Sectorrekeningen; kerngegevens 1969 - kw4 2013


Deze tabel geeft de kerncijfers van economische sectoren weer. Kerncijfers zijn variabelen waarin de belangrijkste informatie over een sector wordt uitgedrukt. Voorbeelden zijn: de nettowinst voor belastingen voor de sector niet-financiële vennootschappen, het beschikbaar inkomen voor de sector huishoudens en het nationaal inkomen voor de totale economie.

Deze kerncijfers worden samengesteld voor de totale economie en voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1969 tot 2013.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 2005 tot vierde kwartaal 2013 .

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn vanaf 1969 definitief. De jaar- en kwartaalgegevens van het lopende jaar en de twee voorgaande jaren hebben nog een (nader)voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Sectorrekeningen; kerngegevens. Zie paragraaf 3.

Sectorrekeningen; kerngegevens 1969 - kw4 2013

Perioden Totaal economieBruto binnenlands product marktprijzen (mln euro) Totaal economieAfschrijvingen (mln euro) Totaal economieExploitatieoverschot (netto) (mln euro) Totaal economieNationaal inkomen (netto) (mln euro) Totaal economieBeschikbaar nationaal inkomen (netto) (mln euro) Totaal economieNationale besparingen (netto) (mln euro) Totaal economieInvesteringen (bruto) (mln euro) Totaal economieNationaal vorderingensaldo (mln euro) Totaal economieVerandering in financieel vermogen (mln euro) Totaal economieArbeidsvolume werkzame personen (1000 arbeidsjaren) Niet-financiële vennootschappenProductiewaarde (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Niet-financiële vennootschappenExploitatieoverschot (netto) (mln euro) Niet-financiële vennootschappenNettowinst vóór belasting (mln euro) Niet-financiële vennootschappenWinstquote (% toegevoegde waarde) Niet-financiële vennootschappenInvesteringen (bruto) (mln euro) Niet-financiële vennootschappenInvesteringsquote (% toegevoegde waarde) Niet-financiële vennootschappenArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Financiële instellingenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Financiële instellingenNettowinst vóór belasting (mln euro) Financiële instellingenFinanciële activa (mln euro) Financiële instellingenSaldo kredieten aan private sector (mln euro) Financiële instellingenKrediet aan private sector, ultimo stand (mln euro) Financiële instellingenArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Overheid geconsolideerdTotaal inkomsten (% bbp) Overheid geconsolideerdBelasting- en premieontvangsten (% bbp) Overheid geconsolideerdTotaal uitgaven (% bbp) Overheid geconsolideerdOverheidsschuld (EMU) (% bbp) Overheid geconsolideerdOverheidssaldo (EMU) (% bbp) Overheid geconsolideerdArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Huishoudens (inclusief IZWh)Gemengd inkomen (netto) (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)Beschikbaar inkomen (netto) (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)Netto reëel beschikbaar inkomen (%-mutatie voortschrijdend jaartotaal) Huishoudens (inclusief IZWh)Consumptieve bestedingen (bruto) (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)Vrije / individuele besparingen (netto) (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)Spaarquote (% beschikbaar inkomen) Huishoudens (inclusief IZWh)Investeringen (bruto) (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)Investeringsquote (% beschikbaar inkomen) Huishoudens (inclusief IZWh)VorderingenTotaal vorderingen (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)VorderingenSpaartegoeden en overige deposito's (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)VorderingenAandelen en overige deelnemingen (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)VorderingenVoorzieningen levensverzekeringen (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)VorderingenVoorzieningen pensioenverzekeringen (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)SchuldenTotaal schulden (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)SchuldenWoninghypotheken (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)Saldo opgenomen en afgeloste hypotheken (mln euro) Huishoudens (inclusief IZWh)Arbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Huishoudens (inclusief IZWh)Arbeidsvolume zelfstandigen (1000 arbeidsjaren) BuitenlandAandeel uitvoeroverschot in bbp (% bbp) BuitenlandUitvoeroverschot (mln euro) BuitenlandSaldo primaire inkomens buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo kapitaaloverdrachten buitenland (mln euro)
