Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2013-2060

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2013-2060

Leeftijd referentiepersoon Burgerlijke staat referentiepersoon Perioden Totaal particuliere huishoudens (aantal) Eenpersoonshuishouden (aantal) Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Meerpersoonshuishouden Paar (aantal) Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden (aantal) Meerpersoonshuishouden Overig huishouden (aantal)
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2013 7.572.956 2.814.301 4.758.655 4.193.033 523.650 41.972
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2014 7.631.061 2.859.072 4.771.989 4.199.378 531.348 41.263
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2015 7.687.948 2.898.070 4.789.878 4.213.168 535.568 41.142
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2020 7.966.674 3.086.030 4.880.644 4.296.802 541.253 42.589
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2030 8.369.440 3.435.094 4.934.346 4.354.650 534.509 45.187
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2040 8.531.786 3.651.283 4.880.503 4.299.337 534.799 46.367
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2050 8.606.153 3.770.405 4.835.748 4.250.379 537.036 48.333
Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat 2060 8.629.269 3.793.515 4.835.754 4.257.195 529.398 49.161
Totaal leeftijd Ongehuwd 2013 2.407.630 1.522.438 885.192 699.088 149.107 36.997
Totaal leeftijd Ongehuwd 2014 2.461.597 1.551.248 910.349 718.653 155.275 36.421
Totaal leeftijd Ongehuwd 2015 2.515.459 1.574.875 940.584 743.481 160.727 36.376
Totaal leeftijd Ongehuwd 2020 2.774.141 1.686.565 1.087.576 865.681 183.903 37.992
Totaal leeftijd Ongehuwd 2030 3.159.914 1.901.082 1.258.832 1.000.640 217.357 40.835
Totaal leeftijd Ongehuwd 2040 3.445.154 2.101.378 1.343.776 1.068.188 233.125 42.463
Totaal leeftijd Ongehuwd 2050 3.714.327 2.306.628 1.407.699 1.124.537 238.369 44.793
Totaal leeftijd Ongehuwd 2060 3.894.354 2.447.589 1.446.765 1.162.454 238.492 45.819
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap 2013 3.434.789 81.747 3.353.042 3.315.115 36.774 1.153
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap 2014 3.417.908 80.141 3.337.767 3.300.332 36.343 1.092
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap 2015 3.402.314 78.418 3.323.896 3.287.517 35.322 1.057
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap 2020 3.351.825 74.711 3.277.114 3.244.559 31.566 989
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap 2030 3.279.967 76.882 3.203.085 3.172.424 29.700 961
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap 2040 3.164.874 77.146 3.087.728 3.057.548 29.276 904
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap 2050 3.067.046 77.111 2.989.935 2.959.630 29.416 889
Totaal leeftijd Wettig gehuwd plus partnerschap 2060 3.039.079 75.915 2.963.164 2.932.891 29.384 889
Totaal leeftijd Verweduwd 2013 742.546 648.589 93.957 17.432 75.883 642
Totaal leeftijd Verweduwd 2014 744.883 652.333 92.550 17.544 74.362 644
Totaal leeftijd Verweduwd 2015 747.201 656.129 91.072 17.697 72.721 654
Totaal leeftijd Verweduwd 2020 761.912 677.888 84.024 18.171 65.193 660
Totaal leeftijd Verweduwd 2030 801.216 727.747 73.469 17.727 55.097 645
Totaal leeftijd Verweduwd 2040 788.619 724.356 64.263 15.438 48.287 538
Totaal leeftijd Verweduwd 2050 716.154 659.718 56.436 12.478 43.601 357
Totaal leeftijd Verweduwd 2060 615.750 566.939 48.811 9.822 38.758 231
Totaal leeftijd Gescheiden 2013 987.991 561.527 426.464 161.398 261.886 3.180
Totaal leeftijd Gescheiden 2014 1.006.673 575.350 431.323 162.849 265.368 3.106
Totaal leeftijd Gescheiden 2015 1.022.974 588.648 434.326 164.473 266.798 3.055
Totaal leeftijd Gescheiden 2020 1.078.796 646.866 431.930 168.391 260.591 2.948
Totaal leeftijd Gescheiden 2030 1.128.343 729.383 398.960 163.859 232.355 2.746
Totaal leeftijd Gescheiden 2040 1.133.139 748.403 384.736 158.163 224.111 2.462
Totaal leeftijd Gescheiden 2050 1.108.626 726.948 381.678 153.734 225.650 2.294
Totaal leeftijd Gescheiden 2060 1.080.086 703.072 377.014 152.028 222.764 2.222
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling van het huishouden en leeftijd en burgerlijke staat van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2013-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per: 18 december 2015.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de Huishoudensprognose 2016-2060. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal particuliere huishoudens
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishouden
Eenpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Meerpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal meerpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Paar
Paar
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Paar (huishouden)
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Overig huishouden
Overig huishouden
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.

Overig lid van een huishouden
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan iemand die samen met broer(s) en/of zus(sen) een huishouden vormt, een pleegkind, of een kostganger die bij een gezin inwoont.