Kappers en schoonheidsverzorging; omzet, index 2010 = 100, 2005 - 2013

Kappers en schoonheidsverzorging; omzet, index 2010 = 100, 2005 - 2013

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet Waarde (2010 = 100) Indexcijfers omzet Prijs (2010 = 100) Indexcijfers omzet Volume (2010 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Prijs (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%)
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 mei 98,9 106,7 92,7 -1,2 2,0 -3,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 juni 95,6 106,5 89,8 -5,5 1,9 -7,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 2e kwartaal 95,9 106,7 90,0 -2,9 2,0 -4,8
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 juli 94,2 106,7 88,2 1,0 1,9 -0,8
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 augustus 95,0 106,9 88,9 -0,3 1,9 -2,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 september 89,5 106,7 83,8 -3,9 1,8 -5,5
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 3e kwartaal 92,9 106,8 87,0 -1,0 1,9 -2,8
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 oktober* 95,9 106,6 90,0 0,4 1,3 -0,9
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 november* 93,9 106,6 88,1 -1,3 1,5 -2,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 december* 102,7 106,9 96,1 -1,2 1,8 -3,0
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2013 4e kwartaal* 97,5 106,7 91,4 -0,7 1,5 -2,2
96021 Kappers 2013 mei 100,5 105,5 95,2 -0,2 1,8 -2,0
96021 Kappers 2013 juni 97,6 105,3 92,6 -3,9 1,6 -5,5
96021 Kappers 2013 2e kwartaal 97,3 105,5 92,2 -1,9 1,7 -3,5
96021 Kappers 2013 juli 96,4 105,3 91,5 1,8 1,5 0,3
96021 Kappers 2013 augustus 98,9 105,6 93,7 0,6 1,6 -1,0
96021 Kappers 2013 september 90,9 105,3 86,3 -3,4 1,4 -4,7
96021 Kappers 2013 3e kwartaal 95,4 105,4 90,5 -0,3 1,5 -1,8
96021 Kappers 2013 oktober* 98,3 105,4 93,3 1,6 1,3 0,3
96021 Kappers 2013 november* 96,4 105,4 91,4 0,3 1,5 -1,2
96021 Kappers 2013 december* 106,1 105,8 100,2 -0,6 2,0 -2,5
96021 Kappers 2013 4e kwartaal* 100,3 105,5 95,0 0,4 1,6 -1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van kappers en schoonheidsverzorging (SBI 2008 code 9602). De omzet is uit te splitsen naar waarde, prijs en volume. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005 -december 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 6 juni 2014:
Geen, deze tabel is gestopt per 6 juni 2014 en zal worden opgevolgd door de tabel "Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2010 = 100" zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet, de tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten. De prijsindexcijfers zijn berekend met gebruik van consumentenprijsindexcijfers van het CBS.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten. De cijfers zijn berekend met gebruik van consumentenprijsindexcijfers van het CBS.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.