Eerste raming beteelde oppervlakte; akkerbouw en tuinbouw, 2013

Eerste raming beteelde oppervlakte; akkerbouw en tuinbouw, 2013

Perioden Aardappelen en suikerbieten Consumptieaardappelen Consumptieaardappelen, totaal (ha) Aardappelen en suikerbieten Consumptieaardappelen Consumptieaardappelen op kleigrond (ha) Aardappelen en suikerbieten Consumptieaardappelen Consumptieaardappelen op zand/veengrond (ha) Aardappelen en suikerbieten Pootaardappelen (ha) Aardappelen en suikerbieten Zetmeelaardappelen (ha) Aardappelen en suikerbieten Suikerbieten (ha) Fruit Appels Appels, totaal (ha) Fruit Appels Elstar (ha) Fruit Appels Jonagold/Jonagored (ha) Fruit Appels Overige appels (ha) Fruit Peren Peren, totaal (ha) Fruit Peren Conference (ha) Fruit Peren Doyenné du Comice (ha) Fruit Peren Overige peren (ha) Granen Corncob mix (ha) Granen Gerst, winter (ha) Granen Gerst, zomer (ha) Granen Haver (ha) Granen Korrelmaïs (ha) Granen Rogge (ha) Granen Tarwe, winter (ha) Granen Tarwe, zomer (ha) Granen Triticale (ha) Groenten in de open grond Asperges Asperges, totaal (ha) Groenten in de open grond Asperges Asperges, productie (ha) Groenten in de open grond Asperges Asperges, nog geen productie (ha) Groenten in de open grond Knolselderij (ha) Groenten in de open grond Sluitkool (ha) Groenten in de open grond Spruitkool (ha) Groenten in de open grond Suikermais (ha) Groenten in de open grond Winterpeen (ha) Groenten in de open grond Waspeen (ha) Groenten in de open grond Zaaiuien (ha) Groenten onder glas Aubergine (ha) Groenten onder glas Komkommer (ha) Groenten onder glas Paprika (ha) Groenten onder glas Tomaat (ha) Groenvoedergewassen Grasland, tijdelijk (ha) Groenvoedergewassen Snijmaïs (ha) Handelsgewassen Cichorei (ha) Handelsgewassen Kool- en raapzaad (ha) Braaklegging (ha)
2012 67.452 47.047 20.405 39.159 43.321 72.724 7.948 3.289 1.845 2.814 8.169 6.059 935 1.175 5.813 4.213 25.631 1.739 15.505 1.934 136.388 15.237 1.925 2.893 2.411 482 1.559 2.617 2.707 577 6.176 2.196 20.993 105 622 1.313 1.691 191.660 231.811 2.913 2.129 7.941
2013* 71.200 48.000 23.200 39.700 43.800 73.000 7.790 3.200 1.800 2.790 8.330 6.160 930 1.240 5.800 4.400 25.100 1.900 15.600 1.800 124.100 28.100 1.900 3.180 2.550 630 1.510 2.770 2.640 670 6.120 2.560 21.750 105 630 1.310 1.760 208.700 229.700 3.900 3.500 8.100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Areaal akkerbouw- en tuinbouwgewassen
soort gewas
2013
Gewijzigd op 19 december 2013.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aardappelen en suikerbieten
Consumptieaardappelen
Inclusief aardappelen bestemd voor de frites- of chipsindustrie.
Consumptieaardappelen, totaal
Consumptieaardappelen op kleigrond
Consumptieaardappelen op zand/veengrond
Pootaardappelen
Zetmeelaardappelen
Aardappelen voor Nederlandse en buitenlandse
aardappelzetmeelfabrieken;  
inclusief TBM-pootgoed (Teelt Beschermende Maatregelen).        
      
Suikerbieten
Fruit
Appels
Appels, totaal
Elstar
Jonagold/Jonagored
Overige appels
Peren
Peren, totaal
Conference
Doyenné du Comice
Overige peren
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
Corncob mix
Corn Cob Mix is een maïsras waarvan de korrelopbrengst de belangrijkste  
eigenschap is. Bij de oogst worden van de kolf de korrels en (een deel  
van) de spil vermalen tot veevoer voor varkens.  
Gerst, winter
Gerst, zomer
Haver
Korrelmaïs
Korrelmaïs is een maïsras dat wordt geteeld voor de droge korrel.    
In Nederland worden de maïskorrels vooral gebruikt als kippenvoer.    
Rogge
Tarwe, winter
Tarwe, zomer
Triticale
Dit is een kruising tussen tarwe en rogge.
Groenten in de open grond
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond,      
in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct      
bestemd voor de markt.      
      
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende      
gewassen om bodemziekten te voorkomen.      
Asperges
Asperges, totaal
Asperges, productie
Asperges, nog geen productie
Knolselderij
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool,
witte kool en spitskool.
Spruitkool
Suikermais
Winterpeen
Waspeen
Zaaiuien
Groenten onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in
betreedbare plastic tunnels.
Aubergine
Komkommer
Paprika
Tomaat
Groenvoedergewassen
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig
veevoer.
Grasland, tijdelijk
Snijmaïs
Handelsgewassen
Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie
worden verkocht omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten
worden verwerkt.
Cichorei
Kool- en raapzaad
Braaklegging
Braakliggend land is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt.

Land dat in het kader van de braakleggingsregeling (set aside) niet
beteeld wordt valt hier ook onder evenals groenbemestingsgewassen en
faunaranden.