Prognose intervallen levendgeborenen, overledenen en migratie, 2012-2059

Prognose intervallen levendgeborenen, overledenen en migratie, 2012-2059

Prognose(-interval) Perioden Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2012 175.779 139.404 154.705 143.788 10.917
Prognose 2013 175.916 141.166 152.909 141.165 11.744
Prognose 2014 176.533 142.899 151.977 139.094 12.883
Prognose 2015 178.091 144.614 153.485 137.430 16.055
Prognose 2020 184.957 153.230 155.562 134.431 21.131
Prognose 2025 189.020 163.224 153.286 134.091 19.195
Prognose 2030 190.079 174.616 153.712 134.801 18.911
Prognose 2035 186.898 185.044 154.029 135.188 18.841
Prognose 2040 181.960 192.646 154.412 135.528 18.884
Prognose 2045 180.455 196.647 154.641 136.071 18.570
Prognose 2050 183.009 198.653 154.943 136.799 18.144
Prognose 2055 186.115 199.308 155.139 137.521 17.618
Prognose 2059 187.286 196.600 155.222 137.922 17.300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie onder de bevolking van Nederland. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2012-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie)
of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen
(emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.