Sectorrekeningen; financiële balansen en transacties 1990- kw4 2013

Sectorrekeningen; financiële balansen en transacties 1990- kw4 2013

Balansstanden en transacties Vorderingen en schulden Sectoren Perioden Totaal (mln euro) Monetair goud en bijz. trekkingsrechten (mln euro) Chartaal geld en deposito's Totaal (mln euro) Effecten met uitzondering van aandelen Totaal (mln euro) Leningen Totaal (mln euro) Aandelen en overige deelnemingen Totaal (mln euro) Verzekeringstechnische voorzieningen Totaal (mln euro) Handelskred. en transit. posten (mln euro)
Beginbalans Vorderingen Totale economie 2012 4e kwartaal* 10.821.128 32.693 1.366.821 1.148.220 3.143.361 3.448.811 1.250.269 430.953
Beginbalans Vorderingen Totale economie 2012* 10.405.583 29.585 1.376.195 1.110.708 3.070.473 3.250.037 1.144.585 424.000
Beginbalans Vorderingen Totale economie 2013 1e kwartaal* 10.838.010 30.266 1.353.246 1.184.186 3.127.009 3.421.801 1.275.558 445.944
Beginbalans Vorderingen Totale economie 2013 2e kwartaal* 10.904.976 30.043 1.310.243 1.162.482 3.132.208 3.489.709 1.311.240 469.051
Beginbalans Vorderingen Totale economie 2013 3e kwartaal* 10.806.356 23.361 1.323.560 1.143.859 3.124.086 3.438.422 1.280.524 472.544
Beginbalans Vorderingen Totale economie 2013 4e kwartaal* 10.757.952 24.658 1.314.921 1.136.476 3.076.276 3.462.868 1.288.394 454.359
Beginbalans Schulden Totale economie 2012 4e kwartaal* 10.305.403 - 1.599.408 1.712.256 2.329.127 2.913.604 1.258.340 492.668
Beginbalans Schulden Totale economie 2012* 9.955.840 - 1.651.724 1.682.639 2.251.025 2.758.824 1.152.904 458.724
Beginbalans Schulden Totale economie 2013 1e kwartaal* 10.308.576 - 1.580.973 1.703.148 2.305.383 2.912.860 1.283.336 522.876
Beginbalans Schulden Totale economie 2013 2e kwartaal* 10.339.101 - 1.545.407 1.683.484 2.300.289 2.956.747 1.318.870 534.304
Beginbalans Schulden Totale economie 2013 3e kwartaal* 10.257.998 - 1.530.479 1.681.849 2.300.052 2.921.917 1.289.972 533.729
Beginbalans Schulden Totale economie 2013 4e kwartaal* 10.222.507 - 1.499.756 1.660.536 2.295.596 2.952.115 1.297.443 517.061
Eindbalans Vorderingen Totale economie 2012 4e kwartaal* 10.838.010 30.266 1.353.246 1.184.186 3.127.009 3.421.801 1.275.558 445.944
Eindbalans Vorderingen Totale economie 2012* 10.838.010 30.266 1.353.246 1.184.186 3.127.009 3.421.801 1.275.558 445.944
Eindbalans Vorderingen Totale economie 2013 1e kwartaal* 10.904.976 30.043 1.310.243 1.162.482 3.132.208 3.489.709 1.311.240 469.051
Eindbalans Vorderingen Totale economie 2013 2e kwartaal* 10.806.356 23.361 1.323.560 1.143.859 3.124.086 3.438.422 1.280.524 472.544
Eindbalans Vorderingen Totale economie 2013 3e kwartaal* 10.757.952 24.658 1.314.921 1.136.476 3.076.276 3.462.868 1.288.394 454.359
Eindbalans Vorderingen Totale economie 2013 4e kwartaal* 10.662.101 22.254 1.257.726 1.112.954 3.003.882 3.495.037 1.305.708 464.540
Eindbalans Schulden Totale economie 2012 4e kwartaal* 10.308.576 - 1.580.973 1.703.148 2.305.383 2.912.860 1.283.336 522.876
Eindbalans Schulden Totale economie 2012* 10.308.576 - 1.580.973 1.703.148 2.305.383 2.912.860 1.283.336 522.876
Eindbalans Schulden Totale economie 2013 1e kwartaal* 10.339.101 - 1.545.407 1.683.484 2.300.289 2.956.747 1.318.870 534.304
Eindbalans Schulden Totale economie 2013 2e kwartaal* 10.257.998 - 1.530.479 1.681.849 2.300.052 2.921.917 1.289.972 533.729
Eindbalans Schulden Totale economie 2013 3e kwartaal* 10.222.507 - 1.499.756 1.660.536 2.295.596 2.952.115 1.297.443 517.061
Eindbalans Schulden Totale economie 2013 4e kwartaal* 10.099.169 - 1.418.779 1.626.258 2.268.281 2.944.312 1.314.635 526.904
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat financiële transacties, overige mutaties en balansen van de (sub)sectoren van de economie. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van (verandering van) vorderingen en schulden.
De financiële balansen geven de uitstaande vorderingen en schulden aan het einde van een periode weer. De financiële transacties en overige mutaties laten de veranderingen van deze vorderingen en schulden gedurende een periode zien. Deze veranderingen kunnen een gevolg zijn van overeengekomen afspraken tussen partijen (transacties) of een andere oorzaak hebben zoals bijvoorbeeld herwaarderingen (overige mutaties). Er bestaat een definitierelatie tussen balansposities, transacties en overige mutaties, namelijk: eindbalans vorige periode + financiële transacties huidige periode + overige mutaties huidige periode = eindbalans huidige periode.

