Tussen gemeenten verhuisde personen

Tussen gemeenten verhuisde personen

Perioden Regio van vestiging Regio van vertrek Tussen gemeenten verhuisde personen (aantal)
2021 Nederland Oost-Nederland (LD) 148.668
2021 Nederland Fryslân (PV) 26.156
2021 Nederland Amsterdam 53.277
2021 Nederland 's-Gravenhage (gemeente) 26.604
2021 Nederland Rotterdam 34.096
2021 Nederland Utrecht (gemeente) 25.592
2021 Oost-Nederland (LD) Oost-Nederland (LD) 93.600
2021 Oost-Nederland (LD) Fryslân (PV) 2.600
2021 Oost-Nederland (LD) Amsterdam 7.889
2021 Oost-Nederland (LD) 's-Gravenhage (gemeente) 1.963
2021 Oost-Nederland (LD) Rotterdam 2.017
2021 Oost-Nederland (LD) Utrecht (gemeente) 4.657
2021 Fryslân (PV) Oost-Nederland (LD) 2.767
2021 Fryslân (PV) Fryslân (PV) 14.696
2021 Fryslân (PV) Amsterdam 629
2021 Fryslân (PV) 's-Gravenhage (gemeente) 238
2021 Fryslân (PV) Rotterdam 261
2021 Fryslân (PV) Utrecht (gemeente) 298
2021 Amsterdam Oost-Nederland (LD) 5.706
2021 Amsterdam Fryslân (PV) 626
2021 Amsterdam Amsterdam
2021 Amsterdam 's-Gravenhage (gemeente) 1.490
2021 Amsterdam Rotterdam 1.855
2021 Amsterdam Utrecht (gemeente) 2.452
2021 's-Gravenhage (gemeente) Oost-Nederland (LD) 1.702
2021 's-Gravenhage (gemeente) Fryslân (PV) 213
2021 's-Gravenhage (gemeente) Amsterdam 2.117
2021 's-Gravenhage (gemeente) 's-Gravenhage (gemeente)
2021 's-Gravenhage (gemeente) Rotterdam 1.798
2021 's-Gravenhage (gemeente) Utrecht (gemeente) 575
2021 Rotterdam Oost-Nederland (LD) 2.046
2021 Rotterdam Fryslân (PV) 233
2021 Rotterdam Amsterdam 1.509
2021 Rotterdam 's-Gravenhage (gemeente) 1.908
2021 Rotterdam Rotterdam
2021 Rotterdam Utrecht (gemeente) 739
2021 Utrecht (gemeente) Oost-Nederland (LD) 4.050
2021 Utrecht (gemeente) Fryslân (PV) 309
2021 Utrecht (gemeente) Amsterdam 2.459
2021 Utrecht (gemeente) 's-Gravenhage (gemeente) 500
2021 Utrecht (gemeente) Rotterdam 666
2021 Utrecht (gemeente) Utrecht (gemeente)
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verhuisde personen tussen gemeenten binnen Nederland onder de bevolking van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de gemeentelijke cijfers.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 augustus 2022:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2022 toegevoegd aan de tabel.

Toelichting onderwerpen

Tussen gemeenten verhuisde personen
Tussen gemeenten verhuisde persoon:
Persoon die verhuist waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.