Diensten accountancy; seizoensreeks 2010=100 (2006kw1-2016kw3)

Diensten accountancy; seizoensreeks 2010=100 (2006kw1-2016kw3)

Diensten accountancy Perioden Gerealiseerde uurtarieven 1e kwartaal Prijsindexcijfers (2010 1e kwartaal = 100) Gerealiseerde uurtarieven 1e kwartaal Jaarmutaties (%) Gerealiseerde uurtarieven 2e kwartaal Prijsindexcijfers (2010 2e kwartaal = 100) Gerealiseerde uurtarieven 2e kwartaal Jaarmutaties (%) Gerealiseerde uurtarieven 3e kwartaal Prijsindexcijfers (2010 3e kwartaal = 100) Gerealiseerde uurtarieven 3e kwartaal Jaarmutaties (%) Gerealiseerde uurtarieven 4e kwartaal Prijsindexcijfers (2010 4e kwartaal = 100) Gerealiseerde uurtarieven 4e kwartaal Jaarmutaties (%)
692 Accountants, boekhouders en.. 2016* 103,6 0,1 103,6 0,5 105,7 1,1
6920A Financiële audits en advisering .. 2016* 88,4 -3,6 87,7 -2,4 93,4 0,6
6920A1 Financiële audits door .. 2016* 84,6 -6,1 83,9 -4,7 91,4 0,6
6920A2 Financiële advisering door .. 2016* 101,8 4,6 100,9 4,5 99,1 0,6
692020 Boekhoudkundige diensten 2016* 115,9 2,0 114,1 3,3 113,8 2,2
69202A Financiële administratie 2016* 116,6 1,8 114,8 3,8 114,0 2,6
692029 Andere boekhoudkundige .. 2016* 109,1 4,3 106,5 -2,6 110,9 -2,5
692030 Belastingconsulenten 2016* 103,7 1,1 104,9 -1,8 102,6 -0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de prijsontwikkeling van diensten die zijn waargenomen bij accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten en administratiekantoren.
De prijsindexcijfers zijn gebaseerd op gerealiseerde uurtarieven met als basis het betreffende kwartaal in 2010.

De prijsindexcijfers en jaarmutaties in deze tabel zijn op basis van een jaar-op-jaarvergelijking.

Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2017. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn voor de meest recente periode voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 23 januari 2017.
De reguliere prijsontwikkelingen voor accountancydiensten zijn te vinden in de tabel:
Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100

Toelichting onderwerpen

Gerealiseerde uurtarieven 1e kwartaal
Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend door de opbrengsten te delen door de daarbij horende gewerkte uren.


Prijsindexcijfers
Jaarmutaties
Bij een jaar-op-jaarvergelijking wordt de prijs van het huidige kwartaal vergeleken met de prijs van dezelfde dienst bij hetzelfde bedrijf en van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
Gerealiseerde uurtarieven 2e kwartaal
Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend door de opbrengsten te delen door de daarbij horende gewerkte uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties
Bij een jaar-op-jaarvergelijking wordt de prijs van het huidige kwartaal vergeleken met de prijs van dezelfde dienst bij hetzelfde bedrijf en van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
Gerealiseerde uurtarieven 3e kwartaal
Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend door de opbrengsten te delen door de daarbij horende gewerkte uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties
Bij een jaar-op-jaarvergelijking wordt de prijs van het huidige kwartaal vergeleken met de prijs van dezelfde dienst bij hetzelfde bedrijf en van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
Gerealiseerde uurtarieven 4e kwartaal
Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend door de opbrengsten te delen door de daarbij horende gewerkte uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties
Bij een jaar-op-jaarvergelijking wordt de prijs van het huidige kwartaal vergeleken met de prijs van dezelfde dienst bij hetzelfde bedrijf en van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.