Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Bewerk tabel

Deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers die op StatLine beschikbaar zijn op het brede gebied van gezondheid en zorg. Alle cijfers zijn rechtstreeks afkomstig uit andere tabellen op StatLine of via een eenvoudige omrekening verkregen. De oorspronkelijke tabellen waaruit de cijfers afkomstig zijn bieden mogelijkheden voor uitsplitsing naar kenmerken van personen of andere eenheden.
Het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen is niet voor alle cijferreeksen hetzelfde.
Bij de cijferreeksen over het aantal geslaagden/afgestudeerden staat bij verslagjaar t het aantal personen dat in school- of studiejaar t-1 tot t een diploma heeft behaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- doodsoorzaken;
- perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 22 weken of meer;
- huisartspatiënten naar diagnose;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose;
- gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
- verstrekte geneesmiddelen;
- AWBZ/Wlz/Wmo-gefinancierde zorg met en zonder verblijf;
- artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
- geslaagden mbo;
- afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
- instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar.
De laatste twee jaar zijn voorlopig voor:
- personen werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg.
Voor uitgaven aan zorg zijn cijfers over 2019 voorlopig en voor 2018 en 2017 nader voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2020:
Nieuwe cijfers zijn toegevoegd voor:
- levendgeborenen, relatief;
- doodsoorzaken;
- levensverwachting;
- levensverwachting bij 65 jaar of ouder;
- gezonde levensverwachting;
- ervaren gezondheid;
- huisartspatiënten naar diagnose;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose;
- ziekteverzuim;
- gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
- contacten zorgverleners;
- roken, alcoholgebruik, lichaamsbeweging;
- overgewicht;
- hoge bloeddruk;
- artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
- personen werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg;
- personen werkzaam in de gezondheidszorg;
- afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
- uitgaven aan zorg;
- gemiddelde afstand tot voorzieningen.
Voor de reeks 'verpleegkundigen werkzaam in de zorg' wijkt de reeks vanaf 2013 iets af van eerder gepubliceerde cijfers in verband met een herontwerp.

Wijzigingen per 20 december 2019:
De reeks 'Voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen' is vervangen door 'Voldoet aan de beweegrichtlijn'. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad en vervangt eerdere normen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2020 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Perioden Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevendgeborenen, relatief (o/oo) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevendgeborenen uit tienermoeders (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevendgeborenen uit 40+ moeders (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachtingEnkele doodsoorzakenTotaal doodsoorzaken (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachtingEnkele doodsoorzakenKwaadaardige nieuwvormingen (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachtingEnkele doodsoorzakenZiekten van hart en vaatstelsel (per 10 000 personen) Geboorte, sterfte en levensverwachtingEnkele doodsoorzakenWegverkeersongevallen (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachtingEnkele doodsoorzakenZelfdoding (aantal) Geboorte, sterfte en levensverwachtingPerinatale sterfteZwangerschapsduur 24 weken of meer (per 1 000 geborenen) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevensverwachtingBij geboorte, mannen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevensverwachtingBij geboorte, vrouwen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevensverw. in als goed ervaren gezondh.Bij geboorte, mannen (jaren) Geboorte, sterfte en levensverwachtingLevensverw. in als goed ervaren gezondh.Bij geboorte, vrouwen (jaren) Gezondheid en ziekteErvaren gezondheid minder dan goed (%) Gezondheid en ziekteZiekenhuisopnamen: enkele diagnosenKwaadaardige nieuwvormingen (per 10 000 personen) Gezondheid en ziekteZiekenhuisopnamen: enkele diagnosenZiekten van hart- en vaatstelsel (per 10 000 personen) Gezondheid en ziekteZiekteverzuim (%) ZorggebruikGemiddelde verpleegduur klinische opname (dagen) ZorggebruikPersonen met verstrekte geneesmiddelenTotaal alle middelen (%) Personen met verstrekte geneesmiddelenEnkele geneesmiddelengroepenDiabetesmiddelen (%) Personen met verstrekte geneesmiddelenEnkele geneesmiddelengroepenBeta-blokkers (%) Personen met verstrekte geneesmiddelenEnkele geneesmiddelengroepenAntibiotica (%) ZorggebruikContacten zorgverlenersHuisarts (aantal) ZorggebruikWlz/AWBZ/Wmo-gefinancierde zorgPersonen van 80 jaar of ouder (aantal) Wlz/AWBZ/Wmo-gefinancierde zorgPersonen met Wlz/AWBZ-zorg met verblijfTotaal zorg met verblijf (x 1 000) Wlz/AWBZ/Wmo-gefinancierde zorgPersonen met Wlz/AWBZ-zorg met verblijfVerpleging en verzorging (x 1 000) Wlz/AWBZ/Wmo-gefinancierde zorgPersonen met Wlz/AWBZ-zorg met verblijfGehandicaptenzorg (x 1 000) Wlz/AWBZ/Wmo-gefinancierde zorgPersonen met Wlz/AWBZ-zorg met verblijfGeestelijke gezondheidszorg (x 1 000) Determinanten van gezondheidRookgedrag (12 jaar of ouder)Rokers (%) Determinanten van gezondheidRookgedrag (12 jaar of ouder)Zware rokers (%) Determinanten van gezondheidZwaar alcoholgebruik (12 jaar of ouder) (%) Determinanten van gezondheidOvergewichtErnstig overgewicht (20 jaar of ouder) (%) Determinanten van gezondheidOvergewichtErnstig overgewicht (4 tot 20 jaar) (%) Opleiding en arbeidsmarkt in de zorgAfgestudeerden verpleegkunde (hbo) (aantal) Opleiding en arbeidsmarkt in de zorgAfgestudeerden geneeskunde (wo) (aantal) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgTotaal uitgaven aanbieders zorg (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgZiekenhuizen, specialistenpraktijken (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgOuderenzorg (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgGehandicaptenzorg (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgPraktijken eerstelijn (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgGeestelijke gezondheidszorg (miljard euro) ZorguitgavenZorguitgaven, naar type zorgOverige aanbieders zorg (miljard euro) ZorguitgavenUitgaven per hoofd van de bevolking (euro) ZorguitgavenUitgaven als percentage van het bbp (%) ZorgaanbodGemiddelde afstand tot voorzieningenZiekenhuis (incl. buitenpolikliniek) (km) ZorgaanbodZorginstellingen met rentabiliteit < 0%Ziekenhuizen (%) ZorgaanbodOpbrengsten per arbeidsjaarZiekenhuizen (1 000 euro)
2001 12,6 3.569 4.344 87,5 23,5 29,7 996 1.473 9,2 75,8 80,7 61,8 61,6 19,2 113 168 5,5 8,2 . . . . 4,0 516.637 . . . . 33,3 9,8 13,6 9,6 2,5 2.512 2.996 50,8 12,2 9,8 4,6 4,2 3,1 16,8 3.164 10,5 . . .
2010 11,1 2.536 6.088 81,9 25,5 23,5 597 1.600 5,7 78,8 82,7 63,9 63,0 19,7 209 234 4,2 5,6 70,1 4,4 9,7 23,2 4,2 647.994 254 . . . 25,6 4,9 9,4 11,4 3,1 2.622 3.699 85,8 22,5 15,4 8,6 7,4 6,1 25,8 5.163 13,4 4,8 7 107,5
2017 9,9 1.410 5.866 87,7 26,2 22,3 573 1.917 4,8 80,1 83,3 65,0 63,8 20,7 245 203 4,0 5,2 65,7 4,7 9,2 19,8 5,1 764.275 211 130 75 6 21,7 3,3 8,6 14,2 2,8 4.052 2.733 97,0 26,9 17,9 10,3 8,9 6,5 26,4 5.660 13,1 4,7 14 130,5
2018 9,8 1.323 5.984 89,0 26,0 21,9 628 1.829 4,9 80,2 83,3 64,2 62,7 21,7 248 196 4,3 5,2 65,9 4,7 9,1 19,8 5,3 778.914 212 132 75 5 21,0 3,1 8,5 15,4 2,6 4.449 2.717 100,9 28,0 18,9 10,8 9,3 6,8 27,2 5.857 13,0 4,7 12 133,6
2019 9,8 . . 87,1 25,8 21,5 617 1.811 . 80,5 83,6 64,8 63,2 21,3 . . 4,4 . . . . . 5,2 798.820 . . . . 20,4 2,8 8,1 15,0 2,2 4.495 2.666 106,2 29,1 20,2 11,4 9,7 7,1 28,7 6.120 13,1 4,8 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens