Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100, 2005 - 2017


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van personenauto-importeurs (SBI 2008 code 45111). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005 t/m december 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 20 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100, 2005 - 2017

Perioden Indexcijfers omzet (2010 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2016 november 123,8 -21,7
2016 december 182,5 -8,4
2016 4e kwartaal 139,2 -16,1
2016 110,8 -5,3
2017 januari* 78,9 4,1
2017 februari* 106,6 10,8
2017 maart* 124,6 8,9
2017 1e kwartaal* 103,4 8,3
2017 april* 102,7 2,0
2017 mei* 124,3 20,8
2017 juni* 142,0 8,4
2017 2e kwartaal* 123,0 10,3
2017 juli* 99,3 13,7
2017 augustus* 92,2 11,8
2017 september* 119,4 -1,3
2017 3e kwartaal* 103,6 6,9
2017 oktober* 126,1 13,2
2017 november* 128,0 3,4
2017 december* 166,1 -9,0
2017 4e kwartaal* 140,1 0,6
2017* 117,5 6,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens