Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers


Deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers die op StatLine beschikbaar zijn op het brede gebied van gezondheid en zorg. Alle cijfers zijn rechtstreeks afkomstig uit andere tabellen op StatLine of via een eenvoudige omrekening verkregen. De oorspronkelijke tabellen waaruit de cijfers afkomstig zijn bieden mogelijkheden voor uitsplitsing naar kenmerken van personen of andere eenheden.
Het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen is niet voor alle cijferreeksen hetzelfde.
Bij de cijferreeksen over het aantal geslaagden/afgestudeerden staat bij verslagjaar t het aantal personen dat in school- of studiejaar t-1 tot t een diploma heeft behaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 22 weken of meer;
- huisartspatiënten naar diagnose;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose;
- ziekteverzuim;
- gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
- verstrekte geneesmiddelen;
- AWBZ/Wlz/Wmo-gefinancierde zorg met en zonder verblijf;
- geslaagden mbo;
- afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
- instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar.
De laatste twee jaar zijn voorlopig voor:
- personen werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg.
Voor uitgaven aan zorg zijn cijfers over 2018 voorlopig en voor 2017 en 2016 nader voorlopig.

Wijzigingen per 20 december 2019:
Nieuwe cijfers zijn toegevoegd voor:
- geboorte naar leeftijd moeder;
- doodsoorzaken;
- perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 24 weken of meer;
- huisartspatiënten naar diagnose;
- verstrekte geneesmiddelen;
- Aantal 80+-ers;
- AWBZ/Wmo-gefinancierde zorg met en zonder verblijf;
- roken, alcoholgebruik, lichaamsbeweging;
- gemiddelde afstand tot voorzieningen;
- instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar;

De reeks 'Voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen' is vervangen door 'Voldoet aan de beweegrichtlijn'. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad en vervangt eerdere normen.

