Tussen gemeenten verhuisde personen

Tussen gemeenten verhuisde personen

Perioden Regio van vestiging Regio van vertrek Tussen gemeenten verhuisde personen (aantal)
2019 Nederland Oost-Nederland (LD) 146.881
2019 Nederland Fryslân (PV) 26.140
2019 Nederland Amsterdam 49.351
2019 Nederland 's-Gravenhage (gemeente) 23.930
2019 Nederland Rotterdam 29.146
2019 Nederland Utrecht (gemeente) 22.138
2019 Oost-Nederland (LD) Oost-Nederland (LD) 93.781
2019 Oost-Nederland (LD) Fryslân (PV) 2.446
2019 Oost-Nederland (LD) Amsterdam 7.106
2019 Oost-Nederland (LD) 's-Gravenhage (gemeente) 1.669
2019 Oost-Nederland (LD) Rotterdam 1.663
2019 Oost-Nederland (LD) Utrecht (gemeente) 3.771
2019 Fryslân (PV) Oost-Nederland (LD) 2.545
2019 Fryslân (PV) Fryslân (PV) 15.053
2019 Fryslân (PV) Amsterdam 569
2019 Fryslân (PV) 's-Gravenhage (gemeente) 234
2019 Fryslân (PV) Rotterdam 196
2019 Fryslân (PV) Utrecht (gemeente) 262
2019 Amsterdam Oost-Nederland (LD) 5.535
2019 Amsterdam Fryslân (PV) 605
2019 Amsterdam Amsterdam
2019 Amsterdam 's-Gravenhage (gemeente) 1.402
2019 Amsterdam Rotterdam 1.417
2019 Amsterdam Utrecht (gemeente) 2.113
2019 's-Gravenhage (gemeente) Oost-Nederland (LD) 1.708
2019 's-Gravenhage (gemeente) Fryslân (PV) 249
2019 's-Gravenhage (gemeente) Amsterdam 1.768
2019 's-Gravenhage (gemeente) 's-Gravenhage (gemeente)
2019 's-Gravenhage (gemeente) Rotterdam 1.452
2019 's-Gravenhage (gemeente) Utrecht (gemeente) 541
2019 Rotterdam Oost-Nederland (LD) 2.075
2019 Rotterdam Fryslân (PV) 211
2019 Rotterdam Amsterdam 1.502
2019 Rotterdam 's-Gravenhage (gemeente) 1.758
2019 Rotterdam Rotterdam
2019 Rotterdam Utrecht (gemeente) 703
2019 Utrecht (gemeente) Oost-Nederland (LD) 4.040
2019 Utrecht (gemeente) Fryslân (PV) 307
2019 Utrecht (gemeente) Amsterdam 2.662
2019 Utrecht (gemeente) 's-Gravenhage (gemeente) 525
2019 Utrecht (gemeente) Rotterdam 614
2019 Utrecht (gemeente) Utrecht (gemeente)
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verhuisde personen tussen gemeenten binnen Nederland onder de bevolking van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de gemeentelijke cijfers.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 november 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2021 worden de cijfers over 2020 toegevoegd aan de tabel.

Toelichting onderwerpen

Tussen gemeenten verhuisde personen
Tussen gemeenten verhuisde persoon:
Persoon die verhuist waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.