Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011


Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en provinciaal-gefinancierde jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de StandaardBedrijfsIndeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar: 2007-2011.

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief, met uitzondering van de cijfers over 2010 van Jeugdzorg met overnachting en Ambulante Jeugdzorg.

Wijzigingen per 22 oktober 2014:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; financiële kengetallen' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011

Zorginstellingen SBI 2008 Perioden Ondernemingen (aantal) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteitTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit10 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit20 tot 35% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit35% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogenTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogenKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen10 tot 15% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen15 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen20 tot 30% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen30% of meer (%) LiquiditeitQuick ratioTotaal (%) LiquiditeitQuick ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitQuick ratio30 tot 70% (%) LiquiditeitQuick ratio70 tot 130% (%) LiquiditeitQuick ratio130% of meer (%) LiquiditeitCurrent ratioTotaal (%) LiquiditeitCurrent ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitCurrent ratio30 tot 70% (%) LiquiditeitCurrent ratio70 tot 130% (%) LiquiditeitCurrent ratio130% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteitTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit0 tot 2% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit2 tot 4% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit4% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenLeverage (%) Kengetallen; gemiddeldenAandeel kapitaallasten (%) Kengetallen; gemiddeldenGem. leeftijd materiële vaste activa (jaren) Kengetallen; gemiddeldenDebiteurentermijn (dagen) Kengetallen; gemiddeldenAandeel personeelskosten (%) Kengetallen; gemiddeldenOpbrengsten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddeldenArbeidskosten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddeldenAandeel overhead (%) Kengetallen; gemiddeldenParttimefactor (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit10 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit20 tot 35% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit35% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogenKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen10 tot 15% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen15 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen20 tot 30% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen30% of meer (%) LiquiditeitQuick ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitQuick ratio30 tot 70% (%) 52 LiquiditeitQuick ratio70 tot 130% (%) 53 LiquiditeitQuick ratio130% of meer (%) 54 LiquiditeitCurrent ratioKleiner dan 30% (%) 55 LiquiditeitCurrent ratio30 tot 70% (%) 56 LiquiditeitCurrent ratio70 tot 130% (%) 57 LiquiditeitCurrent ratio130% of meer (%) 58 Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit0 tot 2% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit2 tot 4% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit4% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengstenMinder dan 4 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten4 tot 10 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten10 tot 25 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten25 tot 75 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten75 tot 125 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten125 mln euro of meer (%)
Totaal Zvw-/AWBZ-gefin. zorginstellingen 2010 909 19 -7 7 15 25 48 17 -9 8 13 17 24 43 64 17 48 89 185 81 19 53 93 182 2 -2 1 3 6 57 11 9 27 66 84.144 49.116 14 62 5 9 25 33 29 5 17 15 20 23 21 10 26 29 35 5 22 35 38 16 33 23 28 24 16 15 21 10 14
