, index 2010=100, 2015-2017 II

Perioden Indexcijfers voorraad (2010 = 100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2006 87,2 1,8
2007 94,9 8,8
2008 99,4 4,7
2009 95,1 -4,3
2010 97,3 2,3
2011 101,1 4,0
2012 102,8 1,6
2013 100,2 -2,5
2014 100,1 -0,1
2015 105,1 5,0
2016 106,8 1,6
2017 1e kwartaal* 106,8 -2,2
2017 2e kwartaal* 102,9 -3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de voorraadontwikkeling in de bedrijfstak groothandel (SBI 462-469) volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008.
De voorraad betreft de balanswaarde zoals die in de administratie van ondernemers is opgenomen. De voorraad en voorraadontwikkelingen van de motor- en autobranche is hier buiten beschouwing gelaten.
De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2005 tot en met 2e kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers over 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De voorgaande perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 9 februari 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 9 februari 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers voorraad
Het indexcijfer geeft de verhouding weer tussen het volume van de groothandelsvoorraad in een bepaalde periode en die in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100. De voorraad betreft de balanswaarde zoals die in de administratie van ondernemers is opgenomen. Volumes zijn berekend door de balanswaarden te corrigeren voor prijsontwikkeling.
De voorraad bestaat uit goederen en diensten die zijn ontstaan of gekocht in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst. De voorraden omvatten grondstoffen en halffabrikaten, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De verandering in procenten van het volume van de groothandelsvoorraad in een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van die van dezelfde periode in het jaar ervoor. Het CBS berekent de ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers. De voorraad betreft de balanswaarde zoals die in de administratie van ondernemers is opgenomen. Volumes zijn berekend door de balanswaarden te corrigeren voor prijsontwikkeling.
De voorraad bestaat uit goederen en diensten die zijn ontstaan of gekocht in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst. De voorraden omvatten grondstoffen en halffabricaten, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.