Tussen gemeenten verhuisde personen

Tussen gemeenten verhuisde personen

Perioden Regio van vestiging Regio van vertrek Tussen gemeenten verhuisde personen (aantal)
2020 Nederland Oost-Nederland (LD) 150.902
2020 Nederland Fryslân (PV) 26.316
2020 Nederland Amsterdam 52.250
2020 Nederland 's-Gravenhage (gemeente) 24.902
2020 Nederland Rotterdam 32.513
2020 Nederland Utrecht (gemeente) 23.898
2020 Oost-Nederland (LD) Oost-Nederland (LD) 96.727
2020 Oost-Nederland (LD) Fryslân (PV) 2.566
2020 Oost-Nederland (LD) Amsterdam 7.513
2020 Oost-Nederland (LD) 's-Gravenhage (gemeente) 1.735
2020 Oost-Nederland (LD) Rotterdam 1.918
2020 Oost-Nederland (LD) Utrecht (gemeente) 4.020
2020 Fryslân (PV) Oost-Nederland (LD) 2.815
2020 Fryslân (PV) Fryslân (PV) 15.145
2020 Fryslân (PV) Amsterdam 549
2020 Fryslân (PV) 's-Gravenhage (gemeente) 248
2020 Fryslân (PV) Rotterdam 229
2020 Fryslân (PV) Utrecht (gemeente) 231
2020 Amsterdam Oost-Nederland (LD) 5.603
2020 Amsterdam Fryslân (PV) 640
2020 Amsterdam Amsterdam
2020 Amsterdam 's-Gravenhage (gemeente) 1.426
2020 Amsterdam Rotterdam 1.736
2020 Amsterdam Utrecht (gemeente) 2.286
2020 's-Gravenhage (gemeente) Oost-Nederland (LD) 1.672
2020 's-Gravenhage (gemeente) Fryslân (PV) 256
2020 's-Gravenhage (gemeente) Amsterdam 1.939
2020 's-Gravenhage (gemeente) 's-Gravenhage (gemeente)
2020 's-Gravenhage (gemeente) Rotterdam 1.817
2020 's-Gravenhage (gemeente) Utrecht (gemeente) 590
2020 Rotterdam Oost-Nederland (LD) 1.977
2020 Rotterdam Fryslân (PV) 226
2020 Rotterdam Amsterdam 1.525
2020 Rotterdam 's-Gravenhage (gemeente) 1.790
2020 Rotterdam Rotterdam
2020 Rotterdam Utrecht (gemeente) 724
2020 Utrecht (gemeente) Oost-Nederland (LD) 4.090
2020 Utrecht (gemeente) Fryslân (PV) 326
2020 Utrecht (gemeente) Amsterdam 2.522
2020 Utrecht (gemeente) 's-Gravenhage (gemeente) 536
2020 Utrecht (gemeente) Rotterdam 643
2020 Utrecht (gemeente) Utrecht (gemeente)
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verhuisde personen tussen gemeenten binnen Nederland onder de bevolking van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de gemeentelijke cijfers.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 september 2021:
De definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2022 worden de cijfers over 2021 toegevoegd aan de tabel.

Toelichting onderwerpen

Tussen gemeenten verhuisde personen
Tussen gemeenten verhuisde persoon:
Persoon die verhuist waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.