Totaal Zvw-/AWBZ-gefin. zorginstellingen 2011* 838 21 -4 8 15 25 47 19 -5 7 13 17 23 44 76 19 52 90 185 91 22 53 96 187 2 -3 1 3 6 60 10 11 28 67 85.054 49.942 13 62 5 7 23 32 33 5 13 13 20 27 22 11 23 29 36 5 18 37 40 16 31 25 28 21 17 15 22 10 14
Totaal ziekenhuizen 2010 107 15 -6 7 15 23 45 15 -9 9 13 17 23 40 62 22 47 89 164 81 - 56 93 154 2 -1 1 3 6 60 12 7 48 59 107.524 55.552 20 71 2 14 57 25 2 2 16 28 29 21 4 6 42 36 16 - 30 61 9 7 54 29 9 x x 5 17 23 53
Totaal ziekenhuizen 2011* 106 16 -3 8 15 23 39 17 -5 8 12 17 23 40 80 20 55 89 169 93 - 58 97 153 2 -5 1 3 6 65 10 9 52 60 106.829 56.669 20 71 2 11 57 27 3 2 7 25 35 27 5 3 30 42 25 - 16 69 15 6 51 32 11 x x 4 18 24 58
86101 Universitair medische centra 2010 8 17 x x x x x 16 x x x x x x 46 x x x x 89 x x x x 1 x x x x 56 8 10 27 62 118.709 66.463 23 77 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 100
86101 Universitair medische centra 2011* 8 17 x x x x x 17 x x x x x x 62 x x x x 103 x x x x 1 x x x x 64 8 11 44 63 120.091 66.800 24 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - - 100
86102 Algemene ziekenhuizen 2010 76 14 x x x x x 14 x x x x x x 70 x x x x 77 x x x x 2 x x x x 62 14 6 59 56 103.928 50.960 18 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 8 30 62
86102 Algemene ziekenhuizen 2011* 75 15 x x x x x 17 x x x x x x 90 x x x x 88 x x x x 2 x x x x 66 11 9 58 59 101.952 52.255 18 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - 7 29 64
86103 Categorale ziekenhuizen 2010 23 20 x x x x x 20 x x x x x x 60 x x x x 92 x x x x 2 x x x x 59 10 9 35 67 95.440 55.668 22 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
86103 Categorale ziekenhuizen 2011* 23 22 x x x x x 22 x x x x x x 67 x x x x 106 x x x x 2 x x x x 62 10 8 26 67 98.706 58.086 22 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Geestelijke gezondheidszorg 2010 95 18 -10 6 16 24 51 17 -8 8 13 18 23 39 67 25 48 89 195 83 28 53 90 196 2 -5 1 3 7 53 10 13 31 73 84.491 54.684 17 75 9 8 29 33 22 9 13 14 29 23 13 6 31 32 30 2 14 45 39 15 27 31 27 18 6 19 30 11 15
Geestelijke gezondheidszorg 2011* 100 21 -4 6 16 24 52 18 -3 8 13 17 23 43 66 25 52 93 190 90 27 54 96 217 2 -3 1 3 8 55 10 11 29 73 87.449 56.201 17 75 6 6 21 35 31 6 15 11 24 27 17 7 33 27 32 1 9 48 42 17 25 20 39 22 6 15 33 8 16
Gehandicaptenzorg 2010 140 25 x 6 16 26 49 20 x 7 13 18 23 49 50 15 46 92 230 65 18 47 92 199 2 -2 1 3 7 48 11 12 4 70 71.153 43.815 9 62 1 7 18 38 36 1 10 11 29 23 26 23 20 25 33 12 27 27 34 15 31 26 28 22 14 12 28 12 11
Gehandicaptenzorg 2011* 140 27 -18 5 16 26 52 21 -10 7 13 18 23 54 50 16 41 89 244 69 23 42 91 216 2 -2 1 3 6 47 11 12 3 70 73.703 45.368 9 62 3 4 16 36 41 3 7 14 24 31 22 23 19 27 32 9 26 28 37 17 31 20 32 25 12 12 27 14 11
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2010 465 24 -7 8 16 26 46 20 -9 8 13 18 24 43 73 16 48 89 189 85 19 49 95 184 2 -2 1 3 6 58 12 11 8 71 69.428 43.503 9 52 5 8 20 34 33 5 19 13 13 24 26 9 25 29 38 4 22 30 44 17 31 19 33 30 21 17 19 6 6
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2011* 454 25 -12 8 15 26 45 21 -7 6 13 17 23 43 81 18 51 92 199 94 20 52 96 196 2 -2 1 3 6 61 11 12 7 72 69.891 44.119 8 52 5 8 19 32 36 5 15 10 14 26 29 12 22 27 39 6 19 31 44 17 28 27 28 24 23 18 21 8 7
87902 Maatschappelijke opvang 2010 42 26 -21 6 15 25 53 13 -8 4 12 17 26 48 127 25 66 103 199 132 21 50 78 197 1 -3 1 3 7 53 10 8 4 71 78.381 49.311 . 72 10 7 5 29 50 10 29 19 14 14 14 2 10 24 64 2 5 29 64 29 19 21 31 24 40 29 x x x
87902 Maatschappelijke opvang 2011* 38 29 -13 8 15 26 54 13 -6 5 11 17 25 43 120 - 53 98 195 138 - 69 106 210 1 -2 1 3 7 55 10 7 5 70 80.094 50.053 . 72 8 5 3 26 58 8 18 18 24 18 13 - 8 32 61 - 11 24 66 32 26 18 24 16 45 32 x x x
87901 Jeugdzorg met overnachting 2010 44 17 x x x x x 12 x x x x x x 100 x x x x 100 x x x x 0 x x x x 67 4 16 . 73 80.600 53.121 . 76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - 5 33 58 5 -
87901 Jeugdzorg met overnachting 2011* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88991 Ambulante jeugdzorg 2010 16 26 x x x x x 6 x x x x x x 117 x x x x 117 x x x x 0 x x x x 24 2 3 . 82 75.375 56.029 . 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - 31 63 - -
88991 Ambulante jeugdzorg 2011* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens