Tussen gemeenten verhuisde personen

Tussen gemeenten verhuisde personen

Perioden Regio van vestiging Regio van vertrek Tussen gemeenten verhuisde personen (aantal)
2022 Nederland Oost-Nederland (LD) 146.198
2022 Nederland Fryslân (PV) 24.986
2022 Nederland Amsterdam 55.040
2022 Nederland 's-Gravenhage (gemeente) 25.970
2022 Nederland Rotterdam 32.591
2022 Nederland Utrecht (gemeente) 24.399
2022 Oost-Nederland (LD) Oost-Nederland (LD) 90.825
2022 Oost-Nederland (LD) Fryslân (PV) 2.557
2022 Oost-Nederland (LD) Amsterdam 8.113
2022 Oost-Nederland (LD) 's-Gravenhage (gemeente) 1.867
2022 Oost-Nederland (LD) Rotterdam 1.937
2022 Oost-Nederland (LD) Utrecht (gemeente) 4.540
2022 Fryslân (PV) Oost-Nederland (LD) 2.723
2022 Fryslân (PV) Fryslân (PV) 13.845
2022 Fryslân (PV) Amsterdam 583
2022 Fryslân (PV) 's-Gravenhage (gemeente) 234
2022 Fryslân (PV) Rotterdam 233
2022 Fryslân (PV) Utrecht (gemeente) 279
2022 Amsterdam Oost-Nederland (LD) 5.660
2022 Amsterdam Fryslân (PV) 646
2022 Amsterdam Amsterdam
2022 Amsterdam 's-Gravenhage (gemeente) 1.553
2022 Amsterdam Rotterdam 1.982
2022 Amsterdam Utrecht (gemeente) 2.283
2022 's-Gravenhage (gemeente) Oost-Nederland (LD) 1.685
2022 's-Gravenhage (gemeente) Fryslân (PV) 255
2022 's-Gravenhage (gemeente) Amsterdam 2.223
2022 's-Gravenhage (gemeente) 's-Gravenhage (gemeente)
2022 's-Gravenhage (gemeente) Rotterdam 1.877
2022 's-Gravenhage (gemeente) Utrecht (gemeente) 603
2022 Rotterdam Oost-Nederland (LD) 2.130
2022 Rotterdam Fryslân (PV) 212
2022 Rotterdam Amsterdam 1.675
2022 Rotterdam 's-Gravenhage (gemeente) 2.132
2022 Rotterdam Rotterdam
2022 Rotterdam Utrecht (gemeente) 665
2022 Utrecht (gemeente) Oost-Nederland (LD) 4.396
2022 Utrecht (gemeente) Fryslân (PV) 332
2022 Utrecht (gemeente) Amsterdam 2.794
2022 Utrecht (gemeente) 's-Gravenhage (gemeente) 552
2022 Utrecht (gemeente) Rotterdam 658
2022 Utrecht (gemeente) Utrecht (gemeente)
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verhuisde personen tussen gemeenten binnen Nederland onder de bevolking van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de gemeentelijke cijfers.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2023:
De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 toegevoegd aan de tabel.

Toelichting onderwerpen

Tussen gemeenten verhuisde personen
Tussen gemeenten verhuisde persoon:
Persoon die verhuist waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.