Gegevens over financiële balansen, transacties en overige mutaties zijn beschikbaar voor de hoofdsectoren van de economie, namelijk: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Financiële balansen, transacties en overige mutaties zijn voor een groot aantal financiële instrumenten beschikbaar. Alle gegevens samen geven een systematisch en gedetailleerd beeld van de financiële transacties die sectoren met elkaar hebben en de resulterende balansposities.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1990 tot 2013.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 2005 tot vierde kwartaal 2013 .

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn vanaf 1990 definitief. De jaar- en kwartaalgegevens van het lopende jaar en de twee voorgaande jaren hebben nog een (nader)voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Sectorrekeningen; financiële balansen en transacties. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Totaal vorderingen of schulden.
Monetair goud en bijz. trekkingsrechten
Monetair goud omvat alle goud dat niet voor industriële doeleinden is bestemd en niet in de vorm van kostbaarheden wordt aangehouden. Monetair goud wordt per conventie beschouwd als een schuld van het buitenland. Monetair goud wordt uitsluitend waargenomen bij De Nederlandsche Bank (DNB).
De bijzondere trekkingsrechten (SDR’s) omvatten de door het IMF gecreëerde internationale deviezenreserves. Zij zijn als vordering opgenomen bij DNB.

Chartaal geld en deposito's
Chartaal geld bestaat uit alle bankbiljetten en munten in omloop. Als schuld komt deze transactie uitsluitend voor bij de centrale overheid (muntuitgifte), de monetaire financiële instellingen (De Nederlandsche Bank, in omloop gebrachte bankbiljetten) en het buitenland (vreemde valuta). Het tegoed op de chipknip en dergelijke maakt geen onderdeel uit van het chartale geld. De deposito's bestaan hier uit de deposito's waarover direct en volledig kan worden beschikt.
Totaal
Chartaal geld bestaat uit alle bankbiljetten en munten in omloop. Als schuld komt deze transactie uitsluitend voor bij de centrale overheid (muntuitgifte), de monetaire financiële instellingen (De Nederlandsche Bank, in omloop gebrachte bankbiljetten) en het buitenland (vreemde valuta). Het tegoed op de chipknip en dergelijke maakt geen onderdeel uit van het chartale geld. De deposito's bestaan hier uit de deposito's waarover direct en volledig kan worden beschikt.
Effecten met uitzondering van aandelen
Dit zijn op de beurs verhandelbare waardepapieren met uitzondering van aandelen.
Totaal
Dit zijn op de beurs verhandelbare waardepapieren met uitzondering van aandelen.
Leningen
Dit is het totaal van de bedragen die aan crediteuren moeten worden terugbetaald.
Totaal
Dit is het totaal van de bedragen die aan crediteuren moeten worden terugbetaald.
Aandelen en overige deelnemingen
Dit zijn alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak verlenen op de eventuele winst en het eventuele nettovermogen bij liquidatie. Hiertoe wordt ook de waarde van de investeringen door de overheid in de overheidsbedrijven gerekend.
Een splitsing wordt gemaakt in:
- Beursgenoteerde aandelen
- Niet-beursgenoteerde aandelen
- Overige deelnemingen
- Participaties in beleggingsinstellingen
Totaal
Dit zijn alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak verlenen op de eventuele winst en het eventuele nettovermogen bij liquidatie. Hiertoe wordt ook de waarde van de investeringen door de overheid in de overheidsbedrijven gerekend.
Een splitsing wordt gemaakt in:
- Beursgenoteerde aandelen
- Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen
- Participaties in beleggingsinstellingen
Verzekeringstechnische voorzieningen
Dit zijn de voorzieningen die verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen aanhouden om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen.
Totaal
Dit zijn de voorzieningen die verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen aanhouden om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen.
Handelskred. en transit. posten
Handelskredieten en transitorische posten.
De transacties in het rekeningenstelsel worden merendeels geregistreerd op een moment dat niet samenvalt met het moment waarop ze financieel worden afgewikkeld. Uit dit tijdverschil vloeien vorderingen en schulden voort, die onder deze transactie worden verantwoord. Zo worden verkopen geregistreerd op het moment van levering. Op dat moment ontstaat een vordering van de leverancier op de afnemer (leverancierskrediet), die pas teniet wordt gedaan op het moment dat de afnemer tot betaling overgaat. Andere componenten van deze transactie zijn: vooruitbetalingen op leveringen (afnemerskrediet) en te betalen c.q. te ontvangen lonen, rente en premies, enz.