Prognose huishoudens naar type; leeftijd, herkomstgroepering, 2013-2060

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, herkomstgroepering, 2013-2060

Leeftijd referentiepersoon Herkomstgroepering referentiepersoon Generatie referentiepersoon Perioden Totaal particuliere huishoudens (aantal) Eenpersoonshuishoudens (aantal) Meerpersoonshuishoudens Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Meerpersoonshuishoudens Paren (aantal) Meerpersoonshuishoudens Eenouderhuishoudens (aantal) Meerpersoonshuishoudens Overige huishoudens (aantal)
Totaal over alle leeftijden Totale bevolking Totaal van de bevolkingsgroep 2013 7.572.957 2.814.301 4.758.656 4.193.037 523.650 41.969
Totaal over alle leeftijden Totale bevolking Totaal van de bevolkingsgroep 2014 7.631.052 2.859.072 4.771.980 4.199.378 531.348 41.254
Totaal over alle leeftijden Totale bevolking Totaal van de bevolkingsgroep 2015 7.687.945 2.898.070 4.789.875 4.213.168 535.568 41.140
Totaal over alle leeftijden Totale bevolking Totaal van de bevolkingsgroep 2020 7.966.675 3.086.030 4.880.645 4.296.801 541.253 42.592
Totaal over alle leeftijden Totale bevolking Totaal van de bevolkingsgroep 2030 8.369.448 3.435.094 4.934.354 4.354.649 534.509 45.196
Totaal over alle leeftijden Totale bevolking Totaal van de bevolkingsgroep 2040 8.531.782 3.651.283 4.880.499 4.299.337 534.799 46.363
Totaal over alle leeftijden Totale bevolking Totaal van de bevolkingsgroep 2050 8.606.149 3.770.405 4.835.744 4.250.377 537.036 48.331
Totaal over alle leeftijden Totale bevolking Totaal van de bevolkingsgroep 2060 8.629.269 3.793.515 4.835.754 4.257.194 529.398 49.163
Totaal over alle leeftijden Autochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2013 5.970.345 2.126.876 3.843.469 3.470.889 347.513 25.067
Totaal over alle leeftijden Autochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2014 5.999.199 2.156.377 3.842.822 3.467.706 350.688 24.428
Totaal over alle leeftijden Autochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2015 6.026.372 2.181.491 3.844.881 3.469.559 351.073 24.248
Totaal over alle leeftijden Autochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2020 6.139.121 2.292.852 3.846.270 3.480.630 340.778 24.861
Totaal over alle leeftijden Autochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2030 6.243.962 2.497.431 3.746.531 3.406.955 312.866 26.711
Totaal over alle leeftijden Autochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2040 6.152.301 2.593.502 3.558.799 3.230.096 300.205 28.498
Totaal over alle leeftijden Autochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2050 6.007.918 2.608.787 3.399.131 3.075.801 292.322 31.008
Totaal over alle leeftijden Autochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2060 5.840.633 2.536.763 3.303.870 2.994.721 277.856 31.293
Totaal over alle leeftijden Allochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2013 1.602.611 687.425 915.186 722.148 176.137 16.901
Totaal over alle leeftijden Allochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2014 1.631.853 702.695 929.158 731.672 180.660 16.826
Totaal over alle leeftijden Allochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2015 1.661.573 716.579 944.994 743.608 184.495 16.891
Totaal over alle leeftijden Allochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2020 1.827.554 793.178 1.034.376 816.170 200.475 17.731
Totaal over alle leeftijden Allochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2030 2.125.487 937.663 1.187.823 947.694 221.643 18.486
Totaal over alle leeftijden Allochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2040 2.379.481 1.057.781 1.321.700 1.069.241 234.594 17.864
Totaal over alle leeftijden Allochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2050 2.598.231 1.161.618 1.436.613 1.174.575 244.714 17.324
Totaal over alle leeftijden Allochtoon Totaal van de bevolkingsgroep 2060 2.788.636 1.256.752 1.531.884 1.262.473 251.542 17.870
Totaal over alle leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2013 802.341 324.596 477.745 348.033 117.070 12.642
Totaal over alle leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2014 822.277 333.830 488.447 355.518 120.299 12.630
Totaal over alle leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2015 843.950 342.984 500.966 365.011 123.245 12.710
Totaal over alle leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2020 966.027 394.912 571.114 421.664 136.063 13.388
Totaal over alle leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2030 1.205.746 502.207 703.539 536.353 153.329 13.858
Totaal over alle leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2040 1.405.019 588.651 816.368 641.181 162.329 12.859
Totaal over alle leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2050 1.560.751 660.762 899.988 720.531 167.534 11.924
Totaal over alle leeftijden Niet-westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2060 1.682.290 725.867 956.422 775.625 168.675 12.122
Totaal over alle leeftijden Westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2013 800.270 362.830 437.441 374.115 59.067 4.259
Totaal over alle leeftijden Westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2014 809.576 368.864 440.712 376.154 60.362 4.196
Totaal over alle leeftijden Westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2015 817.623 373.595 444.028 378.598 61.250 4.181
Totaal over alle leeftijden Westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2020 861.527 398.266 463.261 394.507 64.412 4.343
Totaal over alle leeftijden Westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2030 919.741 435.456 484.284 411.342 68.314 4.628
Totaal over alle leeftijden Westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2040 974.462 469.130 505.331 428.060 72.266 5.006
Totaal over alle leeftijden Westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2050 1.037.480 500.855 536.625 454.044 77.180 5.400
Totaal over alle leeftijden Westerse allochtonen Totaal van de bevolkingsgroep 2060 1.106.347 530.885 575.462 486.847 82.867 5.748
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling van het huishouden en leeftijd, herkomstgroepering en generatie van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2013-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per: 18 december 2015.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de Huishoudensprognose 2016-2060. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal particuliere huishoudens
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishoudens
Eenpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één persoon
Het begrip eenpersoonshuishouden refereert aan de samenstelling van het huishouden.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Meerpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal meerpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Paren
Paar in particulier huishouden.
.
Paar:
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Eenouderhuishoudens
Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
Overige huishoudens
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Overig huishouden
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.