Sectorrekeningen; lopende transacties naar sectoren 1969 - kw4 2013

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een overzicht van de niet-financiële (lopende) transacties per periode van de verschillende (sub)sectoren van de Nederlandse economie. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van middelen en bestedingen.
Daarnaast worden in deze tabel ook de saldi van de (sub)sectoren weergegeven.

De niet-financiële rekeningen worden beschreven aan de hand van een groot aantal transacties. Elke transactie beschrijft een stukje van een economisch deelproces, alle deelprocessen samen geven het gehele economische proces van niet-financiële transacties weer. Deelprocessen zijn: het productieproces, inkomensvorming, inkomensverdeling, inkomensherverdeling, inkomensbesteding en kapitaalvorming.

Niet-financiële transacties worden geraamd voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1969 tot 2013.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 2005 tot vierde kwartaal 2013 .

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn vanaf 1969 definitief. De jaar- en kwartaalgegevens van het lopende jaar en de twee voorgaande jaren hebben nog een (nader)voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Sectorrekeningen; lopende transacties naar sectoren. Zie paragraaf 3.

Sectorrekeningen; lopende transacties naar sectoren 1969 - kw4 2013

Sectoren Perioden MiddelenTotaal (mln euro) MiddelenProductieTotaal (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenTotaal (mln euro) BestedingenTotaal (mln euro) BestedingenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) BestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) SaldiBbp/Bruto toegevoegde waarde (mln euro) SaldiBruto exploitatieoverschot (mln euro) SaldiSaldo primaire inkomens (bruto) (mln euro) SaldiBruto beschikbaar inkomen (mln euro) SaldiBruto besparingen (mln euro)
Totale economie 2012* 2.349.222 1.195.892 284.555 2.366.353 309.190 443.908 599.338 227.974 604.993 594.877 150.978
Totale economie 2013 1e kwartaal* 583.090 295.213 72.985 583.146 72.614 109.931 149.345 61.345 152.200 148.811 38.872
Totale economie 2013 2e kwartaal* 602.514 295.900 70.051 607.821 90.063 112.275 151.882 46.135 150.630 148.168 35.884
Totale economie 2013 3e kwartaal* 558.002 288.110 65.980 563.946 70.035 108.625 144.919 59.706 142.375 140.242 31.603
Totale economie 2013 4e kwartaal* 594.697 305.838 67.312 600.686 77.793 112.953 156.512 60.204 154.704 151.559 38.588
Totale economie 2013* 2.338.303 1.185.061 276.328 2.355.599 310.505 443.784 602.658 227.390 599.909 588.780 144.947
Niet-financiële vennootschappen 2012* 899.083 839.463 49.155 845.890 210.147 - 339.897 130.187 116.317 105.359 105.359
Niet-financiële vennootschappen 2013 1e kwartaal* 227.106 209.136 14.992 211.044 50.336 - 86.225 36.575 33.980 30.267 30.267
Niet-financiële vennootschappen 2013 2e kwartaal* 218.180 205.063 10.507 218.015 61.886 - 84.841 23.047 15.773 13.223 13.223
Niet-financiële vennootschappen 2013 3e kwartaal* 215.591 200.985 12.457 197.814 48.096 - 82.479 34.238 29.871 27.257 27.257
Niet-financiële vennootschappen 2013 4e kwartaal* 227.100 212.530 12.845 214.717 53.006 - 87.964 34.371 30.699 28.072 28.072
Niet-financiële vennootschappen 2013* 887.977 827.714 50.801 841.590 213.324 - 341.509 128.231 110.323 98.819 98.819
Financiële instellingen 2012* 306.215 79.965 174.271 295.666 17.741 - 44.605 26.099 16.936 31.547 14.054
Financiële instellingen 2013 1e kwartaal* 74.158 20.197 40.439 73.136 4.216 - 11.656 7.370 2.656 6.994 1.761
Financiële instellingen 2013 2e kwartaal* 76.561 20.381 43.160 74.249 5.117 - 11.310 6.143 3.468 7.428 2.890
Financiële instellingen 2013 3e kwartaal* 73.594 20.074 40.669 71.168 3.885 - 10.958 7.006 3.726 7.413 3.136
Financiële instellingen 2013 4e kwartaal* 72.330 20.103 39.709 72.128 3.807 - 10.971 6.521 1.361 4.103 -9
Financiële instellingen 2013* 296.643 80.755 163.977 290.681 17.025 - 44.895 27.040 11.211 25.938 7.778
Overheid (geconsolideerd) 2012* 369.210 121.089 18.489 393.150 58.649 170.614 75.584 16.957 84.895 169.288 -1.326
Overheid (geconsolideerd) 2013 1e kwartaal* 94.552 28.106 8.055 91.071 12.743 40.831 16.958 4.185 24.588 46.879 6.048
Overheid (geconsolideerd) 2013 2e kwartaal* 96.881 32.040 4.693 104.022 16.509 44.266 20.807 4.309 21.516 42.195 -2.071
Overheid (geconsolideerd) 2013 3e kwartaal* 85.999 28.230 2.914 93.897 12.759 40.535 16.969 4.253 19.278 37.709 -2.826
Overheid (geconsolideerd) 2013 4e kwartaal* 99.123 32.461 4.734 102.325 15.463 44.692 19.883 4.386 24.654 46.499 1.807
Overheid (geconsolideerd) 2013* 376.555 120.837 20.396 391.315 57.474 170.324 74.617 17.133 90.036 173.282 2.958
Overheid 2012* 476.846 121.089 18.738 500.786 58.649 170.614 75.584 16.957 84.895 169.288 -1.326
Overheid 2013 1e kwartaal* 120.650 28.106 8.103 117.169 12.743 40.831 16.958 4.185 24.588 46.879 6.048
Overheid 2013 2e kwartaal* 124.722 32.040 4.753 131.863 16.509 44.266 20.807 4.309 21.516 42.195 -2.071
Overheid 2013 3e kwartaal* 109.922 28.230 2.964 117.820 12.759 40.535 16.969 4.253 19.278 37.709 -2.826
Overheid 2013 4e kwartaal* 126.348 32.461 4.776 129.550 15.463 44.692 19.883 4.386 24.654 46.499 1.807
Overheid 2013* 481.642 120.837 20.596 496.402 57.474 170.324 74.617 17.133 90.036 173.282 2.958
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2012* 668.118 155.375 42.391 663.750 22.653 273.294 77.951 54.731 386.845 288.683 32.891
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013 1e kwartaal* 162.476 37.774 9.451 166.901 5.319 69.100 18.310 13.215 90.976 64.671 796
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013 2e kwartaal* 183.490 38.416 11.631 168.551 6.551 68.009 19.342 12.636 109.873 85.322 21.842
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013 3e kwartaal* 158.888 38.821 9.890 162.456 5.295 68.090 19.832 14.209 89.500 67.863 4.036
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013 4e kwartaal* 167.770 40.744 9.982 166.638 5.517 68.261 21.190 14.926 97.990 72.885 8.718
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013* 672.624 155.755 40.954 664.546 22.682 273.460 78.674 54.986 388.339 290.741 35.392
Buitenland 2012* 663.135 - 154.743 707.305 1.077 - . . . . .
Buitenland 2013 1e kwartaal* 164.448 - 39.192 180.588 255 - . . . . .
Buitenland 2013 2e kwartaal* 163.827 - 38.375 174.102 250 - . . . . .
Buitenland 2013 3e kwartaal* 166.437 - 41.410 175.174 244 - . . . . .
Buitenland 2013 4e kwartaal* 166.819 - 38.748 177.334 240 - . . . . .
Buitenland 2013* 661.531 - 157.725 707.198 989 - . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens