Spaarkassen; resultatenrekening en balans, 1980 - 2002

Bewerk tabel

In deze tabel zijn de bedrijfseconomische balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (lasten en baten) van de spaarkassen opgenomen.

Spaarkassen, als bijzondere vorm van levensverzekering, vallen onder wettelijk toezicht. Van 1922 tot 1993 was dit toezicht geregeld in de Wet op Levensverzekeringbedrijf (WOL), van 1993 tot 2007 in de Wet Toezicht Verzekeringbedrijf (WTV). Sinds 2007 geldt de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Het toezicht werd achtereenvolgens uitgeoefend door de Verzekeringskamer (VK), de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB).
Wijziging van wetten en toezichthouders leidt tot wijzigingen in de rapportage aan de toezichthouders. In 1995 zijn de wijzigingen zo groot, dat dit tot een breuk in de cijfers leidt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1980

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 november 2012:
Niet van toepassing. Deze tabel is nieuw geplaatst in november 2012.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 13-11-2012. De gegevens over 1980 - 2002 zijn samengevoegd met die van de levensverzekeraars.
Zie paragraaf 3.

Spaarkassen; resultatenrekening en balans, 1980 - 2002

Perioden BalansActivaTotaal activa (mln euro) BalansActivaAandelen (mln euro) BalansActivaObligaties (mln euro) BalansActivaBeleggingen voor risico polishouders (mln euro) PassivaTechn. voorzieningen risico verzekeraarsVoor levensverzekering (mln euro) BalansPassivaTechn. voorzieningen risico polishouders (mln euro) ResultatenrekeningLastenTotaal lasten (mln euro) LastenTechnische rekeningUitkeringen eigen rekening (mln euro) LastenTechnische rekeningWijziging overige TV eigen rekening (mln euro) LastenTechnische rekeningNiet gerealiseerd verlies op beleggingen (mln euro) LastenTechnische rekeningResultaat technische rekening (mln euro) LastenNiet-technische rekeningResultaat na belastingen (mln euro) ResultatenrekeningBatenTotaal baten (mln euro) BatenTechnische rekeningVerdiende premies eigen rekening (mln euro) BatenTechnische rekeningOpbrengsten uit beleggingen (mln euro) BatenTechnische rekeningNiet gerealiseerde winst op beleggingen (mln euro) BatenNiet-technische rekeningTotaal niet-technische rekening (mln euro) BatenNiet-technische rekeningResultaat technische rekening (mln euro) BatenNiet-technische rekeningToegerekende opbrengst uit beleggingen (mln euro)
1980 621 56 24 - 585 - - - - - - - - - - - - - -
1985 967 162 81 - 905 - 205 95 67 3 - 3 205 95 72 30 8 - -
1990 1.287 153 203 - 1.179 - 229 119 55 - -9 7 229 169 87 -44 17 -9 -
1994 2.207 562 548 - 2.077 - 457 155 293 - -181 21 457 403 81 -73 46 -181 -
1994 na rapportagewijziging 2.249 20 70 1.862 123 1.946 706 155 152 176 28 21 706 378 111 8 33 29 4
1995 2.710 28 87 2.270 142 2.343 952 178 417 7 33 25 952 449 151 241 38 33 5
2000 6.921 114 279 6.058 212 6.145 1.100 329 293 141 87 62 1.100 788 12 112 96 87 8
2001 7.828 193 608 6.427 556 6.540 878 391 -123 219 97 69 878 904 -226 2 123 97 9
2002 6.823 191 579 5.353 620 5.474 209 411 -1.000 474 81 32 209 890 -840 4 83 81 -18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens