Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011

Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011

Zorginstellingen SBI 2008 Perioden Ondernemingen (aantal) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 10 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 20 tot 35% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 35% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 10 tot 15% (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 15 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 20 tot 30% (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 30% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio Kleiner dan 30% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio 30 tot 70% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio 70 tot 130% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio 130% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio Kleiner dan 30% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio 30 tot 70% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio 70 tot 130% (%) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio 130% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit 0 tot 2% (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit 2 tot 4% (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit 4% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Leverage (%) Kengetallen; gemiddelden Aandeel kapitaallasten (%) Kengetallen; gemiddelden Gem. leeftijd materiële vaste activa (jaren) Kengetallen; gemiddelden Debiteurentermijn (dagen) Kengetallen; gemiddelden Aandeel personeelskosten (%) Kengetallen; gemiddelden Opbrengsten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddelden Arbeidskosten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddelden Aandeel overhead (%) Kengetallen; gemiddelden Parttimefactor (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 10 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 20 tot 35% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 35% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 10 tot 15% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 15 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 20 tot 30% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 30% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio Kleiner dan 30% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio 30 tot 70% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio 70 tot 130% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio 130% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio Kleiner dan 30% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio 30 tot 70% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio 70 tot 130% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio 130% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit 0 tot 2% (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit 2 tot 4% (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit 4% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten Minder dan 4 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 4 tot 10 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 10 tot 25 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 25 tot 75 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 75 tot 125 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 125 mln euro of meer (%)
Totaal Zvw-/AWBZ-gefin. zorginstellingen 2010 909 19 -7 7 15 25 48 17 -9 8 13 17 24 43 64 17 48 89 185 81 19 53 93 182 2 -2 1 3 6 57 11 9 27 66 84.144 49.116 14 62 5 9 25 33 29 5 17 15 20 23 21 10 26 29 35 5 22 35 38 16 33 23 28 24 16 15 21 10 14
Totaal Zvw-/AWBZ-gefin. zorginstellingen 2011* 838 21 -4 8 15 25 47 19 -5 7 13 17 23 44 76 19 52 90 185 91 22 53 96 187 2 -3 1 3 6 60 10 11 28 67 85.054 49.942 13 62 5 7 23 32 33 5 13 13 20 27 22 11 23 29 36 5 18 37 40 16 31 25 28 21 17 15 22 10 14
Totaal ziekenhuizen 2010 107 15 -6 7 15 23 45 15 -9 9 13 17 23 40 62 22 47 89 164 81 - 56 93 154 2 -1 1 3 6 60 12 7 48 59 107.524 55.552 20 71 2 14 57 25 2 2 16 28 29 21 4 6 42 36 16 - 30 61 9 7 54 29 9 x x 5 17 23 53
Totaal ziekenhuizen 2011* 106 16 -3 8 15 23 39 17 -5 8 12 17 23 40 80 20 55 89 169 93 - 58 97 153 2 -5 1 3 6 65 10 9 52 60 106.829 56.669 20 71 2 11 57 27 3 2 7 25 35 27 5 3 30 42 25 - 16 69 15 6 51 32 11 x x 4 18 24 58
86101 Universitair medische centra 2010 8 17 x x x x x 16 x x x x x x 46 x x x x 89 x x x x 1 x x x x 56 8 10 27 62 118.709 66.463 23 77 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 100
86101 Universitair medische centra 2011* 8 17 x x x x x 17 x x x x x x 62 x x x x 103 x x x x 1 x x x x 64 8 11 44 63 120.091 66.800 24 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - - 100
86102 Algemene ziekenhuizen 2010 76 14 x x x x x 14 x x x x x x 70 x x x x 77 x x x x 2 x x x x 62 14 6 59 56 103.928 50.960 18 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 8 30 62
86102 Algemene ziekenhuizen 2011* 75 15 x x x x x 17 x x x x x x 90 x x x x 88 x x x x 2 x x x x 66 11 9 58 59 101.952 52.255 18 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - 7 29 64
86103 Categorale ziekenhuizen 2010 23 20 x x x x x 20 x x x x x x 60 x x x x 92 x x x x 2 x x x x 59 10 9 35 67 95.440 55.668 22 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
86103 Categorale ziekenhuizen 2011* 23 22 x x x x x 22 x x x x x x 67 x x x x 106 x x x x 2 x x x x 62 10 8 26 67 98.706 58.086 22 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Geestelijke gezondheidszorg 2010 95 18 -10 6 16 24 51 17 -8 8 13 18 23 39 67 25 48 89 195 83 28 53 90 196 2 -5 1 3 7 53 10 13 31 73 84.491 54.684 17 75 9 8 29 33 22 9 13 14 29 23 13 6 31 32 30 2 14 45 39 15 27 31 27 18 6 19 30 11 15
Geestelijke gezondheidszorg 2011* 100 21 -4 6 16 24 52 18 -3 8 13 17 23 43 66 25 52 93 190 90 27 54 96 217 2 -3 1 3 8 55 10 11 29 73 87.449 56.201 17 75 6 6 21 35 31 6 15 11 24 27 17 7 33 27 32 1 9 48 42 17 25 20 39 22 6 15 33 8 16
Gehandicaptenzorg 2010 140 25 x 6 16 26 49 20 x 7 13 18 23 49 50 15 46 92 230 65 18 47 92 199 2 -2 1 3 7 48 11 12 4 70 71.153 43.815 9 62 1 7 18 38 36 1 10 11 29 23 26 23 20 25 33 12 27 27 34 15 31 26 28 22 14 12 28 12 11
Gehandicaptenzorg 2011* 140 27 -18 5 16 26 52 21 -10 7 13 18 23 54 50 16 41 89 244 69 23 42 91 216 2 -2 1 3 6 47 11 12 3 70 73.703 45.368 9 62 3 4 16 36 41 3 7 14 24 31 22 23 19 27 32 9 26 28 37 17 31 20 32 25 12 12 27 14 11
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2010 465 24 -7 8 16 26 46 20 -9 8 13 18 24 43 73 16 48 89 189 85 19 49 95 184 2 -2 1 3 6 58 12 11 8 71 69.428 43.503 9 52 5 8 20 34 33 5 19 13 13 24 26 9 25 29 38 4 22 30 44 17 31 19 33 30 21 17 19 6 6
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2011* 454 25 -12 8 15 26 45 21 -7 6 13 17 23 43 81 18 51 92 199 94 20 52 96 196 2 -2 1 3 6 61 11 12 7 72 69.891 44.119 8 52 5 8 19 32 36 5 15 10 14 26 29 12 22 27 39 6 19 31 44 17 28 27 28 24 23 18 21 8 7
87902 Maatschappelijke opvang 2010 42 26 -21 6 15 25 53 13 -8 4 12 17 26 48 127 25 66 103 199 132 21 50 78 197 1 -3 1 3 7 53 10 8 4 71 78.381 49.311 . 72 10 7 5 29 50 10 29 19 14 14 14 2 10 24 64 2 5 29 64 29 19 21 31 24 40 29 x x x
87902 Maatschappelijke opvang 2011* 38 29 -13 8 15 26 54 13 -6 5 11 17 25 43 120 - 53 98 195 138 - 69 106 210 1 -2 1 3 7 55 10 7 5 70 80.094 50.053 . 72 8 5 3 26 58 8 18 18 24 18 13 - 8 32 61 - 11 24 66 32 26 18 24 16 45 32 x x x
87901 Jeugdzorg met overnachting 2010 44 17 x x x x x 12 x x x x x x 100 x x x x 100 x x x x 0 x x x x 67 4 16 . 73 80.600 53.121 . 76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - 5 33 58 5 -
87901 Jeugdzorg met overnachting 2011* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88991 Ambulante jeugdzorg 2010 16 26 x x x x x 6 x x x x x x 117 x x x x 117 x x x x 0 x x x x 24 2 3 . 82 75.375 56.029 . 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - 31 63 - -
88991 Ambulante jeugdzorg 2011* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en provinciaal-gefinancierde jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de StandaardBedrijfsIndeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar: 2007-2011.

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief, met uitzondering van de cijfers over 2010 van Jeugdzorg met overnachting en Ambulante Jeugdzorg.

Wijzigingen per 22 oktober 2014:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; financiële kengetallen' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen
De (groep van) onderneming(en) is de eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor. Operationeel wordt de (groep van) onderneming(en) gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend. Een ondernemingengroep wordt ook wel aangeduid met concern.
Kengetallen; gemiddelden
De diverse kengetallen zijn berekend uit de verhouding tussen totaalcijfers voor gerelateerde variabelen per SBI en per jaar. Voor de gemiddelden per kengetal per grootteklasse, zijn de kengetallen berekend uit de totaalcijfers van de betreffende groep instellingen die tot deze klasse behoort. De ratio solvabiliteit (10 tot 20%) is bijvoorbeeld berekend uit het totaal eigen vermogen van de groep ondernemingen met een solvabiliteit van 10 tot 20% gedeeld door het balanstotaal van deze zelfde groep ondernemingen. Het kengetal voor het totaal van de SBI kan geschreven worden als het gemiddelde van de kengetallen van de tot de SBI behorende instellingen, waarbij gewogen wordt met het relatieve aandeel in de noemer-variabele (in het bovenstaande voorbeeld: balanstotaal).
Solvabiliteit
Totaal eigen vermogen gedeeld door balanstotaal (totaal activa).
De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de onderneming op een bepaald moment in staat is om aan haar totale verplichtingen te voldoen.
Totaal
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 20%
20 tot 35%
35% of meer
Weerstandsvermogen
Totaal eigen vermogen gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten.
Het weerstandsvermogen geeft aan of in geval van faillissement er voldoende eigen vermogen is om de leningen te kunnen aflossen.
Totaal
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 15%
15 tot 20%
20 tot 30%
30% of meer
Liquiditeit
Onder de liquiditeit van een onderneming wordt verstaan: het vermogen om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
Een lagere liquiditeit duidt op minder beschikbare liquide middelen voor het voldoen aan verplichtingen op (zeer) korte termijn. De liquiditeit wordt in deze tabel weergegeven via de kengetallen Quick ratio en Current ratio. In de berekening van de Quick ratio worden de minst liquide balansposten van de vlottende activa, zoals voorraden en financieringstekort en -overschot niet meegenomen. De Quick ratio geeft daarmee de liquiditeitspositie voor verplichtingen op zeer korte termijn weer. De Current ratio geeft de liquiditeitspositie voor verplichtingen op korte termijn weer.
Let wel: de kengetallen geven slechts informatie op een bepaald moment (balansstand aan einde van het jaar).
Quick ratio
Vlottend kapitaal minus voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van de liquide middelen en die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals effecten, debiteuren en overige kortlopende vorderingen. De voorraden zijn vaak iets minder liquide, daarom worden de voorraden buiten beschouwing gelaten. Ook het onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en het financieringstekort en -overschot worden niet meegenomen in de berekening van de Quick ratio.
Totaal
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Current ratio
Vlottend kapitaal inclusief voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van voorraden (incl. onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's)), liquide middelen en die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals effecten, debiteuren en overige kortlopende vorderingen. Voor de berekening van de Current ratio worden het financieringstekort en -overschot wel meegenomen.
Totaal
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Rentabiliteit
Rentabiliteit is de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en buitengewoon resultaat, gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.
De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van de onderneming.
Totaal
Kleiner dan 0%
0 tot 2%
2 tot 4%
4% of meer
Leverage
Langlopende leningen gedeeld door materiële vaste activa.
Dit kengetal geeft aan in hoeverre de materiële vaste activa met langlopend krediet zijn gefinancierd. Alternatieven voor financiering met langlopend krediet zijn eigen middelen en/of kortlopend krediet.
Aandeel kapitaallasten
Kapitaallasten (som van afschrijvingen, kosten van huur en lease van kapitaalgoederen en financiële lasten) gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.
Gem. leeftijd materiële vaste activa
Gemiddelde leeftijd van de materiële vaste activa (MVA) in jaren, berekend uit balansstand MVA gedeeld door afschrijvingen.
Debiteurentermijn
Vorderingen op debiteuren gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten vermenigvuldigd met 365.
De debiteurentermijn geeft een indicatie (in aantal dagen) van het betaalgedrag van klanten.
Aandeel personeelskosten
Arbeidskosten en overige personeelskosten gedeeld door totale bedrijfslasten.
Arbeidskosten is het totaal van lonen en salarissen, pensioenlasten en sociale lasten. Overige personeelskosten is de som van de kosten voor uitzendkrachten, gedetacheerd en overig ingeleend personeel, kosten van opleidingen verzorgd door derden en overige personeelskosten.
Opbrengsten per arbeidsjaar
Totale bedrijfsopbrengsten gedeeld door totaal aantal arbeidsjaren werknemers.
Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Arbeidskosten per arbeidsjaar
Arbeidskosten gedeeld door totaal aantal arbeidsjaren werknemers.
Arbeidskosten: het totaal van lonen en salarissen, pensioenlasten en sociale lasten. Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Aandeel overhead
Voltijdbanen werknemers in algemene en administratieve functies gedeeld door totaal aantal voltijdbanen werknemers.
Personeel in algemene en administratieve functies houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid van de patiënten en/of cliënten, maar met bijvoorbeeld administratie, automatisering, interne opleiding en organisatie.
Parttimefactor
Totaal aantal arbeidsjaren werknemers gedeeld door totaal aantal banen werknemers.
Aantal Arbeidsjaren werknemers: Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte).
Aantal banen werknemers: Een baan werknemer is een arbeidsplaats die bezet wordt door een werknemer. Omdat één persoon meerdere banen kan hebben is het aantal banen gelijk aan of groter dan het aantal werkzame personen.
Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Kengetallen; percentage instellingen
Kengetallen; percentage instellingen
Percentage instellingen per SBI-klasse ingedeeld naar grootteklasse van het betreffende kengetal.
De percentages instellingen voor een kengetal over de diverse grootteklassen tellen per jaar per SBI op tot 100% en geven daarom een overzicht van de verdeling over instellingen van een kengetal binnen een SBI-klasse.
Solvabiliteit
Totaal eigen vermogen gedeeld door balanstotaal (totaal activa).
De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de onderneming op een bepaald moment in staat is om aan haar totale verplichtingen te voldoen.
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 20%
20 tot 35%
35% of meer
Weerstandsvermogen
Totaal eigen vermogen gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten.
Het weerstandsvermogen geeft aan of in geval van faillissement er voldoende eigen vermogen is om de leningen te kunnen aflossen.
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 15%
15 tot 20%
20 tot 30%
30% of meer
Liquiditeit
Onder de liquiditeit van een onderneming wordt verstaan: het vermogen om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
Een lagere liquiditeit duidt op minder beschikbare liquide middelen voor het voldoen aan verplichtingen op (zeer) korte termijn. De liquiditeit wordt in deze tabel weergegeven via de kengetallen Quick ratio en Current ratio. In de berekening van de Quick ratio worden de minst liquide balansposten van de vlottende activa, zoals voorraden en financieringstekort en -overschot niet meegenomen. De Quick ratio geeft daarmee de liquiditeitspositie voor verplichtingen op zeer korte termijn weer. De Current ratio geeft de liquiditeitspositie voor verplichtingen op korte termijn weer.
Let wel: de kengetallen geven slechts informatie op een bepaald moment (balansstand aan einde van het jaar).
Quick ratio
Vlottend kapitaal minus voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van de liquide middelen en die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals effecten, debiteuren en overige kortlopende vorderingen. De voorraden zijn vaak iets minder liquide, daarom worden de voorraden buiten beschouwing gelaten. Ook het onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's) en het financieringstekort en -overschot worden niet meegenomen in de berekening van de Quick ratio.
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Current ratio
Vlottend kapitaal inclusief voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van voorraden (incl. onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's)), liquide middelen en die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals effecten, debiteuren en overige kortlopende vorderingen. Voor de berekening van de Current ratio worden het financieringstekort en -overschot wel meegenomen.
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Rentabiliteit
Rentabiliteit is de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en buitengewoon resultaat, gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.
De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van de onderneming.
Kleiner dan 0%
0 tot 2%
2 tot 4%
4% of meer
Totaal bedrijfsopbrengsten
Percentage instellingen per SBI-klasse ingedeeld naar grootte van de totale bedrijfsopbrengsten.
Minder dan 4 mln euro
4 tot 10 mln euro
10 tot 25 mln euro
25 tot 75 mln euro
75 tot 125 mln euro
125 mln euro of meer