Wijzigingen per 17 april 2019:
Voor de Uitgaven aan zorg zijn de reeksen vanaf 1998 vervangen door nieuwe cijfers, vanwege een revisie van de zorgrekeningen. Bij deze revisie zijn de laatste inzichten verwerkt uit diverse statistieken en informatiebronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juli 2020 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Perioden Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevendgeborenen, relatief (o/oo) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevendgeborenen uit tienermoeders (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevendgeborenen uit 40+ moeders (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachtingEnkele doodsoorzakenTotaal doodsoorzaken (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachtingEnkele doodsoorzakenKwaadaardige nieuwvormingen (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachtingEnkele doodsoorzakenZiekten van hart en vaatstelsel (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachtingEnkele doodsoorzakenWegverkeersongevallen (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachtingEnkele doodsoorzakenZelfdoding (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachtingPerinatale sterfteZwangerschapsduur 24 weken of meer (per 1 000 geborenen) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevensverwachtingBij geboorte, mannen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevensverwachtingBij geboorte, vrouwen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevensverw. in als goed ervaren gezondh.Bij geboorte, mannen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevensverw. in als goed ervaren gezondh.Bij geboorte, vrouwen (jaren) Gezondheid en ziekteErvaren gezondheid minder dan goed (%) Gezondheid en ziekteZiekenhuisopnamen: enkele diagnosenKwaadaardige nieuwvormingen (per 10 000 personen) Gezondheid en ziekteZiekenhuisopnamen: enkele diagnosenZiekten van hart- en vaatstelsel (per 10 000 personen) Gezondheid en ziekteZiekteverzuim (%) ZorggebruikGemiddelde verpleegduur klinische opname (dagen) ZorggebruikPersonen met verstrekte geneesmiddelenTotaal alle middelen (%) Personen met verstrekte geneesmiddelenEnkele geneesmiddelengroepenDiabetesmiddelen (%) Personen met verstrekte geneesmiddelenEnkele geneesmiddelengroepenBeta-blokkers (%) Personen met verstrekte geneesmiddelenEnkele geneesmiddelengroepenAntibiotica (%) ZorggebruikContacten zorgverlenersHuisarts (aantal) ZorggebruikWlz/AWBZ/Wmo-gefinancierde zorgPersonen van 80 jaar of ouder (aantal) Wlz/AWBZ/Wmo-gefinancierde zorgPersonen met Wlz/AWBZ-zorg met verblijfTotaal zorg met verblijf (x 1 000) Wlz/AWBZ/Wmo-gefinancierde zorgPersonen met Wlz/AWBZ-zorg met verblijfVerpleging en verzorging (x 1 000) Wlz/AWBZ/Wmo-gefinancierde zorgPersonen met Wlz/AWBZ-zorg met verblijfGehandicaptenzorg (x 1 000) Wlz/AWBZ/Wmo-gefinancierde zorgPersonen met Wlz/AWBZ-zorg met verblijfGeestelijke gezondheidszorg (x 1 000) Determinanten van gezondheidRookgedrag (12 jaar of ouder)Rokers (%) Determinanten van gezondheidRookgedrag (12 jaar of ouder)Zware rokers (%) Determinanten van gezondheidZwaar alcoholgebruik (12 jaar of ouder) (%) Determinanten van gezondheidOvergewichtErnstig overgewicht (20 jaar of ouder) (%) Determinanten van gezondheidOvergewichtErnstig overgewicht (4 tot 20 jaar) (%) Opleiding en arbeidsmarkt in de zorgAfgestudeerden verpleegkunde (hbo) (aantal) Opleiding en arbeidsmarkt in de zorgAfgestudeerden geneeskunde (wo) (aantal) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgTotaal uitgaven aanbieders zorg (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgZiekenhuizen, specialistenpraktijken (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgOuderenzorg (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgGehandicaptenzorg (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgPraktijken eerstelijn (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgGeestelijke gezondheidszorg (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgOverige aanbieders zorg (miljard euro) ZorguitgavenUitgaven per hoofd van de bevolking (euro) ZorguitgavenUitgaven als percentage van het bbp (%) ZorgaanbodGemiddelde afstand tot voorzieningenZiekenhuis (incl. buitenpolikliniek) (km) ZorgaanbodZorginstellingen met rentabiliteit < 0%Ziekenhuizen (%) ZorgaanbodOpbrengsten per arbeidsjaarZiekenhuizen (1 000 euro)
2001 12,6 3.569 4.344 87,5 23,5 29,7 996 1.473 9,2 75,8 80,7 61,8 61,6 19,2 113 168 5,5 8,2 . . . . 4,0 516.637 . . . . 33,3 9,8 13,6 9,6 2,5 2.512 2.996 50,8 12,2 9,8 4,6 4,2 3,1 16,8 3.164 10,5 . . .
2010 11,1 2.536 6.088 81,9 25,5 23,5 597 1.600 5,7 78,8 82,7 63,9 63,0 19,7 209 234 4,2 5,6 70,1 4,4 9,7 23,2 4,2 647.994 254 . . . 25,6 4,9 9,4 11,4 3,1 2.622 3.699 85,8 22,5 15,4 8,6 7,4 6,1 25,8 5.163 13,4 4,8 7 107,5
2011 10,8 2.365 6.110 81,3 25,7 22,8 654 1.647 5,5 79,2 82,9 63,7 63,3 19,9 214 240 4,2 5,3 68,7 4,5 9,8 23,2 4,3 667.547 260 148 71 26 25,6 5,1 9,4 11,4 2,7 2.480 3.741 88,1 22,6 15,9 9,0 7,8 6,4 26,3 5.279 13,6 4,8 6 106,8
2012 10,5 2.203 5.972 84,1 25,9 22,9 650 1.753 5,3 79,1 82,8 64,7 62,6 19,9 241 236 4,0 5,2 67,9 4,6 9,8 22,6 4,1 686.015 261 154 73 28 23,3 4,0 12,9 12,0 2,4 2.438 3.742 90,6 23,6 17,2 9,7 7,9 6,6 25,6 5.409 13,9 4,8 8 111,5
2013 10,2 1.901 5.668 84,1 25,2 22,9 552 1.857 5,1 79,4 83,0 64,6 63,5 19,7 237 221 3,9 5,2 66,8 4,6 9,7 21,7 4,1 702.820 249 145 74 28 23,2 3,8 12,4 11,8 2,3 2.308 3.182 91,0 24,5 17,3 9,7 7,8 6,7 24,9 5.413 13,8 4,7 12 118,3
2014 10,4 1.796 5.989 82,5 25,5 22,4 545 1.839 4,7 79,9 83,3 64,9 64,0 19,6 219 199 3,8 5,2 66,4 4,7 9,6 20,9 4,9 717.089 246 142 75 27 24,2 4,1 8,7 13,6 3,3 2.675 2.800 91,9 24,9 17,3 9,9 8,2 6,7 24,9 5.451 13,7 4,7 17 119,2
2015 10,1 1.570 5.600 86,9 26,1 23,2 579 1.871 4,6 79,7 83,1 64,6 63,2 20,5 236 203 3,9 5,2 66,3 4,7 9,5 21,2 5,0 734.976 215 132 75 7 24,6 3,8 9,5 13,7 2,8 2.875 2.722 92,3 25,6 17,2 9,5 8,3 6,3 25,4 5.450 13,4 4,6 14 126,7
2016 10,1 1.492 5.860 87,5 26,6 22,7 604 1.893 4,8 79,9 83,1 64,9 63,3 20,6 246 206 3,9 5,2 66,2 4,7 9,4 20,6 5,2 748.748 211 130 75 6 22,7 3,7 8,1 14,5 2,7 3.178 2.614 94,8 26,4 17,3 9,9 8,8 6,5 26,0 5.569 13,4 4,7 11 130,1
2017 9,9 1.410 5.866 87,7 26,2 22,3 573 1.917 4,8 80,1 83,3 65,0 63,8 20,7 245 203 4,0 5,2 65,7 4,7 9,2 19,8 5,1 764.275 211 130 75 6 21,7 3,3 8,6 14,2 2,8 4.052 2.733 97,1 26,9 18,0 10,4 9,0 6,5 26,3 5.665 13,2 4,7 14 130,5
2018 9,8 1.323 5.984 89,0 26,0 21,9 628 1.829 4,9 80,2 83,3 64,2 62,7 21,7 . . 4,3 . 65,9 4,7 9,1 19,8 5,3 778.914 212 132 75 5 21,0 3,1 8,5 15,4 2,6 4.449 2.717 100,0 27,7 19,0 10,6 9,2 6,6 26,8 5.805 12,9 4,7 12 133,6
2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798.820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens