Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen, 2005-2012

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen, 2005-2012

Nationaliteit voertuig Regio's Perioden Geladen goederen naar bestemming Totaal geladen gewicht (x 1 000 ton) Geladen goederen naar bestemming Vervoerd binnen dezelfde provincie (x 1 000 ton) Geladen goederen naar bestemming Vervoerd naar andere provincies (x 1 000 ton) Geladen goederen naar bestemming Vervoerd naar buitenland (x 1 000 ton) Geloste goederen naar herkomst Totaal gelost gewicht (x 1 000 ton) Geloste goederen naar herkomst Afkomstig uit dezelfde provincie (x 1 000 ton) Geloste goederen naar herkomst Afkomstig uit andere provincies (x 1 000 ton) Geloste goederen naar herkomst Afkomstig uit buitenland (x 1 000 ton)
Nederlandse voertuigen Groningen (PV) 2010 17.915 9.217 7.195 1.503 23.786 9.217 13.050 1.519
Nederlandse voertuigen Groningen (PV) 2011** 17.863 9.430 6.998 1.435 19.026 9.430 8.058 1.538
Nederlandse voertuigen Groningen (PV) 2012* 14.838 8.001 5.757 1.080 19.066 8.001 10.184 881
Nederlandse voertuigen Friesland (PV) 2010 19.075 9.295 8.671 1.109 19.901 9.295 9.546 1.060
Nederlandse voertuigen Friesland (PV) 2011** 19.933 9.462 9.445 1.026 19.885 9.462 9.473 950
Nederlandse voertuigen Friesland (PV) 2012* 18.966 10.831 7.378 757 20.078 10.831 8.381 866
Nederlandse voertuigen Drenthe (PV) 2010 19.453 5.008 13.507 938 15.371 5.008 9.163 1.200
Nederlandse voertuigen Drenthe (PV) 2011** 14.578 5.107 8.408 1.063 16.329 5.107 10.449 773
Nederlandse voertuigen Drenthe (PV) 2012* 16.230 5.069 10.246 914 14.437 5.069 8.654 714
Nederlandse voertuigen Overijssel (PV) 2010 36.276 15.001 18.245 3.030 32.331 15.001 14.203 3.126
Nederlandse voertuigen Overijssel (PV) 2011** 38.297 15.520 19.493 3.284 33.284 15.520 14.468 3.296
Nederlandse voertuigen Overijssel (PV) 2012* 31.345 12.926 15.484 2.935 27.706 12.926 11.648 3.132
Nederlandse voertuigen Flevoland (PV) 2010 9.916 3.324 5.532 1.060 11.057 3.324 7.184 549
Nederlandse voertuigen Flevoland (PV) 2011** 9.537 2.273 6.307 957 8.699 2.273 5.970 456
Nederlandse voertuigen Flevoland (PV) 2012* 10.054 3.874 5.498 682 10.252 3.874 5.865 513
Nederlandse voertuigen Gelderland (PV) 2010 61.620 29.217 26.432 5.971 60.741 29.217 25.410 6.115
Nederlandse voertuigen Gelderland (PV) 2011** 62.231 29.766 26.703 5.762 62.372 29.766 26.988 5.618
Nederlandse voertuigen Gelderland (PV) 2012* 56.633 26.732 24.208 5.693 57.706 26.732 24.905 6.069
Nederlandse voertuigen Utrecht (PV) 2010 23.033 9.311 12.433 1.288 26.156 9.311 15.034 1.811
Nederlandse voertuigen Utrecht (PV) 2011** 24.513 9.595 13.582 1.336 27.680 9.595 16.853 1.232
Nederlandse voertuigen Utrecht (PV) 2012* 23.932 10.549 11.999 1.384 23.341 10.549 11.420 1.372
Nederlandse voertuigen Noord-Holland (PV) 2010 53.185 33.107 16.541 3.537 56.475 33.107 21.076 2.292
Nederlandse voertuigen Noord-Holland (PV) 2011** 51.619 30.609 17.705 3.305 54.397 30.609 21.615 2.173
Nederlandse voertuigen Noord-Holland (PV) 2012* 48.540 30.776 14.318 3.446 50.962 30.776 17.926 2.260
Nederlandse voertuigen Zuid-Holland (PV) 2010 108.700 62.135 34.000 12.566 102.112 62.135 31.815 8.162
Nederlandse voertuigen Zuid-Holland (PV) 2011** 108.159 60.852 35.385 11.922 100.080 60.852 31.538 7.690
Nederlandse voertuigen Zuid-Holland (PV) 2012* 104.846 63.629 30.324 10.893 99.447 63.629 28.549 7.269
Nederlandse voertuigen Zeeland (PV) 2010 15.691 7.771 5.122 2.798 15.728 7.771 5.914 2.042
Nederlandse voertuigen Zeeland (PV) 2011** 13.611 5.884 4.969 2.757 12.807 5.884 5.553 1.370
Nederlandse voertuigen Zeeland (PV) 2012* 14.828 6.422 5.792 2.614 14.152 6.422 6.186 1.543
Nederlandse voertuigen Noord-Brabant (PV) 2010 84.429 42.759 31.990 9.680 80.827 42.759 30.323 7.745
Nederlandse voertuigen Noord-Brabant (PV) 2011** 84.055 39.879 33.755 10.421 81.646 39.879 32.755 9.012
Nederlandse voertuigen Noord-Brabant (PV) 2012* 87.048 43.603 32.630 10.815 83.771 43.603 31.350 8.819
Nederlandse voertuigen Limburg (PV) 2010 42.681 21.657 13.806 7.217 39.813 21.657 10.757 7.399
Nederlandse voertuigen Limburg (PV) 2011** 44.201 21.968 13.882 8.351 44.530 21.968 12.915 9.647
Nederlandse voertuigen Limburg (PV) 2012* 42.943 21.555 13.060 8.329 40.952 21.555 11.625 7.773
Nederlandse voertuigen Provincie onbekend 2010 - - - - - - - -
Nederlandse voertuigen Provincie onbekend 2011** - - - - - - - -
Nederlandse voertuigen Provincie onbekend 2012* - - - - - - - -
Buitenlandse voertuigen Groningen (PV) 2010 1.157 13 57 1.087 1.212 13 27 1.172
Buitenlandse voertuigen Groningen (PV) 2011** 1.142 45 45 1.052 1.104 45 47 1.013
Buitenlandse voertuigen Groningen (PV) 2012* 1.354 20 87 1.248 1.203 20 81 1.102
Buitenlandse voertuigen Friesland (PV) 2010 440 16 99 326 1.093 16 172 906
Buitenlandse voertuigen Friesland (PV) 2011** 440 9 34 397 883 9 67 807
Buitenlandse voertuigen Friesland (PV) 2012* 439 5 32 401 892 5 112 775
Buitenlandse voertuigen Drenthe (PV) 2010 784 1 75 709 995 1 64 930
Buitenlandse voertuigen Drenthe (PV) 2011** 694 - 69 626 995 - 77 918
Buitenlandse voertuigen Drenthe (PV) 2012* 871 59 126 686 1.324 59 110 1.155
Buitenlandse voertuigen Overijssel (PV) 2010 2.007 121 152 1.734 2.647 121 186 2.339
Buitenlandse voertuigen Overijssel (PV) 2011** 2.209 123 147 1.939 2.914 123 91 2.700
Buitenlandse voertuigen Overijssel (PV) 2012* 2.171 72 216 1.883 2.762 72 284 2.406
Buitenlandse voertuigen Flevoland (PV) 2010 400 0 43 356 460 0 95 365
Buitenlandse voertuigen Flevoland (PV) 2011** 667 - 32 634 588 - 21 568
Buitenlandse voertuigen Flevoland (PV) 2012* 571 13 88 470 449 13 32 404
Buitenlandse voertuigen Gelderland (PV) 2010 3.811 169 276 3.366 5.151 169 362 4.620
Buitenlandse voertuigen Gelderland (PV) 2011** 3.676 86 352 3.238 4.631 86 436 4.109
Buitenlandse voertuigen Gelderland (PV) 2012* 3.987 140 303 3.544 4.749 140 347 4.261
Buitenlandse voertuigen Utrecht (PV) 2010 870 9 87 774 1.294 9 125 1.161
Buitenlandse voertuigen Utrecht (PV) 2011** 762 - 66 696 1.389 - 103 1.286
Buitenlandse voertuigen Utrecht (PV) 2012* 792 10 85 696 1.286 10 56 1.219
Buitenlandse voertuigen Noord-Holland (PV) 2010 3.342 86 234 3.021 3.107 86 176 2.846
Buitenlandse voertuigen Noord-Holland (PV) 2011** 3.081 71 198 2.812 3.047 71 218 2.757
Buitenlandse voertuigen Noord-Holland (PV) 2012* 2.840 69 161 2.610 3.124 69 167 2.888
Buitenlandse voertuigen Zuid-Holland (PV) 2010 10.086 689 516 8.881 7.413 689 496 6.228
Buitenlandse voertuigen Zuid-Holland (PV) 2011** 9.655 301 701 8.653 7.429 301 604 6.524
Buitenlandse voertuigen Zuid-Holland (PV) 2012* 8.804 367 432 8.005 6.894 367 477 6.050
Buitenlandse voertuigen Zeeland (PV) 2010 3.887 364 90 3.433 2.094 364 63 1.666
Buitenlandse voertuigen Zeeland (PV) 2011** 3.759 491 155 3.113 2.267 491 83 1.693
Buitenlandse voertuigen Zeeland (PV) 2012* 4.077 368 182 3.527 2.135 368 56 1.711
Buitenlandse voertuigen Noord-Brabant (PV) 2010 7.314 242 504 6.568 8.617 242 529 7.846
Buitenlandse voertuigen Noord-Brabant (PV) 2011** 7.093 237 585 6.271 8.511 237 717 7.557
Buitenlandse voertuigen Noord-Brabant (PV) 2012* 6.772 226 555 5.991 8.599 226 532 7.841
Buitenlandse voertuigen Limburg (PV) 2010 7.143 509 487 6.147 6.394 509 325 5.560
Buitenlandse voertuigen Limburg (PV) 2011** 6.987 405 454 6.128 6.838 405 373 6.060
Buitenlandse voertuigen Limburg (PV) 2012* 7.475 556 464 6.455 6.573 556 475 5.543
Buitenlandse voertuigen Provincie onbekend 2010 504 - 59 446 310 - 59 251
Buitenlandse voertuigen Provincie onbekend 2011** 356 26 - 330 347 26 - 321
Buitenlandse voertuigen Provincie onbekend 2012* 351 4 - 347 272 4 1 268
Bron: © CBS, Eurostat
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd gewicht door bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar provincie van laden en lossen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt naar nationaliteit van het voertuig.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2010 zijn definitief en de cijfers over 2011 en 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 mei 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.
Met ingang van 2013 is het steekproefdesign van de statistiek van het goederenwegvervoer ingrijpend gewijzigd. Daarnaast is in 2013 overgegaan op een vereenvoudigde vragenlijst. Hierdoor is een trendbreuk ontstaan in de tijdreeksen van het vervoerd gewicht.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Geladen goederen naar bestemming
De geladen goederen zijn vervoerd door bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
Totaal geladen gewicht
Vervoerd binnen dezelfde provincie
Vervoerd naar andere provincies
Vervoerd naar buitenland
Geloste goederen naar herkomst
De geloste goederen zijn vervoerd door bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
Totaal gelost gewicht
Afkomstig uit dezelfde provincie
Afkomstig uit andere provincies
Afkomstig uit buitenland