Prognose levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2012-2060

Prognose levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2012-2060

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Sterftekans (kans) Levenden (tafelbevolking) (aantal) Overledenen (tafelbevolking) (aantal) Levensverwachting (jaar)
Mannen 0 jaar 2012 0,00365 100.000 365 79,22
Mannen 0 jaar 2013 0,00350 100.000 350 79,41
Mannen 0 jaar 2014 0,00335 100.000 335 79,60
Mannen 0 jaar 2015 0,00321 100.000 321 79,79
Mannen 0 jaar 2020 0,00257 100.000 257 80,72
Mannen 0 jaar 2025 0,00206 100.000 206 81,62
Mannen 0 jaar 2030 0,00165 100.000 165 82,49
Mannen 0 jaar 2035 0,00132 100.000 132 83,32
Mannen 0 jaar 2040 0,00105 100.000 105 84,13
Mannen 0 jaar 2045 0,00083 100.000 83 84,91
Mannen 0 jaar 2050 0,00066 100.000 66 85,65
Mannen 0 jaar 2055 0,00052 100.000 52 86,38
Mannen 0 jaar 2060 0,00041 100.000 42 87,07
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd (op 31 december) voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.

De tabel kan uitgesplitst worden naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2012-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Leeftijd op 31 december:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.
Levenden (tafelbevolking)
Personen, uit de fictieve tafelbevolking, die een bepaalde leeftijd wel zullen bereiken. Het aantal levenden in deze publicatie heeft betrekking op een tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal levenden in de geselecteerde periode.

Tafelbevolking:
Fictief cohort van doorgaans 100 duizend mannen of vrouwen dat op iedere leeftijd is blootgesteld aan de geslachts- en leeftijdsspecifieke sterftekansen zoals waargenomen in de geselecteerde periode.

Fictief cohort:
Niet werkelijk bestaande personen waarvan wordt gesteld dat ze allemaal in eenzelfde periode zijn geboren.

Leeftijd op 31 december:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.
Overledenen (tafelbevolking)
Personen, uit de fictieve tafelbevolking, die overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd. Het aantal overledenen in deze publicatie heeft betrekking op een tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal overledenen in de geselecteerde periode.

Tafelbevolking:
Fictief cohort van doorgaans 100 duizend mannen of vrouwen dat op iedere leeftijd is blootgesteld aan de geslachts- en leeftijdsspecifieke sterftekansen zoals waargenomen in de geselecteerde periode.

Fictief cohort:
Niet werkelijk bestaande personen waarvan wordt gesteld dat ze allemaal in eenzelfde periode zijn geboren.

Leeftijd op 31 december:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een geselecteerde leeftijd naar
verwachting nog te leven heeft onder de veronderstelling dat de
sterftekansen waarop de tafel is gebaseerd in de toekomst niet zullen veranderen.

Leeftijd op 31 december:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.

Sterftekans:
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.