Energielabels van huur- en koopwoningen naar regio in 2011

Energielabels van huur- en koopwoningen naar regio in 2011

Eigendom woning Bouwjaar Regio's Perioden Totaal woningen met energielabel (aantal) Woningen met energielabel A en B (aantal) Woningen met energielabel C en D (aantal) Woningen met energielabel E, F, G (aantal)
Totaal Alle bouwjaren Nederland 2011 2.042.714 282.686 1.162.153 597.875
Totaal < 1906 Nederland 2011 18.039 2.218 8.313 7.508
Totaal 1906-1930 Nederland 2011 93.197 5.927 38.001 49.269
Totaal 1931-1944 Nederland 2011 37.088 1.426 14.546 21.116
Totaal 1945-1959 Nederland 2011 292.318 9.148 115.165 168.005
Totaal 1960-1970 Nederland 2011 438.154 19.084 216.755 202.315
Totaal 1971-1980 Nederland 2011 404.212 17.320 260.760 126.132
Totaal 1981-1990 Nederland 2011 432.520 50.206 361.504 20.810
Totaal 1991-2000 Nederland 2011 213.192 79.009 131.712 2.471
Totaal 2001-2010 Nederland 2011 111.159 95.718 15.194 247
Totaal >2010 Nederland 2011 2.835 2.630 203 2
Huurwoning Alle bouwjaren Nederland 2011 1.839.719 247.477 1.062.165 530.077
Huurwoning < 1906 Nederland 2011 12.213 1.450 6.024 4.739
Huurwoning 1906-1930 Nederland 2011 77.323 4.758 31.790 40.775
Huurwoning 1931-1944 Nederland 2011 26.417 860 10.477 15.080
Huurwoning 1945-1959 Nederland 2011 268.283 7.700 106.445 154.138
Huurwoning 1960-1970 Nederland 2011 399.010 16.904 199.885 182.221
Huurwoning 1971-1980 Nederland 2011 361.364 15.031 235.265 111.068
Huurwoning 1981-1990 Nederland 2011 405.610 47.100 338.803 19.707
Huurwoning 1991-2000 Nederland 2011 193.612 70.076 121.402 2.134
Huurwoning 2001-2010 Nederland 2011 95.713 83.426 12.072 215
Huurwoning >2010 Nederland 2011 174 172 2 -
Koopwoning Alle bouwjaren Nederland 2011 166.915 22.000 86.033 58.882
Koopwoning < 1906 Nederland 2011 4.563 564 1.654 2.345
Koopwoning 1906-1930 Nederland 2011 13.401 860 5.118 7.423
Koopwoning 1931-1944 Nederland 2011 10.139 476 3.911 5.752
Koopwoning 1945-1959 Nederland 2011 18.670 1.158 7.148 10.364
Koopwoning 1960-1970 Nederland 2011 35.548 2.082 15.347 18.119
Koopwoning 1971-1980 Nederland 2011 39.797 2.171 23.758 13.868
Koopwoning 1981-1990 Nederland 2011 24.010 2.614 20.532 864
Koopwoning 1991-2000 Nederland 2011 15.539 7.324 8.088 127
Koopwoning 2001-2010 Nederland 2011 5.237 4.744 475 18
Koopwoning >2010 Nederland 2011 11 7 2 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien welke woningen in een bepaalde regio een zuinig of een onzuinig energielabel hebben gekregen. Het energielabel geeft aan hoe zuinig de woning is. Het label wordt uitgedrukt in een letter variërend van A tot en met G, waarbij A++ het zuinigste label is en G het meest onzuinige label.

De labels zijn geclusterd. De zogeheten groene energielabels zijn A++, A+, A en B. De labels C en D nemen een middenpositie in. De energielabels E, F, en G zijn onzuinige labels.

Gegevens beschikbaar over 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 november 2016:

Geen. De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal woningen met energielabel
Vanaf 1 januari 2008 moet bij bouw, verkoop en verhuur van een woning op het moment van transactie een Energielabel (energieprestatiecertificaat) aanwezig zijn. Het Energielabel is woninggebonden en geeft (op basis van een berekening) informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van de betreffende woning nodig is. Het betreft woninggebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling.

Een verhuurder of verkoper van een huis ouder dan 10 jaar is sinds 1 januari 2008 wettelijk verplicht het energielabel voor de woning te overhandigen aan de nieuwe koper of huurder. Het gaat dan om huizen van 10 jaar of ouder. Een potentiële koper kan aan het label in één oogopslag zien hoe milieuvriendelijk en energiezuinig een huis is. Ondanks dat het energielabel verplicht is, heeft nog niemand een boete gekregen als dit certificaat ontbrak. Dit gaat in 2013 veranderen.

Vanaf 2013 moeten huizenkopers en huurders zeker kunnen zijn van de aanwezigheid van een energielabel bij hun nieuwe woning: zonder het energielabel kan de woning dan niet verkocht worden en hoeven huurders minder huur te betalen.

Voor de woning wordt een energie-index berekend. Deze bepaalt in welke labelklasse de woning valt.
De energie-index wordt berekend op basis van de bouwkundige eigenschappen en gebouwgebonden installaties, een gemiddeld aantal bewoners en gemiddeld bewonersgedrag. Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is, in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.


Woningen met energielabel A en B
Dit zijn woningen met een energiezuinig A en B label. Het getal geeft de energie-index van de woning aan. De energie-index wordt
berekend op basis van de bouwkundige eigenschappen en gebouwgebonden installaties. De berekening gaat uit van een
gemiddeld aantal bewoners en gemiddeld bewonersgedrag.

Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is,
in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.
Woningen met energielabel C en D
Dit zijn woningen met een minder zuinig C en D label. Het getal geeft de energie-index van de woning aan. De energie-index wordt
berekend op basis van de bouwkundige eigenschappen en gebouwgebonden installaties. De berekening gaat uit van een
gemiddeld aantal bewoners en gemiddeld bewonersgedrag.

Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is,
in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.

Woningen met energielabel E, F, G
Dit zijn woningen met een onzuinig E, F, en G label. Het getal geeft de energie-index van de woning aan. De energie-index wordt
berekend op basis van de bouwkundige eigenschappen en gebouwgebonden installaties. De berekening gaat uit van een
gemiddeld aantal bewoners en gemiddeld bewonersgedrag.

Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is,
in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.