Huishoudens en personen in huishoudens; provincie, 1971-1994


Deze tabel bevat cijfers over particuliere huishoudens in Nederland en personen in huishoudens op 1 januari.
De volgende uitsplitsingen zijn te maken:
- Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden en provincie;
- Personen in huishoudens naar positie in het huishouden en provincie.
De in deze tabel gepresenteerde cijfers zijn tot stand gekomen door de resultaten van eerdere CBS-onderzoeken in de tijd vergelijkbaar te maken. Daardoor wijken deze cijfers af van andere door het CBS gepubliceerde cijfers over huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 1971 tot en met 1994. Gegevens vanaf 1995 zijn beschikbaar in vergelijkbare meer uitgebreide tabellen, zie paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2015:
Geen, dit is een eenmalige tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Huishoudens en personen in huishoudens; provincie, 1971-1994

Regio's Perioden Particuliere huishoudensTotaal particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudensEenpersoonshuishouden (x 1 000) Particuliere huishoudensMeerpersoonshuishoudenTotaal meerpersoonshuishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudensMeerpersoonshuishoudenZonder kinderen (x 1 000) Particuliere huishoudensMeerpersoonshuishoudenMet kinderen (x 1 000) MeerpersoonshuishoudenNiet-gehuwd paarTotaal niet-gehuwde paren (x 1 000) MeerpersoonshuishoudenNiet-gehuwd paarZonder kinderen (x 1 000) MeerpersoonshuishoudenNiet-gehuwd paarMet kinderen (x 1 000) MeerpersoonshuishoudenGehuwd paarTotaal gehuwde paren (x 1 000) MeerpersoonshuishoudenGehuwd paarZonder kinderen (x 1 000) MeerpersoonshuishoudenGehuwd paarMet kinderen (x 1 000) Particuliere huishoudensMeerpersoonshuishoudenEenouderhuishouden (x 1 000) Particuliere huishoudensMeerpersoonshuishoudenOverig huishouden (x 1 000) Personen in huishoudensTotaal personen in huishoudens (x 1 000) Personen in huishoudensPersoon in particulier huishoudenTotaal personen in particuliere huish... (x 1 000) Personen in huishoudensPersoon in particulier huishoudenThuiswonend kind (x 1 000) Personen in huishoudensPersoon in particulier huishoudenAlleenstaand (x 1 000) Persoon in particulier huishoudenSamenwonendTotaal samenwonend (x 1 000) Persoon in particulier huishoudenSamenwonendPartner in niet-gehuwd paar zonder ki... (x 1 000) Persoon in particulier huishoudenSamenwonendPartner in gehuwd paar zonder kinderen (x 1 000) Persoon in particulier huishoudenSamenwonendPartner in niet-gehuwd paar met kinderen (x 1 000) Persoon in particulier huishoudenSamenwonendPartner in gehuwd paar met kinderen (x 1 000) Personen in huishoudensPersoon in particulier huishoudenOuder in eenouderhuishouden (x 1 000) Personen in huishoudensPersoon in particulier huishoudenOverig lid huishouden (x 1 000) Personen in huishoudensPersoon in institutioneel huishouden (x 1 000)
Nederland 1971 4.002 685 3.318 991 2.327 62 47 15 2.995 883 2.113 200 61 13.119 12.814 5.363 685 6.116 93 1.767 29 4.227 200 450 306
Nederland 1975 4.392 850 3.542 1.101 2.441 94 66 28 3.183 981 2.202 211 54 13.599 13.291 5.295 850 6.508 118 1.952 48 4.389 211 428 308
Nederland 1980 4.904 1.114 3.791 1.242 2.549 154 117 37 3.338 1.076 2.262 250 49 14.091 13.780 5.097 1.114 6.934 217 2.151 61 4.505 250 385 311
Nederland 1985 5.430 1.477 3.953 1.375 2.578 244 202 42 3.335 1.121 2.215 321 53 14.454 14.151 4.861 1.477 7.159 397 2.246 80 4.437 321 332 303
Nederland 1990 5.978 1.813 4.165 1.628 2.538 378 312 66 3.390 1.266 2.125 347 50 14.893 14.615 4.646 1.813 7.521 620 2.534 131 4.235 347 288 278
Nederland 1994 6.378 2.032 4.346 1.849 2.496 505 407 98 3.447 1.401 2.046 352 42 15.342 15.091 4.573 2.032 7.887 810 2.796 196 4.085 352 246 250
Bron: CBS.
Verklaring van tekens