Tussen gemeenten verhuisde personen

Tussen gemeenten verhuisde personen

Perioden Regio van vestiging Regio van vertrek Tussen gemeenten verhuisde personen (aantal)
2023 Nederland Oost-Nederland (LD) 154.023
2023 Nederland Fryslân (PV) 26.694
2023 Nederland Amsterdam 53.262
2023 Nederland 's-Gravenhage (gemeente) 27.148
2023 Nederland Rotterdam 32.475
2023 Nederland Utrecht (gemeente) 24.383
2023 Oost-Nederland (LD) Oost-Nederland (LD) 95.055
2023 Oost-Nederland (LD) Fryslân (PV) 2.765
2023 Oost-Nederland (LD) Amsterdam 7.862
2023 Oost-Nederland (LD) 's-Gravenhage (gemeente) 1.767
2023 Oost-Nederland (LD) Rotterdam 1.916
2023 Oost-Nederland (LD) Utrecht (gemeente) 4.151
2023 Fryslân (PV) Oost-Nederland (LD) 2.867
2023 Fryslân (PV) Fryslân (PV) 14.309
2023 Fryslân (PV) Amsterdam 545
2023 Fryslân (PV) 's-Gravenhage (gemeente) 234
2023 Fryslân (PV) Rotterdam 198
2023 Fryslân (PV) Utrecht (gemeente) 235
2023 Amsterdam Oost-Nederland (LD) 5.793
2023 Amsterdam Fryslân (PV) 599
2023 Amsterdam Amsterdam
2023 Amsterdam 's-Gravenhage (gemeente) 1.568
2023 Amsterdam Rotterdam 2.037
2023 Amsterdam Utrecht (gemeente) 2.513
2023 's-Gravenhage (gemeente) Oost-Nederland (LD) 1.779
2023 's-Gravenhage (gemeente) Fryslân (PV) 217
2023 's-Gravenhage (gemeente) Amsterdam 2.033
2023 's-Gravenhage (gemeente) 's-Gravenhage (gemeente)
2023 's-Gravenhage (gemeente) Rotterdam 1.786
2023 's-Gravenhage (gemeente) Utrecht (gemeente) 595
2023 Rotterdam Oost-Nederland (LD) 2.244
2023 Rotterdam Fryslân (PV) 269
2023 Rotterdam Amsterdam 1.701
2023 Rotterdam 's-Gravenhage (gemeente) 2.095
2023 Rotterdam Rotterdam
2023 Rotterdam Utrecht (gemeente) 851
2023 Utrecht (gemeente) Oost-Nederland (LD) 4.630
2023 Utrecht (gemeente) Fryslân (PV) 325
2023 Utrecht (gemeente) Amsterdam 2.707
2023 Utrecht (gemeente) 's-Gravenhage (gemeente) 637
2023 Utrecht (gemeente) Rotterdam 727
2023 Utrecht (gemeente) Utrecht (gemeente)
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verhuisde personen tussen gemeenten binnen Nederland onder de bevolking van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de gemeentelijke cijfers.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 mei 2024:
De definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2025 worden de cijfers over 2024 toegevoegd aan de tabel.

Toelichting onderwerpen

Tussen gemeenten verhuisde personen
Tussen gemeenten verhuisde persoon:
Persoon die verhuist waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.