2011 3e kwartaal 144.154 22.362 38.115 122.818 121.184 13.395 25.032 10.428 12.802 . 202.672 82.327 23.896 29.824 43,2 11.722 13,2 . 10.244 29.122 7.251.552 3.809 1.009.101 . 46,3 38,5 50,1 65,0 -3,9 . 9.097 60.555 -0,6 67.971 -7.416 4,4 6.911 9,8 1.782.313 327.664 217.607 197.534 864.012 802.717 671.663 4.854 . . 7,8 11.315 1.026 -1.634 -297
2011 4e kwartaal 154.710 22.629 37.459 127.356 125.188 12.658 27.217 7.427 9.136 . 213.060 86.914 23.041 29.114 40,0 13.464 15,1 . 10.668 26.851 7.370.395 -4.650 1.004.357 . 45,6 38,1 49,9 65,7 -4,3 . 9.268 64.634 -0,4 68.122 -3.488 7,8 8.070 11,0 1.831.526 329.448 222.458 202.834 902.065 808.612 671.182 -384 . . 9,7 14.955 -4.725 -2.168 -643
2011 599.047 88.944 141.340 512.020 502.852 63.841 108.530 42.194 43.987 6.753,0 829.170 338.359 85.443 114.017 38,9 53.007 15,2 4.134,2 41.214 112.258 7.370.395 9.116 1.004.357 216,0 45,6 38,1 49,9 65,7 -4,3 1.080,8 37.059 267.646 -0,4 271.763 -4.117 11,6 31.194 10,1 1.831.526 329.448 222.458 202.834 902.065 808.612 671.182 14.345 478,9 843,2 8,6 51.424 1.917 -9.168 -2.061
2012 1e kwartaal* 149.221 21.875 40.665 131.687 128.344 19.313 25.607 14.995 15.152 . 212.824 86.009 25.708 31.221 43,3 13.084 15,1 . 11.089 21.419 7.525.853 2.451 1.006.047 . 45,7 38,1 50,0 66,7 -4,3 . 9.176 60.075 -1,3 68.762 -8.687 3,2 6.900 9,8 1.888.573 337.839 228.753 207.524 940.084 825.279 671.577 449 . . 9,8 14.585 4.341 -3.343 -586
2012 2e kwartaal* 152.300 22.127 25.709 129.132 126.851 14.438 27.602 8.464 8.421 . 209.339 85.116 13.038 19.283 28,7 14.349 17,0 . 11.139 22.452 7.567.561 5.404 1.011.608 . 46,0 38,3 50,0 68,4 -4,1 . 7.965 81.077 -2,6 67.950 13.127 25,2 6.987 7,7 1.912.224 344.263 223.275 209.214 957.229 823.657 673.614 2.103 . . 8,1 12.275 -1.041 -2.281 -499
2012 3e kwartaal* 142.938 22.387 36.365 121.735 119.851 10.936 24.456 8.667 8.731 . 203.687 81.793 22.358 27.760 41,7 11.558 12,5 . 11.124 23.215 7.692.011 -1.171 1.009.702 . 45,9 38,2 50,2 69,6 -4,4 . 7.841 61.504 -1,8 68.350 -6.846 3,0 6.893 9,8 1.955.128 346.194 230.041 217.183 989.758 827.305 675.444 1.917 . . 6,7 9.564 1.184 -1.884 -200
2012 4e kwartaal* 154.879 22.655 36.191 133.395 130.787 17.247 27.416 12.044 10.311 . 213.613 86.979 22.339 27.616 39,5 14.392 14,5 . 11.253 22.572 7.678.721 -6.458 1.002.195 . 46,4 38,6 50,4 71,3 -4,1 . 8.534 64.812 -2,2 68.232 -3.420 7,5 6.903 9,4 1.983.738 346.386 234.427 216.923 1.015.327 833.106 672.269 -3.086 . . 9,0 13.925 1.171 -2.608 -442
2012* 599.338 89.044 138.930 515.949 505.833 61.934 105.081 44.170 42.615 6.734,7 839.463 339.897 83.443 105.880 38,3 53.383 14,8 4.118,0 44.605 89.658 7.678.721 226 1.002.195 213,5 46,4 38,6 50,4 71,3 -4,1 1.057,9 33.516 267.468 -2,2 273.294 -5.826 10,7 27.683 9,1 1.983.738 346.386 234.427 216.923 1.015.327 833.106 672.269 1.383 469,0 876,3 8,4 50.349 5.655 -10.116 -1.727
2013 1e kwartaal* 149.345 22.059 39.286 130.141 126.752 16.813 22.251 16.140 17.190 . 209.136 86.225 24.787 31.287 42,4 10.651 12,9 . 11.656 22.395 7.629.131 1.347 1.002.884 . 46,8 38,8 49,8 72,0 -3,1 . 8.296 59.752 -2,6 69.100 -9.348 1,1 6.158 8,8 2.031.212 350.993 244.477 220.667 1.043.675 849.573 671.300 -814 . . 11,5 17.163 2.855 -3.389 -481
2013 2e kwartaal* 151.882 22.313 23.822 128.317 125.855 13.571 25.330 10.275 11.246 . 205.063 84.841 11.273 16.069 27,2 13.470 15,7 . 11.310 23.386 7.526.521 -3.998 998.050 . 47,3 39,1 49,9 74,0 -2,7 . 7.546 80.232 -2,6 68.009 12.223 24,3 6.327 7,0 2.001.792 353.829 239.739 215.989 1.018.504 841.258 669.266 -1.968 . . 9,4 14.277 -1.252 -2.462 -279
2013 3e kwartaal* 144.919 22.575 37.131 119.800 117.667 9.028 22.423 8.737 5.682 . 200.985 82.479 22.264 29.461 41,5 9.856 11,5 . 10.958 22.233 7.443.631 -12.044 985.108 . 47,6 39,5 49,9 73,6 -2,4 . 9.007 62.661 -2,6 68.090 -5.429 5,6 6.870 9,5 2.016.780 351.767 252.027 215.536 1.027.549 843.365 667.643 -1.521 . . 9,6 13.871 -2.544 -2.133 -443
2013 4e kwartaal* 156.512 22.844 37.360 131.860 128.715 15.744 27.683 10.515 9.946 . 212.530 87.964 22.442 28.471 39,1 15.911 17,4 . 10.971 21.974 7.297.449 -13.311 965.205 . 47,3 39,3 49,8 73,5 -2,5 . 9.585 67.544 -1,1 68.261 -717 11,3 6.981 9,1 2.038.238 348.188 258.267 214.667 1.046.829 840.995 663.783 -3.742 . . 10,1 15.876 -1.808 -3.145 -390
2013* 602.658 89.791 137.599 510.118 498.989 55.156 97.687 45.667 44.064 . 827.714 341.509 80.766 105.288 37,5 49.888 14,4 . 44.895 89.988 7.297.449 -28.006 965.205 . 47,3 39,3 49,8 73,5 -2,5 . 34.434 270.189 -1,1 273.460 -3.271 11,5 26.336 8,5 2.038.238 348.188 258.267 214.667 1.046.829 840.995 663.783 -8.045 . . 10,2 61.187 -2.749 -11.129 -1.593
Bron: CBS.
Verklaring van tekens